Öppet brev till Regeringen: Varför förstör ni det land som våra förfäder byggt upp?

85
4267

Stefan Löfvens regering, 2014 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia commons

[Mailet till Regeringen sändes den 6 juli 2016. Bild: Regeringen Löfven 2015 – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons |Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman]

Hej regeringen, socialdemokrater och miljöpartister,

Under valet 2014 pratade ni båda partier om, att ni skulle värna demokratin, alliansfriheten, miljön, maten, skolan, omsorgen, de äldre, stoppa skatteflykt mm mm.

Ni Socialdemokrater kallade ert program för ”Ett program för förändring”och Miljöpartiet skrev ett valmanifest för 2014-2020. Hur har ni agerat utifrån era egna partiprogram?

Demokratin. Här ordar S om att demokratin står mycket högt i kurs. Mp nämner den inte. I verkligheten så förringar ni medborgarna dess rätt till demokrati. När Storbritannien röstade sig ut ur EU, så sade du Stefan, att det blir aldrig tal om att folkomrösta om EU i Sverige. Är det demokrati? I regeringsformen, står att vi har rätt till folkomröstningar och när det gäller grundlagsändringar, så skrevs den rätten in 1980, men tyvärr har den aldrig utnyttjas.

Alliansfriheten. Inte en enda gång nämner S och Mp Nato vid namn. Ni skriver om att alliansfriheten ger oss handlingsfrihet och självständighet. Mp ni skriver att Sverige ska verka för nedrustning och avveckling av kärnvapen. Hur rimmar detta med att ni nu har godkänt Värdlandsavtalet med Nato som har kärnvapen?

Ni skriver avtal med Nato/USA, som bevisligen skapar krig, förstörelse, lemlästning, våld och kaos runt hela världen. USA kuppar regimer, för att på så sätt, tvinga till sig inflytande.

På Krim valde folket att få tillhöra Ryssland. Inte en enda människa dödades. Allt var helt fredligt och OSSE, som var där och övervakade valet, gav valet och dess genomförande fullt godkänt. Likafullt kallar ni detta att Ryssland genomfört en annektering. Fullständigt vidrigt. Det är USAs ord ni pratar.

I östra Ukraina skapade neonazister som tillhör Ukraina och som var ditsända av och med USA för att skapa kaos, för att sedan skylla på Ryssland. Detta kallar ni, svenska regeringen, för att Ryssland skramlar med vapen och skapar oro i hela Europa.

Dessutom stödjer Sverige den illegala regeringen i Ukraina med flera hundra miljoner kr. Det är skrämmande och en gigantisk skam. Sverige har gått USAs väg i Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien, i strid med FN-stadgan och jag undrar varför? Sverige som är och har varit ett fredsälskande folk skämmer ni ut över världen. Det finns inte ord, för allt sattyg ni ställer upp på numer. Bara för att USA vill vara världshärskare. USA är och förblir världens terrorister, inget annat.

Miljön. Det här är verkligen en fråga som gör skillnad. Alltså skillnad i partiprogram och vad ni levererar. S, ni skriver bl a den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara, om också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom. Mp ni lovar än mer…. Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen kraftigt minska, flera gamla kärnkraftsreaktorer stängas, energianvändningen effektiviseras och förnybara energikällor byggas ut.

Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården. Vad har det blivit än så länge? Jo ni säljer kolkraftverket i Tyskland för att få in 30-40 miljarder, så att luften fortsätter att förstöras och att koldioxiden ohämmat skadar människor, djur och växtlighet, är det att satsa på frisk luft och rent vatten?

Genom detta har ni sänt en chockvåg världen över. Människor kan inte tro att Sverige, som varit ett gott exempel över hela världen, skapar mer förstörelse, bara för att få ta hem några miljarder. Vad är frisk luft och rent vatten värt? Betydligt mer, vill jag påstå.

Ni börjar beskatta solenergi. Hur i friden tänker ni? Ska ni snart ta betalt för luften vi andas också? Här gör människor allt vad de kan, för att precis som i ert partiprogram säger, skapa frisk luft och rent vatten och då klämmer ni till de som av egen kraft gör något, med en skatt på solen. Solen som är gratis för alla. Ja det är grunden får vår existens här på jorden.

Ni godkänner förlängda verksamhetstider för de kärnkraftverk som f.n. är i drift. Ni sänker kraven på kärnkraftverken, så helt plötsligt blir det lönsamt att leverera kärnkraftsel. Absurt. Vad ni måste titta på, är vattenkraftverken. Väl känt är att fisk och vattenlevande insekter skadas av vattenkraftsutbyggnad. Även fågellivet, skogslevande insekter och spindlar påverkas negativt. Man anser att dammar inom vattenkraften skapar vitaminbrist. Denna brist ger i sin tur tiaminbrist. Det ger missbildade kiselalger. Att få missbildade kiselalger, är ett stort problem, då kiselalger står för ca 45% av fotosyntesen i haven.

Maten. S säger att den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel. Mp säger bl a. Vi strävar efter minst 50 procent ekologisk mat i de offentliga köken senast år 2020. Dessutom säger Mp att man ska förbjuda kemikalier. Det som har skett, är att ni lägger ner ekologisk jordbruksutbildning till förmån för konventionellt jordbruk med giftkemikalier.

