9 KOMMENTARER

 1. I och för sig behöver Sverige fler invånare – särskilt utanför storstäderna – för att bättre täcka våra höga marginalkostnader och bättre utnyttja våra naturtillgångar. Men under kontrollerade former och i konstruktivt samarbete med andra välståndsländer.

 2. Det gäller också att hjälpa nödställda och förföljda. Men med iakttagande av svenska och allmänt humanitära lagar för samlevnad och vandel.

 3. Ruggig läsning. Allt eftersom vi närmar oss 11-miljonersstrecket så kanske vi inte bara får se ”betongen som brinner” utan snart hela Sverige? Det enda vi har att se fram emot är att hamna i Guinness rekordbok i samhällelig dekadens – från toppen till botten av det mesta. Det pågår ett stort samhällsexperiment som kommer att sluta i kaos, men det är väl också det som politikerna bäddat för?

  Stackars alla nykomna som lurats hit av politiker i tron att de ska kunna ”gräva guld”. De kommer att bli väldigt ledsna när de uppdagar att det aldrig varit meningen att alla ska få arbete, eller att de ska kunna leva på höga bidrag utan motprestation för evigt.

  De nykomnas enda roll här i landet är att de, med sina olika etniciteter, religioner, språk m m, ska hjälpa till och skynda på globalisternas strävan att knäcka värdlandets traditioner, normer, värderingar, etik och moral för att inte hindra deras vidriga liberalism som skapar vilsna, psykiskt och fysiskt sjuka, kriminella, ofria, olyckliga och dekadenta människor. Globalisterna agerar som gräshoppssvärmar som dras till friska och grönskande ängar och plågar allt levande och när dessa skadegörare sedan drar vidare så är allt ödelagt. Man får hoppas att de nykomna snart förstår vilket helvete som väntar dem så att de kan bjuda på ett antiliberalt motstånd.

 4. @Tege Tornvall

  Min slutsats efter egna djupare undersökningar är att vi i Sverige (och ännu mer i andra nationer) behöver ett sjunkande antal invånare om vi vill skapa ett samhälle i balans med vår natur som ställer om till ekologi till framtidens generationers stora glädje.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/01/15/population-i-balans-med-naturen-den-13e-februari-ar-250-arsdagen-av-prasten-thomas-robert-malthus/

  Våra naturtillgångar är hårt ansatta av utarmande industrijordbruk och bör utnyttjas på ett mer ekologiskt sätt. Vi bör rimligen göra oss mer självförsörjande och ekologiska och minska onödig handel och transporter.

  Människor är ofta nödställda och förföljda p.g.a. överpopulation, krig om sinande naturtillgångar. I tider av kris tyr sig människor till religionerna, vilka utgör en taggig gloria av lidande. Om man tar emot människor i horder är detta dyrt och kanaliserar ofta folkens pengar till monopolkapitalismens asylbaroner som skor sig på lidandet kortsiktigt. Detta skapar en motreaktion i samhället och leder till rasism, främlingsfientlighet, avvisningar, konflikter och folkmord.

  Dessa pengar skulle vara tiofalt, kanske hundrafalt, mer effektiva lokalt om de satsades på att ex. lösa de problem som gör att människor flyr. Det skulle ex. vara mer humant att stötta demokratin och dess ledare Assad i Syrien mot de islamistiska sekteristiska krafterna som vill införa kalifat.

  Det vore humant att villkora hjälp lokalt mot politisk motprestation av födelsekontroll i fall det är populationens storlek som är problemet.

  Det är inhumant att uppmuntra horder av människor med brun hud att ta sig till Sverige i rangliga gummibåtar så att oskyldiga barn dör drunkningsdöden i Medelhavet eller ska tvingas leva i ett solfattigt Sverige med D-vitaminbrist.

  Bli mänsklig!

 5. Till Birgitta.
  Håller helt med i ditt resonemang.
  Frågan på slutet hur vi ska betala är viktig, enormt viktig eftersom den bestämmer vår framtid. George Soros har föreslagit att nya statslån tas upp, vilket dessvärre nuvarande makthavare snart säger är nödvändiga, vår enda lösning! Men det är varken svar på din fråga eller ”en lösning”, endast att skjuta problemet på framtiden och samtidigt förvärra det. Att utan långsiktig plan låna stort för ökande löpande utgifter är att beställa sin egen konkurs, vare sig privat och statligt, vilket alla, även makthavare, bör inse. Endast banken inser, men banken har siktet inställt på konkurs istället för återbetalning i det här fallet. ”Banken” tillhör de som driver globaliseringsideerna, och ”konkurser av stater” är en nödvändig del i ett globalt maktövertagandet, som då kan gå (relativt) friktionsfritt, baserat på löften att ”det ska bli bättre” när vi alla kommer tillsammans globalt. Ungefär som vi lurades in i EU, då utan konkurshot. Grekland är redan ”förberett”. Samtidigt ökar mängden av unga män utan jobb och framtidsutsikter i Väst eftersom merparten av jobben enligt globalistisk modell går till de länder som kan producera billigast. Från dessa nya fattiga i väst sållar man ut ”framtidens fredsbevarare”, som även Orwell skulle kallat den nödvändiga armen för att hålla nere lokala uppror i den nya globala världsordningen. Enligt David Rockefeller blir styret de som ”förstår bäst” vad som är bäst för världen, alltså några superbankirer plus några av de största globala företagen. En handplockad elit som plockats fram från de fattiga som soldaterna ovan ”styr” synbarligen och håller regelbundna val i detta nya ”Öppna Samhälle”, så att vi alla förstår att vi lever i demokrati med olika partier som idag, något som hela tiden präntas in i oss av MSM, faktafilter, och eliten som tränats och plockats ut med vältalighet och debattskicklighet som riktmärken. Obama(?) USA såg ut att ”kommit längst”, tills Trump plötsligt sköt upp som en svamp och bokstavligen ändrade kurs på USA-skutan till stort förtret för den nuvarande makteliten, med kraftig motmobilising genom det kvarvarnde inflytande man har genom sitt MSM-ägande. Amerikanerna kan ju få för sig att de själva kan igen om Trump tillåts fortsätta! Det verkar samtidigt som om Trump vet mer om sina motståndare än vad vi vet vilket betyder att han kommer styra ett bra tag till.

 6. Tino säger som det är och det är utmärkt om alla har samma faktaunderlag för diskussion om lösningar.

 7. En akademisk strid är under uppsegling. Frågan är om det är rosenskimrande resonemang från en ”universell nivå som gärna hämtar inspiration från forskningsstudier från andra länder” eller från svensk historisk invandringsstatistik som ger ett helt annat dystert underlag. Frågan är det är svart eller vitt som ska gälla när det gäller tolkningen av den helt exceptionella invandringen i Sverige.

  ”I fjol släppte Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation som visat starkt patos i migrationsfrågor, boken Utan invandring stannar Sverige. Bokens uttryckliga syfte är att gå till botten med vad forskningen säger om hur Sverige påverkas av invandring och Strömbäck skriver explicit: ”Det handlar inte om mina egna åsikter och värderingar”. Den bild Strömbäck ger av invandringens konsekvenser är närmast rosenskimrande och kontrasten är skarp till nationalekonomen Tino Sanandajis bok Massutmaning — Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende som kom ut förra veckan. Sanandaji diskuterar också konsekvenserna av invandringen till Sverige, men bilden är betydligt mörkare än den som förmedlas av Strömbäcks bok.”

  Läs mer: https://ekonomistas.se/2017/02/07/svart-och-vitt-om-invandringens-konsekvenser/#more-24320

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here