SMHI kan varken förklara eller bortförklara chemtrails

54

chemtrailsplanSMHI har på sin webbplats lagt ut en text om chemtrails där dessa avfärdas och påstås vara vanliga kondensstrimmor, men SMHI saknar nödvändig kunskap för att bedöma om det är kondens eller avsiktliga utsläpp av aerosoler/chemtrails. I stället gissar SMHI.

Text och foto: Artikeln publiceras med tillstånd av Mona Nilsson, undersökande journalist | Uppd. 08:46 den 25 april 2014

Den som börjar undersöka frågan om de ökande utsläppen från flyg som av flera myndigheter, bland annat av SMHI, bestämt påstås vara vanliga kondensstrimmor, upptäcker snart också att kondensstrimmor enligt vedertagen kunskap bildas på 7-12 km höjd. Deras förmåga att dröja kvar på himlen kräver hög luftfuktighet. Citat Nationalencyklopedien 1991:

”Kondensationsstrimma, K-strimma, smal strimma av moln som uppstår då kondensation och frysning av vattenånga sker i samband med utsläpp från flygplan. Kondensationsstrimmor består av iskristaller och förekommer på ca 7-12 km höjd. Dess varaktighet beror främst på hur hög luftfuktigheten är i omgivande luft.”

Beskrivningen ”smal strimma” stämmer inte längre med med vad vi kan observera bland annat över Stockholm i dag den 24 april 2014. I dag släpper flygplan ut breda och feta, inte smala, strimmor som efterhand breder ut sig och bildar långsmala strimmiga dismoln.

Clifford Carnicom, forskare och fd myndighetsperson som forskat på chemtrails aerosolbesprutningarnas innehåll konstaterade 2001 att det är väldigt ovanligt att tillräckligt hög luftfuktighet, dvs över 70% , råder på de höjder som civilflygen trafikerar för att långlivade kondensstrimmor överhuvudtaget ska kunna uppstå:

”It is not uncommon for the relative humidity at flight altitude to range between 10 and 60 percent. This should not be surprising in any particular way, since it is easily established that most cloud layers form at lower altitudes where the moisture levels commonly exceed relative humidity levels of 70%. This is not the case for upper regions of the atmosphere, which is the favored domain of jet aircraft traffic. As a case in point, during congressional hearings regarding the environmental effects of projected supersonic flight traffic at 65,000 ft., the expert testimony explained that ”persistent contrails” would not be a factor as the relative humidity at that level commonly is approximately 5%.”

SMHI: ”Det är kondensstrimmor”

SMHI menar emellertid att de nya feta molnbildande flygutsläppen är vanliga kondensstrimmor. I en text på smhi.se författad av Weine Josefsson med rubriken ”Inga vetenskapliga belägg för chemtrails” står det att det inte finns belägg ”ur ett vetenskapligt perspektiv” för existensen av chemtrails:

”Det finns en del personer som anser att dessa k-strimmor är storskaliga utsläpp av ämnen från flygplan, med en medveten avsikt att i hemlighet påverka människor, påverka radiotrafiken och påverka klimatet eller vädret. De kallar dessa strimmor för chemtrails. Exakt vad avsikten med detta skulle vara framkommer inte.”

(Hoppsan! Först finns det en ”avsikt” som människor uppgivit men i nästa mening har den inte framkommit…)

Lite längre ner i texten står det att:

”Allt sedan flygets barndom har man noterat att det ibland bildas k-strimmor (eng. condensation trails, contrails) av avgaserna. Detta sker framförallt när flygplanen flyger ganska högt. Om fuktighet och temperatur är lämpliga kan de finnas kvar en längre tid. I dessa fall bidrar de till ökad molnighet…. Det är vattenångan som bildar de moln vi ser i form av k-strimmor när ångan snabbt kyls.”

SMHI: ”Du kan höra med flygvapnet”

SMHI känner alltså till att kondensstrimmor kan dröja kvar vid specifika förhållanden mellan luftfuktighet och lufttemperatur. Vid flera tillfällen har jag observerat att himlen helt täckts med ”k-strimmor” vissa dagar medan andra närliggande dagar varit fria från kondensstrimmor, trots att vädret varit identiskt. Skilda väderförhållanden har alltså inte kunnat förklara de skilda uttrycken på himlen. Inte heller skillnader i flygtrafiken. Därför ställde jag frågan till Weine Josefsson på SMHI om han kände till under vilka förhållanden som kondensstrimmor bildas och om han i så fall kunde sända dessa uppgifter till mig? Till min förvåning blev svaret att SMHI inte har tillgång till dessa uppgifter:

”Så vitt jag vet gör SMHI inga prognoser för k-strimmor. Detta är nog mer intressant för flygvapnet. Du kan höra med dem”, svarade Weine Josefsson.

Eftersom jag inte fick ett svar på min fråga så upprepade jag den:

Känner ni på SMHI till under vilka förhållanden som kondensstrimmor från flyg bildas och under vilka förhållanden de är mer långlivade?

