Charlotte Andersson: Utbilda dig själv om geoengineering

41

Redaktionen valde att “pausa” denna debattartikel under ett par dagar till dess att bevis kunde presenteras om att Göran Persson och hans S-ledda regering skulle ha skrivit på ett dokument som tillät aerosolbesprutning över Sverige. Ingen har kunnat finna bevis för att ett sådant dokument existerar eller att Göran Persson skrivit på ett sådant vilket enligt ryktet nedan skulle innebära att aerosolspridning över Sverige godkänts.

Däremot har följande dokument hittats vilket verkar ligga till grund för ryktet: Sveriges internationella överenskommelser – SO? 2007: 63 – ISSN 1102-3716

Dokumentet bevisar inte att S-regeringen godkänt besprutning.

NewsVoice kan inte ta ansvar för vad enskilda debattörer skriver som inte tillhör redaktionen, men vi vill inte heller publicera ogrundade rykten. I och med att vi nu kunnat förkasta ryktet återpubliceras debattartikeln eftersom den ändå har andra värden.

Torbjörn Sassersson, redaktör

Foto: NASA
Foto: NASA

DEBATT. Fenomenet som inte finns enligt myndigheter och Försvarsmakten fortsätter att skapa debatt. Eftersom inget media tar ämnet på allvar beslöt NewsVoice för att dels undersöka om fenomenet har ett existensberättigande och dels för att låta politiker, myndighetspersoner, piloter och allmänhet komma till tals eftersom de speglar tankar som redan rör sig i samhället. I denna artikel debatterar Charlotte Andersson, som anser att chemtrails är en realitet.

Text: Charlotte Andersson | Foto: NASA

Det finns en valfråga som är ignorerad men som nog är den viktigaste valfrågan; viktigare än arbetslösheten, invandringen, pensioner mm och det är chemtrails besprutningen vi utsätts för dagligen. Vi i södra Sverige besprutas dag som natt av diverse tungmetaller och gifter från flygplan (ex på innehåll är: aluminium, barium, strontium, kadmium, titan, silverjodsalt, EDP (som använts till bekämpningsmedel men som nu är förbjudet pga dess cancerframkallande effekt), virus, mögel, mykoplasma. Detta pågår i alla NATO-länder eller länder som “åtnjuter NATOs beskydd”. Regeringen och media tiger om detta. Tystnad råder.

Chemtrails är en del av USA:s HAARP-vapen, där också höga nivåer av mikrovågsstrålning ingår (så ju fler mobilmaster som finns, ju mer människor använder mobiler och annan trådlös utrustning desto mer kraft får detta vapen; inte konstigt att våra politiker och myndigheter inte går ut med farorna med mikrovågsstrålningen utan låter oss utsättas för alldeles för höga nivåer av strålning – dygnet runt.)

Vissa vill bortförklara chemtrails med att det är k-strimmor, dvs kondens från flygplanen. Andra vill förlöjliga och säga det är konspirationsteorier. Men börja kolla in himlen själva några gånger per dag. Vanliga flygplan skapar inte kilometerlånga vita streck efter sig som stannar kvar på himlen och blir till slöjmoln eller ett vitt sjok över stora delar av himlen där den annars skulle varit blått. Eller så kan de ibland göra en molnbank med en grå massa, det ser ut som man sprutat grå färg med sprayburkar på himlen i en eller flera gråa nyanser.

Chemtrails nämns vid namn som ett exotiskt vapen i en amerikansk ”bill”, HR 2977, som skulle bli ”The Space Preservation Act 2001? (men denna ”bill” gick inte igenom pga USAs försvarsdepartement, utan blev helt omskriven och fick nummer HR 3616 och i denna nya version var chemtrails helt borttaget).

Göran Persson och hans S-ledda regering verkar ha skrivit på något dokument som tillät chemtrails-besprutning över Sverige. Den M-ledda regeringen idag har inte sagt upp detta avtal eller gått ut offentligt med vad som pågår. Antagligen är det rädsla som styr, rädsla för att hamna i onåd hos USA som nu har makt med HAARP att skapa naturkatastrofer, bestämma var det ska regna och var det ska bli torka och kan vad jag förstår även använda HAARP som ett massförstörelsevapen. Googla “chemtrails HAARP” för att läsa mer, sök även efter filmer på YouTube (Det finns några bra som beskriver Sveriges medverkan i HAARP).

Fler medborgare måste protestera mot detta! Kräv av politikerna att de säger upp avtalet med USA/NATO/Pentagon och att Sverige inte vill medverka I HAARP eller chemtrails besprutningen mer! Detsamma på EU nivå!

Vår luft, vatten och mark (där vi odlar vår mat osv) blir förgiftade och försurade dagligen. Vårt dricksvatten kontrolleras inte om det innehåller ämnena som kan finnas I chemtrails så vi kan få i oss diverse gifter utan att veta om det. Mycket chemtrails hamnar i haven, som skadar fisken och andra vattenlevande djur (och som vi får i oss via fisken vi äter och när vi badar i havet på somrarna). Hur långt ska det gå innan det är nog? P1 tog upp chemtrails för några veckor sen efter en demonstration i Stockholm mot chemtrails. Eloge till dem som vågar prata om chemtrails! Inte många tidningar som vågar det. Media verkar ha fått munkavel på sig. Censur.

