45 KOMMENTARER

 1. Korrigering; ”detta krig som enbart USA:s krigsindustri tjänar något på.” Amerikanska banker är också stora vinnare. Ett ödelagt Europa, beroende på lån för återuppbyggnad är bankernas våta dröm.

 2. Stort Grattis till priset Årets Brave Hart Torbjörn. Det var du väl värd!
  Artikeln var skrämmande och mycket läsvärd för övrigt. Det ser inte kul ut och vi måste vakna nu. Gunilla Kindstrands beteende förvånar mig också.

 3. Gratulerar Torbjörn för den fina utnämningen och jag hoppas med att fler och fler kommer att vakna i tid som börjar ta slut.NATO har börjat lasta av sina tunga maskiner i Baltiska länderna tillsammans med 3.000 soldater,de visade det just idag 03.10. på RT.com

 4. Tack för kommentarer. Jag ska försöka återkomma med intervjuer med dessa personer som talade under konferensdagen.

 5. Grattis Torbjörn! Keep going. Gunilla Kindstrand kan gå och kamma sig och fortsättningsvis hålla sig borta från lögner, påhopp och propaganda.

 6. Grattulerar för utmärkelsen Torbjörn. Newsvoice ”obekväma undersökande jounalistik” är viktig för upplysning och för den svenska debatten. Dessutom är den nödvändig motvikt till mainstreammedias tillrättalagda och politiskt korrekta journalistik.
  Hoppas fler personer uppmärksammar Newsvoice.

 7. Gratulerar till utmärkelsen Torbjörn. Mycket roligt. En bekräftelse på att allt det arbete du lägger ner på Newsvoice verkligen uppmärksammas. Newsvoice behövs och är en viktig kanal för mycket av det som aldrig kommer fram i main stream media.

 8. BRIC länderna avvaktar. Ska bli intressant att se hur långt man är beredda att gå. Enl. uppgift är man beredda att betala hela USA:s skuld om man träder bak och låter jordens befolkning vara, samt att banksystemet läggs ner. Fler länder verkar vilja gå med i sammanslutningen. bl.a en del oljeländer som velat byta ut dollarn mot annan valuta då man säljer olja. Det resulterade i ett kraftfullt agerande från USA:s sida för att återställa ordningen.

 9. Krigsindustrin består ju av företag som inte bryr sig om länder och folk. De rör sig fritt över landsgränserna. Det är bara det att USA har den största krigsindustrin i världen och de har tagit över världens gång. De bedriver krig över flera kontinenter (Mellanöstern, Eurasien, Afrika). Det enda Ryssland gjort senaste tiden är att placera trupper på rysktalande Krim. Det gjorde det genom att ”promenera” in för att hämma USA/Natos övertagande av Ukraina.

 10. Det är sant att Ryssland precis som Sverige har ett växande militärindustriellt komplex. Det är ändå viktigt att förstå de skilda orsakerna till deras respektive tillväxt, hur proportionerna ser ut och vem som hotar vem. Fyra länder har lämnats i aska och ruiner de senaste tio åren, av vem? Om det dyker upp en amerikansk Gorbachev eller hegemonen kollapsar på annat sätt, då är det dags att oroa sig för Rysslands MIC och hoppas att slaver och kineser har ett annat och klokare psyke än ”vi i väst”.

 11. Dessutom hade ryssarna avtal sen länge om stationering där av 25000 man vilket veterligen aldrig överskreds.

 12. Varmaste gratulationer till den fina utnämningen ”Tor-Björn” <3 Du om någon är så värd den!

 13. Grattis till den välförtjänta utmärkelsen! Friskt mod är sällsynt numera, för att inte säga utrotningshotat. Men oumbärligt. Tack för det du gör!

 14. Jag vill bara komplettera med att USA är lika stor bricka i spelet som andra oavsett om deras roll är offer eller förövare. Idag är USA, Sverige m.fl. förövarna i morgon blir de offer. Det finns nämligen helt andra krafter bakom detta spel som de flesta människor helt omedvetet stöttar. Denna omedvetenhet har att gör med ett behov av ”moral”, ”regler”, ”lagar” ett falsk och rubricerad behov av att ”hjälpa till”, ”välgörenhet” o.s.v. Det handlar helt enkelt om bekvämlighet av att veta vad som gäller, vad man kan göra, vilka regler man ska rätta sig efter o.s.v. Detta behov av människans oförmåga att ta ansvar för sitt skapande blandat med rädsla är de verktyg med vilket den stora massan styrs in i en katastrof om man ser det ur ett nuvarande livs perspektiv.

  Alltid när det är en obalans mellan den materiella världen och den andliga utvecklingen hos människan, bäddar detta för ett fall av civilisationen. Med den andliga utvecklingen menar jag inte någon religion och tro. Med andlig utveckling menar jag att VETA, att leva här och nu och att handla med hjärtat i varje given ögonblick!

