Michael Zazzio om förföljelsen av alternativmedicinare: ”Nu får det banne mig vara nog!”

18
303

Michael ZazzioDen 1 april i år sändes programmet Kropp & Själ i Sveriges Radios P1. I programmet gick två journalister, Jan Theorin, VoF:aren Dan Larhammar, cancerläkaren Tina Dalianis och IVO-juristen Anders Alexandersson till frontalangrepp mot Erik Enby och Tullio Simoncini. De två numera olegitimerade läkarna utpekades som brottslingar, trots att de inte alls hade begått några brott. Radiolyssnarna lurades av det som sades i programmet.

Text: Michael Zazzio | Artikeln återpubliceras med tillstånd av 2000-Talets vetenskap

I programmet påstods det till exempel att alternativmedicinska terapeuter inte får ta emot och yrkesmässigt (mot betalning) undersöka patienter som har cancer. I programmet spreds det även en del andra osanningar och grovt förtal som riktades direkt mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

Efter programmet åkte Anders Alexandersson till sitt kontor och skickade ett internt e-mail till en handfull kollegor, inklusive generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund och chefsjuristen Anna Sundberg. I mailet, vilket ligger utlagt på 2000-Talets Vetenskaps hemsida, förtalades Erik Enby ytterligare och Anders Alexanderson återgav oriktigt innehållet i lagstiftningen. Med hjälp av dessa osanningar uppviglade han bland andra avdelningschefen i Göteborg, Gunnar Moa, som den fjärde april fattade beslutet att till åklagaren i Göteborg anmäla Erik Enby till åtal, eftersom tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”misstänkte” och ”antog” att Erik Enby undersökte och/eller behandlade cancer, som Gunnar Moa uttryckte det. Gunnar Moas anmälan finns utlagd på 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Tillåtet att undersöka cancer

Enligt lagstiftningen får IVO enbart anmäla en icke legitimerad yrkesutövare, om IVO har fått kännedom om att vederbörande redan har brutit mot någon bestämmelse i det femte kapitlet i patientsäkerhetslagen. Att mot betalning behandla cancersjukdom eller elakartade svulster är olagligt om man saknar vårdlegitimation, men att undersöka cancer är inte alls olagligt eftersom det inte regleras i lagstiftningen. Att utan kostnad behandla cancer är inte heller olagligt, eftersom lagstiftningen enbart reglerar sådan behandling mot ersättning.

Bristande kompetens

Radioprogrammets journalister ringde upp Tullio Simoncini, som helt lagligt erbjöd sig att undersöka en patient som hade cancer. Senare ringde journalisterna åter upp honom och påstod då, helt oriktigt, att det för en icke legitimerad yrkesutövare var olagligt att i Sverige undersöka patienter som hade cancer.

Anders Alexandersson gav stöd för det påståendet genom att mot bättre vetande säga att visst var det olagligt att göra så. Det bevisar Anders Alexanderssons inkompetens inom det område som han har till uppgift att kunna.

I radioprogrammet ringde journalisterna även upp Erik Enby som sade att han mikroskoperade blodet på cancerpatienter och behandlade infektioner (till exempel svampinfektioner) om han hittade sådana i blodet.

Skolmedicinen har ju inte erkänt att svampinfektioner skulle kunna utgöra cancer och därmed får Erik Enby enligt lagstiftningen göra det som han gör, nämligen behandla infektioner och svampinfektioner.

Undersöka cancer får han också göra utan inskränkningar. Det får faktiskt vem som helst göra – så, det kan IVO absolut inte anmäla någon för. Eftersom tjänstemännen på IVO (de kommer i huvudsak från Socialstyrelsen) inte kan den lagstiftning som de är satta att utöva tillsyn utifrån, så kan man inte förvänta sig att de ska klara av att följa den. Inte ens generaldirektören eller chefsjuristen på IVO klarar av det och solidariskt håller de myndighetens tjänstemän om ryggen. Ja, alla på myndigheten håller varandra om ryggen.

Anmälaren Gunnar Moa har en gång tidigare yttrat sig i media om Erik Enby. Det var efter det att Erik Enby hade blivit fråntagen sin läkarlegitimation. Då yttrade Gunnar Moa att myndigheten inte längre kunde göra något utan att det som nu återstod var att polisanmäla Erik Enby.

Yttrandet avslöjar Gunnar Moa och hans uppsåt och nu har han alltså anmält Erik Enby till åtal, trots att Gunnar Moa inte har några bevis för att Erik Enby under de senaste två åren någonsin skulle ha behandlat just cancer (preskriptionstiden för sådana brott är två år).

