5 Okt, 2015

Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till upprättandet av en "global offentlig myndighet" och en ”central världsbank" som ska styra över finansiella institutioner som har blivit förlegade och som ofta agerar ineffektivt i hanteringen av kriser. Text och bearbetning: Peter Pettersson | Bildkälla Detta dokument från Vatikanens departement för rättvisa och fred, torde vara som … [Read more...]