Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige – 4 maj 2017 tar Riksdagen beslut

141
78037
Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson vill ha tvångsvaccinering - Pressfoton: Riksdagen
Bild: Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson vill införa tvångsvaccinering i Sverige. Riksdagen tar beslut den 4 maj 2017. Pressfoton: Riksdagen

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.seLEDARE. De två riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) vill införa tvångsvaccinering i Sverige. Socialutskottet beredde förslaget igår och Riksdagen tar beslut den 4 maj 2017 [om Regeringen ska få uppdraget att utreda möjligheten]. Förslaget kan nu skapa en folkstorm mot tvångsmedicinering med vacciner levererat av ett av världens mest kriminellt belastade storföretag – GlaxoSmithKline – som gav Sverige narkolepsi. 

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

Eftersom tvångsvaccinering är det samma som tvångsmedicinering bör förslaget betraktas som mycket kontroversiellt i synnerhet efter narkolepsiskandalen som inte lett fram till ökad säkerhet kring riskerna med vacciner. Varken hälsovårdsmyndigheter eller Regeringen har ställt några särskilda krav på industrin att eliminera de kroppsfrämmande tillsatser och restprodukter som finns i vaccin.

NewsVoice och flertalet andra medier och grupperingar i Sverige som varnat för riskerna kan konstatera att Regeringen, hälsovårdsmyndigheterna och de etablerade medierna verkar vara komplett faktaresistenta mot kunskap och erfarenhet kring riskerna med vacciner. Istället har ansvariga entiteter inom stat och media valt att slå ifrån sig och istället angripa budbärarna. Denna konflikt är känd sedan många år.

Se NewsVoice artikel från 2015: (M)-motion om tvångsvaccinering väcker ont blod i sociala medier – Namninsamling mot tvång återstartas


Igår behandlade Socialutskottet i Riksdagen frågan om att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram i Sverige. Utskottet beredde förslaget, vilket kan leda till att Riksdagen godkänner och tar i så fall beslut den 4:e maj.


I förlängningen betyder det att tvångsvaccinering kan börja tillämpas i Sverige någon gång år 2018.

Mehdi Nodehi skriver på Facebook:

Mehdi Nodehi - Facebook, selfie
Bild: Mehdi Nodehi – Facebook, selfie

”Det har gått fort, men än finns det tid att påverka. Som en gammal ”insider” och avhoppare från vaccin-industrin så kan jag med handen på hjärtat säga att om nu detta skulle gå igenom så kommer jag att ta min familj och emigrera ut ur landet till ett land som respekterar människans grundläggande rättigheter. Obligatoriska vaccinationer är ett brott mot människans rätt att bestämma över sig egen kropp.” …

”Det måste finnas svenska lagar som skyddar oss mot sådana övergrepp! Det är ett övergrepp mot den fria viljan, det är odemokratiskt och ger vibbar av fascism, nazism och kommunism att med våld sätta nålar i friska människor och deras barn.”

Nio miljoner svenskar tvingas [isf] bli kunder till [bla] ett av världens mest kriminellt belastade storföretag – GlaxoSmithKline som gav Sverige narkolepsi

Mehdi Nodehi konstaterar precis som många andra att lobbyverksamheten hunnit före allmänheten med att bearbeta politiker och beslutsfattare mot ett beslut som kan göra Sverige till en fulländad vaccin-nation, en komplett och säkrad marknad med 9 miljoner tvångsmässigt anslutna kunder till jätteföretag som GlaxoSmithKline, ett av världens mest kriminellt belastade storföretag om vi tar hänsyn till de skadestånds- och bötesbelopp som företaget dragit på sig under årens lopp.

Det var GlaxoSmithKline som gav Sverige narkolepsiskandalen genom svininfluensavaccinet Pandemrix och bolaget slapp ekonomiska konsekvenser eftersom våra politiker skrev på ett kontrakt som gav GlaxoSmithKline ansvarsfrihet. Både barn och vuxna drabbades. Pandemrix innehöll inte bara skadliga tillsatser utan även giftiga restprodukter (arsenik, tenn) som NewsVoice avslöjade i samarbete med en svensk läkare då verksam på KI.