”Som sagt ovan visade det sig att vi inte gör några prognoser av k-strimmor. Det har skrivits en artikel i Svenska Meteorologiska Sällskapets tidning Polarfront Nr 137 december 2009 av Tomas Mårtensson. Den innehåller en del av det du frågar om och dessutom referenser till fler artiklar i ämnet. För artikel kontakt via Svemet.org”, svarade Weine Josefsson då.

Beskedet blev alltså att jag själv får leta reda på uppgifterna.

”Vi har inget sparat som kan visa temperatur och fuktighet.”

flygutsläpp 12-03-2014

Jag ställde även en fråga om SMHI kunde ge mig uppgifter om skillnader i luftfuktighet och lufttemperatur som kunde förklara att vissa dagar fylldes hela himlen av ”kondensstrimmor”, bland annat den 24 och den 26 augusti 2013, medan mellandagen den 25 augusti, var ”kondensfri” trots identisk flygtrafik. Ett annat exempel jag gav var den 11-12 mars respektive 13 mars 2014. (bilden tagen den 12 mars 2014)

Det häpnadsväckande beskedet blev att SMHI saknar dessa nödvändiga uppgifter, eller ”inte har kvar” uppgifter om luftfuktighet och lufttemperatur för att bedöma om kvardröjande kondensbildning från flyg överhuvudtaget var möjlig under de aktuella dagarna:

”Jag har inte tillgång till de data du frågar efter så jag skickade frågan till vår prognosenhet. Det visade sig dock att även de inte har kvar något material”.

SMHI:s prognosenhet hade i sin tur gett Weine Josefsson följande besked:

”Vi har inget sparat som kan visa vad det var för temperatur och fuktighet på K-strimmenivåer dessa datum.”

SMHI: ”En gissning är att det var gynnsamma förhållanden”

”En gissning är att det var gynnsamma förhållanden för bildning av k-strimmor den 11-12 och ogynnsamma den 13. Men det material som beskriver luftfuktighet och vertikala rörelser är inget som jag har lätt tillgängligt därtill krävs en mindre utredning”, fortsatte Weine Josefsson.

chemtrails 24 mars 2014Jag frågade också om SMHI kan förklara de avbrutna korta utsläppen från flyg som detta foto ger ett exempel på till höger.

Kan ni förklara hur det kommer sig att bilagda ”kondensstrimmor” kunder bildas på det begränsade område i luften som bilden visar den 24 mars 2014 över Ekerö kommun, som därefter bredde ut sig över en mycket stor yta?

”Nej. Detta då vi inte har direkt tillgång till metoder och lämpligt underlag kan vi bara uttala oss i allmänna ordalag och inte i specifika fall”, svarade Weine Josefsson.

Saknar alltså SMHI nödvändig kunskap för att bedöma om kondensstrimmor kan bildas?

”SMHI har inte haft uppgiften att bedöma enskilda k-strimmor i detalj. SMHI har som en av sina arbetsuppgifter att lämna väderunderlag för civil flygverksamhet. I denna uppgift ingår inte att exempelvis prognosera k-strimmor då dessa inte har någon betydelse för den civila luftfarten.” svarade Weine Josefsson

SMHI gissar om misstänkt chemtrails-foto på SMHI.se

chemtrails-kondensationsstrimma-Weine-JosefssonTrots bristen på kunskap har SMHI i anslutning till sin text om chemtrails en bild, tagen av Weine Josefsson, som visar feta utsläpp från flyg som täcker nästan hela himlen, typiska för chemtrails.

Bildtexten för fotot till höger lyder: “Utbredda kvarliggande k-strimmor räknas in i molnigheten och då till de höga molnen. Foto Weine Josefsson”

Bildkälla: www.smhi.se

Har du i detta fall haft tillgång till nödvändiga uppgifter så att du har kunnat fastställa att bilden visar kondensstrimmor som påstås i bildtexten och inte avsiktliga utsläpp av aerosoler?

 ”Jag vill påtala svårigheten i att kunna bedöma moln på enskilda bilder. Vi kan bara uttala oss generellt om vilka moln som syns och hur de kan tänkas bildas. Det går aldrig att med 100% säkerhet säga vad som finns på en bild. Om vi får en bild på en k-strimma är den mest naturliga förklaringen att det är just en k-strimma, men det finns alltid en möjlighet att det är något annat.”

SMHI saknar alltså nödvändiga uppgifter för att avgöra om bilder visar kondensstrimmor eller avsiktliga utsläpp av aerosoler?

”För att avgöra om det är en vanlig k-strimma eller avgaser/utsläpp som innehåller ämnen som inte härrör från vanligt flygbränsle krävs direkta mätningar. SMHI har inga flygplan eller mätinstrument som kan utföra denna typ av mätningar, svarade Weine Josefsson.

Gissande myndigheter hånar whislteblowers

Det här visar att SMHI gissar när det påstår att bilder visar ”vanliga kondensstrimmor”. Det är bland annat från  SMHI:s gissande som mytbildningen om att chemtrails är konspirationsteori eller en stollig teori sprids och får fäste i den allmänna opinionen, bland media och politiker.Weine skrev också i ett av sina svar:

”Sedan några år tillbaka har det främst via nätet spritts en konspirationsteori populärt kallat chemtrails.”

