Henrik Larsson: Även Sverige kan bli en polisstat

6
2389
Sverige en Polisstat? – Foto: John Whitehead, Activist Post: ”The Profit Incentives Driving The Police State”

”I en essä om hur Sverige erövrades beskriver gästskribenten Herr Larsson hur svenska ledare, genom ett samarbete med den globalistiska Bilderberggruppen som har pågått i årtionden, har förrått det svenska folket med avsikten att omvandla Sverige, från vad som tidigare var ett säkert och fritt land med en homogen befolkning, till vad som i framtiden kommer att vara ett multikulturellt land så sönderslitet av kulturella och religiösa motsättningar att folket slutligen kommer att böna och be dem, sina ledare, att om det så behövs minska friheterna och öka övervakningen, gärna införa polisstaten, bara de lyckas stävja det meningslösa våldet.”

Text: Henrik Larsson | Denna artikel har tidigare publicerats i Nya Dagbladet

Det var för drygt två årtionden sedan som oron i Sverige var stor över att tyskarna i samband med EU skulle invadera och köpa upp alla sommarstugor, och värst av allt, förstöra kulturlandskapet genom att hissa deras ”fula flagga”.

20 år senare är all numera befogad oro för en potentiell folkinvasion synonymt med rasism, och helst av allt skall den svenska flaggan med sitt kränkande kors inte längre firas. Denna utveckling har vi politikerna och deras propagandaavdelning, massmedia, att tacka för.

In i det längsta har svenskarna som anat oråd önskat tro att politikerna inte vetat vad de har sysslat med, och att journalisterna enbart är blödande hjärtan med missriktat rättspatos.

Gradvis har dock denna godtrohet börjat ge vika för den grymma verkligheten: Sveriges politikeradel och den lojala intelligentsian som kontrollerat opinionsbildningen via utbildning och media, har medvetet tjänat andra intressen än svenskarnas, med resultatet att inte bara Sverige, utan hela västvärlden håller på att förvandlas till en dystopi.

Globalism – den nya världsordningen

Planen att införa den så kallade Nya Världsordningen sträcker sig långt tillbaka. För Sveriges del började resan sannolikt i mars 1966, då mäktiga internationella representanter ur bankvärlden, näringslivet, det globala politiska etablissemanget samt media och professorer inom utbildningsväsendet, möttes i hemlighet i västtyska Wiesbaden för det årliga Bilderbergmötet. Enligt dokument som läcktes till alternativmedia år 2012, framgår det tydligt att dessa globalister då klargjorde att nationalism var farligt för deras intressen, nämligen att skapa en världsregering. Medverkande vid mötet var självaste Tage Erlander, Sveriges dåvarande socialdemokratiske statsminister, samt finansmogulen Marcus Wallenberg.

Nio år senare antogs i Sverige den socialdemokratiska regeringens ”Proposition 1975:26”, under bilderbergaren Olof Palme (av årgång1965). I den fastställdes de nya riktlinjerna för landets invandringspolitik:

”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.”

Detta blev startskottet för det så kallade mångkulturella Sverige; den globalistiska elitens nödvändiga redskap, tillika politiska vapen för att tillintetgöra all betydande form av (inhemsk) nationalism.

Vad som föranlett detta beslut var i mångt och mycket journalisten David Schwarz drivande kamp på Dagens Nyheters sidor; en av många tidningar som ägs av Bonnier AB. Hur allierat Bonnier är med Bilderberggruppen går sannolikt bäst att avgöra genom att bedöma vad som skrivs och inte skrivs i deras tidningar, bl.a. Expressen och Kvällsposten.

Bortsett från Jonas Bonniers medverkan år 2012, så representerades koncernen vid Bilderberg redan 1994, via DN:s dåvarande politiske redaktör, Hans Bergström. Denne har för övrigt på senare år blivit medlem i regeringens Globaliseringsråd som har till uppgift ”att bistå Sverige i att anpassa sig till globalisering.”