  Fanns det inte karriärer och ett behov av att klättra upp på samhällsstege, fanns det inte människor som accepterar en tillvaro av att vara en bricka i spelet, fanns det inte människor som behöver se upp till någon, fanns det inga människor som skulle vilja tillverka eller döda med vapen, så fanns det inte heller några hot och manipulation.

  Denna värld skapar vi själva. Vi accepterar världens tillstånd och de dolda krafterna som styr detta spel och känner till de kosmiska lagarna. De ger oss bara redskap för att fylla upp våra behov av att känna oss bättre än andra i en hierarkisk pyramid.

  Bara att leva i nuet och vara medveten om sitt eget Skapande Kraft kan förändra och balansera upp den obalans som dagens värld beskådar. En värld som är på väg mot NWO och en total kontroll, där det materiella välståndet kommer att ges enbart till de som kommer att förtrycka själens längtan efter en total frihet.

 15. Hej Torbjörn ,

  grattis till utmärkelsen och tack för att vi får lufta våra åsikter här utan censur,

  Stor kram,

 16. Bara en kommentar till begreppet total här i artikeln. I ett fysiskt universum där man måste dela rymd med andra varelser är total frihet en omöjlighet. Är man ensam i sitt eget universum så OK, men så snart där kommer in en annan individ, som skall dela samma rymd kommer etiken in direkt.
  Så uttrycket borde snarare var optativ frihet.

 17. Om jag skulle utveckla detta menar jag att en medveten människa som lever i nuet och skapar med hjärta vet i förväg om det är till hela skapelsens bästa. En sådan människa skapar med glädje för sig själv men resultat av skapandet är till bästa för Helheten.

  Du har alldeles rätt i ditt påpekande.

 18. Dessa tankar får mig att relatera till Mannarätten, eller Naturrätten. Den inger mig en känsla av lugn och oberoende i denna oroliga värld. Jag har behov av att känna att jag i någon mån kan påverka vad som händer i mitt liv utan att skada andra. Första delen av Sinnesrobönen kan även den lugna ett oroligt sinne.

 19. Inte alls. Jag är riktigt nöjd med artikeln och slutsatsen att a-bomber är ren propaganda sedan 1945 och inte fungerar. Det anande jag redan när jag arbetade i Japan 1972-1976. Naturligtvis är det en massa vakthundar som börjar skälla om uppmärksamheten om det ökar, men det tar jag med ro.

 20. En pionjär inom svensk vapenexport var Alfred Nobel. Han köpte in sig i Bofors och ändrade den mer fredliga produktionen till vapenproduktion och blev därmed en av världens största vapenexportörer. Han är ju dock mest känd för dynamittillverkning. Nobel hade den åsikten att om man bara kunde skapa ett vapen så starkt så att ingen vågade använda det skulle det aldrig bli några mer krig. Efter att ha sett sin egen dödsruna med rubriken ”Dödens handelsman är död” i en fransk tidning skrev han om sitt testamente och skänkte förmögenheten till Nobelprisändamål. På så sätt fick han ett bättre eftermäle, men prispengarna härstammar trots allt från vapen- och dynamittillverkning. Ett annat arv efter Nobel är den starkt kontaminerade marken i Vinterviken i Stockholm där hans dynamitfabrik låg. Kostnaderna för att sanera marken beräknas till ca 75 milj. kr. Pengar som saknas hos Naturvårdsverket. Nobelstiftelsen tycks inte intresserad av att bidra, men ska dock bygga ett Nobel center på Blasieholmen i Stockholm som fördärvar det maritima kulturarvet. Bra stadens kostnader för rivningar och ”iordningställande av marken” går på över 100 milj. av skattemedel. Själva Centret går löst på 1,2 miljarder. Det giftiga arvet består.

 21. Hej, om vi nu skulle vakna, vad gör vi då? Gråter skvätt och somnar om? Eller skriver en insändare? För vi skall väl inte GÖRA något? Det får vi inte i Sverige. Det är TABU.

 22. Det viktigaste är att den främsta ”fredskämpe” i världen Obama fick Nobels fredspris. Då tror jag att Nobels stiftelse har visat sitt sanna jag. Obama med sin politik ser ju till att krigsindustrin inte står still. Cirkeln är sluten…

 23. Jag anar troll (som väl heter ngt annat än det angivna namnet?) och tänker inte kolla länken. Det finns kanske lögner kring de tidiga kärnvapnen som påstods ha avancerade implosionsarrangemang, men kanske inte hade någon annan metod än att skjuta två underkritiska delar mot varandra.
  Det finns en massa kratrar efter underjordiska sprängningar och hur de påverkar berg är väl kartlagt. Antalet jordbävningar långt efter sprängningar har ökat kraftigt sen prov började utföras.

