8 KOMMENTARER

 1. Låter ostabilt och orsakerna verkar dystert klassiska i gamla utsugna kolonier, där skulle vilken ideologi som helst kunna ta fäste. Det räcker med en karismatisk ledare, som förmår att elda de flesta till att falla in i sitt led. Hoppas de får den enande osjälviska ledare de verkligen behöver.

 2. Det enda som kan hjälpa Afrika är att väst slutar att suger ut landen och låta dem ta hand om sina egna resurser samt ger dem en ärlig ersättning för de produkter som landet producerar. Detta förutsätter att den materiell ” rika” men mental fattiga väst slutar med sin girighet, hjälper Afrika på ett ärlig sätt på egna fötter, vilket betyder att man erkänner den lokala kulturen och inte vilja katapultera den över generationer utvecklat kultur in i en västlig kultur. Det som fattas väst är hjärta, samhörighetskänsla med alla våra brödrar och systrar.Det krävs en betydande omvändning i det mentala rummet i väst för annars kommer människor av desperation fortsätter att vara terrorister. Att anslutar sig till nya fanatiska ”karismatiska” leders egal vilken religion de tillhör gör bara människor i desperation.
  Det är på tid att man börjar diskutera de verkliga orsakerna till terroism och inte försöka avleda till ytligheter såsom etniska skillnader ( Hutu /Tutsi) religiösa motsättningar ( Muslim /kristen) hudfärg ( apartheid).
  Bra gjort Torbjörn!
  Följer man historien, så har Afrika alltid blivit förslavat och utsuget. Då krigsindustrin gärna känner pengar och lever på andras död kommer nu skörden för det man har sådd i flera hundra år och tilltagande i nutid.
  Det krävs ett gott stycka arbete för väst att göra sig trovärdig för de länder som de har utnyttjat så skrupulös, om det inte är redan för sent.

 3. Något alla misstänker men ingen vill tala om. Framtiden för Afrikanska länder tycks ligga i västs ”välvilja” att hjälpa dem. Att hjälpa ska ses som att utsuga än mer genom av att göra dem till än mer offer för sjukdomar, svält, överbefolkning och misär. Hela världen ska hjälpa till genom bistånd och skattemedel som endast hamnar i ett fåtals fickor. Kolla SIDA, Röda korset, Bill Gates vaccinations vansinne, TV:s stödkampanjer m.fl. Rena bedrägerier som allmänheten finansierar till ingen nytta. Ska man få till en förändring måste utsugarna identifieras och hängas ut till allmän beskådan så man inte stödjer dessa verksamheter längre.

 4. Jag glömde i min förra kommentar-läs: The startling size of US military operations in Africa. Nick Turse, 2013.. USA har även inrättat ett Afrika kommando -AFRICOM,

 5. Så Västs och USA’s främsta intresse med sin närvaro är att likt i Syrien ”övervaka” men inte stoppa terrorn eller förhindra destabiliseringen.. De nya politiska och ekonomiska inriktningarna ska alltså förhindra en opposition att bildas eller ens kunna tänkas.. Boko Haram kommer som från ovan…

 6. Nykoloniseringen är värre än den förra vågen av snyltare som kom med glaspärlor. De multinationella företagen och oligarkerna suger först ut systemen för att sedan även krama ut det sista av väst med flyktingkatastrofer. Så länge en datoriserad ekonomi är inställd på att producera maximal vinst så kommer det att fortsätta. Svenska pensionärer grävde sina barns förtida gravar när de kunde placera sina pensioner i aktier och på så sätt började ”planera” för att maximera vinster. Effektivare produktion med allt mindre jobb ger inte fler jobb precis. Nu måste vinstmaskinen åter expandera. Detta måste alltså stoppas redan i ursprungsländerna, då nästa steg lär bli än värre då det ekonomiska kriget flyttar in i EU. Afrika behöver vakthållning och stöd där man kan peka med hela handen. Eeben Barlow har några vettiga synpunkter på detta trots att han ofta anses som en paria av PK-kretsen i de officiella organen. http://eebenbarlowsmilitaryandsecurityblog.blogspot.com/2015/12/africa-must-stop-demilitarising-its_2.html

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here