SMHI har gott rykte. De flesta svenskar, andra myndigheter och politiker har stort förtroende för institutet och kan nog inte föreställa sig att SMHI gissar.

Det mest obehagliga i denna fråga är ju inte att myndigheter vilseleder allmänhet, beslutsfattare och media. Det har de gjort i många år särskilt när viktiga ekonomiska eller försvarsintressen är berörda.

Det mest allvarliga är att vi har fått en samhällsstruktur som tillåter att man från flyg kan spraya ut gifter över i stort sett hela svenska folket, med synliga och kännbara konsekvenser, utan att någon instans (tongivande media, myndighet, ledande politiker) reagerar eller ens besvärar sig med göra mätningar eller noggrant undersöka det misstänkta brottet.

I stället hånas och förlöjligas de whistleblowers som pekar på problemet eller de som går så långt att de bara vill ställa en fråga i riksdagen.

Vi har nått dithän att vi har ett samhällsklimat som vi som barn lärde oss hånskratta åt i Sagan om Kejsarens Nya Kläder. Hur kunde de vara så dumma tänkte vi som barn när vi hörde sagan! Förklaring var ju att experterna hade förklarat att alla var stolliga som inte litade på dem, de som pekat på att han inga kläder hade på sig…

Text: Mona NilssonLämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
54 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
thruthful
thruthful
Gäst
26 december 2014 kl 19:16

Där det finns många rådgivare, där finns det säkerhet. Man bör lyssna till flera experter på området innan man bara bestämmer sig för vad som är sanning!
Där kloka råd saknas kommer folket på fall, när många ger goda råd går det väl.

Bo
Bo
Gäst
3 maj 2014 kl 11:57

Chemtrailplanet del 2

Fortsättning på min post ovan:

Nu är debatten igång angående filmen på det påstådda cemtrailplanet som är viral på tuben. orginalfilmen är borttagen från youtube av någon anledning!, finns en ny länk nedan som visar filmen,finns som tur är kopior annars på orginalet i massor där ute 😛

Mitt övertygelse om att detta är äkta grundar sig på att _om_ detta ett naturligt fenomen
varför stängs de två inre rökslingorna av, titta noga så ser ni det på höger vinge strax efter att planet passerat lyktstolpen framför kameran.

Länken till debatten: För och emot.samt film

Klicka också på länken i översta delen av filmen här för all information samt kommentarer.

Wink
Wink
Gäst
1 maj 2014 kl 16:32

Angående fenomenet med det SVARTA STRECKET som ibland syns FÖRE planet. Jag såg det nyligen i verkligheten för första gången och kan verkligen förstå att många blir förbryllade.

Här är min förklaring: Spåret reflekterar bort solljus och lämnar en smal skugga genom atmosfären. Inom denna skuggvolym studsar knappt något ljus vidare via partiklar som annars ger himlens blå färg. Endast när åskådaren, solen och spåret ligger i någorlunda samma plan ser man tillräckligt mycket in i skuggan för att effekten ska bli tydlig.

Folk är nog bara ovana vid att tänka på volymetriska skuggor och hur ljus sprids i atmosfären.

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
28 april 2014 kl 23:28

Peter Grafströ[email protected] Ja, det är inte klokt att IPCC hotar våra regeringar. Än värre är att de tror på IPCC utsagor, vilka bygger sina klimathot utifrån datormodeller. Andra mer jordnära forskare är kritiska mot simuleringarna för att de inte stämmer överens med faktiska iakttagelser. IPCC gör inga egna undersökningar utan är teoretiker som väljer ut de artiklar som stödjer deras agenda. Artiklar skrivna av kritiker till klimathysterin väljs då bort. IPCC:s rapport är ingen akademisk produkt eftersom den saknar en objektiv redovisning och redogörelse för avvikande åsikter.

Genmodifierade livsmedel ligger också i IPCC:s pipeline, vilket Prof Delian Chang, huvudförfattare för IPCC:s rapport och ledamot i IPCC:s styrelse bekräftade vid ett möte i höstas. Han berättade att de samarbetar med beteendevetenskap för att få hjälp med att “knuffa” oss i “rätt riktning”. Det finns alltså ett slags storyboard för berättelsen om klimathotet. Upphovsmännen till storyn är transnationella företag. De håller på att förbereda ett globalt feodalt system där bl a allt statsägt ska privatiseras, vilket FN kallar “public-private partnership”. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/un_shocking_agenda.htm
Att förgifta våra åkrar med chemtrails är en slags knuff för växthusodling med GMO-frön i näringslösning (kemiska cocktails med beteendeframkallande medel?).

ruben
ruben
Gäst
28 april 2014 kl 23:12

Spännande idé med mätutrustning på ett plan.
Marianns idé med avståndmätare var bra! Och ja, sidoinkomster kanske förklarar de billiga priserna…
Jag skriver ned min idé även om Marianns idé verkar bättre och enklare genomföra.
Att någon av ägarna till privata mindre jetplan som ofta är i inrikestrafik, låter placera ett verktyg, som fångar utslåppen och bytas ut varje rutt? Kanske någon tom. anmäler sig intresserade som äger ett jetplan och vill ställa upp? Då får man tolerera att rutterna inte går där besprutningen skett alltid, men att den korsar eller sammanfaller många gånger. Liten kostnad i det fallet också. Det kan noteras datum, tid och kurs för varje prov och jämföras med egna iaktagelser av tider och kurser för misstänkta utsläpp.

