Den 17 augusti publicerar flera svenska tidningar artiklar som avvisar att avsiktliga utsläpp av små metallpartiklar för manipulering av atmosfären pågår. De hänvisar i sin tur till en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. DN återpublicerar en TT-artikel med rubriken ”77 forskare avvisar konspiration”. Sydsvenskan publicerar en artikel med rubriken ”Nej flygstrimmorna är inte förgiftade”. Mona Nilsson granskar.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist | Bilden ovanför togs 8 aug 2016 ovanför Muskö. den visar hur två flygplan på hög höjd vänder nära havet och flyger tillbaka in mot land. Foto: NewsVoice (det får fritt användas om källan NewsVoice uppges – ladda ner)

Geoengineering mha så kallade chemtrails innebär att man via flygplan, som i dag kan vara militära eller civila, sprider ut små partiklar, vanligen aluminiumoxid eller bariumsalt, för att manipulera atmosfären. Det är ett hemligt och från början militärt projekt som bland annat uppges ha som syfte att manipulera vädret för att styra det till egen fördel eller använda det som ett militärt vapen. Det senare beskrevs i US Air Force dokument ”Weather as a force multiplier. Owning the weather by 2025”.

Det kan även röra sig om att förändra atmosfärens egenskaper så att de blir gynnsamma för radar och telekommunikationer eller i vissa fall för passiv radarstörning.


AC Griffith en whistleblower med bakgrund från CIA/NSA som lyckades få kontakt med personer som var insatta i programmet redan i slutet av 1990-talet har berättat att syftet kan vara att skapa ett område i atmosfären som stödjer radarteknik, som förvandlas till ”sky antennas” för 3D-bilder, för drönarteknik, samt för radiofrekvent kommunikation över horisonten.


Många menar också att chemtrails även kan användas för att skydda teknisk utrustning vid solstormar eller att det är en del i USA:s missilförsvarsprogram.

Enligt en av de ledande webbsidorna på området geoengineeringwatch.org är geoengineering klart bevisat och pågår dagligen i massiv omfattning samt är det största hotet mot vår miljö och vår överlevnad. Bland annat visar man en videofilm där flygplan stötvis släpper ut chemtrails. En kondensstrimma kan inte uppstå stötvis. Undertecknad har själv upprepat och ofta sett flygplan som flyger långt under nödvändig höjd för att bilda kondensstrimmor som ändå släpper ut ”kondensstrimmor” som dessutom uppstår alldeles för nära flygplanskroppen, inte sällan direkt vid motorerna, för att kunna vara kondensstrimmor.

Jag har personligen även vid ett tillfälle då vi var på väg ner för landning i Köpenhamn, sett ett plan som gjorde ett mycket tjockt gulaktigt utsläpp UNDER det plan jag satt på som redan befann sig halvvägs ner mot landning. Ofta har jag även observerat flygplan som plötsligt som med en knapptryckning, börjar släppa ut en strimma som kan slås av efter en stund. Strimman driver sedan vidare med vinden och breder långsamt ut sig till ett platt moln.

NewsVoice och undertecknad hör till de som granskat frågan i Sverige och som har publicerat en rad granskande och avslöjande artiklar om ämnet. Det har gjorts flera dokumentärfilmer, skrivits granskande artiklar och blogginlägg samt flera böcker. Bland dokumentärerna finns What in the world are they spraying; Look up! Bye Bye Blue Sky och Chemtrails the secret war.

Jasper Kirkby är en klimatforskare som vid en konferens på CERN i Schweiz år 2009 visade en bild på chemtrailsutsläpp samtidigt som han berättade att det som visades var moln som såtts av flyg som släppt ut aerosoler i atmosfären.

Åsiktsundersökning

En 10 augusti 2016 publicerade fyra personer från Carnegie Institution for Science, University of California och webbsajten Metabunk.org resultatet av en enkät med frågor om ett urval av experter på området anser att det finns vetenskapligt stöd för att chemtrails släpps ut från flyg och att de uppmätta förhöjda halterna av aluminium, barium och strontium mm beror på sådana avsiktliga utsläpp.

Enkäten sändes till 361 personer som publicerat vetenskapliga artiklar inom området luftföroreningar och kondensstrimmor. Enbart 77 svarade. Svarsfrekvensen var alltså 21%. 

Vad hävdar DN och Sydsvenskan?

Sydsvenskan skriver att :

”För att en gång för alla utreda konspirationsteorin har University of Californa, Irvine, låtit 77 forskare gå igenom det material som presenteras av chemtrails förespråkare. De har granskat bilder av ”misstänkta” kondensstrimmor och data från olika provtagningar.

Resultatet är entydigt: Teorin om chemtrails saknar helt vetenskapligt stöd.