1994, då Bergström deltog, var också året då Sverige genom folkomröstning beslutade sig för att gå med i EU. Sverige hade sedan 1990 upplevt en djup finanskris. Argumentet att ett medlemskap skulle vara bra för ekonomin var sålunda mycket lockande.

Dock informerades inte folket om att EU-medlemskapets absoluta förkämpe i Sverige, dåvarande statsminister Carl Bildt, via sitt deltagande vid Bilderberg 1992 i själva verket var med i samma klubb som George Soros – finansmogulen och bilderbergaren (av årgång 1990) som genom sina aggressiva spekulationer bar stort ansvar för den svenska valutans fall.

Verklighetens EU var inte den utopi som lovats, utan istället ett redskap för att förskjuta makten ytterligare från folket. År 2009 släppte WikiLeaks-dokument från Bilderbergmötet i Västtyskland, 1955. I dessa avslöjades gruppen som upphovsmännen bakom det som vi idag kallar för den Europeiska Unionen.

Rockefeller

Amerikanske bankdespoten David Rockefeller, en av Bilderbergs grundare, sade vid deras årsmöte 1991 att världen numera var:

”…mer sofistikerad och förberedd på att marschera mot en världsregering.”

Han bekände sig också för övrigt på sidan 405 i sina memoarer som en s.k. internationalist, d.v.s. globalist.

För dem som tror att globalism är en vacker värld utan gränser, så handlar den tilltänkta världsregeringen mer om en fängelseplanet med oligarkiskt styre av monopolmännen i toppen.

Det var också Rockefellerdynastin, tillsammans med andra västerländska storbankirer som under början av 1900-talet finansierade bolsjevikerna – skaparna av Sovjetunionen, en totalitär statsapparat som krävde drygt 20 miljoner liv. Till skillnad från den etnocentrerade nazismen, var och är marxismen/kommunismen en internationell ideologi som än idag kräver liv.

Den totala dödssiffran har beräknats av Stephane Courtois, forskningschef vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris till över 94 miljoner. På grund av bl.a. Kina så fortsätter dock siffran att stiga, och just det landets kommuniststyre har hittills krävt över 65 miljoner offer. Det är en siffra så stor att alla tankar kring den blir abstrakta, och så omfattande i människotragedi att det för psyket är omöjligt att helt processa.

”Samhällsexperimentet i Kina under ordförande Maos ledarskap är ett av de viktigaste och framgångsrikaste i mänsklighetens historia”, sade David Rockefeller år 1973.

Det är till stor del också denna kinesiska modell som den globalistiska eliten har som framtidsvision för västvärlden, och som de har jobbat hårt för bakom stängda dörrar.

”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.” 19 kap 3 § brottsbalken.

Att många av Sveriges ledare och andra förtroendevalda som tjänat Bilderberg har gjort sig skyldiga till detta, råder det ingen tvekan om.

Carl Bildt

Tack vare WikiLeaks vet vi nu att Carl Bildt jobbade för främmande makt redan under 1970-talet, då han via en Ronald E. Woods läckte information från hemliga regeringsöverläggningar till dåvarande amerikanske utrikesministern, Henry Kissinger –Bilderbergmedlem sedan 1957 och en av de främsta förespråkarna för den Nya Världsordningen. Informationen som Bildt delade gick därefter vidare till CIA.

För att sätta det i perspektiv var spionen Bildts agerande helt i stil med den dömde landsförrädaren Stig Wennerströms, som å andra sidan läckte till Sovjetunionen. Och precis som den dömde landsförrädaren Stig Bergling, som sålde hemlig information till Sovjet, tog Bildt emot pengar – närmare bestämt 100,000 kronor.

Den som för övrigt rekryterade Carl Bildt var Karl Rove, numera mest känd som politisk rådgivare och biträdande stabschef under Bush Jr:s tid i Vita Huset; då Irak ”befriades” för att istället bereda mark för islamismens maktövertagande. Låt oss snart återkomma till detta.