Se filmen “Thrive” så förstår du mer vad som pågår bakom kulisserna I världen. Jag har endast hittat ett politiskt parti som vågar ta upp chemtrails och det är ”Partiet de Fria”. Sätt press på de andra partierna, denna fråga får inte ignoreras längre! Det handlar om våra liv och hälsa. Rösta inte på ett parti i valet som inte vågar ta ställning emot chemtrails.

Text: Charlotte Andersson | Metrobloggen.se/etikomoral


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
41 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Red
Red
Gäst
1 augusti 2014 kl 10:33

Mina herrar, hur mycket ni än vill, hur ivriga ni än är att förkasta fenomenet chemtrails, hur troende ni än är att chemtrails inte existerar, förändrar inte det den oberoende utredning som NewsVoice gör. Jag är själv förvånad. Mycket mer tyder på att chemtrails är ett verkligt fenomen snarare än motsatsen om man ser till samtliga artiklar vi publicerat. Tyvärr. Fler besvärliga artiklar om geoengineering ligger på vänt att publiceras.

Denna artikel inklusive alla kommentarer, en pausning och en återpublicering av Charlotte Andersson text visar hur det blir när skeptiker får styra över media. Vi har följt er vilja, låtit era kommentarer dominera, till och med rödmarkerat text i en debattörs artikel. Lasse Nyquist ovan tycker idag att vi ska ta bort en annan artikel om chemtrails. Glöm det.

Inte ens gammelmedia skulle ta bort en debattartikel med något enstaka faktafel eller overifierade påståenden. Gammelmedia är i själva verket fylld av debattartiklar och nyhetsartiklar som innehåller bristande bevis, inga referenser, faktafel, ogrundade påståenden och falsk folkbildning.

Gammelmedia skulle överhuvudtaget inte ens våga på djupet undersöka ett kontroversiellt ämne av typen aerosoler i atmosfären som enligt bevis testats för att utveckla militär och civil kommunikation.

Charlotte Andersson och skeptikerna är välkomna att skicka in debattartiklar. Hittills har inte en enda skeptiker skickat in någon debattartikel till NewsVoice.

Och dessa ord för avsluta denna efterdebatt efter Charlotte Anderssons debattartikel.

Redaktören

anders
anders
Gäst
1 augusti 2014 kl 08:19

Det är intressanta SBU-utredningar du tar upp. Det som känns olustigt med dessa är att en stor del av texten handlar om aluminium, barium och strontium. Men provtagningarna berör inte något av dessa ämnen.

För övrigt visas heller inte normalvärdena för olika ämnen över tid.
Att bara ta upp ett enskilt provområde känns inte heller särskilt betryggande.

Det är som du själv påpekar, dvs att om oro för olika saker sopas under mattan och utreds på ett sätt som skapar mer frågor än svar, så börjar man undra vad som ligger bakom.

För att visa att det inte är en konspiration utan enbart teori, så måste ett trovärdigt provprogram tas fram och genomföras. Ovilja att göra detta är ju ungefär som att vägra avgasmätning på bilprovning genom att säga att avgaser är en konspirationsteori.

Din referens till provtagning på flygbränsle väcker ännu en fråga och det är: varför gör man inte mätningar i luft istället för de beräkningar på utsläpp som görs idag?

Återigen vänder du bevisbördan åt fel håll. Att driva en kommersiell verksamhet, som dessutom har potential för utsläpp nationellt, ställer krav och då känns det inte relevant att begära att enskilda skall bära fullständig bevisbörda. De mätningar som redan gjorts som uppvisat förhöjda halter av olika ämnen borde göras om i mer ordnad form under en längre tidsperiod så att teorier kan läggas på hyllan, och eventuella utsläpp kan tas omhand.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
1 augusti 2014 kl 09:10

Nej jag vänder inte bevisbördan. Det är till och med bara bonus med stackars RUT som måste utreda saker som politiker frågar om.

Poängen är fortfarande densamma: det är de som påstår något som måste lägga fram bevisen. Allt kommer för chemtrailtroende att bli ytterligare “bevis” för att någon hemlig makt jobbar för att hålla detta hemligt. RUTs utredning här använde ju befintliga data där man förmodligen inte mäter strontium och barium för att det är helt irrelevant. MEN då är det istället en komplott.

Det här är ett enkelriktat problem som aldrig kommer leda till någonting eftersom anhängarna redan har bestämt sig och inte kan komma med några bevis.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
1 augusti 2014 kl 10:09

Om jag påstår att ödlefolket finns och att regeringen måste bevisa motsatsen framstår plötsligt upplägget mer bakvänt. Kanske det förtydligar problematiken tillräckligt för att du ska förstå hur bevisbörda fungerar.

Stella
Gäst
31 juli 2014 kl 20:58

Avsaknad av bevis är inte bevis för att något inte finns. Eller som min rymdhjälte Miles Vorkosigan brukar säga: “You can’t prove a negative.”