Ingenting tyder på att de vita strimmorna efter flygplanen skulle vara något annat än vattenånga. Att den i vissa fall är kraftig och hänger kvar länge beror på planets flyghöjd, luftfuktigheten och flygmotorernas effekt. Hälften av forskarna avfärdar påståendet att de vita strimmorna är kraftigare idag än tidigare under trafikflygets historia. De övriga förklarar eventuella skillnader med att planen flyger högre och har kraftigare motorer numera…. Daniel Ryden citerar även författarna som säger att det skulle finnas en bred vetenskaplig samsyn emot förekomsten av ett hemligt, storskaligt, atmosfäriskt sprejprogram”

DN/TT skriver i ingressen:

”De vita kondensstrimmor som uppstår efter flygplan när de flyger över himlen är – inte – kemikalier som sprutas ut i syfte att hjärntvätta befolkningen” och vidare att 77 forskare ”fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin. 76 av forskarna uppgav att de inte fann några belägg för detta alls.” 

Vad är det som sannolikt är fel och vilseledande?

 1. Att chemtrails och geoengineering pågår i stor skala på daglig basis i stort sett över hela världen förnekas av de som misstänks ligga bakom programmet, initialt USA:s militär- och försvarsindustri. Whistleblowern AC Griffith som arbetat både inom CIA och NSA, granskade frågan redan i början på 2000-talet. Han berättade i en intervju att det var mycket farligt att tala om det redan då pågående programmet med utsläpp av chemtrails från flygplan och att flera personer dött pga att de motsatte sig programmet:

”I cannot tell you enough that this is very dangerous thing to get in to. It is very dangerous to talk about this.”

Utgångspunkten för den nya ”vetenskapliga” undersökningen är därför fel från början. Du kan helt inte få ett rättvisande svar om du skickar ut en enkät i en fråga där de flesta insatta vet att de inte får tala om den utan svåra potentiella konsekvenser.

Svarsfrekvensen är dessutom mycket låg (21%) något som varken TT/DN eller Sydsvenska Dagbladet berättar. Vi vet inte heller om de som svarat kan ha potentiella bindningar till det munkavlebelagda projektet med att sprida aerosoler från flyg för att manipulera atmosfären i olika tekniska eller militära syften.

Frågan är vad de övriga (79%) har för åsikter som de inte uttrycker offentligt.

Dessutom är de ansvariga bakom enkäten inte objektiva och opartiska. En av forskarna bakom den publicerade enkäten heter Ken Caldeira. Han har sedan lång tid varit en av de mer tongivande geoengineeringforskarna. I denna korta intervju berättar han hur han tidigare arbetade vid Lawrence Livermore Lab som är verksamt inom bland annat kärnvapen:

”Vi satte oss ner för att fundera över sätt att manipulera geofysiska system för att använda dem som vapen. Kan du ändra klimatet, vad kan du göra för att förändra jordens fysiska system?”  

Metabunk är en sajt som tagit ställning för och sprider budskapet att chemtrails är en konspirationsteori.

 1. DN:s påstående om att 77 forskare fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin och 76 av dem skulle uppgett att det inte ”alls” skulle finnas belägg är felaktigt/vilseledande. 361 inbjöds att delta och enbart 77 deltog.
 2. DN:s påstående om att det på internet skulle ”frodas konspirationsteorier om syftet med det påstådda kemikalieutsläppet från flygplan: exempelvis att hjärntvätta medborgarna eller att kontrollera vädret” är vilseledande. Seriösa kritiker och granskare påstår inte att syftet är att ”hjärntvätta medborgarna”. DN utelämnar att de seriösa debattörerna framhåller att ett av flera viktiga huvudsyften är militärt tekniska samt för förbättrade förutsättningar för radar- och telekommunikationer.

Vem har finansierat forskningen och vem kan ha intresse av artiklarna?

Det uppges inte vem som finansierat den aktuella undersökningen från bland annat det privata Carnegie Institute of Science och Metabunk.org.

De som har intresse av att chemtrails-fenomenet förkastas kan vara de som ligger bakom chemtrails eller geoengineering-programmen, förslagsvis militär- och försvarsindustrin, men även telekom.

Sydsvenskans journalist Daniel Rydén har tidigare publicerat flera felaktiga PR-artade artiklar som på ett larvigt sätt avfärdar hälsorisker med mobilstrålning.

Slutsats

Det så kallade chemtrails/engineering-fenomenet är med andra ord inte på långa vägar färdigutrett. Den nya ”vetenkskapliga undersökningen” är bara ännu ett sätt för etablissemanget och de industrier som misstänks ligga bakom verksamheten att vilseleda och lura allmänheten och beslutsfattare med hjälp av styrda medier, dvs ett PR-trick.

Etablissemangets medier, myndigheter och forskningsinstanser går som katter runt het gröt och ägnar mest tid åt att håna och mobba de som menar att omfattande belägg finns som stödjer misstankarna om olaglig och miljö/hälsofarlig verksamhet pågår utan demokratisk förankring och insyn, i stället för att göra en kritisk objektiv granskning.

Det här är en fråga som lika lite regerinens hemliga hjälp till vapenfabrik i Saudiarabien, Snowdens avslöjanden om NSA:s omfattande övervakning eller andra stora skandaler avgörs genom en enkät bland rädda eller t o m insyltade vetenskapsmän.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

16 KOMMENTARER

 1. Visste inte att det endast fanns rum för 3 länkar så alla mina evidensbaserade länkar försvann…..

  Fin layout, Torbjörn! Grattis!