GlaxoSmithKline har fällts för mutor, döljandet av medicinska risker och andra brott. Det handlar om mångmiljardbelopp. Läs mer om GlaxoSmithKline i NewsVoice.


Det är denna typ av kriminellt belastade företag som de svenska politikerna samarbetat med under många år och nu vill de skänka hela den svenska ”människomarknaden” till denna typ av bolag.


 

Tvångsvaccinering med osäkra vacciner – Vilken folkhälsa får vi då?

Inte nog med att politikerna aldrig ställt krav på vaccinsäkerhet, de har även 2016 nyligen köpt vacciner ”en masse” från GlaxoSmithKline och bolaget Seqirus, vacciner som bygger på samma grundrecept som Pandemrix.

Mehdi Nodehi skriver att han nu gör allt för att informera allmänheten i denna fråga. Nodehi är inte ensam. NewsVoice har samlat in 1000-tals namnunderskrifter från personer som vägrar acceptera tvångsvaccinering. Många av dessa personer skriver att de är beredda att lämna Sverige om det beslutas om tvångsmedicinering med vacciner. Det vore bättre om de innan de lämnar landet försöker få de vaccintroende politikerna att ta sitt förnuft tillfånga.

Swisha Sassersson valfri summaVaccinkritiska personer i Sverige bör nu inte spendera all sin energi genom att klaga på Facebook. Istället bör de lyfta telefonluren och ringa upp politikerna. Att enbart gnälla i sociala medier kan leda till att Riksdagen beslutar om tvångsvaccinering den 4 maj.

NewsVoice vill därför inte ha din namnunderskrift denna gång, utan ditt engagemang.

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser


 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

141 KOMMENTARER

 1. News voice har inget med seriösa nyheter att göra.

  Detta är
  1) inget lagförslag. Om det godkänt av riksdagen, så blir det ingen lag.
  2) enskilt förslag från en rilsdagsledamot om att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att se om det går att genomföra.
  3) det är inget som M står bakom, som det påstås i propagandanskriften, förlåt artikeln, som vi kommenterar här.

  Det är så mycket fel in ”artikeln” så det finns egentligen inte mycket som är rätt.
  Ja, namn och partitillhörighet. Samt att ett förslag på att titta på möjligheten att genomföra detta.
  Men nej, det kommer inte att hända.

  Så detta är bara för att hetsa upp folk, har ingen relevans eller med verkligheten överensstämmande.

  Men nej, tro mig inte, läs vad som det står i förslaget. Om ni inte orkar läsa, så tro mig. 🙂

 2. ’Vaccines revealed’ är riktigt bra, kan rekommendera den serien.

  Hittade denna intervju med vaxxed-gruppen och Dr. Judy Mikovits, där hon berättar hur alla (!) nya (moderna) sjukdomar har förts i människan via vacciner och då via så kallade retrovirus. Hon hade dessutom tidigare arbetat med forskning i syfte att ta fram mediciner kring många av dom sjukdomar som hon idag envist hävdar kommit i människor och då via just vacciner. Hon får givetvis inget gehör för denna realisation. Hon fick istället gå från jobbet och råkade även ut för polisiära trakasserier enl. hennes egen utsaga.

  Dr Judy tells it the way it is..
  youtube.com/watch?v=EPEBCjTmwjU

 3. Och ja, kommentera gärna med fakta om att jag har fel, men avhålla er gärna från att slänga tillmälen på mig. Eller felargument som halmgubbar.
  Men relevant, saklig och sansad argumentation om motionen och dess innehåll och effekter tas gärna emot.

 4. Svar till: Anders 25 Mar, 2017 at 17:00

  Du hittar på. Först och främst anser jag att endast seriösa medier tar upp ett sådant här kontroversiellt lagförslag. Hur många har gjort det?

  1. Jag har aldrig i min text påstått att det är ett lagförslag.
  2. Det framgår i min text att det är enskilda motioner inskickade av två moderater. Det är verkligen alarmerande att dessa ledamöter vill försöka få en regering att se över möjligheten att införa tvångsvaccineringar av en hel befolkning.
  3. Det påstås ingenstans i min artikel att moderaterna som parti står bakom motionerna, ändå har motionerna lyckats passera partiledningen eftersom den normalt vill ha koll på alla motioner som lämnas fram.