Jag vill minnas att jag hört flera vitt skilda personer under de senaste åren konstatera att deras solfångaranläggningar har minskat i effekt, trots att allt verkar ok med anläggningen. Om någon känner någon som har en sådan anläggning och därtill fört noggrann statistik är det kanske ett spår som ger mätdata?

Simon Arons
Gäst
Reply to  Stella
31 juli 2014 kl 21:16

1. Påstående av något är inte heller ett bevis för att något finns.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_absence – där står det bland annat om citatet “You can’t prove a negative”, av James Randi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_ignorance – där kan du läsa mer om logiska felslut i argumentation.

2. Okej. Jag kontrar med solfångaranekdoten: jag vill minnas att jag har hört dussintals som har sagt att deras solfångaranläggningar har ökat i effekt.

Det är klart att man kan mäta effekten, men kasualitet och korrelation vet du. Det är ABSOLUT inget som säger att fluktuationer i solfångares effektivitet har något med chemtrails, eller ens med atmosfäriska störningar, att göra.

Det är klart att noggrann forskning skulle vara önskvärd – även om det inte skulle påverka de som tror på chemtrails. Det har nämligen gjorts utredningar av SBU vid två tillfällen:
http://blueshift.nu/doc/RUT_2012-09-17_dbr-2012-1325.pdf och
http://blueshift.nu/doc/RUT_2013-04-26_dnr-2013-564.pdf.

Den första är mer omfattande. Kommer detta påverka chemtrailanhängares uppfattning? Naturligtvis inte. Jag skulle gissa att motargumenten är i stil med att “USA, NSA, riksdag och regering är med på det, klart de inte kan gå ut med att det stämmer”.

Alla som tror på chemtrails måste – om de inte vill bli betvivlade – uppbringa riktiga, handfasta, ordentliga, kvantifierbara och upprepbara bevis.

Det har hittills ingen gjort.

Red
Red
Gäst
31 juli 2014 kl 19:51

Artikeln är nu åter publicerad. Ryktet är rödmarkerat och det har inte kunnat verifieras.

NewsVoice kan inte ta ansvar för vad enskilda debattörer skriver som inte tillhör redaktionen, men vi vill inte heller publicera ogrundade rykten. I och med att vi nu kunnat förkasta ryktet återpubliceras debattartikeln eftersom den ändå har andra värden.

/redaktören

Lasse Nyquist
Reply to  Red
1 augusti 2014 kl 07:48

“…vi vill inte heller publicera ogrundade rykten.”
Föreslår att ni då tar bort denna artikel, skriven av en anonym skribent: https://newsvoice.se/2014/03/26/amerikansk-fraktpilot-avslojar-chemtrails-ar-verkligt-och-leder-till-katastrof/

Red
Red
Gäst
31 juli 2014 kl 19:35

Det här verkar vara den svenska versionen av dokumentet.

Sveriges internationella överenskommelser – SÖ 2007: 63 – ISSN 1102-3716

https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2014/07/Sveriges-Int.-överenskommelser-SÖ-2007-63_ISSN-1102-3716.pdf

hellertz
31 juli 2014 kl 09:37

Jag läste just i mailen ett tips från Charlotte om en länk till artikeln BBC Drops Chemtrail Bembshell! Geoengineering Would Backfire” – d.v.s. Geoengineering kommer att misslyckas. Jag läste igår en intressant analys om “20 reasons why Geoengineering may be a bad idea” av professor i klimatologi Alan Robock vid Department of Environmental Sciences at Rutgers University, New Jersey. Jag anger de 20 punkterna här och rekommenderar artikeln som finns på http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/20Reasons.pdf
Jag kanske behöver påpeka att de sk chemtrails, ingår i Geoengineering.
1. Effekter på det regionala klimatet
2. Fortsatt försurning
3. Ozonuttunning
4. Effekter på växter
5. Mer surt nerfall
6. Effekter av cirrusmoln
7. Himlen blir vitare (men trevliga solnedgångar)
8. Mindre sol för solenergi
9. Miljöpåverkan på grund av genomförandet.
10. Snabb uppvärmning om projektet avstannar
11. Det finns ingen återvändo
12. Mänskliga misstag
13. Underminerar tanken om utsläppsminskningar
14. Kostnaderna
15. Kommersiell kontroll av teknologin
16. Militär användning av tekniken.
17. Konflikter med nuvarande fördrag.
18. Kontroll av termostatfunktionen
19. Frågor om moralisk auktoritet (hur ska människor kunna bedöma hur mycket
klimatkontroll de får försöka med?)
20. Oväntade konsekvenser
Sen analyserar han varje punkt.

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
Reply to  hellertz
31 juli 2014 kl 10:33

Jag tolkar det som att du på något vis anser att den här artikeln stödjer påståendet att chemtrails är verklighet, stämmer det? I så fall undrar jag hur du kommer till den slutsatsen.

