12 KOMMENTARER

 1. Då artikeln inte klarlägger sakfrågan så blir det lite kryptiskt att anlägga synpunkter på den delen, men helt allmänt kan ju sägas att korruptionen inom ramarna för den svenska modellen och då i synnerhet inom den offentliga sektorn (ingen del undantagen) är så utbredd att man måste vara fullständigt hjärntvättad eller 100 % blind för att inte se vad som pågår.

  Korruptionen har flera ansikten, emedan 95 % av svenska folket kopplar korruption till ekonomiska oegentligheter (den sk pekuniära korruptionen) så är nog alla andra former av icke pekuniär korruption faktiskt ännu värre för den långsiktiga samhällsutvecklingen.

  På ett ideologiskt plan måste vi fråga oss vilka aktörer som är värst??

  Är det när maktgalna och genomkorrumperade politiker för egen snöds vinnings skull struntar i den breda folkviljans uppfattning i många brännheta frågor, dvs man är beredda att till varje pris utestänga en folkligt brett förankrad uppfattning då den representeras av ett nytt parti som, om de fick komma till tals i MSM, skulle konkurrera om makten med de idag etablerade partierna. Där skyddas korrupta politiker av lika korrupta mediarepresentanter inom MSM.

  Eler är det när av politiker instiftade lagar skall tolkas av kommuner, landsting, länsstyrelser osv?? Här är övergreppen från dessa aktörer mer regel än undantag och ve den vilken försöker att få myndighetsutövare att agera i enlighet med instiftade lagar, då rycker hela rättsväsendet ut till den offentliga sektorns försvar. Att legitimera och försvara de lagöverträdelser som myndighetsutövare dagligen gör sig skyldiga till är nog en ännu värre form av icke pekuniär korruption då den lilla människans tro på att det finns en rättvisa sedan många år är krossad.

  Samhället har med förkrossande tydlighet visat sina medborgare att det är fullständigt meningslöst att ens försöka få skydd/upprättelse mot maktfullkomliga myndighetsutövare.

  Det finns bara ett hopp och det är att något parti tar upp frågan om tjänsteansvar i samhällsdebatten. Det parti som gör den frågan till sin och i likhet med Donald Trump lovar att ”rensa träsket” kommer att vinna många människors röster. Åtminstone min!!

 2. Ja det förvånar mig inte. Efter ha sålt naturmedel har jag fått 100 åtal och anmälningar från ,läkemedelsverket , konsumentverket , mm. Efter att ha tagit fram ett tuggummi med 0,1 mg snus blir jag försatt i konkurs av läkemedelsverket. Med hänvisning att det liknar för mycket ett känt läkemedel!!! Advokatfirman Anderberg tömmer mitt bohag och säljer det på Auktionsverket men redovisar bara 1/10 av försålt värde . Stöld. Anmäler det till Tingsrätten som frikänner advokatfirman och auktionsfirma. Var domaren och advokaten kompisar? Auktionsverkets chef och Anderberg hade kontor i samma hus !!!

 3. Lämpligaste lösningsmodellen om man är bekymrad över något är vanligen
  1. Problembeskrivning – utförlig, uttömmande
  2. Förslag på lösningar ev olika paket – jfr partiprogram
  3. Impementering
  Utan 1 är det totalt meningslöst. Jag har möjligen sett 2 via en länk, men lösningsförslag utan problembeskrivning får anses hänga i luften.

 4. Jag trodde att jag skulle bli förbannad men det blev jag inte.
  Ingenting förvånar längre.
  Den svenska välfärdsmodellen och samhällsbygget är så här.
  Upplägget med partisystem och partipiskor är utgör grunden för korruptionen
  och den verkar inte försvinna utan att hela skiten görs om med personligt ansvar i alla led.

  Varför skall jag som privatperson ha ett ansvar då högsta ledning för
  landet och även rättssystemet saknar krav på ansvar.
  Kanske hinner jag uppleva att folket reser sig o låter tömma myndigheter
  o riksdagshuset från alla smittobärare.

  LeifB

 5. Pål Bergström : Jag förstår ditt perspektiv men även här trasslar vi till det. Om revisorerna skött sitt jobb som sig bör, följt de regler, lagar och normer som finns i direktiven skulle ingen kunna ”pressa” eller manipulera bort en skandalrapport som just den du refererar till. Deras arrogans, missbruk var det som gjorde det möjligt. Inget annat.

 6. Pål Bergström : Jag förstår ditt perspektiv men även här trasslar vi till det. Om revisorerna skött sitt jobb som sig bör, följt de regler, lagar och normer som finns i direktiven skulle ingen kunna ”pressa” eller manipulera bort en skandalrapport som just den du refererar till. Deras arrogans, missbruk var det som gjorde det möjligt. Inget annat

 7. Rötan är genomgående i alla instanser som är av det offentliga. Min story började egentligen med att jag vill bli lämnad i fred från allt detta vansinne och bygga en alternativ omgivning att leva i med likasinnade. När det krisade behövde jag söka bidrag, men, eftersom jag inte presenterade mig från den vinkel det korrupta lydsoldatgänget önskade blev villkoret till bidraget att jag skulle ta del av en av rötans lögner… vad de hade tänkt använda denna lilla lögn som i värde räknades till 500 svenska riksdaler vet jag inte, men jag vägrade, och där började hela processen med att söka rätt i lagen, som jag fortfarande i min naivitet trodde var där för att skydda människor.
  I dag 1,5 år senare, för att inte ge efter och för att stå upp för sanning och moralisk rättvisa, är jag fortfarande inne i det juridiskt korrupta rättsväsendet, som har sin början 7 september 2015, och det blir bizarrare för varje dag som går.
  Lögnerna blir värre, Rådman bakar i hop två ärenden till ett, rätten skickar begärda bilagor med fabricerade ankomstdatum och dagboksblad som jag kan bevisa inte fanns hos rätten den dagen för de är skickade med rekommenderat brev, allt detta för att skydda i detta fall Gotlands Kommuns regionfullmäktiges ordförande.
  Tom när de blir bevisade blånekar de.
  Helt klart är det pengar som ligger till grunden för allt detta galna agerande.
  Lagar är ett skämt för de är stiftade av politiska laglösa namn som inte kan ha rättskapacitet dsv ställs till svars i en svensk domstol, inte undra på att de inte följer lagarna för de VET att det inte blir någon påföljd av att leka makthavare och råna folket på försörjning och allt resterande.
  Att man inte blir tokig av allt detta är förvånande.
  Dock är jag säker på att den som sitter i dessa positioner och ljuger hela dagarna i ända måste få en väldigt skev verklighetsuppfattning och detta måste likna ett psykotikst tillstånd och alla dessa dårar borde faktiskt sättas på tung medicinering och låsas in med tvångsrockar tills de mår bättre.
  Det glädjande är att det går fort nu med den stora massans uppvaknande och det kommer innan den första halvan av detta år ha skett någon form av massprotest mot dessa laglösa kollektiv som plundrar oss.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here