Kristina Lindquist på DN vill skriva om rymdödlor

publicerad 29 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Kristina Lindquist i DN den 8:e juli 2014
Kristina Lindquist i DN den 8:e juli 2014

DEBATT. NewsVoice publicerade den 7 juli artikeln: "BBC visar vägen för västmedier – intervjua inte ”excentriska” personer" om att BBC beslutat sig för att inte ge utrymme för personer som för fram "kontroversiella åsikter" om vetenskapliga ämnen som inte längre ska anses vara "omstridda". Den 8:e juli skrev DN:s kulturskribent Kristina Lindquist att hon ogillar Vaken.se och därför gillar BBC:s initiativ. Under bilden i notisen står orden: "BBC visar vägen".

Text: Torbjörn Sassersson | Bild nedan på rymdödla: Squishy Studios

Kristina Lindquists slutkommentar lyder:

"Det finns en och annan i det svenska medielandskapet som skulle må bra av att följa efter."

Frågan är om Lindquist har vissa kollegor i åtanke och att hon helt enkelt uppmanar dessa fritänkande journalister att kliva in i lika-tyckar-ledet, inne på det där konsensusområdet i vilket journalisten ställer sig i samma ögonblick som dessa beslutar sig för att offra sina kall för att säkra inkomster som duktiga policyföljande skribenter. Vaken.se som återigen pekas ut av Kristina Lindquist gör samma reflektion.

Vaken.se kommenterar:

"När journalister öppet uppmanar till mer censur i media då vet man att vi lever i en ohälsosam tid. "Kulturskribenten" Kristina Lindquist tycker i DN den 8:e juli att debattklimatet i Sverige skulle må bra av mer censur, där färre röster blir hörda och enbart ett fåtal utvalda ska få yttra sig. Hon talar om "klimatförnekare" och att dessa enligt BBC:s nya regler inte kommer få utrymme i rapportering och debatter.

Vi på vaken hoppas att detta klimat med mer censur som Kristina Lindquist önskar samt att vanlig massmedia selektivt enbart intervjuar en sida av ämnet, är något som stannar hos henne själv och inte är något som sprider sig till den journalistik som bevakar vetenskap eller andra områden. Dvs sådant som inte är Kristina Lindquists område."

Ordet "rymdödlor" är förbjudet

Kristina Lindquist skriver ibland om rymdödlor - här är enKristina Lindquist har tidigare hoppat på Vaken.se och hävdat att sajten torgför konspirationsteorier som tex: "att världen i själva verket styrs av rymdödlor". Det beror på att Vaken.se varit generöst med svenska medborgares tyckanden i Vakens forum där Lindquist hittad dessa påståenden. Åsikterna inne på Vaken.se forum speglar med andra ord föreställningar om rymdödlor och konspirationer ute hos allmänheten bland enstaka personer och det kan inte Vaken.se klandras för. Att rymdödlor styr världen är förmodligen inte ens ett vetenskapligt ämne.

Långt innan BBC Trust tog initiativet att utesluta personer med "avvikande" åsikter om "ej omstridda vetenskapliga frågor" beslöt NewsVoice att i samma anda förbjuda ordet "rymdödlor" bland kommentarer och artiklar. Undantaget från den regeln gäller tre artiklar på NewsVoice som nämner "rymdödlor" [inkl denna] och alla handlar om Kristina Lindquist.

Vid en sökning på DN.se på ordet "rymdödlor" hittas också tre artiklar varav två handlar om Lindquist och den tredje om Obama.

Kontrollera om Kristina Lindquist skriver om rymdödlor

Det finns en och annan i det svenska medielandskapet som skulle må bra av att följa efter NewsVoice som visar vägen till en högre stående debatt utan behov av rymdödlor. Det enda tillfälle som NewsVoice i fortsättningen skriver om rymdödlor är när Kristina Lindquist gör det.

Text: Torbjörn Sassersson