Tvärtom visar den här artikeln att geoengineering INTE pågår, att det bara är teori, och att vi inte vet tillräckligt mycket om konsekvenserna av att genomföra det. Självmål, skulle jag vilja säga.

hellertz
31 juli 2014 kl 09:15

Tack Torbjörn för att du hittade detta. Det verkar enormt intressant. Jag förstår inte Simon Arons som menar sig ha “nagelfarit” ett sånt dokument på knappt 20 minuter och därefter kan konstatera att dokumentet inte säger någonting om “chemtrails”.
Dokumentet säger ingenting över huvud taget om konkreta detaljer, ingenting om det gemensamma samarbetet omkring HAARP eller andra konkreta detaljer som ingår i det internationella militära systemet. Ingenting om att de s.k. chemtrails är ett medel för att bland annat få de militära och kommersiella kommunikationssystemen att fungera, ingenting om konkreta militära experiment över huvud taget. Det säger ju bara att Sverige och USA har ingått en överenskommelse för “homeland security matters”.
Undrar vad lilla Sverige förväntas bidra med konkret i denna överenskommelse?
En hake med detta dokument är dock att det är kapat den 29 juni 2006, alltså inte år 2001 då Göran Persson och S-regeringen ska ha skrivit under. Finns det nåt liknande dokument från tidigare, ett dokument som kanske har uppdaterats år 2006?

Simon Arons
Gäst
Reply to  hellertz
31 juli 2014 kl 10:41

Så dokumentet som var hemligt och egentligen inte gick att få fram säger ingenting om det det påstås säga någonting om, varpå det blir självklart att “de” döljer någonting och dokumentet blir således ett bevis för chemtrails. Har jag uppfattat det korrekt då? Eller vad har dokumentet med saken att göra?

anders
anders
Gäst
Reply to  Simon Arons
31 juli 2014 kl 14:02

Kanske kan vi fokusera lite mindre på det famösa dokumentet, och ventenskapligt utröna, dvs mäta i verkligheten om det finns nedfall i olika form från flygplan eller inte.

Att diskutera fram och tillbaka om ett sketet dokument leder ingenstans. Och det är möjligen så att du är medveten om den saken.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
31 juli 2014 kl 14:05

Det är inte jag som har använt dokumentet som bevis. Ej heller ligger bevisbördan på mig utan på de som påstår ett skeende det inte finns några belägg för.

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
31 juli 2014 kl 18:13

Du säger ju själv att det är viktigare att gå till botten med grundfrågan, än att stöta och blöta ett dokument. Samtidigt som du hänger upp din egen argumentation på att “dokumentet inte existerar”, som ett argument för att det som försöker utredas uten dokumentet saknar validitet.

Släpp dokumentet helt och utred sakfrågan.

Din hållning gör att dina argument och din själva motivation att delta i debatten kommer i en väldigt märklig vinkel.

Som utomstående betraktare framstår du som en bromskloss i alla dess former, utan minsta intresse för sakfrågan. För en sund och framåtsiktande debatt så kanske det vore mer fruktbart med lite konkreta tips om vägen till klarhet. Inte att angripa debattörer med vinkeln “dokumentet som inte finns gör att dina argument fallar platt”.

Likaså faller du in i offerrollen med att inget du gör har bäring på dina insatser. Bevisbördan har inget med saken att göra. Det verkar endast vara ett sätt att föra diskussionen in på det personliga planet, och rikta skenet mot detaljer istället för att höja blicken.

Med hopp om konkreta framsiktande förslag och insatser.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
31 juli 2014 kl 18:53

Bevisbördan har ALLT med det här att göra. Dokumentet läggs fram som ett bevis, det är inte giltigt som något bevis över huvud taget, och den information som måste till sägs inte kunnas tillgå då den är “hemlig”. Hemligheten är baserad på att det bara är så och gäller alltså inte heller som bevis.

Anekdotiska evidens är inte heller godtagbara. Det cirkulerar ibland runt ett anonymt mejl som sägs vara skrivet av en “högt uppsatt” inom flygvärlden. Jag har dock också läst att det har varit en mekaniker som har skrivit samma mejl. I det mejlet framgår det att chemtrailing mycket riktigt försiggår, men det finns ingen evidens här heller eftersom jag själv skulle kunna skriva ett mejl som påvisar motsatsen eller något helt annat.

Bevisbördan ligger på den som påstår att något är på ett annat sätt än vad gängse vetenskapliga förklaringar säger. Som chemtrails. Vi kan på ett evidensbaserat, kvantifierbart och empiriskt sätt förklara varför kondensstrimmor uppstår. Ändå räcker inte det som argument enligt förespråkarna av chemtrailteorien. Det åligger då ABSOLUT inte vetenskapen att ytterligare försöka påvisa avsaknaden av chemtrails utan bevisbördan ligger HELT på förespråkarna. Men dessa bevis finns inte. Istället presenteras “bevis” som anonyma mejl, godtyckliga bilder tagna på kondensstrimmor med kommentarer som “varför flyger planen kors och tvärs över himlen?” eller “här ser vi att de släpper ut chemtrails”. Bilder som visar tester av lastbalansering hos flygplan används som “bevis” på att chemtrails existerar.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
31 juli 2014 kl 18:54

Förespråkarna kan inte på något sätt uppbringa den evidens som krävs för att det ska ändra vetenskapens förklaring. Och den evidens som förespråkarna säger sig ha är inget annat än overifierbara påståenden, enstaka filmer där okrediterat folk beskriver att chemtrails är äkta och så vidare. Det går inte att föra en vetenskaplig debatt med de som inte använder sig av ett vetenskapligt synsätt.