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
28 april 2014 kl 22:23

Apropå kommentarer om att hyra ett flyg för att mäta utsläpp. Bra idé. En annan metod vore kanske att använda en optisk avståndsvisare (3000 kr) för att mäta flyghöjden samtidigt som man filmar planet? Idag såg jag ett Norwegian-plan som stängde av chemtrailsen för ett kort ögonblick för att därefter sätta på duschen igen – ecodriving? Inte konstigt att de kan sälja sina resor så billigt om de får sidoinkomster vid sidan av. Dessa sidoinkomster är kanske affärsidén och flygresorna en slags cover? Med en film i handen och ett uppmätt avståndsvärde skulle man kunna be flygbolaget om en förklaring till duschandet? Med filmen som dokumentation kan slöjmolnens uppkomst och utbredning följas. Kanske något som kan presenteras för SMHI för att få deras kommentar?

Jag odlar i närheten av en flygkorridor söder ut och är därför ute mycket. Har observerat att planen flyger på ungefär samma höjd men att bara vissa släpper ut chemtrails medan andra inte ens har contrails.

Bo
Bo
Gäst
28 april 2014 kl 18:13

Chemtrail-planet igen, blir mera tydligt om man har dom bredvid varandra.

http://www.youtube.com/watch?v=F-xD0QxGlGM#t=23

Bo
Bo
Gäst
28 april 2014 kl 17:58

Kan denna möjligen få tjänstgöra som “kontroll” hur det “ska” se ut när ett plan landar i regn/dimma, förvisso inifrån planet (helt annat plan nån annanstans i världen)

inte nåt som är lika.

http://www.youtube.com/watch?v=uJj4V-T_wts

Bo
Bo
Gäst
28 april 2014 kl 16:55

Titta med kritiska glasögon på filmen och fotot, förklara varför jag har fel som påstår att detta är cemtrails. Man ser hur sprayen kommer ut ur vingarna i på vissa specifika ställen., Är inte bara inte kondensvirvlar heller.

Bo
Bo
Gäst
28 april 2014 kl 16:43

Nu ni grabbar och tjejer ska ni få se på grejjor:

http://beforeitsnews.com/chemtrails/2014/04/busted-pilot-forgets-chemtrails-on-lands-prior-to-turning-them-off-2446934.html

Cemtrailpilot som glömt stänga av sprayen innan han landade. Sprid vidare visa för alla tröttmössor som tror att cemtrails är en konspirationsteori..

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
28 april 2014 kl 14:44

IPCC har själva i en rapport från 2013 sagt att regeringarna bör fortsätta med geoengineering och att det vore skadligt att avbryta. Chemtrails är logiskt relevant som benämning för det som släpps ut i atmosfären för klimatmodifiering men eftersom termen också förknippas med andra användningar än klimat så är geoengineering en mer neutral term.
Solar Radiation Management, Geoengineering and Chemtrails
IPCC warns policymakers not to stop ‘solar radiation management’
http://www.globalresearch.ca/solar-radiation-management-geoengineering-and-chemtrails/5356632

Ivan Björn
28 april 2014 kl 09:03

Vill man ta prover så måste de inblandade vara absolut lojala. Sedan räcker det inte att skicka prover till ett labb. Det måste till minst tre labb och helst i olika stater och tester måste vara helt anonyma, men med dagens avlyssning finns det en risk att även dessa provsvar blir manipulerade.

Mikael Jansson
Gäst
28 april 2014 kl 07:55

Förstår att de har problem, det har jag med. Men det verkade inte vara fel på min kamera. Kollat den noga flera gånger…..hm
Men resultaten av dessa bilder talar sitt eget språk. eller?
Så vist man undrar ju vad SMHI menar kan varken förklara eller bortförklara chemtrails?
http://youtu.be/rbhdeTBCif8

Red
Red
Gäst
28 april 2014 kl 04:30

God morgon.

Har varit inne på samma linje. Hyr ett privat jetplan. Kanske en ägare till ett plan vill ställa upp. Montera en insamlingsbox för aerosol på utsidan av planet. Flyg efter ett relativt lågflygande misstänkt chemtrailsplan på 5000-7000 meters höjd (hur högt kan ett litet jetplan flyga?). På rätt höjd ta aerosolprov. Undersök sedan provet på 2-3 lab utan att uppge var de kommer från.

Budget 50,000 kr?