Alltså ni går Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont och övriga giftkemikalieföretag till mötes. Dessutom strider ni inom EU, för att få godkännande på avtalen TTIP, CETA och TISA. Dessa avtal är och förblir vansinnet personifierat om ni lyckas med detta.

Flera länder inom EU har sagt, att dessa vidriga och människofientliga avtal aldrig kommer att godkännas. För de innehåller bara fördelar för den amerikanska industrin, som vill dränka oss i otjänlig mat, klorerade och antibiotikastinna köttdjur är vad de erbjuder. Dessutom sätter ni inte stopp för GMO, som denna mat också innehåller. Det är ju bara gifter. Det som ni säger i partiprogrammen, vilja få bort. Åter igen springer ni USA väg.

Skolan. Ni båda sätter hög kvalitet som en prioritet. Ni vill att lärarna ska avlastas och att de ska erkännas, genom bl a högre löner. Hur har det blivit? Fortfarande är det ett ras för svenska skolan. Vi tappar i förhållande till andra nationer i fråga om utlärningsförmåga, elevernas stimulans och inlärningsförmåga. Vi tappar helt enkelt. Skolan går på knäna bl a med anledning av det stora antalet flyktingar som kom 2015.

Att ta emot 165.000, det är klart att det kan knäcka den starkaste, men ni verkar inte bry er. Bara ni kan gå USAs och Bilderberggruppens väg. Tycker ni inte att Soros, Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Clinton, Bush och övriga klanmedlemmar i Illuminati, gjort tillräcklig skada här på jorden? Måste ni följa dem i de allra minsta steg?

Media. Detta har bara S i valmanifestet. S säger, Maktkoncentrationen i mediabranschen och på Internet samt den växande sammankopplingen med underhållningsindustrin gör att informationsflödet blir alltmer likformigt och i alltför stora delar uppbyggt på passiv konsumtion i stället för socialt engagemang. Att motverka maktkoncentration och att upprätthålla mångfald ska vara centrala delar av samhällets medie- och IT-politik.

Den snabba tekniska utvecklingen på mediaområdet förändrar mediemarknaden. De elektroniska medierna utmanar de gamla och öppnar för nya aktörer, som kan bredda perspektiven och utmana monopolen. Utöver att motverka monopoltendenser i den papperstryckta mediemiljön, bör en växande del av samhällets engagemang inriktas på att stimulera mångfald i den elektroniska miljön och att säkerställa allas rätt till nyheter, saklig information och en bred samhällsdebatt.

Hur än ni vrider och vänder på det mesta, så hamnar vi till sist på en mycket prekär knöl för S. Fortfarande är medierna i koncentration och maktmonopol gäller. Dessutom arbetar Svt enbart för sittande regering. Det betyder att allmänheten får en mycket falsk bild av verkligheten. I Svts tablå numer, är det övervägande amerikanska filmer. De serier som visas är i många fall amerikanska. Dokumentärer är ofta amerikanska. Det är som om ni vill dränka oss alla i den amerikanska kulturen. Det finns så mycket annat från andra länder.

Svt har ju i sitt sändningstillstånd att vara oberoende, men de är den värsta propagandamaskinen för USA, Nato och det amerikanska samhället. Svt drar sig inte heller för att förvanska nyhetsfilmer. I en fransk nyhetsfilm om Ukraina, har Svt avsiktligt manipulerat texten, till USAs fördel. I originalet hör man den verkliga nyheten. Det är som om Svt tror att ingen kan språk.

Omsorgen. S säger, tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Mp säger, vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämnlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker.

Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård. E-hälsa är ett område som behöver stärkas och utvecklas.

Tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Ändå godtar ni att privata aktörer, som börsintroducerar företaget, får göra grova vinster och föra över vinst till skatteparadis.

Dessutom tillåter ni Dan Larhammar och hans VoF, få regeringens öra, så till den milda grad, att denne oseriöse persons personliga intressen ska få gälla som fakta och utan jäv, så att Sverige riskerar att bli av med antroposofiska mediciner. Hur i friden kan ni godta en persons åsikter, då han sitter på dubbla stolar?

Har man som Larhammar, intressen i läkemedelsindustrin, så är det klart att han föreslår att de konkurrerande och överlägsna mediciner alternativ behandlingar kan ge, är en gigantisk hämmande faktor, för att han ska få tjäna ohämmat med pengar, utan att göra människorna friska.

Marknaden och kapitalism/Ekonomi och arbetsmarknad, S säger, den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Mp säger, reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten och idéburna aktörer kan främjas.

Gynna långsiktiga investeringar på bekostnad av kortsiktig spekulation. Det är vackra ord båda partierna rör sig med, men verkligheten är en annan. Ni subventionerar välbeställda. De sjuka, arbetslösa och pensionärer får betala med allt högre skatter. Det är ett system som inte finns i någon av partiernas ideologier, men ändå godkänner regeringen ett vargflocksbeteende, som är häpnadsväckande förgörande för hela landet.

