30 Jul, 2016

Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till … [Read more...]