Självklart måste kontakttagande, planering och genomförande utföras med diskretion.

Om aerosolproverna bara visar “vattenånga” kan vi ju släppa hela teorin om chemtrails.

Kalle
Kalle
Gäst
28 april 2014 kl 00:06

@ Bo
Intressant rykte, kanske ligger nåt i det. I alla fall så sprayade man en del över Stockholm i slutet på Augusti 2013, men senare i September när FN hade sitt IPCC möte i Stockholm så var det ett underbart vackert väder med en fantastikt blå himmel med fina stackmoln och inget annat.

@ R
Instämmer helt “upp i luften och mäta i dessa strimmor och moln”.
Tycker att det borde vara praktist genomförbart med en rimlig budget om minst ett 20-tal personer går samman och bestämmer sig för att satsa en del tid och pengar på detta. Flygplan med pilot går ju att hyra men kostar en del, det behövs också lämplig utrustning för provtagning och så måste man betala för analys på något lab. Naturligtvis är det helt bakvänt att vi betalar skatt till en stat som tack vare våra skattepengar har alla resurser att genomföra denna typ av provtagning och borde göra det men inte gör det. I nuläget tror jag att man ska bortse från detta faktum och mäta själv som du föreslår.

Bo
Bo
Gäst
27 april 2014 kl 21:00

R
Jo men de som är experter på analys vet hur man kan hitta svaret även om det finns en bariumgruva någonstans på kontinenten eller ett aluminiumsmältverk. Men du har rätt, mäta i dessa “moln” vore det bästa.

exposurenow
exposurenow
Gäst
27 april 2014 kl 18:36

Kommer ni ihåg den svenska tv-serien Zonen från 1996?
Mysterie/Thriller i 6 delar, på vardera ca 50 minuter.

http://www.ginza.se/product/zonen/321627/

Bra och spännande, men tidig conditioning för att få folk att tänka i önskade banor.

R
R
Gäst
27 april 2014 kl 17:28

Det tas redan markprover, men markprover säger inte varifrån föroreningarna kommer ifrån. Det finns många föroreningar i luften, från fabriker och annat. Även om markprover är viktiga, så är de inte en självklar evidens i detta sammanhang – de kan bortförklaras och påstås att det är något annat som förorenar. Det behövs upp i luften och mätas i dessa strimmor och moln. Det fordrar då en hel del investering i flygplan och mätinstrument.

Bo
Bo
Gäst
27 april 2014 kl 16:57

Åsså ett rykte mitt i alla vetenskapliga ambitioner här på sidan: Det sägs att när President Obama besöker någon plats är det alltid blå himmel förutsatt att det inte är molnigt, inga cemtrails där inte…

Var det inte klarblå himmel när han var i Stockholm?.

Bo
Bo
Gäst
27 april 2014 kl 16:33

Skämt åt sido man kan alltid mäta det som hamnar på marken: Barium, Aluminium och annat, är halterna abnormt förhöjda ja då har vi ytterligare ett bevis på att nåt inte står rätt till.

Och så får man naturligtvis sålla för om det finns ett smältverk i närheten förstås. Om bariumhalten mitt ute i skogen är 1000 ggr högre än normalt där mitt i ödemarken då vet man att nåt skumt försigår..

Nån får fara ut och mäta, ta växt och jordprover.

Bo
Bo
Gäst
27 april 2014 kl 16:23

Och ät inte gul snö. 😛

Chris
Chris
Gäst
27 april 2014 kl 11:51

Börje Peratt har tydligt visat att Martin Wicklin på Tredje stadsmakten inte är seriös. En bandhund i VOF:s koppel: http://peratt.blogspot.se/2011/12/overnaturligt.html?m=1

R
R
Gäst
27 april 2014 kl 10:42

Kom ihåg, vill ni dricka vin på demonstrationer så ha dem i vattenflaskor och säg att det är saft (om det är rödvin). Tänk på den massmediala bilden. Och drick aldrig vatten ur vinflaskor!

Jossan
Jossan
Gäst
27 april 2014 kl 07:38

Tredje stadsmakten AB är produktionsbolaget bakom Medierna (som fick VOFs folkbildarpris) och programmet Övernaturligt som sändes i P1 för något år sedan.

Ivan Björn
27 april 2014 kl 06:34

Chemtrails är som ett tunt “plastraster” över himmelen. När solen ligger högt på himlen så uppfattas detta raster bara av ett tränat öga. Himlen ser “normalt ut”. När kvällen nalkas och solen ligger mer från sidan så brukar detta plastraster komma fram och synas. Även här i Lidköping har det varit dagar med klar himmel. Men om kvällar och på morgnar brukar detta raster att framträda tydligt.