Om jag påstår att påven är död åligger det inte andra att överbevisa mig. Det åligger MIG att bevisa att påven är död. Påstår någon att chemtrails finns måste det finnas bevis för att de finns. Det finns det inte. Däremot finns det vedertagna förklaringar som förklarar varför kondensstrimmor uppstår.

Skulle förespråkarna för chemtrails ha samma kritiska och vetenskapliga inställning till fenomenet kunde diskussionen fortgå. Men eftersom allt bygger på vilseledda människors paranoida eller önskade trosföreställningar går det inte. Inte utan evidens. Det ÄR verkligen så enkelt.

Ingen kommer förstås ändra åsikt i och med detta inlägg. Förespråkarna har valt att inte ens vara öppna för att ändra åsikt såvida inte staten går ut och erkänner detta. Då de förstås inte ändrar åsikt. Men i och med att staten inte säger något så kommer de fram till ett logiskt felslut att deras påståenden är korrekta.

Vilket de inte är.

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
1 augusti 2014 kl 08:24

Återigen torgför du tesen att inget behöver göras för att ingen kommer att ändra uppfattning ändå.

Jag föreslår provtagning på samma platser som där regnvatten samlades in och påstods uppvisa förhöjda halter av olika saker.

Gör detta över en längre tidsperiod så att saken kommer ur världen.

Eftersom geoengineering inte finns, och de amerikanska patenten sannolikt inte används till något, så är det ju en stensäker väg att ta kål på denna “myt”.

Red
Red
Gäst
31 juli 2014 kl 00:13

Här är dokumentet, eller påstås vara dokumentet som ger USA rätt att göra lite som de vill. Ingenstans i dokumentet nämns naturligtvis chemtrails, men å andra sidan är detta ett juridiskt dokument, och de kan öppna alla möjliga för tex vetenskaplig experimentation.

Jag föreslår att vi nagelfar detta dokument för att utreda om det är rätt dokument och för att se om dokumentet potentiellt skulle kunna innebära att Sverige deltar i “atmosfäriska experiment”.

https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2014/07/90057dc9-regeringen.pdf

Simon Arons
Gäst
Reply to  Red
31 juli 2014 kl 00:32

Ok. Nu har jag nagelfarit dokumentet. Det säger mycket riktigt ingenting om chemtrails (av naturliga anledningar) och är dokumentet äkta bör det nog gå att få ut en kopia, för vidare hemligt verkar det inte vara.
Däremot utesluter dokumentet inte explicit den presumtiva forskningen kring chemtrails och väder. Inte heller forskningen om grodors överlevnadschanser i en humlestark IPA.
Det säger nämligen ingenting specifikt utan drar upp riktlinjer för samarbete kring nationell säkerhet och terrorism.

Mona Nilsson
Reply to  Simon Arons
31 juli 2014 kl 08:54

Avtalet i länken ovan är från 2007 och är således inte undertecknat av Göran Persson. Detta avtal signerades av Mikael Odenberg försvarsminister i den borgerliga regeringen kort efter att FRA-lagen drivits igenom.

anders
anders
Gäst
Reply to  Simon Arons
1 augusti 2014 kl 08:35

Intressant SImon.

Från 00:13 till 00:32 samma dag har du NAGELFARIT denna fråga.

Du är enastående grundlig och kunnig. Och blixtsnabb.

Simon Arons
Gäst
Reply to  anders
1 augusti 2014 kl 10:06

Tack! Kul med positiv feedback! Ha en bra helg!

Red
Red
Gäst
29 juli 2014 kl 15:53

Redaktionen har valt att ”pausa” denna debattartikel. Vi ber skribenten eller någon läsare ta fram evidens för att fd statsminister Göran Persson signerat ett dokument som tillåter påstådd chemtrails-spridning över Sverige./ redaktören

hellertz
29 juli 2014 kl 12:17

Frågan är om det aktuella avtalet är The Open Skies Treaty, som har beskrivs i korthet av Daryl Kimbal på http://www.armscontrol.org/factsheets/openskies.
Chemtrail-Sverige/Solveig Silverin har gjort en video med bland annat en redovisning för Göran Perssons mycket intensiva kontakter med Georg W Bush 2001, http://www.youtube.com/watch?v=J_mxbFAcv6Q.
Filmen visar med hjälp av tidningsartiklar och bilder hur Bush och Persson under den här tiden träffades flera gånger. Bush kom till Sverige och Persson åkte till USA.
Utdrag ur mina minnesanteckningar från filmen:
“Bild på text ur Nyheter/Ekot: ‘Persson ska träffa George Bush’ – publicerat den 1 december 2001. Sen visas fler artiklar där Persson möter Bush. 15 april 2004, SvD, 2005-02-22
Expressen.se 27 april 2012 ‘Göran Persson besöker George W Bush’.
Persson fick miljöpris, ‘självkritisk’: ‘För litet och för sent’ enligt sina insatser.
Sen är det dags för Reinfeldt att bjudas över till Bush, Sydsvenskan 27 april 2012.
Nu visas bild på hur Reinfeldt skakar hand med Bush.

