8 KOMMENTARER

 1. Ja, vad skall vi egentligen ha Läkemedelsverket till? Den verkliga effekten blir värre eftersom de har invaggat människorna i en slags säkerhet som gör att man har litat på dem. Det har fördummat många av oss då vi blivit lärda att tro på våra myndigheter. Men då är det dags att ta ansvar för sina egna åtgärder för ett bra liv. Vad skall vi ersätta läkemedelsverket med? (Det är valår i år)!

 2. Man borde häpna, när man läser det ena debattinlägget efter det andra om hur det är ställt hos våra myndigheter. Var det inte nuvarande regering som lovade att ta bort ett antal sådana, men hur blev det med det sedan …

  Det förefaller som att antalet myndigheterna snarast bara blivit fler …

  Det finns myndigheter som tillskapats för att kontrollera andra myndigheter. En myndighet som blir kontrollerad av andra myndigheter är Försäkringskassan!

  Att denna myndighet bryter mot EUdomstolens domar för att svårt nackskadade inte skall få ersättning för sådan vård som finns inom EU/EESområdet, men som inte erkänns i Sverige är en rätt makaber situation!

  Att drabbade fått nödvändig vård och blivit hjälpta – tycks inte spela någon roll – när paragrafer gäller!

  Att Försäkringskassans handläggare saknar medicinsk kunskap påpekas av dem själva. De litar istället på sina försäkringsmedicinska rådgivare, vilka inte tycks ha nödvändig kunskap om nackskador – vilket bevisas gång på gång sedan skadedrabbade tvingats åka till specialister inom EU, där drabbade både fått korrekta diagnoser och operationer!

  Varefter de befriats från besvär svensk sjukvård inte kunnat diagnostisera och behandla trots många besök de gjort under ett decennium eller mer!

  Utlägg för korrekt EUvård, som kan gå på flera hundra tusen kr, vill den inte betala ut !

  Vilka myndigheter, som borde få finnas kvar när årets vinnande partikombinationer skall försöka börja infria sina vallöften, får vi väl kanske veta så småningom.

  Viktigast är att landets politiker återinför Tjänstemanna-ansvaret, så att myndigheter, som får vara kvar börjar göra nytta – istället för att ägna sig åt att bara tolka paragrafer.

  Att utebliven vård kostar betydligt mer för samhället borde finansminister Borg bry sig om!

 3. Publicerat 19 mars 2014 – av Folkhälsomyndigheten:

  I Polen pågår ett större utbrott av röda hund. Det är en påminnelse om att sjukdomen inte är utrotad och att det är viktigt att flickor och unga kvinnor som nyligen flyttat till Sverige erbjuds vaccination innan första graviditeten och resor till länder med hög smittrisk.

  Under 2013 rapporterades över 38 000 fall av röda hund till den europeiska smittskyddsmyndigheten, 99 procent av dem från Polen. Majoriteten av de insjuknade har varit unga män och pojkar. Detta speglar landets vaccinationshistorik: Polen införde allmän vaccination mot röda hund först 2003, vaccination av flickor startades dock redan 1989.

 4. Polen kan ha drabbats av denna industris omätliga hunger efter miljardintäkter. Kanske har Polen drabbats av medveten infektering av levande virus, att sjukdomen spridits genom vaccin.

  Läkemedelsverket har tidigare helt enkelt godkänt försvagade virus: ”ProQuad är godkänt för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella av individer från 12 månaders ålder.” … ”ProQuad är ett kombinationsvaccin innehållande levande försvagade mässling- påssjuke- röda hund- (MPR) samt varicellavirus.” Ref: http://goo.gl/1GXnyw

  Vi vet att vaccinationsindustrin inte har kontroll på smittämnenas status i batcherna. De kan vara avdödade, halvlevande eller levande. Det kan leda till att vaccinationsbolagen sprider sjukdomarna via vaccinerna (medvetet eller inte) istället för att påstått ”immunisera” populationerna.

  Baxter hamnade i media 2009 när de bolaget erkände att de skickat experimentellt virusmaterial med levande virus till flera länder i Europa.

  The contaminated product, a mix of H3N2 seasonal flu viruses and unlabelled H5N1 viruses, was supplied to an Austrian research company. The Austrian firm, Avir Green Hills Biotechnology, then sent portions of it to sub-contractors in the Czech Republic, Slovenia and Germany.

  The contaminated product, which Baxter calls ”experimental virus material,” was made at the Orth-Donau research facility. Baxter makes its flu vaccine — including a human H5N1 vaccine for which a licence is expected shortly — at a facility in the Czech Republic.

  Accidental release of a mixture of live H5N1 and H3N2 viruses could have resulted in dire consequences.

  While H5N1 doesn’t easily infect people, H3N2 viruses do. If someone exposed to a mixture of the two had been simultaneously infected with both strains, he or she could have served as an incubator for a hybrid virus able to transmit easily to and among people.
  That mixing process, called reassortment, is one of two ways pandemic viruses are created.” Ref: http://goo.gl/nfou44 [ctvnews.ca]

  Poängen är att vi inte får vara naiva när det gäller dessa bolag. Ett land är en marknad och en potentiell mångamiljardmarknad. Rent marknadsföringsmässigt straffas länder vars regeringar ifrågasätter massvaccinationer och vaccinationsprogram. Polen är ett sådant land.

 5. Med hänsyn till vad som framkommit genom intervjun med Läkemedelsverket vore det väldigt bra om liknande intervjuer också kunde göras med socialstyrelsen och regeringen, särskilt mot bakgrund av de narkolepsitragedier som orsakats av massvaccineringen med Pandemrix.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here