Med tanke på radioreportrarnas beteende så tror jag att vi alla som engagerar oss i chemtrails frågor kommer att bli idiot förklarade av den breda allmänheten som tror och lyssnar på det som sägs i radio. 🙂 kul

Red
Red
Gäst
26 april 2014 kl 21:17

Konstaterar en frisk naturlig himmel idag i Stockholm. Slöjmoln är naturliga företeelser även om de var ovanligt utformade idag, vad jag vet. Jag läste någon poäng klimatologi inkl “molnkunskap” 1992 vid Sthlms universitet alltså flera år innan chemtrails fenomenet uppstod. Om man är osäker på vilka moln som är garanterat naturliga är det bara att gå till statsbibiloteket och låna hem några böcker omklimatologi/moln från före 1998.

Tråkigt med reportrarna från SR. Rent larv från deras sida alltså.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
26 april 2014 kl 20:53

Idag var det demonstraton mot chem-trails på medborgarplatsen i Sthlm , dock fick jag ett ganska taffligt intryck under tiden jag var där, med en talare som stog o läste innantill på ett oförberett och oengagerat sätt med dålig ljudåtergivning och det var väl inte så många som
uppmärksammade det hela på ett för övrigt rätt välfyllt torg.

Sveriges Radio hade skickat två ganska unga reportrar från programmet “tredje statsmakten” som höll på och förberedde ett program som ska sändas i sommar angående chem-trails.

Dom gjorde intervjuer med bl.a. undertecknad och hade en , i mitt tycke , lite förlöjligande ton
med dom vanliga frågorna om ” vad tycker du om att betraktas som en foliehatt?” och “hur skulle så många inblandade kunna hålla tyst om konspirationen ?” . En annan deltagare fick en menande hänvisning till att hon medtagit en “flaska vin” (som innehöll vatten). En direkt anspelning på “rödvinsvänstern” förstås. Fick dock en mailadress till en av dom och tänker så småningom ge mig i slang med honom.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
25 april 2014 kl 20:44

Idag på Radio Sthlm så annonserade man vid minst två tillfällen ,efter vädderrapporter som innehöll prognoser med “slöjmoln”, att man skulle förklara vad denna företeelse är. Full av nyfikenhet spärrade jag upp öronen med ett naivt hopp om att någon bjudits in som åtminstone skulle göra en antydan om chemtrails.

Denna förklaring bestod i att en SMHI- anställd , helt kort och utan minsta följdfråga från
någon av reportrarna, förklarade dom som “tunna moln som dock släpper igenom solen”.
En stund senare så började himlen sprayas med en hel del “slöjmoln” som följd.

En ren indoktrinering alltså.

Detta visar ju även att SMHI inte är någon neutral aktör i sammanhanget, för att kunna veta
att slöjmoln ska bildas måste dom ju ha info om att plan ska upp och spraya himlen.

peter
peter
Gäst
25 april 2014 kl 19:18

Känns äntligen som om folk har börjat få upp ögonen för ämnet. Dock finns det mycket folk kvar att övertyga.
Jobbade på mälaröarna igår 24/4. Plan efter plan hela dagen lade ut dessa strimor som sedan täckte större delen av himlen. Idag hade jag känningar i hals och ont i huvudet.
Var även ovanligt trött hela dagen. Kan vara naturlig förkylning på gång men man annar ju lite oråd. Någon annan som känt av nåt denna dag*?

Sture B
Sture B
Gäst
25 april 2014 kl 17:39

@Red

Varför fungerar det inte att lägga in inbäddade videos från Wimeo? Jag kör Share>kopierar “embed code”>klistrar in koden i inlägget, men ändå blir det bara en länk av det. Någon annan än Red får gärna svara, om de vet.

Lotta
Lotta
Gäst
25 april 2014 kl 12:24

Mariann Nyqvist skrev:
“Vid lunchtid observerades en ”lasersnittad” smal korridor som skurit igenom det osedvanligt knallvita molntäcket. En klarblå himmel kunde ses igenom strimman. Fenomenet varade dock inte så länge för snart kom ett plan som med stor precision täppte igen revan i ”molntäcket”.”
Tack för att du nämnde det där.
Det där är ett märkligt fenomen som jag sett många gånger, fast det jag sett är mer som ett mörkt streck genom molnen/slöjorna…spikrakt, sedan kommer chemtrailplanet och kör in i fåran.

Sen vill jag bara tacka alla ni som engagerar er och SER.

Sture B
Sture B
Gäst
25 april 2014 kl 02:09
Sture B
Sture B
Gäst
25 april 2014 kl 00:35

@Gibaldi, Joseph

Genomskinligt, glasklar, genomlysande, genomskådad, transparent, uppenbar mm.

Eliaz
Eliaz
Gäst
25 april 2014 kl 00:01

Bra artikel! Tror man bör rikta in sig på att kartlägga flygplanen som utför aerosolbesputningen.

Sture B
Sture B
Gäst
24 april 2014 kl 23:31

@Benny

Allting syns inte på Flightradar24 eftersom många flygplan saknar den transpondern eller är helt blockerade från att synas. https://www.flightradar24.com/how-it-works

”Today, roughly 65% of all passenger aircraft (75% in Europe, 35% in the US) are equipped with an ADS-B transponder.”

”For security and privacy reasons information about some aircraft is limited or blocked.”

Sen var det en annan kommentator här som länkade till den här filmen, som är en äkta pärla.