Jag förutsätter att själva dokumentet är hemligt, så det lär vi aldrig få se.
Men kanske nån annan kan komma med ytterligare information så vi slipper förlita oss på vandringssägner.

Red
Red
Gäst
29 juli 2014 kl 10:59

Charlotte du skrev: “Göran Persson och hans S-ledda regering verkar ha skrivit på något dokument som tillät chemtrails-besprutning över Sverige.”

Kan du ta fram dokumentation som bevisar att Persson skrivit på? Det du skriver om anses vara en vandringssägen. Viktigt att du verifierar påståendet sfsm.

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Red
30 juli 2014 kl 08:55

Hur ska jag kunna få fram ett hemligt dokument?? Det är helt orimligt att begära det av mig, med allt hemlighetsmakeri runt chemtrails och HAARP. USAs regering säger inget om det, Sveriges regering (både den tidigare S-ledda regeringen och den nuvarande M-ledda regeringen är tysta om det…). Det ligger knappast på internet, och internet är den enda resurs vi har som vill sätta oss in i chemtrails…

I stället får vi använda vår slutledningsförmåga eller vad man ska kalla det: ”Space Preservation Act of 2001” skulle bli ett dokument som världens ledare skulle skriva under för att komma överens om att bevara Rymden fri från vapen. I det ursprungliga dokumentet nämndes chemtrails vid namn som ett exotiskt vapen. Skulle chemtrails inte finnas på riktigt då? (utan bara vara K-strimmor som SMHI mfl går ut med nu för att vilseledda allmännheten).

Det finns flera filmer på internet där bl a före detta militärrer eller FBI anställda har uttalat sig om chemtrails. Så om USA/NATO/Pentagon nu vill bespruta så många länder som möjligt, då måste de väl informera statsöverhuvudena (om sen det var genom hot ellerl muta för att få dem att gå med på detta låter vi vara osagt…), annars skulle landets försvar antagligen försöka skjuta ned chemtrailplanen, eller hur? Varför skulle Pres. Bush vilja träffa Göran Persson och senare även Fredrik Reinfelt flera gånger om det inte var att få med dem på något som var viktigt för USA? Så, slutledning, Göran Persson borde ha skrivit på något hemligt dokument, som Reinfelt blev informerad om. Det viktiga i chemtrailsdebatten är väl inte vilket dokument eller inte någon skrev på, utan vad chemtrails är och effekten bespruningen har på männskligheten, djur, natur och hela Jordens överlevnad!
/Charlotte

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
30 juli 2014 kl 09:10

I HR2977 specificeras att ett antal vapen inte ingår i det avtalet. Här nämns bl a a chemtrails som ett ”exotiskt” vapen. Denna ”bill” blev inte godkänd utan ändrades senare (se nedan för mer detalje). Det intressanta här är att chemtrails nämns vid namn i bill H.R.2977 men inte i den ändrade upplagan.

(“…B) Such terms include exotic weapons systems such as— (i) electronic, psychotronic, or information weapons; (ii) chemtrails; (iii) high altitude ultra low frequency weapons systems; (iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons; (v) laser weapons systems; (vi) strategic, theater, tactical, or extra-terrestrial weapons; and (vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.”

Hela denna ”bill” finns på: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr2977ih/pdf/BILLS-107hr2977ih.pdf

Läs mer på (det blir för många tecken att klistra stora citat här): http://www.nwbotanicals.org/mediawatch/kucinich.htm
http://www.healthfreedom.info/HR%202977.htm

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 08:52

Det finns filmer (i flera delar) gjorda av FuF (”Din kanal för Folkvett, Upplysning och Fortbildning) som både förklarar vad chemtrails och HAARP är och berättar om Sveriges medverkan till detta vapen. Dessa filmer är i klass med Utbildningsradions filmer, oerhört informativa och viktiga! Se dem själv och bilda dig en egen uppfattning!
Här är länkar till dem på YouTube:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EtW30pt_kYo

http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w (här visas HAARP anläggningar Jorden runt, hur Pres. Bush träffat Göran Persson och Fredrik Reinfelt vid upprepade tillfällen, Bilderberg gruppen nämns, chemtrailbesprutning visas hur det ser ut och vad som händer på Jorden (visar bl a satelitbilder etc.))

En mycket informativ och läsvärd artikel som beskriver vad chemtrails och HAARP har förmåga att göra som massförstörelsevapen finns att läsa på http://rense.com/general79/chem.htm. HAARP/chemtrails kan fungera som ett ”supervapen” som få kommer kunna skydda sig mot (och som kan testas på civilbefolkning förstås). ”Mindcontroll” anges också som en del av detta nya vapen.

Det finns forskare som forskat om chemtrails. Vissa har blivit mördade: http://www.youtube.com/watch?v=xDF_dAuZXnM

Clifford Carnicom är en annan chemtrailforskare som publiserar sina resultat (en annan film på YouTube visade hur många Amerikanska organisationer inom Försvaret och Regeringen där som följer vad han publiserar) http://www.carnicominstitute.org/html/articles_by_date.html

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 11:42

Hej Charlotte!