 24. Det Bo säger behöver sägas. Naturvetenskapen är i hög grad förknippad med krig. I de länder som dominerar eftersträvas höga löner. Både nu och då är det lättare att få gynnsamma arbets och resursförhållanden för vapenindustrin eftersom kunderna är regeringar, medan civil produktion måste gå att sälja till vanligt folk. Fn produceras därför mycket civil teknologi utanför det(än så länge) rika väst. Det är viktigt att försöka styra ekonomin i riktning mot att mer lönsam civil teknologi produceras. Det sker lättare om vi blir mer uppfinningsrika. Politiker har ofta helt annan bakgrund vilket jag tror hämmar utvecklingen.

 25. Länken handlar mest om Hiroshimas enkla trä och pappershus som brändes ner 6 augusti 1945 mha brand(napalm)bomber. Att det skulle ha varit en atombomb är bara propaganda spridd av militär och media sedan 70 àr. Tiden gàr, lögnerna bestàr.

 26. Den versionen jag hört är att Hiroshima inte bombades konventionellt just för att man skulle få en renodlad test på atombombens sprängkraft. Du påstår att atombomber inte fungerar och har inte kommenterat beträffande mängder av underjordiska kärnsprängningar, om du nu misstror alla bilder (tex på svampmoln och på tester i Usa och stilla havet)och globala seismiska mätningar och radioaktivietsmätningar som fick dem att förbjuda atmosfäriska prov. Och misstror ögonvittnen av det intensiva ljusskenet från hög höjd i flera fall. De atmosfäriska proven används ju för en ny typ av åldersbestämningar genom mätningar på tänders isotopsammansttning och är möjliga i och med att proven upphörde vilket ger en känd tidsmarkering.
  I Nagasaki missade de ju själva staden, så där skulle det finnas mer utrymme för spekulationer. Dessa tidiga bomber kunde givetvis ha tekniska ofullkomligheter. Men då krävs det att man har lyckats tysta ner majoriteten av ögonvittnen av mer utdragna konventionella bombanfall.
  Denna desinfo handlar kanske om ett sätt att hjälpa offren för andra massakrer, där det också finns dom som tvivlar och där det i motsats till fallet med kärnvapen är svårt att få fram bra dokumentation.

 27. Det skulle behövas en grundproduktion av utrustning för jordbruk, elektronik, kraftproduktion, transport för att stödja de grundläggande behoven.
  Det vore exemplariskt med en rambyggd bil som kunde byggas om efter behov. En mindre motor och enkel kupe när man är mogen för EPA-traktor. Byte till större motor när man är mogen för bil. AC, ACC, olika dörrlösningar, olika kupelösningar, som kan köpas efter hand som behovet uppstår. Tänk mekano.
  Kanske olika hjullösningar, ( typ http://www.camoplastsolideal.com/sv/atv-utv) för att klara olika förhållanden.
  Det vore både en finansiellt lyckad lösning och en lösning som skulle öppna för olika lösningar för lantbruk och skogsbruk. Visserligen skulle nyproduktionen ligga på en lägre nivå än idag, åtminstone efter en tid, men det kanske inte är en nackdel i det stora hela?

 28. Det viktigaste vi kan göra är att engagera oss i aktivt motstånd mot krig. Stoppa militära övningar i Sverige, stoppa militära investeringar och säljandet av vapen.
  Någon som vet om någon aktiv rörelse i Sverige som jobbar mot sånt?

 29. Jag vet inte om atombomben fungerar eller inte, men mycket tyder på att den inte gör det. Anders Björkmans artikel och Miles Mathis rapport i länkarna ovan talar för att allt inte står rätt till, åtminstone med de tidiga sprängningarna. Andra trovärdiga fejker är Pakistans och Nordkoreas bomber. Detta är ju ett hyperintressant ämne p.g.a. att så mycket av världspolitiken handlar just om rädslan för atomvapen som har ersatt rädslan för skärselden från förr. Skulle det vara så att A-bomben inte fungerar så är ju det århundradets godaste nyhet med råge.