Efter rollen som statsminister gick nämligen Bildt vidare till den internationellt prestigefyllda tjänsten som medlare under Jugoslavienkrisen, då Balkanhalvön blossade upp i etnisk konflikt mellan muslimer och kristna. Med andra ord kom Bildt att med egna ögon få bevittna innebörden av ”balkanisering”, ett begrepp synonymt med sekteriskt våld.

Göran Persson

Under statsminister och bilderbergaren Göran Perssons regim, misslyckades Bilderberg med att lura in svenskarna i EMU. Dock fick landet FRA-lagen, varpå svepande dataövervakning av befolkningen plötsligt blev lagligt. Detta tack vare USA:s krig mot den s.k. terrorismen, vilket det numera finns klara bevis för att mäktiga intressen inom USA:s elit själva fabricerat, som ursäkt för att skapa krig, orsaka flyktingströmmar, och införa polisstaten.

Som de flesta vet har Bushdynastin tjänat globalismens ambitioner väl genom åren. Den ”amerikanska” neokonservativa grenen av den Nya Världsordningen blev prototypen. I Storbritannien ändrades ”Labour” under bilderbergaren Tony Blair (av årgång 1993) till att 1994 bli ”New Labour”, som likt sin amerikanska motpart gav upp partiets traditionella värderingar, och istället kastade sig in i krig. Väljarna hann inte fatta vad som skett förrän det blev smärtsamt uppenbart i vardagslivet.

Svensk kultur

I Sverige styrde dock fortfarande socialdemokraterna, vilka alltid lockat väljare genom slogans om ”Internationell solidaritet”. Trots att man bidrog med svenska soldater i kriget mot terrorismen, var mångkultursstrategin effektivare för det kulturmarxistiska etablissemanget:


”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker.”


Detta sade Mona Sahlin till tidningen Euroturk, år 2002. Att uttalandet ligger i linje med Bilderbergs ambitioner om att uppluckra svensk identitet, dvs. beröva folket sina rötter, och därmed det traditionella igenkänningsskapet, är förvisso inte särskilt konstigt. Mona Sahlin närvarade nämligen vid årsmötet i Toronto, 1996.

Vet hon händelsevis fortfarande inte vet vad svensk kultur är så kommer här svaret: En sekulär värdegrund av nordeuropisk karaktär; lagomhet, fred och frihet samt rätten att få rita krumelurer och döpa dessa till precis vad man vill.

Att gynna den globalistiska agendan tjänar politiker som önskar att klättra i karriären, särskilt internationellt. Och det är just detta som Bilderberg har att erbjuda dem som rekryteras. Inträdesbiljetten till finrummet heter dock Kulturmarxism, vilket förklarar högerns uppenbara steg till vänster.

”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Detta i sin tur yttrades av Fredrik Reinfeldt bara dagar efter att han hade tillträtt som moderat statsminister, 2006. I själva verket var Reinfeldt också bilderbergare, och hade deltagit på det hemliga årsmötet i Kanada bara månader tidigare.

”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.”

Detta påpekade senare vice statsminister, centerpartisten Maud Olofsson, 2007. Året därefter blev hon också bilderbergare.

Fredrik Reinfeldt och Bildt

Under Reinfeldts styre förvandlades moderaterna enligt mallen till de “Nya Moderaterna”. Carl Bildt återvände offentligt till den politiska scenen, som utrikesminister. Detta efter att han gjort sig rikare genom investeringar i bl.a. fondbolaget Royce & Associates, delägare i porrfilmsföretaget New Frontier Media. Dessutom satt Bildt mellan åren 2000-2003 i styrelsen för det skrupellösa svenska oljebolaget Lundin Oil.

Massmord och systematisk folkfördrivning begicks av Sudans regering för att öppna upp Unity-provinsen för bl.a. Lundin Oil, som därmed finansierade den sudanesiska regeringens fortsatta förtryck.