[vimeo 87386065 w=500 h=281] Chemtgrails Confermed: Modern Jet Engines Cannot Produce Contrails from Harold Saive on Vimeo.

Suzanne
Suzanne
Gäst
24 april 2014 kl 23:27

Sveriges regering har hamnat i det internationella rampljuset angående chemtrail-frågor.

60 miljoner dollar i anspråk mot Sveriges regering för underlåtenhet att svara på medborgarnas begäran om information om chemtrails.

http://www.geoengineeringwatch.org/60-million-usd-claim-against-government-of-sweden-for-failure-to-respond-to-citizens-request-for-information-on-chemtrails/

Sture B
Sture B
Gäst
24 april 2014 kl 23:07

@Benny

Allting syns inte på Flightradar24 eftersom många flygplan saknar den transpondern eller är helt blockerade från att synas. https://www.flightradar24.com/how-it-works

”Today, roughly 65% of all passenger aircraft (75% in Europe, 35% in the US) are equipped with an ADS-B transponder.”

”For security and privacy reasons information about some aircraft is limited or blocked.”

Sen var det en annan kommentator här som länkade till den här filmen, som är en äkta pärla.

[vimeo 87386065 w=300 h=169] Chemtgrails Confermed: Modern Jet Engines Cannot Produce Contrails from Harold Saive on Vimeo.

Suzanne
Suzanne
Gäst
24 april 2014 kl 22:40

NASA Scientist Answers Questions About “Chemtrails”

http://www.youtube.com/watch?v=Xz1Gt5moxvw

http://chemtrailsplanet.net/2013/07/18/nasa-solar-physicist-answers-questions-about-chemtrails/

I intervjun framkommer att även litium ingår i aerosolsprayningar.
Litium har hög elektrisk ledningsförmåga: http://sv.wikipedia.org/wiki/Litium – och ingår också i läkemedel: http://www.fass.se/LIF/product?nplId=19971114000058&docType=3

reOhm
reOhm
Gäst
24 april 2014 kl 22:04

Wow riktigt bra och utmanande frågor!!
Tack Mona & tack Newsvoice som höjer temperaturen och bidrar till att vi får stopp på sprayandet!

Bo
Bo
Gäst
24 april 2014 kl 21:57

Upptäckte att jag också har (ett litet) hål i huvudet 🙂 Var ju Weine Josefsson som frågat om detta. Nåja intressant är att de faktiskt mäter där uppe i skyn regelbundet.

“”Vi har inget sparat som kan visa vad det var för temperatur och fuktighet på K-strimmenivåer dessa datum.””

Verkar vääldigt kostigt att SMHI som påstår sig vara vetenskapliga förstör info om detta, meterologiska vetenskapen älskar data, alla vetekskapsgrenar är datajunkies, man spar så mycket man bara kan. en par miljarder nuffror i en databas kostar näst intil noll i dagens datorsamhälle.

Man förstör inte denna dyrköpta info, man bara gör inte det om det inte finns en god anledning,

Skumt, skumt, skumt….

Benny
Benny
Gäst
24 april 2014 kl 21:47

Jättebra artikel!

Noterade hela förmiddagen idag fina “skolexempel” på perfekta chemtrails över Stockholm.

Ringde Luftfartsverket på Arlanda senare på eftermiddagen eftersom jag tyckte att nu var det gränsfall för vad jag själv kan tillåta och bara knyta näven i byxfickan. Jag fick tala med någon på deras radarsektion.

Han informerade mig om att man har full koll på ALLA flygplan som flyger över Stockholmsområdet. Om man ser ett plan och noterade riktning kunde man få flygplansidentitet av denna radarsektion…under förutsättning att det inte var ett militärplan eller ett “företagsplan” (Cargo etc), det sistnämnda i konkurrenssyfte.

Eftersom appen Flightradar24 visar alla passagerarplan OCH Cargoplan kan man ju då förstå att det måste vara ett militärregistrerat plan som finns däruppe om radarsektionen inte kan/får svara på det aktuella flygplanet man vill fråga om. Denna uteslutningsmetod höll han med om.

Han sa att alla plan har en förutbestämd färdplan, därför vet radarsektionen/flygledartornen vilka flygplan som finns däruppe (ingen står ju förstås registrerad som “Chemtrail Aeroplan” i en på förhand given färdplan, egen anmärkning).

Jag frågade honom om han hade hört talas om Chemtrails. Det hade han, men jag valde att inte fördjupa mig i det med honom.

Bo
Bo
Gäst
24 april 2014 kl 21:30

Mona Nilsson,

SMHI svarade dej: ”Vi har inget sparat som kan visa temperatur och fuktighet.”

De har hål i huvudet, föjlande saxat från SMHI:

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910

“Tio stationer i Sverige med i stort sett kompletta tidsserier för perioden 1951 – 2012 har valts ut från Bredåkra i söder till Arjeplog i norr. ” ALLTSÅ LUFTFUKTIGHET!!

