Ny bok: ”Välfärden sviker oss – om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet”

7
93

Kerstin ÖgrenPRESS. Brukarna av välfärdens organisationer är svikna av samhällets beslutsfattare. Det hävdar Kerstin Ögren i sin omfattande genomgång av vad som händer i verkligheten med beslutsfattarnas välformulerade värdegrunder. Hon ger exempel från bl.a. arbetsförmedlingen, försäkringskassan, äldreomsorgen och psykiatrin.

Kerstin Ögren har ingående analyserat vad som händer idag med brukare som behöver stöd från välfärden. Värdegrunderna vänds till sin motsats.

Varför släpa in alla dessa administratörer i en verksamhet för omvårdnad av sköra äldre? Vad vinner man på att tidsbegränsa toalettbesök? Nog vet man väl att tarmmuskulaturen ofta krånglar när kroppen åldras. Magar blir både tröga och slappa – så efter vilken mage har man mätt? säger en anställd inom hemtjänsten.

Brukarna har mycket lite att säga till om, besluten tas över deras huvuden, de blir lämnade ensamma med sina problem och mår ofta till sist så dåligt att de behöver hjälp från psykiatrin. Men även där möts de ofta av brist på förståelse för hur deras problem uppkommit. De får åka hem med recept på psykofarmaka, som endast mildrar symptom på psykisk ohälsa och ökar vanmakten.

I dagens välfärd får brukarna endast hjälp med symptom på problemen de bär på. Symptom som passar in i välfärdens strukturer och regler. Författaren ger många exempel på detta.

Brukarna får inte tillräckligt stöd för att bli av med sina problem. De vet inte heller på vilka grunder besluten om åtgärder kommit till. Därför blir besluten oftast ytliga och hänsyn tas inte till helheten, det vill säga orsakerna till att brukaren fått problem.

Och nu sitter jag här. Jag har ramlat mellan stolarna hos BUP, socialen och landstinget i hela mitt liv. Jag har aldrig haft en bestående samtalskontakt, alltid blivit bemött med receptblock och oförstående, säger en kvinna som har haft kontakt med psykiatrin i 20 år.

Samhällsekonomiskt är detta naturligtvis en katastrof eftersom många onödiga sjukskrivningar blir nödvändiga, och det blir ett skyfflande av patienter mellan de olika välfärdsorganisationerna. Men den allvarligaste konsekvensen är att människor inte kan påverka sina liv och känner sig mer och mer vanmäktiga vilket orsakar psykisk ohälsa. Det är den djupare förklaringen till att den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

Beslutsfattare utgår från sina stelbenta myndighetsregler utan verklig kontakt med brukarna.
Kerstin Ögren hävdar att de olika gränserna mellan välfärdsorganisationerna måste suddas ut. Människors problem är oftast komplexa och flera instanser behöver samverka.

Hon menar vidare att vi inte kan fortsätta arbeta med ytliga åtgärder utan i stället utbilda människor i välfärden så de får kunskap om hur samverkansprocesser med brukarna kan gå till. Hon beskriver hur ett sådant arbete kan genomföras.

Processerna behöver stödjas av nya demokratiska strukturer. Detta innebär ett paradigmskifte i välfärden med ett helt annat innehåll än dagens stelbenta byråkrati.

Hon beskriver också hur vi kan förutse och motverka hinder vi möter på vägen i det stora förändringsarbete som behövs för att få till stånd en välfärd som kan erbjuda människor tillit och jämställdhet.

Kerstin Ögren är teknologie doktor i samhällsplanering, socialpsykolog och författare. Hon har i många år arbetat i olika sammanhang med brukarinriktade processer i välfärden, för att åstad- komma verkligt brukarinflytande.

Böcker som hon tidigare givit ut heter: ”Vem är du som bedömer mig?”, ”Kommunikation som främjar psykisk hälsa” och ”Demokrati – en process som tar tid”.

Böckerna finns på www.communis.se

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

7 KOMMENTARER

 1. Så rätt du har Kerstin Ögren. Det behövs ett paradigmskifte i välfärden nu. Byråkraterna är livsfarliga. Deras psykiska misshandel driver människor in i vanmakt och död. De måste stoppas nu. De bör lagföras en och en.20kap Brottsbalken.

  En kvinna som varit svårt mobbad hela sin skoltid och därför ej kunnat skaffa sig utbildning. Aldrig fått hjälp. Har svår stressproblematik och klarar ej att arbeta pga av värk och fobier. Hon söker sjukpenning som avslås. Hennes sjukpenningsgrundade inkomst försvinner.. Hon söker sjukersättning då läkarna anser att hon för för sjuk att arbeta men Försäkringskassans rigida handläggare avslår ansökan.Han har inte tid att vänta på utredningen från psykiatrin. Försäkringskassan regler är lag. Myndighetens behov är viktigare än patiens rätt att få med alla intyg innan beslut. Som ett mantra upprepar han. Hon får överklaga till Förvaltningsrätten.
  Hur skall hon göra det när hon inte själv klarar av att skriva och dessutom inte har någon inkomst. Hur skall hon få pengar till advokat som kan tala i hennes sak mot Försäkringskassans åklagare.

  Man frågar sig

  När fick Försäkringskassan uppdraget som bödel? Varför har FK så stort behov av att fatta beslut utan att beakta alla intyg. Har de bonus för varje avslag? Varför har en myndighet åklagare?
  Varför skall man gå till förvaltningsrätten innan kassan har bedömt alla intyg?