Dessutom vill ni införa TISA-avtalet, som jag nämnde ovan. TISA är ju ”en våt dröm” för amerikanska företag, som vill ta över vård, skola och omsorg. Precis som alla övriga riskkapitalister, som ex. Wallenbergägda Academedia, som de äger via sitt företag EQT. I februari 2015 skrev Rättvisepartiet Socialisterna följande;

”Lärare på friskolor tjänar ungefär 3 000-4 000 kronor mindre än lärare på kommunala skolor som inte precis är högavlönade. I början av året protesterade lärare vid Academedias skolor i Stockholm mot att de inte hade fått del av de pengar som Stockholms stad hade satsat för att höja lärarlönerna. Academedia hävdade att man hade använt pengarna till att höja lönerna för alla sina anställda oberoende av kommun.”

Det gör att fler och fler lärare säger upp sig, p g a högre arbetsbelastning och lägre löner. Det är den grymma kapitalismen, som ni S vill hålla isär, som har talat.

De statliga verken och bolag som är statligt ägt, gör inte oss innevånare lugnare, när vi ser och hör verkschefers horribla uttalanden och åtgärder. I mitt tycke vittnar det om inkompetens, nonchalans och fullständigt ignorerande av vad allmänheten tycker.

De verk som är förgörande för hela landet är:

Polisen; Nu är det ju så att vi inte tycker att gemene polis gör vad de kan för att hålla ordning och göra våra liv säkrare. Det är chefen själv Daniel Eliasson – Rikspolischefen, som är fullständigt oduglig att leda en så viktig organisation. Att dela ut armband till ungdomar och tro att de ska vara fredade från sexuella trakasserier är huvudlöst. Med de indelningar man nu gjort över landet i större distrikt än sim var tidigare, har skapat en ohållbar situation för de verksamma poliserna.

Östersundspolisen leds operativt från Umeå. Det gör att de lokala poliserna, som är ganska få till antalet, få fel adresser i fel städer, som gör att de kan sitta och åka mil efter mil, för att sedan få veta att händelsen som har inträffat, är i en annan ort än den som de fått i uppdrag till att åka på. Poliserna mår sämre och sämre. Vad jag förstår lämnar fler och fler polisyrket. De orkar inte med chefen och hans idiotiska styre längre. Daniel Eliasson bör avgå.

Livsmedelsverket; Eftersom verket går livsmedelsindustrins ärenden, så bör Livsmedelsverket endera läggas ned, eller det bör göras en total omstart, med personer i ledningen som är klanderfria, som är fria från jäv och som rimligtvis står allmänheten till tjänst i 100%.

De råd nuvarande Livsmedelsverk lämnar skolor, kommuner och allmänheten är fullständigt felaktiga. De ger råd som skapar ohälsa och onödigt dyra matkostnader. Rimligt är att de som arbetar inom skolmaten, mat för vårdinrättningar etcetera, får själv avgöra varifrån de ska göra inköpen ifrån.

Den lokala produktionen ska ju främjas, enligt era partiprogram, så därför bör också Livsmedelsverket få hälsosam mat från närproducerade odlare och brukare att ge direktiv om och därmed ta avstånd från processad mat.

Läkemedelsverket; Eftersom det råder stor jäv också inom detta verk, föreslår jag att det läggs ner, eller att det görs en total omstart av verksamheten. Då Läkemedelsverket sitter i knäna på läkemedelsindustrin, kan man inte annat räkna med, än råd från verket som gynnar läkemedelstillverkarna och därmed skapar gigantiska vinster för dessa gynnare. Dan Larhammar är ett typexempel på en person, som inte ska finnas som någon form av konsult till er Gabriel Wikström. Larhammar är jäv.

Om Sverige ska få en bättre hälsa, så måste också sjukvården öppnas upp för alternativ, som man gör t ex i Tyskland. Man måste alltså vara öppen för Vidarklinikens kunskaper och resultat. Eftersom Dan Larhammar inte tjänar på någon medicin som brukas på denna klinik, så försöker ha dra dem ner i smutsen.

Jordbruksverket; Ett verk som ska gynna vår inhemska matproduktion, ska också göra det. Verket ska därför inte gynna giftodlingar, som att arbeta med konstgödsel. Det skapar bara giftig mat, som sedan gör människor sjukare. Dessutom går konstgödningen så småningom ner i vårt vatten och hamnar bl a i Östersjön, med algblommning och döda bottnar som resultat.

Jordbruksverket ska gå i bräschen för en giftfri odling – ekologisk – och bestämt ta avstånd ifrån GMO, TTIP och CETA. Dessa två avtal och de genmodifierade produkterna, kommer precis som i jordbruksområderna i USA, att skapa en gigantisk ohälsa.

Kemikalieinspektionen; Detta verk ska se till att arbeta för en giftfri miljö. Kan man misstänka att det förekommer gifter i vissa produkter, så kan man inte vänta på att EFSA, den europeiska kemikaliska organisationen, ska fatta något beslut. När det gäller Glyfosater, så är de till 75% bekräftade som cancerframkallande. Kemikalieinspektionen, som inte vill ta ansvaret att förbjuda giftet – bl a RoundUp, ska därför fråntas sitt arbete. Precis som vissa andra verk, som jag skrivit om, bör det läggas ned eller göra en total omstart, men icke jävig personal.