  Du skriver: ”Det är så mycket fel in ”artikeln” så det finns egentligen inte mycket som är rätt.”

  Det där är ett typiskt svepande skeptikerargument som hämtat från Skeptikerskolan.se. Besök gärna den. Jag ligger bakom den. Anders påstår att artikeln är full med fel, utan att hitta ett enda.

  Det är helt uppenbart att syftet med dina kommentarer ovan syftar till att minska motståndet hos allmänheten genom att du slätar över.

  Red

 5. Låt helst bli att vaccinera er. Då kanske ett större antal idioter dör av av mer eller mindre ren dumhet.
  Mängden obildade och infantila på såna här siten är bara för mycket.

 6. Exakt så här ser Arkelstens förslag ut. Jag har tidigare länkat in till källan även i artikeln.

  Det råder ingen tvekan om vad Arkelsten vill uppnå.

  Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatoriskt-allmant-vaccinationsprogram_H302430

  Förslag till riksdagsbeslut

  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.

  Motivering

  Enligt vårdguiden beskrivs Sveriges vaccinationsprogram så här:

  I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus.

  Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. Det är inte obligatoriskt att delta i vaccinationsprogrammet, utan föräldrarna eller eventuell annan vårdnadshavare avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

  Utöver de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan barn under särskilda omständigheter även få vaccin mot tuberkulos och hepatit B. I några landsting ingår numera vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

  Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

 7. Sune Mangnius 25 Mar, 2017 at 19:07

  Med tanke på hur du uttrycker dig skulle man lätt kunna dra slutsatsen att din egen intellektuella mognadsgrad ligger betydligt under den nivå som man kan förvänta sig av en vuxen person.

 8. REGERINGSFORMEN Kap 2 §§5-6:

  Kroppslig integritet och rörelsefrihet

  5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

  6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

 9. Sayer Ji – (GreenMedInfo och med i den dokumentära serien Vaccines Revealed) – har en kort tids erbjudande om att ladda ned en helt ny bok – VACCINE ILLUSION.

  Här kan man läsa mer om boken (och finna länken till nedladdningen):

  http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-illusion-how-vaccination-compromises-our-natural-immunity-and-what-we-can

  Missa inte heller att följa den ypperliga dokumentära serien – VACCINES REVEALED,
  som kan ses fritt under 9 dagar, med en film per dag:

  http://www.vaccinesrevealed.com/free/parental-instinct-maternal-instinct/?inf_contact_key=46cc8524c3229c8e5648ed5e400f8da7a81da7c370b86c93ce257f4d0a86608a

 10. Sverige håller på att bli manipulerat av Lobbyister och s.k experter i namn av ”hjälp”!Detta förslag är destruktivt och går emot grundlagsprincipen.De leker med människors hälsa och det är en
  skrämmande utveckling!

 11. Jag tror att nedanstående länk visar klart och tydligt vilken spindelväv finns runt oss

  http://www.vinnova.se/upload/dokument/Om_VINNOVA/Regeringsuppdrag/EU_strategi/Läkemedel,%20bioteknik%20och%20medicinteknik%202006-03660.pdf

  I min kommentar högre upp har jag tagit upp nanoteknik. Nedanstående är ett utdrag ur dokumentet.

  …Detta dokument är en delstrategi till den övergripande EU-strategin och fokuserar på biovetenskap/läkemedel, bioteknik och medicinteknik…
  …De teman som främst adresserar läkemedel, bioteknik och medicinteknik sektorn är tema 1; ”Hälsa” och tema 2; ”Livsmedel, jordbruk och bioteknik”. Även andra teman inom Cooperation, som ” Nanovetenskap, nanoteknik…

  1. …Huvudområde 3. “Optimising the delivery of health care to European citizens – Quality, solidarity and sustainability of Health systems”…
  1. …Tema 4: ”Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP)”
  Ämnesområden inom “NMP” som är relevanta för biomedicin/läkemedel, bioteknik och medicinteknik listas nedan, observera dock att ändringar kan hinna ske innan programmet beslutas:
  ” Analysis of nanomedicine”, “Specific, easy-to-use portable devices for measurement and analysis”, “Impact of nanoparticles on health and environment””, “Potential impact on environment and health of (i) fullerenes, CNT (ii) of nano-oxides”, “Realisation of a critical and commented database”, “Scaffolds favouring angiogenesis for tissue engineering “…
  …- European network on human biomonitoring…