Om Gunnar Moa inte har kännedom om att Erik Enby verkligen har behandlat cancer men ändå anmäler honom för sådant brott, så begår Gunnar Moa själv ett allvarligt brott (falsk tillvitelsebrott/anmälningsbrott) och ska självfallet åtalas för det, i synnerhet eftersom han inte har tagit tillbaka sin anmälan och på så sätt har avvärjt faran för Erik Enby.

Anmälningar till Granskningsnämnden

Radioprogrammet Kropp & Själ har av flera personer anmälts till Granskningsnämnden (GRN) för radio och TV. Ordförande för nämnden är Henrik Jermsten som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Jermsten har tidigare utmärkt sig genom att i Högsta förvaltningsdomstolen fatta beslut som strider mot gällande lagstiftning. Därmed kanske vi inte ska förvänta oss att det kommer att gå korrekt till i GRN.

Flera polisanmälningar och anmälningar direkt till åklagare kommer inom en snar framtid att upprättas. Det är anmälningar om grovt förtal i tryckfrihetsmål mot radioprogrammets ansvarige utgivare på SR, Nina Glans. Hon vill inte kommentera det hela.

Anders Alexandersson kommer att anmälas för grovt förtal, eftersom han i programmet yttrade sig osant om lagstiftningen samt kränkande och nedsättande om Erik Enby och Tullio Simoncini.

Anders Alexandersson kommer även att polisanmälas för uppviglingsbrott samt grovt förtal till personer på IVO. Anders Alexandersson är dessutom enligt lagstiftningen skyldig att avvärja faran för Erik Enby, eftersom Anders vet om att Gunnar Moas anmälan mot Erik Enby saknade lagstiftningsmässig grund och Anders Alexandersson kommer även att anmälas för tjänstefelsbrott.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Generaldirektören är informerad

Jag har personligen informerat generaldirektören och chefsjuristen med flera på IVO om att det har begåtts brott inom myndighetens verksamhet och jag har påpekat att generaldirektören är ytterst ansvarig för detta. Bevis om att brottsliga gärningar har utförts av myndighetens tjänstemän har skickats med tillsammans med en uppmaning om att anmälan mot Erik Enby måste återtas av dem som känner till att den är olagligt gjord.

Generaldirektören och chefsjuristen med flera har underlåtit att återta IVO:s anmälan till åklagaren för att på så sätt avvärja faran för Erik Enby. Därmed kommer även de som har vetskap om det att anmälas för falsk tillvitelsebrott samt för tjänstefelsbrott.

Anmälan ska även skickas till JO, alternativt till JK, för att de myndighetsutövare som inte har fullgjort sina skyldigheter även genom riksdagens ombudsman ska få reda på att det som de har gjort är brottsligt. Målet med denna anmälan är att deras handlande ska behandlas av Statens personalansvarsnämnd samt att samtliga inblandade som har underlåtit att agera ska få avsked från sina respektive tjänster. Detta inkluderar generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund.

Nu får det banne mig vara nog!

Text: Michael Zazzio

För att sätta tryck på myndighets- utövarna: åklagare, JO, JK, IVO med flera har två namninsamlingar startats till förmån för Erik Enby och Tullio Simoncini. SARA:s styrelse ställer sig bakom namninsamlingarna och uppmanar alla att skriva under dem på 2000tv.se.


Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

18 KOMMENTARER

 1. Låter som en story från forna DDR, där höll också tjänstmännen om ryggen på varandra och missaktade lagstiftningen totalt.Så blir det när befolkningen tillåter att staten utvecklar en myndighetsdiktatur genom att okritisk tro att myndigheterna gör alltid rätt.
  Det blir spännande hur det hela slutar och är framförallt ett barometer hur djupt korruptionen/maktmissbruket går.

 2. Först jag vill tacka Michael Zazzio och alla andra som har tagit upp kampen mot dess lakejer till big pharma och vem vet vilka andra som de får betald för att smutskasta allternativ medicinare.Det är dax för svenska folket att vakna upp och se omkring sig för att upptäcka hur mycket de har blivit förda bakom ljuset hittills.Vakna och protestera,skriv under protest listor god folk för än det blir för sent.

 3. Efterlängtad artikel Michael Zazzio. Jag tackar också för kampen mot det sjukliga överförmynderiet som tycks ha spritt sig som en virus över landet! Att anställda inom myndigheter ska ha ‘Personligt Ansvar’ måste komma tillbaka – helt otroligt att den klausulen togs bort. Varför?