 2. [Raderad kommentar. Den förnedrar skribenten och antyder att denne har ekonomiska intressen av att skriva artikeln. Det blir gult kort på Larsen. /red]

 3. Patetiskt. HAARP är nedstängt sedan ett par år, men efterföljande vågor ska väl få folk att rösta på Donald Trump. Foliehatt på. Snart får vi väl läsa att månlandningen var fejk, liksom att Kennedy sköts av utomjordingar eller nåt. (De följande månlandningarna verkar ingen ha tagit sig an).

  Det bästa jag har läst i den här svängen är annars han som hade det svårt att få ihop faktum att månlandningen var fejkad med att Månen är nerlusad med utomjordingar som mer eller mindre kastade ut astronauterna därifrån.

 4. Redan för sex år sedan kom Case Orange rapporten som menade att chemtrails inte är contrails.
  Finns som PDF på nätet för den som vill lusläsa rapporten.
  Att DN och Sydsvenskan tillsammans med TT nu har sagt sitt sista ord var ganska väntat.
  Många människor som inte kan tänka självständigt tycker nu att det är skönt att det till sist är klarlagt att det inte finns någon konspiration.

 5. Inga chemtrails sen vi gick med i NATOs värdlansavtal…har ni sett det?
  Passande att släppa denna artikel nu så alla ska glömma bort det och avfärda det som konspiration…

 6. Svar till False Flag: Inte alls så. Chemtrails släpps ut i stort sett dagligen. Under sommaren har man framförallt bedrivit vad jag kallar för ”light chemtrailing” dvs man har lagt ut korta begränsade utsläpp som verkar ha till syfte att suga upp/lyfta upp cumulusmoln till högre höjd. Syftet med det har hävdats vara att underlätta kommunikation med radiolänkar. I dag den 24 augusti 2016 exempelvis var det fullt med sådana långa feta streck vilka efterhand hade skapat ett heltäckande molntäcke genom att suga upp fukt vid 09-tiden. Bilder på eländet och de utlagda strecken finns på facebookgruppen Chemtrailsstockholm

 7. Detta förödande fenomen med förgiftningen av jorden från himlen försvinner inte för att SDS och DN skriver tramsiga, oseriösa och dumdryga artiklar.
  Trist att drakarna inte inser allvaret och kan göra en riktig analys och värdig summering i detta ämne.
  Men visst, det kräver stora resurser och en stark och öppen tankeförmåga med ett ärlig uppsåt.
  Men bristen på dessa egenskaper är nu så övertydlig så förhoppningsvis väcker det ett antal personer till som ännu inte vet vad de ska tro. Så bra jobbat, icke-journalistik funkar också 🙂
  Lättare att bara blunda när det blir skrämmande…men det är så man kan göra som barn och inte när man nått vuxen ålder och ska ta ansvar för viktiga frågor som kräver riktiga svar.

 8. Svar till Mona.
  Idag 24 aug så har du rätt. Men tills idag och från att vi gick med i NATOs värdnationsavtal så har jag upplevt blå chemfri himmel. Men Joe Biden kommer till Sverige imorrn så de lägger ut ett radartäcke nu innan. Ruskigt oviktig person som ”sverige” stänger ned flygtrafik, båttrafik och delar av stockholm för och dessutom besprutar befolkningen med gifter.
  Fängsla krigsförbrytarna och sluta fjäska.

 9. Håller inte med om att sommarhimmeln har varit blå och chemfri. Menar att det tvärtom varit ovanligt gott om chemtrail-generarade cirrusmoln som driver runt på himlen som osaliga andar. Riktigt blå himmel finns nästan inte längre. Tittar man mot horisonten (längre siktidjup genom atmosfären) är himlen nöstan alltid vit.

 10. LarsW
  HAARP i Alaska stängdes men inte alla de andra anläggningarna runtom i världen.
  Vädermanipulation och ubåtskommunikation lär vara två av syftena vilket är begripligt på teknisk grund.
  Skippa snacket om foliehatt, det slår tillbaka mot dig själv.
  Apolloprojektet fungerade aldrig eftersom bärraketen inte var i närheten av officiellt angivna prestanda. Detta kunde bevisas genom direkt mätning på filmer av uppstigningen.

 11. [Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

 12. [Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

 13. [Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

 14. Jag postar här då en annan tråd har stängts för kommentarer om chemtrails.

  Behöver vi verkligen oroa oss för lite ”kondensationsutsläpp”? Nej, verkligen inte om det bara vore kondensation. Kondensationsutläpp lär inte påverka vädret i någon nämnvärd grad då de snart upplöses.

  Nästa år sjösätts ett offentligt experiment med vädermanipulering som kommer att öppna Pandoras box.

  ”At a recent geoengineering conference two Harvard engineers announced plans for a real-world climate engineering experiment beginning in 2018.”

  http://www.activistpost.com/2017/03/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment.html

  Forum on solar engineering research, 7 tim lång film.
  https://www.youtube.com/watch?v=YHKEEqYlJP4

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here