Om du inte förstår hur tunn is du är ute på med det här borde redaktören låta den här artikeln förbli pausad. Du har inte lyckats substantiera något av det du påstår, och menar dessutom att några dokument inte spelar någon roll i bevisföringen. Vi ska alltså blint lita till vad du, några webbsidor och filmer säger i frågan?

Simon Arons
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 00:04

Så för att summera. Du påstår att regeringen har skrivit på ett dokument, ett avtal, som tillåter chemtrailing. Men du kan FÖRSTÅS inte bevisa det eftersom dokumentet är hemligt.

Jag vet om ett hemligt dokument som beskriver hur regeringen åker runt med EXTRA mycket torium och strontium kring där du bor. Men be mig för guds skull inte försöka ta fram dokumentet. Det är ju helt orimligt. Det är ju hemligt!

Kram,
Simon Arons
Orolig medborgare och pro-chemtrail-aktivist. Besök gärna vår sida på https://www.facebook.com/SWEFUC

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Simon Arons
31 juli 2014 kl 08:48

Tror du inte det finns några hemliga dokument, inom “hemliga organisation” (dagens maffia), Regeringar, Vapenavtal, styrd forskning, inom företag o myndigheter etc…??

peter
peter
Gäst
Reply to  Red
30 juli 2014 kl 09:20

Vem skrev under “Open sky treaty” är väl frågan..?

http://www.state.gov/t/avc/cca/os/

roffe
roffe
Gäst
29 juli 2014 kl 10:31

en gammal video som finns på youtube där uppfinnaren o ursprungliga patentinnehavaren till HAARP Bernard J Eastlund förklarar vad haarp kan göra http://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
namn att söka på: HOLES IN HEAVEN: HAARP and Advances In Tesla Technology – FEATURE FILM

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
29 juli 2014 kl 08:59

Hej Charlotte! Några påståenden som du gör på din blogg (http://metrobloggen.se/etikomoral/mail-till-regeringriksdag-om-chemtrails-gmo-stralning/) som jag vill kommentera och som hänger ihop med det du skriver ovan:

1). Jo det gör de faktiskt, och det har varit så ända sedan vi började flyga på tillräckligt hög höjd. En meteorolog kan lätt förklara för dig hur det sker. Här kan du läsa lite mer om det: http://contrailscience.com/how-long-do-contrails-last/

2) Helt riktigt, och det gör de inte heller. Rutmönstret uppstår för att det är många tusen plan i luften samtidigt som flyger enligt givna rutter. Här är en bra visualisering av hur det ser ut där uppe: https://www.youtube.com/watch?v=s2b06qtqpp4

3) Det här var nytt för mig, menar du att contrails-plan skapar konstgjorda moln, annat än strimmor?

4) Hur vet du att det inte är andra typer av föroreningar som orsakar symptomen? Finns det evidens för att en eventuell besprutning av luften direkt orsakar de symptom som du pratar om?

5) Det här bevisar varken att det sker i någon skala eller att det är ett aktivt forskningsprogram. Notera att samma lista även innehåller “utomjordiska vapen” – betyder det att de också finns och används i stor skala? Mer information om lagförslagen finns här: http://contrailscience.com/kucinich-chemtrails-and-hr-2977/

6) HAARP studerar jonosfären och höghöjdsväder med hjälp av högfrekventa signaler. Att de skulle ägna sig åt det du påstår finns det inga substantiella bevis för, hittills har jag bara sett andras påståenden. Har du någon information som kan belysa detta mer, till exempel data som visar att strålningen från HAARP propagerar ut, blandas med andra typer av strålning och orsakar det du påstår?

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Kim Jong Il
31 juli 2014 kl 09:11

Jag vet att “makten” (insyltade inom Regering, SMHI, flygplansledning mfl) försöker ge en bild av att det vi ser är “normalt” (fast det aldrig sett ut så här tidigare) men jag tror inte på dessa förklaringar. Jag har själv kollat in himlen X antal gånger senaste året och har sett hur den blivit alltmer vit eller grå ju mer planen flyger och sprutar ut chemtrails… chemtrailplanen flyger inte så högt upp som vanliga flygplan (som brukar lägga sig ovanför molnen) utan man kan se dem. Och man kan se att efter ett tag av att de flygit fram och tillbaka över ett område, ett molntäcke (av vitt eller grått) börjar breda ut sig. Jag har sett ex hur himlen varit helt blå på morgonen. Ser chemtrailplan börjar flyga fram och tillbaka, efter ett tag finns en molnbank på himlen som sprider sig (resten av himlen är fortfarande blå) tills nästan hela staden eller halva är täckt av chemtrails.
Nej, “contrails” skapar inte moln, utan chemtrails. Se FuF filmerna jag länkat till under annan kommentar, de visar precis vad som händer.
Vad skulle det vara för annan form av förorening menar du?
Om militären idag använder “UFO” teknologi vet jag inte, hur ska jag veta det? Men det är intressant att chemtrails, mindcontrol, UFO teknologi etc. togs upp i en officiell “bill” som skulle gå ut till många länder, eller hur. Varför skulle de nämnas överhuvudtaget om inte USA experiementerar med dessa??
Ja, visst finns det “den officiella” versionen vad HAARP är och gör…om man väljer att tro på den…