I sin bok ”Det sovande folket” klargjorde Reinfeldt att han kraftigt ville skära ned på den svenska välfärden. Och massinvandringen skulle göra det möjligt – genom att fullkomligt överbelasta och därmed knäcka systemet. Att detta var planen informerades dock inte svenskarna om i någon avgörande bemärkelse.

Mainstream media

Propagandamaskinen, massmedia, fokuserade istället på annat: Inte bara kritiker utmålades som rasister, utan gradvis i princip hela Sverige. Minoritetsröster premierades över majoritetens intressen, i enlighet med kulturmarxistisk ideologi. De kulturkonservativa tystades antingen helt eller hängdes ut med invektiv som ”rasister” och ”främlingsfientliga”, samt likställdes med nazister.

Redan hjärntvättade journalister, som stöpts av 68-vänstern, och progressiva proffstyckare utan någon som helst insikt om vilka deras arbetsgivare egentligen representerar, fick fritt spelrum för att sprida sitt illa dolda hat och sina verklighetsbefriade åsikter – som fakta. Samtidigt skyddades t.ex. gärningsmän av utländsk härkomst i media. Bilden som presenterades var minst sagt ensidig och onyanserad.

Neo-marxism

Politisk korrekthet, det kulturmarxistiska redskapet för att få folk att frivilligt censurera sina tankar och skärma av sig från verkligheten, regerade i offentlighetens rum. Sanningen var fienden.

Det var också på så sätt Sverigedemokraterna på allvar kom in i riksdagen. Då partiet utgjorde ett hot mot globalismens framfart valde de bilderbergkontrollerade partierna samt allierade, enhälligt att vägra allt riksdagssamarbete med SD.

Likaså skrevs ”multikulturalismen som ideologi” in i grundlagen, 2010:

”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.”

Inte längre handlade det bara om att tillåta folk att leva med sina egna traditioner i Sverige. Nu skulle det också främjas, motsatsen till assimilering – och de enda som i realiteten skulle integreras i det nya modiga samhället var de dumma svenskarna.

Det var med andra ord fritt fram för Saudiarabien att inte bara köpa vapen av Sverige, utan att också i gengäld finansiera moskéer och friskolor i landet. Detta samtidigt som skolavslutningar i kyrkan och svenska flaggan kom under allt intensivare attack.

Givetvis tjänade krigen i Mellanöstern även islamismens syften. Hijrah, som förespråkas i koranen innebär nämligen jihad genom migration – och alla var välkomna till Sverige. Som Anders Borg, finansminister och bilderbergare (av årgång 2007), senare sade på ett besök i USA: ”Ni skapar krig, vi får flyktingarna.” En win-win för globalisterna, som inte bara toppstyr kulturmarxismen, utan även islamismen via bl.a. Saudiarabien.

Utrikesminister Bildt, som själv nere på Balkan sett vad massiva kulturkrockar leder till tjänade med andra ord chefen väl. Invandringen fortsatte att stiga, brottsligheten fortsatte att stiga, och även Sverigedemokraterna i mätningarna. Polariseringen av Sverige blev allt tydligare.

Lyckligtvis hade det svenska kulturmarxistiska etablissemanget svaret på hur befolkningen åter skulle enas: benämningen ”Hen”. Könsneutrala leksaker för att förvandla folket till robotar räckte inte längre för de progressiva normkritikerna.

Framåt slutet av sin tid som statsminister deklarerade Reinfeldt att Sverige inte längre skulle ha råd med så mycket annat än invandring, och likt en amerikansk tv-predikant uppmanade han svenskarna att ”öppna” sina ”hjärtan.” Ja, detta yttrades av mannen som i sin bok förespråkat välfärdssamhällets död, och som regerade över en nation vars vapenexport går till ett tjugotal diktaturer, som bryter mot de mänskliga rättigheterna. År 2011 sålde t.ex. Sverige vapen för nära 14 miljarder kronor. Att Sverige skulle vara en ”humanitär stormakt” var den största lögnen av dem alla.

