Datainspektionen: Kameraövervakning minskade inte brottsligheten

1
42

Integritet i Fokus nr 3-2014 datainspektionenFör två år sedan inledde polisen i Stockholms ett försök med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. En utvärdering som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i juni 2014 visar dock att kamerorna hittills inte har hjälpt polisen att förebygga och klara upp brott i någon större utsträckning.

Text: Integritet i Fokus – Datainspektionen med givet tillstånd att återpublicera nyheten i NewsVoice

I utvärderingen framgår att antalet anmälda personbrott på Stureplan och Medborgarplatsen har minskat under den tid som kamerorna har varit igång. Men, minskningen är lika stor i de områden som använts som jämförelse i utvärderingen. För vissa brott började minskningen redan före kameraövervakningen och för andra skedde den först när kamerorna varit igång ett bra tag.

”Därför är det inte möjligt att knyta minskningen av anmälda brott till in- förandet av kameror”, skriver Brå.

Ett syfte med att införa kameror var att bilderna från dem skulle kunna användas vid brottsutredningar. Brås utvärdering visar att film har begärts ut för ett 80-tal ärenden under den studerade niomånadersperioden.

I 23 ärenden hade den begärda filmen någon relevans för utredningen. I tolv av dessa ärenden väcktes åtal och i tre av domarna bedömdes filmen ha haft särskilt stor betydelse.

Text: Integritet i Fokus – Datainspektionen

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

1 KOMMENTAR

 1. Samhällets kontrollsystem tycks inte följas inom många olika områden. Trots att lagar och regelverk finns så hjälper det inte alltid. Det finns olika faktorer som kan spela in i dessa sammanhang.

  Många myndigheter bryr sig inte om vad som står i lagtexter gällande för Sverige, men det kan även gälla EU-domstolens domar t ex i samband med gränsöverskridande vård.

  Domare dömer i processer mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag – som regel till branschens fördel – av det enkla skälet att de saknar medicinsk kunskap när det är medicinska frågeställningar som skall avgöras.

  Förvaltningsdomstolar dömer på likartat sätt till fördel för Försäkringskassan (FK) i likartade ärenden – trots att skadedrabbade fått sina skador fastställda och opererade i utlandet. Att det finns bildbevis både i still-bilder och filmer, noggrann skriftlig dokumentation av varandra oberoende specialister byggd på senaste utredningsmetoder eller bilder tagna vid operation – tycks sällan leda till att drabbade vinner i sådana processer. Visserligen har det i år hänt några gånger att prejudikat uppstått som skulle kunna leda till att andra skadade skulle kunna vinna mot bransch eller FK. Problemet är att domarkåren saknar medicinsk kunskap och mest litar på försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) med fina universitetstitlar.

  Att FMR manipulerar sjukhistorier och drabbades skador under sanningsförklaring som har förestavats av domaren – tycks inte spela någon roll. Fastän de borde bli av med legitimation eller skaka galler om man tolkat lagens bokstav korrekt. Men det händer aldrig – än så länge men kanske så småningom. Men då är det för sent för de drabbade.

  Att samme domare kan få döma i samma mål både i lägre och högre instans sker även, men då ser Makten mellan fingrarna.

  Att JÄV skulle medföra allvarliga konsekvenser för dem som ägnar sig åt sådan verksamhet – tycks inte gälla för FörsäkringsJuridiska Föreningens styrelseledamöter, vilka fungerat som rådgivare uppe i Justitiedepartementet, eller när Vetenskapliga Råd åt Socialstyrelsen kan i domstol företräda försäkringsbranschen i processer mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag.

  Varför bryr sig inte JO eller JK om att ingripa i dessa sammanhang – eller är det så att ”kompisarna” skulle kunna bli sura och ge betalt tillbaka på lämpligt sätt …

  Aktuell inblick i hur FK och försäkringsbranschen gemensamt ”lirar” med sanningen kunde programmet PLUS visa i två på varandra presenterade program.

  Uppräkningen skulle kunna fortsätta inom många olika områden där tjänstemän tar efter hur det går till i kretsar som står Riskkapitalbranschen nära, eller när generaldirektörer anställer anförvanter på fina poster hos de myndigheter där de själva tycks få styra och ställa – utan att någon verkar bry sig om det hela….

  Återinför tjänstemanna-ansvaret snarast. Se till att de som missköter sig hos ledande myndigheter bestraffas på lämpligt sätt, tvingas till samhällstjänst på de villkor andra måste göra.

  Nog borde den nya regeringen se till att det med det snaraste blir uppstädat på många ställen i vårt samhälle! – Skulle inte likhet inför lagen – även gälla i dessa sammanhang?

LÄMNA ETT SVAR