  Det är skamligt att behandla människor så som skett i fallen Dr Enby och Dr Simoncini! Personligen söker jag verkligen inte hjälp hos den sjuka ‘vården’ ..som oftast bara bistår med syntetisk symtombehandling ..i regel för resten av livet!!

  Ja, nu får det banne mig vara nog! Min man och jag har båda skrivit på petitionen ..och skickat länken vidare.
  E N O U G H!!

 4. Mayne, ‘Personligt Ansvar’ för anställd i EN svensk myndighet, togs bort när EU-rätt och EU-domstolens monopol på tolkning av kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-rättens företräde, framför svensk grundlag, svensk lag och förordning, samt brist på kvalitet och säkerhet i nutid och rum hos anställd i EN svensk tillsynsmyndighet, av den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som EU-domstolen kostnadsfritt och öppet redovisat i rättspraxis och som den svenska regeringen redovisat i SOU 1997:194, med stöd av dagens JK Anna Skarhed.

  Du skrev att ”det är skamligt att behandla människor så som skett i fallen Dr Enby och Dr Simoncini!”, men ordet ”människor” är mer än EN människa och då har svensk Jante och Luther företräde framför EU-rätt, detta gäller även för Dr Eneby OCH Dr Simoncini, som tack vare OCH inte är EN drabbad enskild medborgare, med enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om EN svensk tillsynsmyndighet (inte EN anställd) i kvalitetssäkrat brev adresserat till Dr Eneby ELLER Dr Simoncini, i handläggning eller beslut i brev producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum
  Lärö den 6 juli 2014
  Namn på näringsvÄrksamhet som producerat resultat ovan med STRIKT produktansvar och risk.
  Namnteckning av företrädare för näringsvÄrksamhet i tid och rum ovan.
  Namnförtydligande och personnummer på företrädare för näringsvÄrksamhet ovan.

 5. ”Generaldirektören och chefsjuristen med flera har underlåtit att återta IVO:s anmälan till åklagaren för att på så sätt avvärja faran för Erik Enby. Därmed kommer även de som har vetskap om det att anmälas för falsk tillvitelsebrott samt för tjänstefelsbrott.”

  Glöm inte att de har brutit mot BrB 17 kapitlet
  ”11 § Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år.
  För skyddande av brottsling döms också den som undanröjer bevis om brott som är föremål för ett rättsligt förfarande vid Internationella brottmålsdomstolen eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.
  Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
  Den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig, döms till böter.
  Ansvar ska inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. Lag (2009:1281).”

  Detta brott är grovt eftersom myndighetspersoner är inblandade, de anses kunna lagen och detta är till för att skydda den enskilda människan.
  Sedan tillkommer tjänstefel också

 6. Det här handlar om mycket mer än en enskild överkörd skolläkare som vågat framföra teser om vad cancer egentligen beror på (Erik Enby). Det handlar om hela vårdens framtid i Sverige, om fungerande vårdformer som ska finnas tillgängliga för alla i Sverige och om inte annat enligt EU:s lagstiftningen om gränsöverskridande vård och om att lidandet på grund av dålig efterbliven svensk sjukvård kan reduceras.

  Denna förändringsprocess är nu genomförbar genom att populationen säger: Nu får det vara nog!

  (KI:s föreståndare saboterade för övrigt Osher Centrum som skulle ta fram alternativa evidensbaserade vårdformer för Sverige. Se NewsVoice artikelserie.)

 7. Återigen visar Sveriges Radio genom programmet Kropp och Själ hur lierade Public Service är med Vetenskap och Folkbildning. Jag hade i April 2014 kontakt med producenten Stina Näslund på det fristående bolaget Filt och nämnde denna programmakare i en artikel för HK om ”Hälsans mentalitet” http://humanismkunskap.org/2014/04/04/halsans-mentalitet/
  Jag ställer där frågan: Varför får plågoandar utrymme för sina VoF kampanjer i Sveriges Radio? Nu senast i ett program som heter ”Kropp och själ”? [5] Vem ger föreningen VoF fritt fram i vår folkradio via externa bolag? SR skriver följande i fet stil: ”Behandlingen, som helt saknar vetenskaplig grund,” [6]

  Om man nu attackerar en medicinsk inriktning och påstår att den helt saknar vetenskaplig grund bör man väl ha kollat det utifrån journalistisk metod (gå till källan) etik (sök fakta) även om man saknar vetenskaplig kompetens.
  Jag mailade Stina Näslund men fick inget svar.

