29 Jul, 2016

Osher Centrum på Karolinska – Miljonrullning till ingen nytta – En summering

Macchiarini affären på Karolinska har nu lett till att en … [Read more...]

KI:s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning

Karolinska institutet har nu tvingats till omprövning av … [Read more...]

Karolinska (KI) ger Barbro Osher hederstiteln professor för insatser inom integrativ medicin

KI som gav Barbro Osher titeln hedersdoktor fick i augusti … [Read more...]

Oshercentrum – miljonrullning till ingen nytta – Ett försök till slutsummering

[Read more...]

NewsVoice var på Osher Centrum – Diskussion om centrets verksamhet – Frågorna ställs igen

Undertecknad har per den 24 oktober 2013 lagt ned … [Read more...]

KI söker ny universitetsdirektör – Bengt Norrving slutar

KI söker en ny universitetsdirektör. Den tidigare direktören … [Read more...]

Osher Centrum Leaks – Utredning läggs ner – KS/KI handlar om lönsamma sjukdomar

Efter att ha rådfrågat en jurist om hur avslaget från … [Read more...]

Osher Centrum – Anstånd har begärts gällande Förvaltningsrättens avslag

Förvaltningsrättens avslag 30 sep 2013 Ladda ner hela … [Read more...]

Vad händer med Osher Centrum-studien? En ”kafkaesque” historia

Många undrar vad som egentligen hänt med NewsVoice … [Read more...]

Osher Centrum – Är placebo nyckeln till läkemedelsbolagens framgång?

Om vi lär oss att förstå placeboeffektens mekanismer kan vi … [Read more...]