Strålsäkerhetsmyndigheten [SSM] har till uppgift att skydda våra innevånare från ohälsosam strålning. Därför är det oerhört viktigt att de omedelbert varnar för mobiltelefonernas skadliga verkan, speciellt på barn och speciellt då man har telefonen direkt mot örat.

SSI ska lämna säker information, utan att ta ställning för någon tillverkare av något slag. Dessutom ska myndigheten varna allmänheten för Chemtrails. Eftersom NASA numer öppet erkänner att USA sprayar det amerikanska folket med farliga ämnen, så måste också SSM gå ut med denna varning. Dessutom bör ni i regeringen omedelbart stoppa detta vansinne.

Migrationsverket; Jag och väldigt många med mig, vägrar finna oss i att Migrationsverkets chef Anders Danielsson uttalar sig så osmakligt och ytterst olämpligt, då han säger i en undran om någon fått det sämre rent ekonomiskt, på grund av att vi tog emot 163.000 asylsökande förra året? Ett sensationellt idiotiskt uttalande. Ja vi kan säga med säkerhet att många fått det sämre. Sjukvården, skolorna, rättsväsendet har fått det oerhört mycket sämre. De pengar Sverige genom er, har lagt ner på asylmottagandet, är gigantiskt.

I en dansk undersökning av ensamkommande barn som söker asyl, ger ett test vid handen, att 75% av de barn som kontrollerats genom en rättsmedicinsk undersökning, var över 18 år. Det måste väl också gälla i motsvarande grad här i Sverige. I Sverige har personal vid Migrationsverket och på HVB-hem under många år rapporterat att det, bland de många asylsökande som kommer till Sverige och säger att de är minderåriga, finns mängder av betydligt äldre personer. Man säger – Det känns märkligt att spela med i en fars, att han som är 32 år, ska undervisa ”barn” som är lika gamla som han själv-.

I Migrationsverkets rapportering av statistik angående åldersbedömningar av ensamkommande barn 2013, anges att 342 åldersjusteringar har gjorts under 2013, vilket vid en försiktig jämförelse motsvarar ca 8,8% av antalet ensamkommande barn under året. I dessa 342 fall måste de sökande så uppenbart ha varit långt över 18 år, att en okulär besiktning räckte för att konstatera det. I Finland och Norge har c:a 66% bedömts vara vuxna och då har man varit generös i sina bedömningar. Migrationsverket bör med detta facit, i större utsträckning göra riktiga och fler kontroller, än vad man hittills gjort. Anders Danielsson bör avgå.

Vattenfall; Ett statligt bolag får inte, med er hjälp sälja kolverksamheten i Tyskland, bara för att göra svarta siffror i resultatrapporten. Hur kunde ni tillåta detta? Ni är en skam och har med ert handhavande, dragit Sverige rejält ner i koldioxidskiten.

Riksdagsarvoden och avgångsvederlag. När en vanlig ”svensson” gör sig omöjlig, eller slutar på egen begäran, har han eller hon normalt inget avgångsvederlag. När regeringsmedlemmar begår grova misstag, får de avgångsvederlag, som rimmar mycket illa med vad de gjort. Ni uppmuntrar istället för att avskräcka. Har man burit sig illa åt, så inte ska man ha ett skyhögt avgångsvederlag. Inte ska heller riksdagsledarmöter kunna lämna Riksdagen bar för att sedan starta något eget och i samma stund sitta med månadsarvoden, mandatperioden ut. Fullständigt barockt!

När det gäller Sveriges ursprungsbefolkning gör ni inte mycket för att hjälpa dem, för att jämställa deras krav med oss övriga svenskars.

I Jokkmokk har Iron Mines varit verksam sedan 2011. Där har detta företag försökt att få öppna en gruva i Kallak, vilket, helt naturligt skapat en massa protester. När Sametinget sagt nej till gruvbrytning, för att värna renbetesmarker och naturen, så visar ni, att en sames röst ingenting är värd. Ni återremitterar överklagandet till bergmästaren för ny behandling av bearbetningskoncessionen.

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Swisha Lasse WikmanNu kan jag och övriga svenskar bara undra:

 • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
 • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
 • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
 • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
 • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

85 KOMMENTARER

 1. Hej!

  En del väldigt vettiga punkter som du har helt rätt i, många brister som regeringen fullständigt misslyckats med.

  Sen har du lyckats klämma in en hel del rena lögner och missledande information, framförallt vad gäller jordbruket (är mer insatt i det och därför ser jag din okunskap).

  * Svensk konventionellt odlad mat är INTE GIFTIG! Bekämpningsmedel är otroligt dyra och ingen jordbrukare sprutar för att det är kul! Dessutom finns det otroligt strikta regler för vad,var, hur och när man får spruta, för att säkerställa att ingenting kommer utanför fälten och att allt preparat har lämnat växten vid tidpunkten för skörd. I svensk mat kan du inte finna mätbara värden av några giftiga substanser, något som däremot vanligtvis förekommer i importerad mat!