  Till: Stina Näslund
  Ämne: Re: Fråga angående program

  Hur kommer det sig att Vetenskap och Folkbildning via Larhammar får utrymme att ensidigt angripa läkaren Eneby som uppenbarligen inte fick en rimlig chans att beskriva sin forskning innan han ställdes inför status quo.
  Hälsningar
  Börje

  Referenserna är: 5) Doktorerna som inte går att stoppa, producent Stina Näslund produktionsbolaget FILT, Sveriges Radio, P1, 1 april 2014
  6) Cancersjuka erbjuds falsk behandling SR P1, 25 mars 2014

 8. Men det är väl inget nyhet… att svt7sr är Partiapparatens propagandabyrå? Sverige är ett enpartisystem (till SD kom in). Har man inte fattat att sjuklövern är ETT parti, och det är etikettomskrivningar med andra partinamn, och finns till för att genomdriva det som är Marxism och kommunism – då får man kamma sig 😉 Sverige är världens mest kommunistiska land. I fronten finns också sådana instanser som ETC, som några tyckt att det är bra att liera sig med, och göra reklam för. Usch vad tokigt det är. Jag har också skrivit på de båda petitionerna.

 9. Mycket bra skrivet! Är ni 100%säkra på att man får behandla cancer om man inte tar betalt? Detta har stötts och blötts under de snart 30 år som jag varit i alternativbranchen, fast då har det mer gällt barn under 8 år. De första åren var det okey men senare sas det att det spelar ingen roll om man tar betalt eller ej. Kan det finnas en prejudicerande dom i detta fallet. Jag minns att det var någon som blev dömd för att ha plockat bort insulin från en diabetespatient och skulle bota denna. Patienten dog. Detta borde ha varit i slutet av 80-talet eller början av 90. Det vore ju underbart om man kunde hjälpa någon kostnadsfritt.

 10. Vi får inte glömma EU´s roll i detta. Problemet är skolmedicinens motstånd med den bakomdrivande läkemedelsindustrins motiv. De har lyckats skapa sådan osäkerhet att EU försvårat för dessa metoder. En gigantisk konspiration mot människans rätt att kunna välja varierad vård. 1 maj 2011 genomförde EU direktivet om traditionella växtbaserade läkemedel (THMPD) som gjorde tusentals medicinalväxter illegala. De flesta av de mest användbara och effektiva växtbaserade produkter på EU-marknaden förbjöds. Detta inkluderar medicinalväxter som är förknippade med mycket långvariga icke-europeiska sjukvårdssystem som traditionell kinesisk medicin (TCM), tibetansk medicin, Ayurveda, Södra Afrika, Amazonas och andra traditioner. http://www.anh-europe.org/news/eu-herb-ban-technically-starts-today. Ett skäl att starta diskussionen om ett nytt parti Demokraterna var för att uppmärksamma EU´s roll och att inget annat parti egentligen tog upp denna tråd. JO V lite halvhjärtat och SD med helt andra motiv.
  Demokraterna om Hälsa: http://demokraterna.org/halsa/

 11. Ja, jag är helt säker på det!! I förarbetet till lagen står det tydligt att det enbart regleras om man tar betalt för det. Yrkesmässigt är motsatsen till ideellt.

 12. Hej befinner mig just nu i Florens och i morgon bär det iväg till Franco Cracolici och hans sjukhus, där alternativen integreras med gängse vård. Patienten betlalar bara patientavgift.
  Är vi konstruktiva gör vi en föreläsnings turne i Sverige med Zazzio, Cracolici, m.fl i bilen.
  De som finner iden bra hjälper till och skramlar in ett garantibelopp
  MVH Ingemar Ljungqvist

 13. Traditionell medicin och läkekonst är ingen ”alternativ medicin”. Något som har anknytning eller rötter tillbaka till tider då människor kunde allt, men visste inget – ska verkligen inte inifrån sig självt slänga sig med med begreppet ”alternativ medicin”. Det begreppet är vad det mer senare bisarra fenomenet ”västerländsk medicin” är.

 14. Arcadiaklineiken, KesslerClinic,www.dr-kessler.com/ och Paracelsuskliniken i Tyskland är utomordentliga komplementär medicinska cancerkliniker som, med tillstånd av tyska hälsovårdsmyndigheter , tillåts erbjuda patienter en avancerad cancervård som bygger på integrerade helhetsprinciper.

  Sverige är ett förmyndarland i detta avseende och ligger långt efter Tyskland där man själv får välja, men inte i Sverige.
  MVH Kerstin

 15. Sorgligt är en underdrift, hur en grupp i samhället kan tillåtas få sabotera all valfrihet för majoriteten, diktatur kallas detta!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here