Slutligen år 2014 reducerades demokratin till enbart ett tomt ord. Då slöt nämligen de bilderbergkontrollerade partierna en pakt, passande nog kallad DÖ, enbart med syftet att förhindra Sverigedemokraterna från att få en vågmästarroll i riksdagen.

Stefan Löfven, som år 2013 bjöds in till Bilderberg av Jacob Wallenberg, blev Sveriges nye statsminister. Och Fredrik Reinfeldt spås numera av Bonnierägda Dagens Industri att bli FN:s näste generalsekreterare. Så kan det gå när man är samvetslös. Förenta Nationerna är nämligen även det ett organ som arbetar för den kommande världsdiktaturen.

Och här befinner sig nu Sverige – ett land som går på knäna, ett folk som till stor del och under ett par generationer fullkomligt har hjärntvättats av kulturmarxistisk propaganda.

Samtidigt som svenskarna har blivit uppläxade om att ta sitt ansvar har den fullkomligt oansvariga invandringspolitiken rullat vidare, vilket i realiteten är en import av islamism och i längden etnisk konflikt. I regeringen sitter numera för övrigt Mehmet Kaplan, som har varit involverad i islamistiska organisationer med koppling till Muslimska Brödraskapet.

Om allt går enligt planerna för Bilderberg kommer Sverige år 2030, enligt FN:s Human Development Index vara ett u-land.

Problemen slutar givetvis inte med fundamentalism, vilket är synonymt med ignorans och som leder till fattigdom. Enbart för att folk migrerar till ett nytt land innebär det inte att konflikterna automatiskt upphör. Detta ser man nu i invandrartäta områden.

”Barbarinvasionen” [IS]

Sverige har numera s.k. No Go Zones och IS har etablerat sig, precis som i övriga bilderbergkontrollerade länder. Enligt terroristerna själva står krig i Europa på tur. Och allierade med dem är de bilderbergstyrda politikerna och den kulturmarxistiska massmedian, som likt islamisterna är fiender av yttrandefriheten.

År 1949 avskaffades i svensk lag Hädelseparagrafen. Dock så verkar denna åter vara på frammarsch, med tanke på att en stor del av Sveriges befolkning numera anser att det borde vara brottsligt att rita profeten Muhammed.

”Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och Islam, för när vi blir minoritet kommer de att göra likadant tillbaka mot oss”,

…siade en gång i tiden TV-personligheten och socialdemokraten Jens Orback.

Över hela det politiska spektrumet, bortsett från Sverigedemokraterna hörs numera röster om att t.ex. Ramadan är ”en svensk tradition”. Halalslakten av nationalstaten Sverige är deras valfläsk.

Och de värderingar som importerats av Bilderberg gynnar varken kvinnor, homosexuella, sekulära m.fl. Att grundstenarna för svår balkanisering har lagts på plats i Sverige råder det inget tvivel om. Dock verkar det som att Sverigedemokraterna på senare tid också har kompromissats, genom sin strävan mot att bli ett s.k. ”mittenparti”.

Låt aldrig svenskarna glömma namnen på dem som möjliggjorde denna samhällsutveckling genom propaganda och politiska beslut.

Om väljarna i det senaste valet dessutom trott att Miljöpartiet hade något seriöst att göra med miljö och hälsa, så blev de snabbt motbevisade. Inte bara ställer Sverige upp med forskarstudier som går ut på att i åratal ge skolbarn i Sydsverige IQ-nedsättande fluoriderad mjölk. Den rödgröna röran röstade snabbt ja till genmodifierade grödor inom EU, vilket även Sverigedemokraterna är positivt inställda till.

GMO är enligt bevis inte endast cancerframkallande, utan skapar också sterilitet i den tredje generationen av användare. Företagen som ligger bakom dessa produkter representerar också den globalistiska agendan, som inte bara förespråkar en världsregering utan dessutom massiv avbefolkning av planeten.

