16 KOMMENTARER

 1. ”Får man, eller använder man HBO för att behandla cancer i Sverige?

  Nej, det får man inte.”

  Detta är ett brott mot grundläggande rättigheter då val av sjukvård och behandling är en fråga om frihet. Tyvärr har staten lag sig i och skapat underordnande ”lagar” som bryter mot detta men gynnar en extremrationell agenda. Detta måste utmanas.

 2. När det gäller vetenskapliga undersökningar och dess redovisade resultat är det i dag en nödvändighet att beakta finansieringskällan och överväga dess betydelse för det redovisade resultatet. Martin Bergö har fått finansiering från Knut och Alice Wallenbergstiftelsen, 41,9 miljoner år 2014 för att utveckla nya läkemedel mot malignt melanom https://www.wallenberg.com/kaw/forskning/nya-angreppssatt-i-kampen-mot-hudcancer
  Wallenbergsfären har ägarintressen och har en styrelsepost (Marcus Wallenberg) i läkemedelsbolaget AstraZeneca.

 3. Tack för en mycket bra artikel Kerstin.

  Om bl a syrebehandling och antioxidanter har en positiv effekt när det gäller att förebygga / bekämpa cancer kan jag tänka mig att de också är en god hjälp vid läkning av andra kroniska sjukdomar.

  När jag läser om den medicinska forskningens förvirr(ade!)ande ‘kanske/kanske inte’ slutsatser beträffande studierna artikeln, undrar jag om studier av det slaget överhuvudtaget går att lita på?

 4. Pål Bergström skrev
  ” Tyvärr har staten lag sig i och skapat underordnande ”lagar” som bryter mot detta men gynnar en extremrationell agenda.”

  Det bryter mot regeringsformens 12 kapitel Lagprövning

  10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

  Men grundlagar och EUs rättsvård synes våra myndigheter totalt strunta i, trots att EU rätt och grundlagar hädar sin överordnade roll.

 5. Tyvärr står ju EU lag över vår grundlag. Politikerna tänkte väl inte på det när de lämnande över ”folkstyret” utan handtag i de iskalla händerna färdiga att röva Sverige,kidnappa Moder Svea och gifta bort henne med en Ökenprins på vit häst i form av Reinfeldt.. Att tärnorna dyker upp i efterhand i form av SD, hållande ett tungt släp ska ingen förundras över. Allt har gått baklänges sedan Alliansen gick nerför gången och månggiftet fick breda axlar och lika breda grin..

 6. Frågan som jag ser det är, går läkarvetenskapen med vinst eller förlust.
  Eller om jag uttrycker mig såhär, vad lönar det till att bota cancer på individer som varit mottagliga för sjukdomen när densamma läkarvetenskap aborterar friska foster.
  Kroppen är ju ändå endast en boning för själen?

 7. Hej Kerstin! Hur mycket kostar det att bevista din klinik? I mitt fall gäller det inte cancer utan att bukspottkörteln sover Törnrosa-sömn sedan 31 år tillbaka. Hade varit väldigt trevligt att väcka upp den igen! Den ligger bakom Solar Plexus-chakrat, vilket kan spela in i historiken…

  Mvh/Macula_Transfer

 8. Vad händer med svenska läkare, vilka tänker egna tankar likt vad Eric Enby för länge sedan framfört? Han som blev av med sin legitimation?

  Varför accepteras samma typ av forskning producerad utanför Sveriges gränser?

  Varför betraktas numera samma typ av åsikter som Erik Enby framfört tidigare, som mycket intressant? Har tiden medfört att numera Eric Ebys åsikter numera kan bli accepterade?

  Kommer Socialstyrelsen att försöka motverka något, som NU framförs internationellt – eller bara tiga still????

  Hur blir det? Skall myndigheten göra avbön och se till att den som tidigare tänkt RÄTT – till sist får kompensation för hur illa Socialstyrelsen tidigare agerat?

  Eller är det så att svenska myndigheter aldrig begår några fel?

 9. Ja jag håller med, det är många frågor och få svar. Vi får nog sluta vara så okritiska när folk försöker sätta sig på en och viftar med forskningsstudier som om det skulle vara en garanti för att något är sant. För stor del av forskningens har svärtats ner genom att forskare låtit sig själva bli köpta. Läs gärna Peter Götzsches bok om Mediciner och organiserad kriminalitet så blir man av med sina sista illusioner om vetenskapens neutralitet..
  Problemet är vad vill forskningen ta reda på? Varför forska på det som redan har forskats på så mycket redan? En annan frågeställning:Och om man inte forskat inom ett visst område, betyder det då att det inte existerar?

  Dags att ta fram vårt sunda förnuft och använda oss av glasögon med helhetsperspektiv. MVHKerstin

 10. @björngunnar. De blir glada att du kallar deras lönsamma verksamhet för bota. Konsumera mera är mer radikalt konsekvent som förklaring av vad denna avklippta förkrympta gren pysslar med.

  Helhetssynen stör bara intrycken, hämmar utvecklingen, diagnostiken och gör receptskrivandet till ett drygt moment i verksamheten.. En psykpatient kan ju gå och bli frisk om de hjälper dem förstå sambanden. Så man undviker konsekvent att göra kopplingar till deras verklighet hur horribel den än tett sig..

  Märk väl att de sällan frågar om orsakerna utan är mer mest intresserade av att klämma in patienten i någon grupp diagnoser som passar någon medicinering. Cancerbehandlingen tog ju effektivt död på patienterna i det att den var effektivare än sjukdomen.