  …Nanomedicine-Nanotechnology for Health
  Denna plattformen är inriktad på att förstå människokroppens funktion på nano-nivå. Europa har en stark position inom det nya området Nano Medicin, där nanoteknik används för medicinska tillämpningar. Trots starkt industriellt intresse är detta område fragmenterat och kommer att kunna dra nytta av samarbete på europeisk nivå. Man har inom området etablerat en Strategic Research Agenda (SRA) som kan minska fragmenteringen och som kan mobilisera offentliga medel och private investeringar. Identifiera prioriterade områden. Understödja innovation inom nanobioteknik för medicinskt bruk….

  Lägg märke till fullerenes som används i vacciner enligt Amenti 2

 12. NewsVoice 25 Mar, 2017 at 20:18

  Allt fler forskare anser att till exempel barnsjukdomarna är viktiga för immunsystemets utveckling och att dessa är eftersträvansvärda att få under barnaåren. Även naturlig polio har nämnts i detta sammanhang.

  Vetenskaplig studie. Ju fler barnsjukdomar under barnaåren, desto mindre risk för att drabbas av cancer senare i livet:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9824838

  Vetenskaplig studie. Ovanligare med allergier hos barn som har haft mässlingen:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16854347

  Diskussionen om hur många sjukdomsfallen i mässlingen och liknande virussjukdomar är nu jämfört med innan vaccinerna började användas skulle alltså kunna vara en ”red herring”, det vill säga en konstruerad diskussion avsedd att leda allmänhetens uppmärksamhet bort från det väsentliga: Att människan behöver barnsjukdomarna för att utvecklas optimalt.

  Har man en bra näringsstatus och får i sig höga doser C-vitamin under sjukdomsförloppet, så är risken för negativa följder av smittan i det närmaste obefintlig:

  https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU

  Exempel på andra terapier som fungerar är olika typer av syrgasbehandlingar och ozonbehandling. Dessa är naturligtvis portade från den läkemedelsindustristyrda skolmedicinen.

 13. Det finns ingen empirisk bevisning om att vacciner fungerar, det vill säga gör den enskilde mottagaren immun mot sjukdomen i fråga. Inte heller stoppar vaccinet smittspridning. Ett klassiskt exempel är Spanska sjukan 1918. Massor av människor dog trots massvaccinationer. I de länder där vaccineringar inte genomfördes t ex Grekland och Egypten, dog inte en enda människa av detta milda förkylningsvirus. Misstanken inställer sig, att de i stället dog på grund av vaccinet, inte trots det.

 14. Om de snabbar sig att rösta igenom det här och lägger det i snabbspår så att tvångsvaccineringen kommer igång lagom till sommaren, så kanske hela svenska folket hinner bli lite lagom vaccinskadade så att de blir omvalda 2018.

 15. Det här är vidrigt, fullständigt vansinnigt. Har man läst på om dessa vacciner, rent faktiskt tagit sig tid att ta reda på skadorna dessa orsakar så skulle man aldrig göra detta. För mig mig var detta anledningen till att jag slutade som moderat medlem. Jag skall kunna välja över min och mitt barns kropp. Sofia Arkelsten är kompis med Bill Gates och gör allt för att tvinga fram detta. Inte ens VD’ar på läkemedelsföretag vaccinerar sina barn. Det säger en hel del. Personligen har jag 4 Vänner vars barn råkat mycket illa ut. En blev så förståndshandikappad – från en dag till en annan. Han sitter i rullstol, kan inte äta själv eller prata, två andra fick autism och den fjärde grova allergier. Vansinnigt att man applicerar one for all utan att testa att barnet faktiskt TÅL skiten. Det här är ultra fascism på höööög nivå. Det åligger bara i elitens intresse att genomföra detta då de tjänar pengar på att vaccinera och skapa följdsjukdomar. Jag är så förbannad. Det finns inte en chans att jag stannar kvar i Sverige året ut om detta går igenom. Fyfaan.

