5 KOMMENTARER

  1. Förr var det knappt någon som ifrågasatte vaccination. Det var en självklarhet för alla att låta vaccinera sig och sina barn. Nu på grund av eller tack vare – hur man nu skall se det – livsfarliga och livslånga skador efter vaccination, har folk börjat bli medvetna om farorna och riskerna. Nu blir man inte längre misstänkliggjord om man vägrar, så som man blev tidigare. Än så länge är det dock bara 6 av 10 som inte vill låta vaccinera sig. Så länge inte hela befolkningen har gjort samma erfarenhet, och vägrar, kommer det tyvärr att fortsätta. Av det skälet kommer alltså även detta vaccin att ”behövas” så att säga. Därför att det finns över huvud taget inget annat sätt att komma till rätta med något enda samhällsproblem än att det måste bli sämre innan det kan bli bättre.

  2. Tack för positiv respons! Visst, jag håller med dig, också! Ju längre tillbaka i tiden man går desto färre varianter av sjukdomar. Förr fanns det inte lika många olika slags sjukdomar som idag, inte alla dessa allergier, eller alla dessa former av underliga och okända sjukdomar som ständigt dyker upp. Men, som sagt, det är min övertygelse, att det skall till mycket (elände) innan vi lär oss hur livet skall levas.

  3. Jag är född -70. Frågade min mor härom året om min mor lätt vaccinera oss barn som småbarn. Hör vad hon berättade….

    I en grannlägenhet fanns en läkare som själv hade barn. Han berättade för min mor att han inte lät vaccinera sina barn för han ansåg (redan i början av -70-talet!) att vaccinationer inte var hälsosamma. Detta fick min mor att inte vaccinera oss barn.

    ”Låter inte en läkare vaccinera sina barn skall jag inte låta vaccinera mina egna barn”

    Tack mamma!

  4. Vad får svenska regeringstjänstemän för förmåner tillbaka – när man låter vaxinera hela befolkningen med hälsovädliga häxbrygder från dessa kriminellt belastade bolag? Får man betalt i pengar? Får man bjudresor? Eller är det idealism: svenska folket prisges – utan motprestation? Idealismen tillhör en annan tid. -Eller är man utsatta för utpressning?

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here