Det är därför mycket förståeligt att Anna Maria Corazza Bildt, hustru till Sveriges motsvarighet av Dick Cheney, i Brännpunkt på bilderbergblaskan Svenska Dagbladet fick utrymme att ljuga för folket:

”Forskningsläget visar entydigt att gentekniken inte innebär några större risker än traditionell växtförädling.”

Norman Braksick sa redan 1994:

”Om man skall sätta en etikett på genetiskt modifierad mat så kan man lika väl märka det med en dödskalle”,

Han var för övrigt direktören av Asgrow Seed Company, ett dotterbolag till GMO-giganten Monsanto. Bortsett från genmanipulerad mat så har Monsanto på sitt samvete också bekämpningsmedlet Agent Orange, vilket användes i Vietnamkriget för att avlöva träden. Än idag där det besprutades råder en mardrömslik epidemi av fosterskador.

Putin illojal mot globalisterna

Att Ryssland å andra sidan helt plötsligt utropats till fiende nummer ett har egentligen ingenting med Ukraina att göra, utan snarare att Putin inte är lojal mot den Nya Världsordningen, dvs. globalisterna.

Ryssland föredrar självbestämmanderätt, och har t.ex. förbjudit GMO-grödor. Det är därför inte undra på att Bildt har utmålat landet som det nya stora hotet mot omvärlden. Rysshotet, liksom ISIS, tjänar också som en god förevändning för att lura in svenskarna i ett officiellt NATO-medlemskap; den Nya Världsordningens militärmakt.

Efter sin post som utrikesminister gick Bildt över till ännu ett styrelsejobb, denna gång för International Crisis Group – ägt av George Soros, som häromåret bl.a. finansierade kravallerna i Ferguson, USA samt hade ett finger med i kampanjen ”Refugees Welcome,” och som dessutom har begärt att IMF skall stå för lånen under ett krig mot storhotet i Öst – om än att Ryssland mest bara är ett hot för globalisterna.

För inte ens i Ryssland försöker Putin helt avskaffa kontantsamhället, vilket dock Bilderberg gör i Sverige – vilket innebär att eliten då kommer ha full kontroll över individen. Inga ekonomiska transaktioner skall med andra ord längre vara helt privata. Tyvärr verkar dock Sverige vara alltför upptaget med Melodifestivalen och att peka finger på varandra för att orka bry sig även om detta.

Psychological Operations – PsyOps

Svenska Psyopsförbandet, vars fokus är på informations- och psykologisk krigföring, utbildades för övrigt av USA. Det stora landet i väst, där distraktionen från sanningen är nästintill fullkomlig, visar tydligt i vilken riktning lydstaten Sverige är på väg.

CIA-chefen William Casey sa:

”Vi kommer veta att vårt disinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt.”

Hans företrädare, William Colby, som tidigare tjänstgjort i Stockholm gjorde själv följande uttalande:

”CIA äger alla av betydelse inom massmedia.”

År 2014 avslöjade tyske Udo Ulfkotte, tidigare redaktör för Frankfurter Allegemeine Zeitung i rysk tv att CIA mutat honom och andra företrädare inom västvärldens press.

CIA är i själva verket en verkställande gren av inte bara USA:s regering, utan framförallt bankväsendet, vars intressen också representeras av Bilderberg.

Handelsavtalen

Att Sverige nu hotas av TTIP, ett handelsavtal som bl.a. ger storföretag rätten att stämma regeringar tycks inte vara värt att uppmärksammas av massmedia i någon större skala. När man googlar ”TTIP Sverige” är de första träffarna från alternativmedia. Svenska Dagbladet, som representant för etablissemanget, hamnar på 7:e plats, med rubriken ”TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige”. Och näringsminister Mikael Damberg, bilderbergare av årgång 2015, är positiv: ”Särskilt små och medelstora företag har mycket att vinna på TTIP.”

Samtidigt håller de svenska mjölkbönderna på att gå under tack vare mejeriimporten. Detta är globalismens sanna ansikte. Helst skall ingenting längre vara lokalt producerat eller ägt av småföretagare.

