4 KOMMENTARER

  1. Vinster går alltid före hälsa, det har läkemedelsverket och läkemedelsindustrin, Monsanto osv bevisat i många år och vår flata regering och våra föregående regeringar bara mörkar.

  2. Förtydligande: Jag har inga bevis för att just Kreab ligger bakom smutskastningen av Strålskyddsstiftelsen och jag har aldrig påstått det heller. Däremot är smutskastning ett vedertaget verktyg i PR-byårers verktygslåda för att skydda uppdragsgivaren mot för industrin skadlig information om att verksamheten är farlig. Det har bland annat framkommit i de stora mängder dokument som släppts i USA i samband med tobaksrättegångar. Smutskastningen riktas även mot forskare som publicerar resultat som uppfattas som hot mot industrin och mot människor som skadats av strålningen samt politiker (Jan Lindhom mp är ett exempel). http://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/. När det gäller Kreab har vi däremot bevis för att PR-byrån anlitades av Strålsäkerhetsmyndigheten, dåvarande Strålskyddsinstitutet SSI år 2003 för att ”vaccinera mot myter” om att mobilstrålning är skadlig. Kreab var samtidigt Ericssons, Investors och 3:s PR-byrå och hade även TeliaSonera som referens. Detta är beskrivet i min bok Mobiltelefonins hälsorisker (2010).

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here