  * Detta med handelsgödsel har du verkligen NOLL KOLL på! Du skriver ”Dessutom går konstgödningen så småningom ner i vårt vatten och hamnar bl a i Östersjön”. Detta är så FEL som det kan bli! Den ena undersökningen efter den andra och alla försök visar på att ekologisk odling läcker MER näringsämnen än konventionellt odlade marker. Inte bara per kg producerad mat utan även per ytenhet! Ekologiskt jordbruk ökar näringsläckaget och bidrar till ökad algblomning och bottendöd i våra sjöar och hav.

  * GMO har inget med gifter att göra! Det handlar om genmodifierade organismer där man ändrat en liten gen för att få grödor som ex står emot vissa sjukdomar och parasiter eller direkt ger högre skörd med högre näringsinnehåll. GMO-grödor innehåller inga gifter överhuvudtaget!

  Vidare undrar jag hur du föreslår att vår el ska produceras?? Kärnkraften – en av våra absolut renaste energikällor (bortsett från vind- och solkraft förstås) tycker du borde läggas ner, vattenkraften påstår du är miljöfarlig även på ett globalt plan. Vad finns kvar? Jo, förutom den lilla klick som produceras av vind och sol, finns det endast förbränning av fossila bränslen, kol, olja och naturgas! Hur ***** miljövänligt är det att lägga ner kärnkraften för att istället importera kolkraft från Tyskland och Danmark??
  Däremot är jag helt med på dina åsikter om den nu solenergiskatten! Miljöpartiet visar med detta beslut ännu en gång hur de inte bryr sig ett dugg om miljön, utan är endast ute efter makt och pengar! Det i särklass dummaste beslut som jag under min livstid varit med om!!

  Sen vet jag inte vad du har för många oplockade gäss med Amerika, men handen på hjärtat…..90% av alla bra filmer, serier och dokumentärer kommer ju därifrån! Ska SVT börja sända skit bara för att bojkotta amerikanska produktioner?

  Tack för mig.

  • ”Ekologisk odling Läcker mer näringsämnen än konventionell”. Vad är det för fel med det! Tydligen håller ekologisk jord odlingen och växtriket med betydligt mer vad de behöver än konventionell knölodling. Näringsämnen är nyttiga var de än hamnar.. Konventionell odling läcker konstgödning och alldeles för mycket kväve. Dessutom måtte man med den ensidiga övergödslingen spruta mer eftersom växterna ingen naturlig miljö får och blir svaga utsatta för fler sjukdomar.

   Flosklerna från den skyddade verkstaden på SLU blev inte mindre horribla när det påstods att ekologisk odling kunde ge ända ner 50 % mindre skörd och om jordbruket gick över till det, orsaka svält..

   Men nu vet vi det att de aldrig provat, aldrig varit intresserade, aldrig haft ett par stövlar på fötterna eller en spade i händerna, utan låter sig växa som mutkolvar åt en sjuk odlingsindustri. http://wp.me/p1zCpc-7k2B http://wp.me/p1zCpc-7k2I

   Läckande ”Näringsämnen” hotar närmiljön kring odlingslandskapet. Jo jag tackar… Vi skräms för vitaminer och mineraler i våra kroppar också och förväntas hålla hälsan borta så att läkemedelsindustrin kan bete sig som månglarna i konstgödnings- och gift-industrin. Filosofin är exakt densamma. Håll bara näringen borta så utvecklas allehanda sjukdomar i såväl växt som mänsklighet..

   GMO ökar faktiskt innehållet av gift i växter eftersom de tål bekämpningsmedlet bättre…..

   ”Bonden sprutar inte för att det är kul” utan för att de inte förstår bättre.. http://wp.me/p1zCpc-7klz

   ………

   Hur kärnkraften med uranbrytningens skuggor och lömska lakvatten skulle vara i närheten av ren förutsätter ett smalt perspektiv. Lägg därtill avfall, verktyg, olycksfall och sist men inte minst den slutgiltiga katastrofen.. Det är inte tecken i skyn verksamheten och den strålande framtiden lyckats samla på sig utan rena olyckor och katastrofer vilka man gör allt för att dölja skadeverkningarna av. Vad gäller säkerheten vet tydligen inte den ena vinsthanden vad den andra säkerhetshanden håller på med..
   ………………

   10 % av amerikansk film är mycket bra. Fransk film ligger långt före. Inte ens amerikanska efterapningar av franska förebilder blir särskilt lyckade.. Historieförfalskningen eget fyrkantiga Mecka har sina knäfallande tillbedjare..

 2. André@ Du är helt indoktrinerad av den naturvetenskapliga religionen och dess vanartiga föreställningar om världen. Det du säger stämmer inte om ekologisk odling och GMO. Ajöss med dina åsikter som tyder på en fientlig inställning till naturen, dess livsformer och intellligens.

 3. * ”GMO har inget med gifter att göra”
  Vilket trams – vad tror du ”Roundup ready” betyder?
  Att det ska sprutas en massa Glyfosat på de roundup-resistenta grödorna som vi sen ska äta!
  – Eller har du någon annan förklaring?

 4. André, 10 Jul, 2016 at 02:30

  Jag blir något chockerad av att läsa din kommentar, särskilt det du skriver om bekämpningsmedel, konstgödsel och naturligt producerad mat. Det känns som om din kommentar är som hämtad från lobbyistens manual för att vilseleda en minister i EU .