Står “har valts ut “innebär att de har mycket mera info om luftfuktighet, fortsätt att jaga dom, visa dom länken jag klistrade in ovan.

Detta visar att de visst har info om i alla fall luftfuktigheten som ju verkar vara en faktor för om kondensstrimmor från plan blir “naturliga” blaffor i skyn eller om det verkligen är cemtrails.

Det som kan vara ett aber är att denna info antagligen härstammar från mätningar vid havsnivå. Men man kanske kan extrapolera den luftfuktighet som råder i stratopause som den höjd kallas där jetplan flyger som mest utifrån den luftfuktighet som råder på marknivå.

/Bosse *medborgarjournalist*

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
24 april 2014 kl 21:06

Dagen efter att Obama åkt hem förra året toksprayade de himlen “all time high” där jag bor. Förmodar att de fått OK från regeringen/Bildt – “we are with you”. Vid lunchtid observerades en “lasersnittad” smal korridor som skurit igenom det osedvanligt knallvita molntäcket. En klarblå himmel kunde ses igenom strimman. Fenomenet varade dock inte så länge för snart kom ett plan som med stor precision täppte igen revan i “molntäcket”.

På senare tid har jag noterat att plan ibland sprutar ut mörka chemtrails – nytt experiment? Idag såg jag också en ny chemtrailprodukt – flera avlånga limpor eller “baguetteaktiga” moln efter varandra. Dessa moln klarade av att “hålla formen” och flöt inte ut som de andra chemtrailsen gör.

Bo
Bo
Gäst
24 april 2014 kl 20:50

Såg exakt detta i Uppsala idag (första bilden ovan), inte första gången, feta strimmor som inte ger sig, går på en yrkesskola där vi fikar ute på gården nu när våren är i antågande. som ni kanske vet är uppsala ganska platt så man ser milsvid horisont, ska kolla varje dag vad jag ser.

Du skriver ovan att detta ett normalt fenomen enligt metrologerna, vid specifika väderförhållanden. Ok ska kolla varje dag, ser jag feta strimmor som blir moln varje dag så borde detta ge en indikation på att det verkligen är kemikalier de sprayar och inte det väderfenomen som “naturligt” brer ut contrails bara vissa dagar.

ruben
ruben
Gäst
24 april 2014 kl 20:36

Jättebra artikel!
Någon/några är den felande länken i dramat. Är man angelägen att ingen begår, som det verkar, så allvarliga brott, så bör motivationen vara hög. Det kan inte bemötas med axelryckningar av riksdagen längre.

Suzanne
Suzanne
Gäst
24 april 2014 kl 20:30

Har SMHI inte tillgång till denna informationskanal?

Advanced Composition Explorer (ACE) är en satellit uppsänd av NASA 1997 med uppgift att ge ständiga mätningar av solvinden. ACE ligger i en bana nära Lagrangepunkten L1, som ligger mellan solen och jorden på ett avstånd av 1,5 miljoner km från jorden (alltså ungefär en procent av avståndet till solen). Eftersom solvindens hastighet typiskt är runt 350 km/s så ser ACE de förhållanden som någon timma senare kommer att råda vid jorden, och som därför har betydelse för rymdvädret och jordens magnetosfär. ACE har därför stor betydelse för rymdväderprognoser och magnetosfärforskning. ACE-data finns normalt tillgängliga på internet inom några timmar. http://www.aceofsweden.com/http://sv.wikipedia.org/wiki/Advanced_Composition_Explorer

Ivan Björn
24 april 2014 kl 20:07

Chemtrails – What Color Is The Sky? [TPS]

Länk: http://youtu.be/5gPBIhrUsyU

Gibaldi, Joseph
Gibaldi, Joseph
Gäst
24 april 2014 kl 20:07

Mona, var kan jag hitta referenser & källhänvisning till din information?
Jag tänker på ex:
“Omfattande observationer visar även att utsläppen kan slås på och av tvärt som med en knapptryckning.”
SMHI har du refererat till så det kan jag hitta.
Jag vill fördjupa mig i detta ämne.

exposurenow
exposurenow
Gäst
24 april 2014 kl 20:00

Projekt Cloverleaf

Lotta
Lotta
Gäst
24 april 2014 kl 19:38

Bra artikel!
Ja dessa flygspår såg jag direkt när det börjades med dem. Stod bara å gapade första gången och undrade vad i herrans namn som pågick. Helt otroligt att inte fler reagerar. Men man tror hellre på lama bortförklaringar och konsensussnack än sina egna ögon och sunda förnuft. Bilderna här… i artikeln….jag menar om man på fullaste allvar tror att det är normala flygplansspår dvs contrails så….jag blir bara trött….
Min pappa som är över åttio förundras över dessa spår han ser. Oavsett vad man tror att det är så kan man väl åtminstone erkänna att det är ett nytt fenomen att flygplanspåren brer ut sig och ligger kvar i timmar…inte före nittiotalet såg det ut så här. Nu är det var och varannan dag breda fula spår på himlen ibland så breda att solen går i “moln” “går i spår” borde det heta.