  Nåväl, hur fejkar man en atomsprängning? Eftersom energin i en kärnladdning mäts som en ekvivalent av TNT så pekar det mot möjligheten att fejka en detonation med hjälp av TNT och därmed få motsvarande seismografiska effekt varvid även andra sidoeffekter såsom jordbävningar och kratrar kan erhållas. Radioaktiva spår är också lätta att fejka genom avsiktlig spridning av önskade isotoper, typ en s.k. fattigmans A-bomb. Detta med svampmolnet är också ett stort frågetecken. Svampmolnet har inplanterats i våra sinnen som signaturen för kärnvapen, i stället borde en kärnsprängning uppvisa ett intensivt blått sken som signatur, detta på grund av den extremt höga temperaturen, överskridande millionen grader Celsius. Svampmolnet är däremot en trovärdig signatur för en petrokemisk förbränning, typ napalm eller liknande. För att tro på de atmosfäriska sprängningarna så måste man förutsätta att bilderna från dessa är äkta och vittnen till sprängningar på marken blev beordrade att titta bort vid detonationen, så det finns egentligen inga vittnen. Anders Björkman beskriver den ”mopping up” operation som gjordes i Japan efter Hiroshima, där folket skrämdes till tystnad med terror och hot angående bombens (o)sanna natur. Trovärdiga bevis på äkta kärnsprängningar saknas således!

  Den kognitiva dissonansen angående detta är skyhög och våra ”puppetmasters” hatar förmodligen allt tvivel inom området. Världen styrs ju för närvarande genom skapandet av rädsla och A-bomben är jokern i leken som övertrumfar all annat.

 30. Rascasse
  Miles Mathis som fysiker ger jag inte mycket för. Jag har sen tidigare undrat om han är en sorts agent som sprider en del sanning tex om unabombaren men också är desinformatör.
  Den hetaste delen innerst i ett atombombsplasma med en viss yta strålar ut sin energi via osynlig strålning neutroner och gamma som når hundratals meter innan ansenlig dämpning inträffar. Nära centrum är den så intensiv att sker en uppvärmning av omgivande luft men inte till lika hög temp. Radiellt utåt avtar därför temperaturen. Först när radien är så stor och temperaturen är låg nog för att inte så mycket icketransparent strålning uppkommer kan man definiera en yta varifrån uvstrålning strålar ut långt bort.
  Det är den som märks utåt inte den miljoner grader varma i centrum. Uvstrålningen är det som på längre avstånd åstadkommer att huden smälter som smältost och ansiktet hänger i kletiga trådar och åstadkommer brännskador på den framvända delen av kroppen.
  Färgen man ser med ögonen kanske är blåaktig men starkt ljus ser vitt ut. Men runt den tänkta ytan finns något lägre temperaturer som antagligen absorberar längre våglängder än UV och därför är det inte konstigt om det också ser tex gult ut.
  I underjordiska kärnsprängningar smälter berget. Med kemiska sprängningar spricker det. Det finns mycket statistik på hur stor radien blir för en given energi.
  Jag tror denna desinfo om kärnvapnens ickeexistens är till för att motverka det som kommit fram om användning av kärnvapen vid wtc och i Afghanistan och Irak.

 31. Allianser mot anglosaxarna för hela övriga världen minskar oddsen för den delen av Usa som vill fortsätta som nu och underlättar för bättre krafter där att ta makten. Och såna krafter har otvivelaktigt stöd där det gäller bara att förbättra oddsen åt dem.
  Anglosaxarnas strategi är att splittra och spela ut länder mot varandra. Genom att de inte längre lyckas med det bäddar vi för utbyte av det nuvarande etablissemanget i Usa och England. Tyskland och Iran hotades nyligen med atombombsanfall i en Israelisk tidning troligen avsett som hot från Usa att Tyskland ej skall lämna Nato.
  http://russia-insider.com/en/2015/03/14/4489

 32. @Anders Björkman

  Jag hittade din sida för ett par år sedan. Det skulle inte alls förvåna mig om det du hävdar är sant, då ingenting längre förvånar mig. Ta t.ex. alla konditionerande skolövningar i USA på 50 talet, angående ett eventuell Sovjetisk nukleärt angrepp, där ungarna fick kasta sig under skolbänken. Som om den ”magiska skolbänken” skulle skyddat dem. Detta var bara en ren psyop för att skrämma skiten ur barnen och för att öva in en ryggmärgsreflex i en tidig ålder. Hjärntvättar man dem tidigt blir de lydiga vuxna.

 33. @anders. Jedamig. Vinstintressena skulle bli desperata inför vad de skulle kalla hotet att svälta ihjäl.. Normalitet, stabilitet, hänsyn, framtidstro, varsamhet och trygghet är inget för dem. De har alltid bekrigat fred, självständighet och folkstyre som det reella hot det faktiskt innebär för deras destruktiva intressesfär.. Undergångs och uppbyggnadsscenariot är ju Alfa o Omega deras dödliga livsfilosofi. Kriget ett hästpiller som ordineras vid behov.. Hotas deras tillvaro ordentligt återstår slaget..

 34. Vill också passa å att Gratulera till Utmärkelsen och att NEWSVOICE defacto utgör ett utmärkt vattenhål av information på hälsosamt avstånd från MSM..

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here