  Coop i samarbete med IVL fann att ekologisk mat innehåller mycket låga gifthalter genom att genomföra enkla urinanalyser. Halterna av bekämpningsmedel var nästan noll i urinen.

  Läs mer: Coop och IVL: ekologisk mat innehåller mycket låga gifthalter

  Det finns en god kännedom om att tex det giftiga glyfosatet finns kvar i maten vi äter. Flera länder har börjat förbjuda ännu mer giftiga ämnen [POEA] än glyfosat eftersom de finns kvar i maten.

  Läs mer om glyfosat [och POEA] i NewsVoice

  Du skriver även om att konstgödseln inte hamnar i våra vatten. Det har varit känt sedan säkert 60 år att så är fallet. Det får mig att tro att du knappast kan vara äldre än 25 år gammal, André. Stämmer det?

  På 90-talet ledde jag och tre kollegor dykarundersökningar i Stockholms skärgård för att dokumentera hur närsalter från jordbruket får våra vatten att bli bemängda av snabbväxande [och kvävande] grönalger. Projektet skedde i samarbete med Sthlms Universitet med pengar från bla Länsstyrelsen. Våra projektdata kan matchas med data från 40-talet som visade att innan konstgödsel började användas fanns ingen övergödning i Östersjön.

  Att ekologiska odling skulle övergöda våra vatten är också fel, men samtidigt beroende av hur avvattningen från åkrarna sker. Läckage beror även på om åkrarna höstplöjs eller inte och jag skulle tro att de som gjorde de vilseledande studierna om ekologisk odling förmodlingen – som de brukar göra – använder de data som stärker beställningsjobbet, dvs att visa att ekologisk odling är sämre än konventionell.

  Jag tror du André saknar utbildning i miljövård och naturvetenskap. Stämmer det?

  Torbjörn Sassersson, fil kand, naturvetenskap, miljövård

 5. Bra skrivetFast frågorna skulle stått först med lägesbeskrivningen i direkt anslutning, det blir aningen kompakt att läsa, men innehållet är klockrent!

 6. […] [Mailet till Regeringen sändes den 6 juli 2016. Bild: Regeringen Löfven 2015 – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons |Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman] Hej regeringen, socialdemokrater och miljöpartister, Under valet 2014 pratade ni båda partier om, att ni skulle värna demokratin, alliansfriheten, miljön, maten, skolan, omsorgen, de äldre, stoppa skatteflykt mm mm. […] SVERIGE – NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson […]

 7. Underbart att se hur lätt man med gedigen kunskap, byggd på egen forskning och erfarenheterer, kan sticka hål på ett ihåligt och lögnaktigt resonemang. Nu senast var det Torbjörn Sassersson själv som höll i nålen och André som sprack (NewsVoice says:10 Jul, 2016 at 12:25). När alla får säga sin mening, vilket ju är fallet i NewsVoice, så är det till sist alltid sanningen som segrar. Detta kan jämföras med till exempel SVT, SR, TV4, DN, SVD, GP, Metro och de flesta andra mediekanaler, där det så gott som alltid är lögnen som får sista ordet. Åh, vad en tidning som NewsVoice måste störa etablissemanget.

  I och med Lasse Wikmans artikel och uppmärksamheten den rönt bland läsarna, så blir man ytterligare påmind om hur mycket du gör för Sverige, Torbjörn. Det är så fint att dylik information kan nå allmänheten. Jag känner att det återigen är dags, att betala in pengar till NewsVoice.

 8. Nu vet vi ju att de stora fälten av miss och konstfägad gödning flytande i Östersjön och andra hav kommer från de gigantiska nöjeskryssarna. De har våra släpphänta regimers löfte att fortsätta sprida sin smörja trots att de utifrån gästerna och priserna hade råd att lagra denna saliga blandning av rengöringsmedel, skarpa parfymer, desinfektionsmedel blandat resterna gud vet vad. I hundra år…. Bekvämlighetsmonstrwn adderar onekligen obekymrade deltagare, material till de sju dödssynderna…

  Sedan vill jag tillägga att ekologisk odling alls inte kan läcka något överflöd av näring, läs tex kväve eftersom övergödning är av ondo och bara ger dålig hållbarhet, frostkänsliga vattensjuka växter, bladmögel och resten av hela registret symptom av bristsjukdomar…

  Poddarna om matens pris på SR ger tanken all den näring den behöver för att låta kroppen leva länge.. Lyss till odlaren och försäljaren Johnny Andreasson kloka erfarenhet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/671926?programid=3737 Den som trivs i matkoman ska givetvis låta bli att lyssna på resten av den prisbelönta serien. Givetvis kan man ju låta malströmmen föra en precis dit den vill och man vill ingå i ett aldrig sinande sälskap av bittra existenser…

 9. Tack till Per kl 13:52

  I övrigt kan man behöva tillägga att Sverige from 70-80-talet blev allt bättre på att fånga upp närsalter (till en början mest fosfor) från de kommunala avloppen. Nu handlar det om att även fånga upp kväve.