 16. Socialutskottet kommer att lämna ett betänkande om motionen, det kommer presenteras senare i april (någon gång under vecka 17). Det kommer innehålla Socialutskottets tankar om det, dvs bu eller bä. Nu vet vi inte vad Socialutskottet tycker än, det vet vi senare i april. Nästa steg är alltså en omröstning i riksdagen 4 maj. Om förslaget godkänns där så skickas det till regeringen som ett förslag på utredning. Här kan regeringen faktiskt säga nej. Om regeringen gör en utredning så kan det leda till en proposition (förslag från regering till riksdag) som då riksdagen röstar om. Jag säger detta för det är viktigt att just nu – ingen panik, det finns tid.

  Jag tror absolut att man kommer påpeka någonstans under resans gång problematiken med att förslaget strider mot grundlagen. För att ändra grundlagen behövs först en utredning om grundlagsändringen, därefter ett förslag och sedan krävs det en majoritet i riksdagen för ändringen och det under två mandatperioder på varandra följande med ett val emellan.

  Sannolikheten för att tvångsvaccination införs under de närmaste 5 åren ser jag som minimal. Men självfallet är det viktigt att fortsätta arbeta för att det ska vara frivilligt, att värna om och ännu hellre stärka grundlagen om rätten till våra kroppar.

 17. Det finns problem med vacciner när man till exempel har äggallergi kan många personer reagera på vaccin. När man odlar fram vaccin görs det i många fall på ägg och därmed kan många få besvär vid vaccinering. Det finns andra exv. medicin i sprutform som har framtagits med hjälp av E-coli bakterien som är den bakterie som ofta orsakar urininfektion. I biverkning till dessa nämns b.la kan ge sveda när du kissar liktydigt med påverkan av e-coli bakterien. Tvångsmedicinering får bara ske vid mycket allvarliga psykiska sjukdomar idag i Sverige. Detta medför att jag som person alltid har rätt att neka medicinering vilket man kanske ska skaffa sig kompetens för att göra när det gäller mediciner med mycket svåra biverkningar. Egen kunskap att läsa på om sjukdomar och eget ansvar hur olika mediciner och tillstånd påverkar varandra ökar med specialister inom sjukdom. Har själv nekat medicinering när jag blev så dålig av medicinen och efter att jag noga läst på om dess biverkning. Har själv kronisk neutropeni med värde 0.2-0.4 som rekommenderas medicinering med medicin som kan ge väldigt allvarliga biverkningar. Lutar mig mot att det finns dem som klarar sig bra utan medicinering med sprutorna, skulle i mitt fall kosta många hundra tusen om året. Samtidigt som min risk för njursjukdom och leukemi skulle öka. Vänligen tänk till värdet av vaccinering skall alltid vara högre än riskerna. Det var av den anledningen att spanska sjukan tog så många liv som vi fick massvaccination mot fågelinfluensan som var av samma influensa typ. När man påtalar vikten av vaccin för dylikt ska man komma ihåg att det ofta är gamla och sjuka samt undernärda personer som drabbas.

 18. Jag vill se de här två personerna vaccinerade med alla tänkbara vacciner. För det är ju bra har jag hört att vaccinera sig.

 19. Så kommer polisen få mer resurser för att se till att vissa av oss ska ta vaccin….vad är straffet för att inte…är det fängelse?
  Men vart bär det hän…suck.
  Det som stör mig är hur svårt ”man” (alternativ naturmedicin motståndarna) gör det för natuliga läkemedel att godkännas. Alltid argumentet att det inte är tillräckligt testat…..ehh…men kemisk medicin då.

  Och hur kan vi skapa ett bättre samarbete och förståelse mellan skol ocjöh alternativ medicin? Norge England Tyskland Frankrike har en mycket öppnare syn. Varför har vi ett sånt argt motstånd. Jag fattar inte.

  Funderar över vad jag ska skriva till dessa robotar…tycker de ser lite avstängda ut på fotot.

 20. Jeanette 27 Mar, 2017 at 22:21

  Att försöka få Arkelsten och Karlsson att dra tillbaks sina motioner skulle jag säga är helt lönlöst, de har redan sålt sig till den onda sidan och hör sannolikt till den dryga en procent av befolkningen som man beräknar saknar ett normalt känsloliv, det vill säga diagnosticeras som psykopater. Bättre att lägga energin på andra riksdagsledamöter.