  På den gamla goda tiden stod arsenik på apotekshyllan eftersom man var säker på att ett starkare gift enligt förtrollande logik givetvis kunde ta död på en svår smitta, sjukdom..

 11. Jag tycker vi skiter i myndigheterna och hela den delen av verkligheten de är ialla fall inte intresserade av naturmedicin. Tycker vi bildar nätverk och samarbetar mer sinsemellan t.ex vad gäller forskning och problemlösning. Vi kan nog hitta botande behandlingar på det mesta själva. Jag behöver hjälp från någon med tillgång till lab och/eller ett kraftfullt mikroskåp.

 12. Pål Bergström har 2015-11-12 15:05 rätt i att de underordnande regelverk staten skapat vilka gynnar en extremrationell agenda måste utmanas.

  Björn Hammarskjöld har 2015-11-13 16:18 rätt ang. rättskällornas hierarki.  I en rättssstat, och i teorin även i Sverige, är ju rättskällornas hierarki
  a) grundlagarna, därefter
  b) andra lagar,
  c) förordningar och
  d) föreskrifter i nämnd ordning.
  Förarbeten och rättspraxis är subsidiära rättskällor.  Förarbetena används som ett hjälpmedel vid rättstillämpning.  Högst dignitet av förarbetena har propositionen till lagen.  Rättspraxis har också stor betydelse vid rättstillämpningen.  Ju nyare förarbetena är, desto större betydelse har de.  När lagstiftningen är gammal eller när mycket har hänt inom ett rättsområde, ökar betydelsen av rättspraxis.  Om en konflikt uppstår vid rättstillämpningen används allmänna tolkningsprinciper för att avgöra vilken norm som har företräde.  ”Lex superior” innebär att författning med högre rang har företräde, se http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm .

  Men det är också riktigt som Björn Hammarskjöld även skriver, att ”grundlagar och EUs rättsvård synes våra myndigheter totalt strunta i”.  Det är därför det är viktigt att finna vägar att ställa lagbrytarna inför skranket.  Hittills har de enskilda lagbrytarna glidit undan genom att felbedömningar ej hör under allmänt åtal.  I min kommentar i ”Namninsamling pågår” tråden 2015-11-17 19:09 påvisade jag ett rättsargument för att den som författar olagliga regler också ska kunna ställas till svars för detta:

  Men om någon så ogillar sin svåger att han vill ha ihjäl honom, men är för feg för att göra det själv och därför städslar en lejd mördare, är han då mördare?  Ja, det är han.  Det innebär, utan andra jämförelser, att de som skriver regelverken också såsom enskilda är helt och hållet ansvariga för resulterande gärningar.

  Men som jag där också konstaterar:

  Att hävda att man måste kunna ställa enskilda till svars för att de följer olaglig lagstiftning och olagliga regler i ett land där ”Makt är rätt” gäller, och där den som hävdar något utifrån ”Förståelse är rätt” och olagliga regler är fel och olagliga lagar är fel, ”är galen”, är dock sannerligen inte enkelt.  För hur ska man kunna hävda rätt mot makt/diktatur byggd på lögner?!

  castoropollux menar 2015-11-12 16:54 att det är olyckligt att EU lag står över vår grundlag.  I detta sammanhang är detta dock ej till nackdel, då staten pga detta genom EU-domstolen med säte i Luxemburg kan ställas till svars och tvingas till skadestånd pga ovannämnda rättsosäkerhet.  Staten må ha kontroll över sina egna högsta domare, men har de kontroll över domarna i Luxemburg?

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

 13. Heja Maria Berg. Bra jobbat. Utmärkt. Varenda slant som kommer ur Wallenbergs ficka har ju redan blod pa sig, därmed blir ju resultatet av forskningen iallafall en gnutta oroväckande.

 14. @Lege. När vi röstades in i Eu var nog inte tanken att öka demokratin även om vissa röster antydde det. Sedan många år har rättssystemet slimmats, vad som är kvar av rättshjälpen vågar jag inte kolla ens. Den dagen jag behöver den blir nog en besvikelse är jag rädd.

  Vi ska säkert uppskatta möjligheten att ställa staten till svars och tom få skadestånd, men knappast på egen hand och vägen dit är lång. Den var ju lång och besvärlig redan när vi hade rättshjälp även om det var nästintill omöjligt att ställa staten, landet till svars och få någon ersättning.. Generaladvokaten måste finna målet intressant och värt besväret för att det ens ska komma på bordet.

  Det var så anmärkningsvärt att kliva in genom den över tre meter höga smala porten i det nya Domstolsbyggnaden i Jönköping. Det tog inte lång stund att komma på vitsen med att få människor att känna sig små.. Den enda tröst som bjudes är de med egna medel, stadda i kassan och solventa långt över var mans egendom.

  Ensamma är vi inte starka alls, men kan i grupp uppnå mycket.

 15. Cancer vården måste utvecklas. Det känns mycket som ett spel för galleriet med alla dessa cellgiftsbehandlingar.
  Min syster hade spridd bröst cancer och blev bara sämre och sämre av alla behandlingar tills hon inte orkade mer.
  Hon blev också sämre rent mentalt efter träffarna med onkologer då vissa doktorer inte förstår att ett brutet mod gör att man också fort blir fysiskt sämre.
  Nej , de har inget att skryta med
  När nu deras resultat är så dåliga borde de väl av ödmjukhet förstå att man måste prova andra vägar.
  Tack för att det finns folk som ser helheten och vågar tänka nytt!!

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here