Neo-marxism och islamism

Att tro på Bilderbergs representanter är likställt med att gräva sin egen grav. Det kvittar om man kommer från Mellanöstern och är muslim, eller är svensk nationalist—i slutändan befinner vi oss i samma båt. Globalismen har som ändamål att erövra världen, och huvudstrategin för detta är först och främst att söndra och härska. Islamismens framfart är verktyget, och som sådant så pass viktigt att globalisterna understött rörelsen med logistik, finanser och vapen. Sökord: Benghazi.

Syftet är att genom kulturmarxism [neo-marxism] och islamism skapa det kaos som krävs för att kunna införa polisstaten, och för Sveriges del NATO-medlemskap – för att på så sätt få befolkningen att självmant stiga in i fängelset. För det kommer nämligen inte finnas något bättre alternativ; såvida inte allmänheten vaknar upp och agerar medan det ännu finns tid.

Den 1 januari 2015 omorganiserades Säkerhetspolisen så att rikspolischefen inte längre blev den högste chefen, och istället svarar SÄPO nu direkt till bilderbergregeringen i Rosenbad.

Det är bara en tidsfråga innan sanningssägare kommer att utmålas som en samhällsfara, kanske rent av terrorister, och arresteras. Så går det nämligen alltid i diktaturer.

Det är dags för revolution. Låt den bli fredlig. Våga alltid säga sanningen.

Länge leve yttrandefriheten!

Text: Henrik Larsson

Henrik Larsson är aktuell i dagarna med den prisbelönade filmen ”The Way of the Brave” och ett smakprov kan ses här:

”When the Earth is ravaged and the animals are dying, a new tribe of people shall come unto the Earth from many colors, creeds, and classes, and who by their actions and deeds shall make the Earth green again. They shall be known as The Warriors of the Rainbow.” – Hopi-profetia

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

6 KOMMENTARER

 1. EMU:

  Svenska folket har lurats med i EU av politikeradeln och tackat nej till EMU, men Sverige har inte fått rösta om Swexit. Sverige är alltså inte med i EMU, men i EU.

  Neo-marxism:

  Att blanda in Karl Marx med beteckningen ”neo-marxism” i en process som är extremkapitalistisk är ytterst tveksamt. Karl Marx förstod vikten av nationell enhet vid majorietmännens(bolsjevikernas) demokratiska övertagande av nationen.

  ”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
  /Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

  Olof Palme:

  Tveksam ”Bilderbergare” då han visserligen var på Bilderberggruppens möten, men förmodligen var där för att ställa intellektuellt besvärliga moraliska frågor till till det globala kapitalistgänget, samt i handling motverkade deras framfart genom att internationellt stödja nationella demokratiska socialistiska rörelser i ex. Vietnam och Sydafrika. Han t.o.m. jämförde bombningarna av Hanoi med slakten av judar. Det var förmodligen riktat direkt mot Henry Kissinger.

  Olof Palme var balanserad protektionist. De tortyroffer från kristna Chile eller den arbetskraftsinvandring från Jugoslavien vi hade under Olof Palme, vilket innebar nästan total assimilering, kan inte jämföras med den vettlösa migration av extrem islamism som placerats i förortsghetton i arbetslöshet och odlar extrem vettlös sekterism under hucklen.

  Olof Palme fördömde apartheid och invasioner, men dagens s.k. ”socialdemokrater” stöder israels apartheid, de stöder den icke-demokratiska utvecklingen och de stöder extremkapitalismen, samt stöder både fulhandeln/frihandel och terrorism mot alla människor i alla nationer i världen.

  God Jul till redaktionen och alla som läser Newsvoice med ett julrim och ett politiskt satiriskt julkort”

 2. De multinationella företagen och Bilderberggruppen vill INTE ha en världsregering. De vill bestämma själva, kunna stämma stater och ha multinationella regler med så få förhandlingspartner som möjligt
  De vill sitta i en förhandlingsposition med en världsunion som motpart.