 21. Sherri Tenpenny som är en av världens främsta experter när det gäller faran med vacciner skriver om hur makthavarna i USA sakta men säkert drar åt vaccinsnaran runt befolkningens halsar.

  Denna utveckling började planeras för länge sedan och skall leda till tvångsvaccinering av alla invånare utan undantag.

  Hon berättar bland annat att amerikanska skolor har vaccinerat barn utan föräldrars medgivande.

  Vi är på väg åt samma håll här i Sverige.

  http://vaxxter.com/healthy-people-2020-and-the-decade-of-vaccines/

  Mike Adams drar i denna video paralleller mellan makthavarnas vilja att spruta in skadliga vacciner i barn och pedofili. Han säger att de som styr vaccinations-programmen i världen är psykiskt rubbade, oerhört ondskefulla och ute efter att förstöra så många människor som möjligt:

  https://www.youtube.com/watch?v=x3zacmL0s2A

 22. P3 27 Mar, 2017 at 21:29

  Du förespråkar Den inverterade gyllene regeln som säger:

  Det andra viljen spruta in i eder, det skall de själva få insprutat i sina egna kroppsvävnader utan att passera kroppens naturliga immunbarriärer.

 23. Trump har en balanserad syn på vacciner. Han tror på dem men vill dra ned på hur ofta barn vaccineras.

 24. Jag och min fru väntar barn och tänker inte vaccinera det.
  Så ponera att lagen finns, vad kommer hända då egentligen…där och då? Kommer vi och sjukhuspersonalen stå och dra i varsin ände av den nyfödde? Om jag ”vinner” och får med mig bebisen hem…kommer polisen då bryta sig in, ta barnet ifrån sina föräldrar och ta med det till ett sjukhus för vaccinering?
  Vi kommer inte vara de enda i den här situationen, så jag undrar hur de tänkt sig liknande situationer och vilka konsekvenser det får.

 25. ”NewsVoice 24 Mar, 2017 at 18:55”

  Precis som Sassersson påstår, säger Regeringsformen att ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp.”

  Detta förstärks dessutom på regeringens egen sajt redan i ingressen rörande regimens Grundlag:
  ”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten.
  Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.”

  I och med det visar de båda ”representanterna” för Sveriges befolkning — Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson — att de besitter en pinsamt låg kunskap om vad som överhuvudtaget kan låta sig göras eller ej.
  Är det månne ngn form av storhetsvansinne som brutit ut bland de ”folkvalda” — förslag, tankar och idéer från ”etablissemanget” blir ju bara mer och mer verklighetsfrämmande med tiden…

  Nej, det finns därmed inga som helst möjligheter att detta förslag KAN gå igenom — inga alls!
  En regering som själva bryter mot Grundlagen — i synnerhet då det gäller ngt så maximalt integritetskränkande som fysiska kroppsingrepp — lämnar dessutom dörren öppen för en skandalartad rättsprocess av sällan skådat slag.

 26. NewsVoice 29 Mar, 2017 at 09:40

  Jag tycker inte att den synen på vacciner är balanserad, Torbjörn, vill du själv bli injicerad med ett endaste vaccin?

  Tror du själv på vacciner?

  Är Trumps syn på vacciner balanserad?

 27. Robbin 29 Mar, 2017 at 10:19

  I USA händer det att myndigheterna tar ifrån föräldrarna vårdnaden om barnet och därefter vaccinerar det, om inte läkemedelsindustrins/skolmedicinens påbud följs.

  I Storbritannien har man en liknande medicinsk diktatur som innebär att den reguljära vården kan ta ifrån föräldrarna barnet och tvinga i det läkemedelsindustripreparat mot deras vilja. Detta har hänt när föräldrarna vill bota barnets cancer med alternativmedicinska metoder, som förresten fungerar flera tusen gånger bättre, och utan biverkningar, än vad skolmedicinens ”förgifta, skära, bränna”, det vill säga cytostatika, kirurgi och strålning, gör.