  Att misshandla en redan svårt traumatiserad person är ett grovt brott och måste lagföras

  Så länge denna sortens misshandel får fortgå kommer medborgarna att misstro alla politiker.

 2. Hagman

  ” Så länge denna sortens misshandel får fortgå kommer medborgarna att misstro alla politiker ”.

  Om det ändå vore så väl – men tyvärr är det bara önsketänkande. Gemene man fortsätter aningslöst att i politiska val rösta på personer vilkas verkliga agenda de inte har en susning om.

 3. Att Försäkringskassans destruktiva verksamhet mot skadedrabbade och sjuka har nog hjälpt finansministrar att kunna uppvisa bättre siffror i sin budget – än hur verkligheten sett ut ….

  Alla avslag till skadade och sjuka för vård och utredningar inom EU – var nog anledning till att dess generaldirektör blev landets nye rikspolischef. – Dan påstod sig visserligen vara expert på alla EU-domstolens domar gällande medborgarnas EU-rättigheter till utlovad gränsöverskridande vård.

  Med resultat att myndighetens handläggare tillsammans med dess försäkringsläkare bröt mot alla grundläggande EU-domar och läkarkårens etiska regelverk, samtidigt som man överprövade vad ledande experter inom EU/EES-området faktiskt kunnat fastställa gällande sambanden mellan besvär och deras orsaker!

  Senaste debatten där Dan Eliasson blev ställd i ”skamvrån” borde leda till att han blev avsatt …. – men ”gänget” häller väl ihop än en tid … trots all korruption i Försäkringskassans ledning – vilken tidigare avslöjats av Expressen.

  DN-journalisten Hanne Kjöllers häftiga debatt med Dan.Eliasson kanske i slutändan kan ge ett för drabbade ett önskat resultat … Att han blir avsatt!!!

  Men ”sega gubbar” har väl ett antal ”supportrar”, vilka med hjälp av ”armkrok och hållhakar på varandra” tills vidare håller ihop … Men faller en, så riskerar nog kanske även dessa övriga att falla – en efter en … förhoppningsvis – allt eftersom sanningen om dem avslöjas …

 4. Ja Bo Sonnsjö man kan bara hoppas. Stefan Löfvéns minskade stöd beror på att han inte gör upp med korruptionen på myndigheten Försäkringskassan.

  Alltför många har drabbats av den myndigheten ovilja att följa lagstiftningen Eller har släktingar som har misshandlats psykisk. Oegentligheterna leder inte bara till vanmakt för de drabbade det leder till stora kostnader för psyk och sjukvård Anhöriga som får bekosta uppehället när de sjuka inte kan arbeta och inte får sjukpenning går på knäna. Ekonomisk ruinerade har inte råd att anlita advokat varför Försäkringskassan beslut står oemotsagda.

  Personalen behov går före de försäkrades vilket är en stor skandal.

  Hur kan vi acceptera att en myndighet i Sverige går emot lagstiftningen och ställer sig som motpart till de försäkrade?
  De pengar som är avsedda till sjuka går till att anställa personal som skall motarbeta de sjuka och skadade. Det värsta är att det går prestige i ärenden. Personalens behov av att vinna mot de sjuka styr hela utredningsförfarandet. Myndighetens regler går före de försäkrades behov.

  Stefan Löfvén
  Hur i all världen kan du tillåta att en socialdemokratisk regering acceptera denna psykiska misshandel av sjuka och skadade?

  Nu har Kommunals korruption avslöjats Fortsätt på den vägen Det finns mycket at göra.

  Anställ Inga -Britta Ahlenius som ledare för kommissionen mot korruption.

 5. Hagman, du kanske kan hälsa kvinnan att hon kan få gratis kinesiologi i Liljeholmshallen, Stockholm, om det kan vara till någon hjälp.

 6. Tack för tipset Backtoheaven .

  Men hon har inte råd att åka till så lågt som till Stockholm. Har ingen inkomst alls. Dessutom har hon svår fobi mot skolsituationer och folksamlingar och liknande situationer.. Och har även stora svårigheter med tilliten till främmande människor.Mobbningen har bla.orsakat svår social fobi.

 7. Det är tyvärr sant att det finns väldigt få klagomål som når upp till dem som har ansvar. Enskilda brukare har ingenstans att gå med sina klagomål. Personalen kan anmäla felaktigheter men blir då ofta straffade och tillrättavisade. Så tysrtnades kultur råder och människor blir felbehandlade och kränkta. OM myndigheterna hade något verkningsfullt kontrollorgan som kunde räkna ut vad detta kostar i återbesök och ännu fler sjukskrivningar skulle det bli fart på de radikala förändringar som behövs och som jag beskriver i min bok. Men efter att enstaka fall uppdagats av media och beslutsfattare tvingats göra något åt vanvården återgår man idag oftast i gamla spår.
  Det behövs saklig debatt tillsammans med brukare och personal, där beslutsfattare inte utövar makt utan lyssnar på hur innehållet i arbetet behöver förändras för att råda bot på den omänskliga vården och omsorgen som blomstrar i vårt land. För att utveckla kvalitativt bra vård och omsorg behövs engagerade och kunniga ledare, som vågar erkänna att det finns många och allvarliga brister idag. Och myndigheter behöver samverka med varandra och ändra på lagar och regler så att människor kan få den behandling de behöver utan onödiga hinder, som saboterar en positiv utveckling.

LÄMNA ETT SVAR