14 KOMMENTARER

 1. Torbjörn, tack för kvalitet och säkerhet i producerat resultat i brev till och från VADÅ?

  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling, blir du i tid och rum medvetet eller omedvetet blåst/lurad på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om Bengt Norrving, kvalitetssäkrar brev till dig som privatperson u.p.a..

  Med vänlig hälsning

 2. Det är inte bara Torbjörn, utan ALLMÄNHETEN, som blivit lurad! Den tid är förbi då ‘gubbar’ kunde hålla varandra om ryggen! Vi är många som vill ha svar beträffande Osher Centrum -skandalen!

 3. Bengt Norrving slingrar sig värre än en inoljad ål, men det är inget som gynnar varken honom eller KI i det långa loppet. Det visar istället bara tvärtom på hur genomruttet och bedrövligt allting är och har gått till. Det stora problemet för dem är nog helt enkelt att det finns ingen forskning att redovisa, därför gör de allt de kan för att slippa konfrontering.
  Lokalerna står och har till största delen hela tiden stått tomma som en anställd bekräftade, pengarna 43 miljoner är borta.

  Vad gör man i detta fall? Ja det man kan göra är att sprida denna skandal till så många som möjligt och få det till ett stort folkuppror där alla tillsammans går och kräver svar.
  Det är naturligtvis mycket svårt att få mainstreammedia att skriva om detta, men försök få ut det till så många tidningar som möjligt och vi får gemensamt se till att sprida länkar om alla artiklar om detta till alla vi kan.

  Detta är en skandal utan dess like – må Martin Ingvar och de övriga få sina välförtjänta straff en vacker dag. Får han och de övriga inte de i detta liv så får de garanterat betala för det i nästa liv, lagen om karma kommer ingen undan…

 4. Martin Eriksson via Facebook:
  ”Rimligen (utan vidare kunskap i förvaltningslagen) borde besvarande av frågor i ärendet ske individuellt till varje frågeställare (och därigenom talar vi knappast ens om samma ärende, utan varje ny korrsepondens borde ses som ett nytt ärende). Därigenom borde en lösning vara att bombardera med samma frågeställningar från olika frågeställare/avsändare. Om frågeställningarna dessutom formuleras olika hos varje frågeställare och ordningen byter plats, osv., så borde varje ny korrespondens kräva en del arbetsinsats (alltså inget standardsvar) och på slutet kanske resultatet blir svar på frågorna. Eventuellt blir resultatet en hänvisning till en svarssida på KI:s hemsida, men då krävs i alla fall att varje frågeställare som svar notifieras om förekomsten av KI:s svarssida. Denna form av utmattning kan förhoppningsvis fungera.”

  Mitt svar via Facebook:
  ”Tack för analysen. Jag börjar tänka i samma termer. Det var över 4000 namn på protestlistan som klagade på att Osher Centrums pengar försnillas. Det vore onekligen intressant om det går att engagera dessa. Newsvoice skulle kunna lägga upp ett Osher-formulär som generar ett mail som går till ansvariga på KI. Personerna kan via formuläret fylla i färdiga frågor och kan sedan välja vilka som ska få det på KI. Varje mail går i kopia till registratorn. Varje mail blir ett nytt ärende. Varje ärende som inte besvaras kan bli föremål för en JO-anmälan eftersom KI då bryter mot skyldigheten att enligt förvaltningslagen skyndsamt besvara frågor från allmänheten. Vad sägs om det?”

 5. Mayne, tack för svar, men ALLMÄNHETEN är inget rättssubjekt med rättskapacitet att i svensk domstol ANSVARA för ditt eller datt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES/EU.

  Brev till Torbjörn är skrivet på brevpapper som tillhör ett rättssubjekt, men underskrivet av ett annat rättssubjekt. Två rättssubjekt som producent EN värdehandling (brev adresserat till EN enskild medborgare) är ett laglöst kollektiv u.p.a. utan värde för EN brevmottagare eller ALLMÄNHETEN i nutid, nära framtid och rum.

  Med vänlig hälsning

 6. Torbjörn, tack för svar, men ett kontrakt är ett avtal mellan två eller flera parter, som värderas med stöd av den svenska modellen av kvalitet och säkerhet i tid och rum i avtalslagen och det är 180 grader från EU-rättens företräde och EU-domstolens tolkning och rättspraxis av kvalitet och säkerhet i EU-rätt.

  Martin Ingvar har rätt när han hävdar att allmänheten inte förstått kontraktet, för allmänheten är ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a., utan enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om Karolinska Institutet som rättssubjekt producerat fördragsbrott.

  Med vänlig hälsning

 7. Bengt borde kalla in Martin Ingmar till ett möte och reda ut vart pengarna tagit vägen. Det borde ligga i hans ansvar att besvara frågorna.

 8. Jag instämmer till fullo i den starka kritiken av universitetsdirektör Bengt Norrving på KI.
  Han är en ytterst suspekt person som av KI:s ledning används för att mörklägga en mängd saker som inte tål dagens ljus. Och sådana saker finns det förvisso mycket gott om på KI. Ett antal exempel har getts i boken Forskning till Salu av Johan Thyberg.

 9. Jag är inte juridiskt kunnig men vi pratar väl ändå om avtalsbrott och förskingring av 43 milj kr!? Det är ju i högsta grad brottsligt. Varför inte bara polisanmäla dom? En intervju med makarna Osher ligger högt upp på önskelistan.
  Sen att svensk media inte vill skriva om detta är ju mycket intressant i sig. Vi borde skicka den här historien till fler medier i norden.
  En följdfråga till Osherskandalen och medias tystnad är – Hur stor kontroll har egentligen läkemedelsindustrin över svensk politik och media?

 10. Torbjörn, tack för tr.p. av informations från FB och frågan: ”Vad sägs om det?”!

  Det är fel tänk och handling om du vill, kan och vågar förstå när, var och varför!

  Brev kan i tid och rum vara EN värdehandling, för EN medborgare, som vill, kan och vågar förstå när, var och varför det allmänna (regeringen), enligt folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som i tid och rum i livet utvecklat rätt mental programvara ”Stop, Think and Act”

  ”Stop” A – vill du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?
  B – kan du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?
  C – vågar du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?

  Med vänlig hälsning

  PS.
  Jag vill, kan och vågar mentalt i nutid och nära framtid förstå när, var och varför!
  DS.

 11. Har du mer info kontakta gärna NewsVoice via säker/anonym e-postadress (dvs din adress).

  editor snabela newsvoice.se

 12. Har någon bett att få komma upp till KI och se de kompletta datalistorna (transaktioner dag-för-dag) för det eller de konton där Osher-donationen administrerats. Detta borde rimligen vara offentliga handlingar. Ta med kamera och fotografera av sådant som anses intressant (tillåtet enligt lagen). Om man vägrar att visa listorna bör överklagan till Kammarrätten övervägas.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here