 3. När jag läser din artikel så tittar jag inte på detaljerna för att förstå helheten. Hela beskrivningen liknar ett lapptäcke där olika inblandade i olika tider virkar var sin lapp som läggs ihop med andra lappar tills man kan urskönja ett mönster och inriktning. Av artikel framgår det att det är Bilderbergsgruppens intresse som styr därför att våra folkvalda går dit för att få en mall på hur de ska virka sin bit av lappen. Världen består dock inte av bara Väst men också av andra världsdelar och här finns säkerligen liknande ”Bilderbergsgrupper” som styr dessa världsdelar så att resultatet av lapptäcke blir exakt enligt ritningar och önskemål från beställaren.

  Det som slår mig är att alla jobbar på detta som en man oavsett vilket årtionde deras bidrag till lapptäcket utspelar sig.

  Här ett citat från följande hemsida: ” Alignment is formed only within the Hidden Elite. The Hidden Elite is the Incunabula. The Elite operate in the following general alignment: Incunabula > Banking System > Illuminati > Secret Societies > World Government Leaders. The Incunabula control the banking system, and those that turn the “dials” are cleverly hidden.”

  Källa: http://projectcamelot.org/james_wingmakers_sovereign_integral.html

 4. Bra Henrik, tänk dock på att SD är med i ” the grand chessboard ” så länge valboskapen gör sitt så går det som planerat.

  Putin, samma sak, planen är att efter det 3:e planerade Europakriget (där vita återigen manipuleras att döda sina vita bröder ) på Europeisk mark, så pushar man för ett kraftigt reformerat FN med avskaffande av vetorätten, ( detta får aaaaldrig hända igen) så att alla länder blir tvingade att foga sig, den enligt planen av MSM svartmålade Putin kommer efter detta sista krig att framstå som den ende som höll huvudet kallt och kommer att utses som FN:s ledare som givetvis tar sina order från en herrklubb i Schweiz.

  Hög tid att sluta ”reagera” på allt skit dessa galningar fabricerar (med hjälp av den myriad nyttiga idioter som bör benämnas svikare/folkförrädare) och överväga att börja agera istället.

  Lev Tolstoj beskriver perfekt innebörden av ordet ”freethinkers” det är endast dessa sällsynta människor som kan starta lavinen som krävs för att åtminstone för en tid begrava ondskan vi bevittnar idag.

  Att var å en på allvar bör överväga att fullständigt ta eget ansvar för alla aspekter i ens liv och ta sig ur illusionen att man kan delegera ansvar vart fjärde år, ansvar kan endast delas och att ge bort nåt man själv inte besitter är höjden av självbedrägeri.

  Till Torbjörn och andra med insikter och en smärre investeringsfond, en radiostation med en minimal omutbar grupp ”freethinkers” som bjuder in verifierbart sunda människor som via egna erfarenheter förvärvat djupare insikter om denna vår jordiska resa, så att engagerade människor får möjlighet att kasta av sig oket som alldeles för lång tid maskerats som pengar, politik, religion och demokrati.

  Inga härskare och inga slavar skrämmer många och kräver ansvar och nån form av kollektiv moralkompass, anledningen verkar med stor sannolikhet vara att den majoriteten aldrig fått alternativ att ta ställning till.

  Detta dagens system/hydran går ej att ändra och vissa vill desperat klänga kvar vid husse, låt dom få ha det, men vad hindrar oss andra att dra igång en parallell variant där självbestämmande, frivilligt deltagande och samförstånd är ledstjärnan, så att våra vilseledda systemknarkande bröder/systrar kan se att det existerar en bättre väg.

 5. @Janne D. Trevlig läsning. Dessutom gott att se att fler har genomskådat ”neutrala” Schweiz som är säte för de flesta supranationella NGO:s. Men det är säkert bara en ”ren tillfällighet”.

 6. Verner: om du vill så kolla in :
  Globalist agenda watch 2016, redefiningGod, dårarna börjar bli genomskådade hehe

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here