  Trots dessa insatser får Östersjön problem med övergödning varje sommar i form av algblomningar. Orsaken till det är främst åkrarna som avvattnas ut i Östersjön. Jag skulle tro (melln tummen och pekfingret) att en lyxkryssare som dumpar sina tankar motsvarar ett par åkrar [4 ha?] i mängd närsalter räknat. Om någon har tid, kolla gärna upp detta.

 10. Verkligen en medaljens baksida att så mycken fakta levererad av Wikman ändock för träskallighetens räkning ska rendera i hotelser.

  Folk har tydligen inte bättre förstånd än mördarna i Dallas. Åren, de oförbätterliga, har ju gått och det vatten som borde runnit förbi broarna och bort har tydligen bara cirkulerat. Rundgång, återkoppling är det öronbedövande tjut som tillhör felkopplingens och de felaktigt inställda kontrollernas dynamik. Ingen hör tydligen eller reagerar där vinstintressena fått sista ordet… Åtminstone är dövörat fritt att strunta i vilket. De hörsamma och vi kommer troligen få se fler fredliga protester ända i blodbad. Folk kan ju för liquds skull inte få smak på varken demokrati, fred eller rättvisa. Hur skulle det sluta i Israel, USA eller här?

  Krigen dår konstiga hjältar som inte kan bäras av någon inte heller visa sig ute. Missförståndets offer måste givetvis hota den verklighet som blott kan hota och vägrar se fakta. Tja, vad rädd kan man alltså inte vara för att ha fel, att man är beredd att begå brott för att slippa upptäcka det.

 11. Eftersom jag varje dag har bombarderat regeringen med ytterligare snedvridna beslut från våra bl a Livsmedelsverket, fick jag i dag detta svar:

  Hej!

  Ditt mejl (20499) har tagits emot och kommer att läsas av vår personal. Alla synpunkter och förslag tas emot och vi svarar på eventuella frågor snart vi kan.

  Är du elev och vill komma igång med ditt skolarbete?
  Kolla gärna på vår hemsida medan ni väntar på svar. På http://www.mp.se/skolarbeten får ni hjälp igång, på http://www.mp.se/politik hittar ni info om olika sakfrågor och partiprogrammet finns här: http://www.mp.se/om/partiprogram Lycka till med era skolarbeten!

  Med vänliga hälsningar,
  Miljöpartiet de gröna

  http://www.mp.se/

 12. Det nämndes jordbruk här i trådarna.

  Jag vill tillägga att den industrialiserade jordbruk är en del av NWO plan och dagens bönder inser inte att de är en del av detta. Fåtal grödor odlade på en utarmad jord där bönderna är beroende inte bara av att köpa frön men även av bekämpningsmedel som stannar kvar i maten!

  Jag kände en bonde som odlade potatis. Den vanliga potatisen som besprutades åt de inte, men hade en egen odling vid sidan om. Antagligen ansåg de att bekämpningsmedel är farlig.

  Här lämnar jag en länk till en video som visar att man kan odla utan gödsel och bekämpningsmedel med mycket hög avkastning.

  Länk till video: https://youtu.be/XSKSxLHMv9k

  The One Straw Revolution by Masanobu Fukuoka

 13. At Syltspammar aka Tord Lysewving vid 9 Jul, 2016 kl. 22:37. Var är din hemsida? Var finns ditt näste, var häckar universums mest gäckande göklika fågel? Var finns den värld där gulligullan kan besöka dina två rum och kök? Var står denna pc och mediterar, simulerar, stimulerar till överhettningens vinande fläktar? Var saknas tvärdraget och den friska luften medan freskerna bedyrar trångboddheten på väggarna?

 14. Enligt media så lider en stor del av Nordkoreas folk av undernäring.. Det är ganska likt situationen i Sverige, där sjukdomar grasserar just av samma skäl och här är det lönsamhet och inte så lite förakt för individen som utgör grunden för situationen. Här är man fri att vara sjuk såväl som man i Uz drömmer medan mardrömmen är verkligare. Men här är ju ”svälten” inte officiell eller på tapeten..

 15. Sluta svamla och hitta på saker, castoropollux. Vem som helst som sett vad jag genom åren skrivit skrattar ju åt admin olika inlägg som han klistrar på andra personer.

  I denna tråd säger han att en Tord Lysewving är Sylthammar” – fast Tord skriver:

  ”…andligt utvecklade…”

  Det är ju ord som ger mig illamående.

  Jag har konstant i många kommentarer ”kritiserat” de som talar om andlig utveckling och annat New Age, tills sassertrollet bannat mig.

  Jag är ju den som säger att det inte finns sådant, utan nämner ofta ”Devolution”.

  Det verkar som att du Castor inte har alla hemma.

  Admin är ofta ute och cyklar då han kallar andra för Sylthammar. Jag tror inte han vet vad han själv håller på med, synd är det, och det lurar andra som inte har huvudet i ordnung und rednung.

  • Ja dy byrd. Berätta om i vilken av din historik och under vilket alias detta ditt kommenterande om andlighet skett…

   Att kalla den som äger denna sight och bestämmer själv för ”stortrollet” sätter dig in tonårings sinne. Nu kan du ju för den skull vara äldre och då blir det blott en fråga om mognad och oförstånd… En del vägear bli vuxna och måste ju med den logiken leta fel på andra för att få föreställningen att gå ihop.