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 09:12

Intressant eller hur? “For EVERYONE out there who still believes that chemtrails and geoengineering the weather are merely a ‘tinfoil hat’ conspiracy, PLEASE sit up and take notice of this story below from BBC which, once and for all, not only CONFIRMS the weather geoengineering ‘conspiracy’ but shares that the results of this ‘geoengineering’ of the weather would backfire! Writer and researcher Steve Quayle stated nearly a decade ago in his book “Weather Wars & Un-Natural Disasters”: “Technology will make available, to the leaders of the major nations, techniques for conducting secret warfare, of which only a bare minimum of security forces need be appraised… Techniques of weather modification could be employed to produce prolonged periods of drought or storm.”
Worse, we learn from BBC that HAD these attempts to ‘geoengineer’ the weather been made, it would be to ‘stem the tied of global warming’. Though BBC DOES NOT admit that this type of weather geoengineering has been already attempted, read between the lines. Have chemtrailing and HAARP led to the drastically COLD temps we are seeing now in the weather across America and the world…is this backlash from ‘mother nature’? Video reports also below but first, from BBC.:
Attempts to reverse the impacts of global warming by injecting reflective particles into the stratosphere could make matters worse, say researchers.
The research has been published in the journal Environmental Research Letters.” http://beforeitsnews.com/chemtrails/2014/01/bbc-drops-chemtrail-bombshell-geoengineering-would-backfire-2437760.html

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 09:17

Här är mer intressant läsning: http://skywatch-sweden.se/

“Regeringen och vissa myndigheter i Sverige är JK-anmälda för uteblivna svar om aerosolbesprutning. (April) Nu har de även blivit KU-anmälda. (Juli)…Det har nu visat sig att också JK – efter tre månaders total tystnad – anammat strategin att tiga om aerosolbesprutningen av Sverige.

Dokumentet nedan bekräftar att JK Anna Skarhed personligen instruerat myndigheten och dess anställda att bryta mot bl a Förvaltningslagen genom att inte ens skicka bekräftelse på mottagandet på alla de anmälningar som inkommit – vilket myndigheten alltså är tvungen att göra.

Eftersom JK sorterar under regeringen och det enda Justitiedepartmentet gjorde när man i början på juli 2014 per tfn upplystes om JK:s pågående brott mot Förvaltningslagen var att börja ljuga om JK:s faktiska ansvar under nämnda lag så har nu regeringen anmälts till riksdagens konstitutionsutskott (KU).
Det handlar i dag alltså om den svenska statens absoluta tystnad i över fem tusen kontaktförsök från en oroad allmänhet – en allmänhet som önskar svar på frågorna runt aerosolbesprutningen av Sverige.

Varför vill inte regeringen tala om aerosolbesprutningen?
Vad är det regeringen fruktar?”
http://raddasverige.nu/

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 09:35

“Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet… Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

När de dessa vita tjocka streck började uppträda och de påstod att det bara var vanliga kondensstrimmor förstod jag direkt att de ljög. Atmosfären har en väldigt stabil uppsättning av parametrar för att bilda kondensstrimmor och det är dessutom ganska ovanligt! Att se en kondensstrimma komma ut ur ett flygplan som ligger kvar i timmar har inget som helst att göra med vattenkondensering.

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om ”kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)” https://newsvoice.se/2014/03/26/amerikansk-fraktpilot-avslojar-chemtrails-ar-verkligt-och-leder-till-katastrof/

Charlotte
Charlotte
Gäst
Reply to  Charlotte
31 juli 2014 kl 09:41

Mycket bra artikel: “Lördagen den 28 juni sände Sveriges Radio programmet ”Giftet i luften”. Programmet var det första i en ny serie med det märkliga namnet ”Genier och foliehattar – en nyfiken och skeptisk resa ut i förnuftets utmarker”, men redan i första avsnittet vilseleds lyssnarna genom jonglering med data och direkt felaktiga påståenden. ” (om chemtrails)
“…Mona Nilsson ringde upp Martin Wicklin två dagar innan programmet sändes. Intrycket under samtalet var att Martin Wicklin missuppfattat vad Naturvårdsverkets mätningar, vilka redovisades i Riksdagens utredningstjänsts (RUT) rapport om chemtrails [se även artikel] av metaller i regnvatten, egentligen visade. Mona Nilsson sände därför direkt efter samtalet ett mail till Wicklin.

I mailet uppmärksammades Martin Wicklin på att rapporten saknade mätningar över tid av de tre ”chemtrails-metaller” som upprepade undersökningar funnit i regnvatten efter misstänkta chemtrails. Det var också dessa metaller som riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP) specifikt efterfrågat i sin frågeställning till RUT dvs: aluminium, barium och strontium.” läs mer på:
https://newsvoice.se/2014/07/02/sa-har-vilseleder-sveriges-radio-och-martin-wicklin-om-chemtrails/