 16. Du har ju under multipla personligheter lyckats få flest kommentarer raderade så omdömet och stallet står väl sgs tomt. Att ständigt tvingas byta alias tyder ju inte på självkritik precis, men hormonerna gör väl på adolescensen sitt..

 17. Du projicerar Castor, jag har aldrig flera användarnamn. Varför skulle jag ha det? Sluta att gömma dig bakom lögner. Jag har alltid ”kritiserat” New Agare, såsom tex ibland IvanBjörn och energitänk… och allt tänk om ”andlig utveckling”. Jag har flera gånger förr gett länkar till tex Cremo och ”Devolution”. Jag har konstant förr skrivit om ”människans natur”, att andlighet alltid bara varit att vilja återvända till den, skrivit oändliga inlägg, innan sasser raderat eller börjat spärra bort mig, då har jag bytat användarnamn. Jag har ganska många gånger skrivit ord som liknande: att människan från början hade allt… men ju mer hon avviker från sin/kosmos natur, ellr egenskap så ”faller hon” – och till sist har vi fått detta samsara… det har jag skrivit 35 gånger – och att all andlighet alltid enbart har inneburit att vilja återvända dit, ”uppåt” till sin ursprungliga natur – att då vi faller nedåt, för att vi avviker… då stängs det av som vi egentligen har – och det är just ordet ”upplysas” som finns som innebär att åter höja sig, och då ÅTERFÅ det man förlorat i ”fallet”.

  New Agarna är ju TVÄRTOM – därför har jag konstant skrivit emot, mest då tidigare, men sasser tål det inte, för han är själv lite New Age-ig. De tror precis som kommunismen och religionen Science, att det inget fanns från början – inget som exploderade… explosion gav inte förstörelse, utan skapelse…och ”utveckling” – så sjukt är energikärlekstänket vi ser kring New Age och artiklar om ”Paradigm”mm – och… när tiden går… och energierna ändras… då ”utvecklas man”… de tror på ”utveckling” – medans jag inte gör det, jag tror på andlighet. Men du har ju aldrig förstått enkla ord Castor, så fortsatt du att svamla.

 18. [Kommentaren är redigerad]

  Byrd, du avviker från ämnet, men din senaste kommentar får dispens.

  Ämnet för denna efterdebatt är: ”Öppet brev till Regeringen: Varför förstör ni det land som våra förfäder byggt upp?

  Debatten ska alltså inte handla om dina användarnamn, redaktören, New Age, andlighet, religion.

  Att svamla runt om allt möjligt annat än vad den aktuella artikeln handlar om leder till förnyad avstängning.

  Jag föreslår att du redogör och diskuterar din personliga världsåskådning på din egen blogg. Posta gärna en länk till den i en kommentar.

  /red

 19. Bra, men det finns faktafel.
  Lapparna är inte Sveriges ursprungsbefolkning, däremot en av dem.
  Svenskarna är Sveriges ursprungsbefolkning – eller de som kom över landbryggan fr Danmark – som vi idag kallar ”svenskar”.
  Lapparna vet man tack vare rasbiologisk forskning kommit från Ural i Asien under ett senare skede.

 20. Det bästa och mest informativa som någonsin skrivits de senaste decennierna…. jag blir glad att någon tar tag i detta förskräckliga som händer här i Sverige. Aldrig trodde jag att att demokratin i vårt land skulle upphöra. Vi har en massa partier att rösta på, de lovar alla precis samma saker , utom SD. men de håller inte sina löften. De är ”Puppet” on the string. Jag blir också förfärad uppgiven över detta som händer. Nu är det i elfte timman att vi sätter stopp ! Ett medborgarrättsgarde får bildas , vi måste Protestera mot allt detta som är fel, annars har vi snart munbindel och får inte yttra vad vi tycker. Internet kommer kanske att begränsas inom snar framtid …… 🙁 ut ur EU och STOPPA Nato att komma hit. de har redan en fot i Sverige. Då kommer vi att bli ett buffertland för USA mot Ryssland.

 21. Det skulle vara mycket intressant att få ett ” ärligt ” svar från någon minister på någon av dessa frågor i brevet. Ser man på sjukvården
  t ex de s k vårdcentralerna, kan man tro att ni har givit dom fritt spelrum att vilka ställa vilka felaktiga diagnoser som hellst. Konsekvenserna att mäniskor dör i stället för att bli friska bryr ni er tydligen inte om.

 22. Verkligt bra artikel! Uttrycker helt och hållet mina frågor och betänkligheter om vad i helvete svenska regeringen håller på med.
  Att det var bättre förr är visserligen en klyscha men tyvärr så stämmer den mer och mer.

 23. Fantastisk bra artikel kunde inte vara bättre. Löfven borde läsa och kommentera den och sedan informera om den svenska modellen och vad ordning och reda är

 24. Är det en sådan tomte som du vi ska rösta på nästa gång?
  Den borgliga regeringen förstlrde demokratin under ledning av Bildt, Reinfeldt och Borg med Maud som skapade eländet under 8 år

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här