  Kolla eventuellt in min kommentar ovan angående hur utstakad vägen till medicinsk diktatur i världen har varit i decennier och obönhörligen kommer att leda till fram till samma terror här i Sverige, om vi inte gör någonting nu:

  per 28 Mar, 2017 at 23:18

 28. Rent allmänt tycker jag att ett fåtal icke kontroversiella vaccinationer är OK. Jag, 65 år snart, sjuk(skriven) en (1) gång i mitt vuxna liv och bortsett från lite åldersrelaterade krämpor fullt frisk, aktiv i mitt jobb och min fritid, jag har en välgrundad misstanke att detta inte hade varit fallet om mina föräldrar förvägrat mig de vaccinationer jag ”varit utsatt för”. Jag har t o m själv fyll på med diverse vaccinationer i samband med resor, t ex mot smittkoppor. Jag föll för trycket och vaccinerade mig mot en av de årligen återkommande förkylningsvirusen, men efter det aldrig. De här spektakulära vaccineringskampanjerna som oftast resulterar i att fler dukar under för biverkningar än som verkligen blir hjälpta, oroar mig. Nu har jag inte läst det här till synes idiotiska förslaget, men jag vill absolut inte ställa upp på att staten i alla lägen ska bestämma vacciner hit och dit. Narkolepsi-skandalen har inte ens avklingat och de drabbade inte ens fått kompensation och – ja, hur kompensera biverkningar som förstör livet för ett barn. Att förslaget spelar kriminella företag i händerna gör det knappast trovärdigt och seriöst. Tvångsvaccinering skulle leda till att samhället fick avsätta resurser till att hitta och vaccinera anständiga människor istället för att ägna sig åt kriminella gäng och allehanda brottslingar som idag går mer och mer fria för att polisen inte har resurser. Gör en rimlighetsbedömning för helvete! Bevisa (då menar jag bevisa) att vaccineringen hjälper, annars låt den enskilde bestämma, för sig eller för sina barn eller andra anhöriga.

 29. josef nagy 29 Mar, 2017 at 17:54

  Min åsikt är att vacciner alltid har negativa effekter på mottagaren men att dessa kan vara svåra att upptäcka när det inte handlar om extrema skador som autism.

  Lägre IQ, avtrubbat känsloliv, MS och andra neurologiska skador, diabetes, tarmrubbningar, cancer, bindvävssjukdomar, försämrad muskelfunktion, utslagna enzymfunktioner och så vidare är biverkningar som kan komma av vacciner.

  Dessutom tar det ofta lite tid innan de vaccininducerade kroniska sjukdomarna visar sig. Kopplingen till vaccineringarna blir då svåra för den drabbade att göra.

  De krämpor som du kallar åldersrelaterade har man på senare tid börjat förstå ofta kommer sig av bland annat vacciner. Andra viktiga orsaker är taskig västerländsk kost och läkemedelsindustripreparat.

  En 80 år gammal person som jag känner vägrar influensa- och alla andra vacciner och har endast haft influensa, en mild, en enda gång sedan 1969. Behöver heller inga läkemedelsindustripreparat.

  Däremot har whole food-kosttillskott i form av multivitamin-mineral-ört-preparat, whole food-B-vitaminkomplex-kosttillskott med ganska höga nivåer av metylkobalamin-B12, omega-3-olja, samt kallpressad ekologisk kokosolja av högsta kvalitet varit oumbärliga för att motverka bland annat begynnande demens till följd av för lågt näringsintag från kosten.

 30. Tycker det är bra att newsvoice tar upp detta, fler borde skriva och undersöka nyttan och säkerheten med vaccinationer. Tycker själv att det är ett jätte stort experiment som utförs på oss människor.

  Forskning kring exakt vad som händer i våra kroppar (på cellnivå) när vi vaccineras saknas. Det mesta som sägs om vacciner och hur de fungerar och hur säkra de påstås vara verkar mest handla om tro och övertygelse inte fakta. Läste just en artikel som visade på forskning där man jämfört hälsostatus hos ovaccinerade och vaccinerade som pekade på att vaccinerade har mer förekomst av tex eksem, allergier, öroninflammationer etc. Länkar till den artikeln här för den som är intresserad: http://www.vaccinesrevealed.com/news/studies-prove-without-doubt-that-unvaccinated-children-are-healthier-than-their-vaccinated-peers/

 31. NewsVoice 29 Mar, 2017 at 09:40

  Torbjörn, jag tolkar kommentaren ”Trump har en balanserad syn på vacciner. Han tror på dem men vill dra ned på hur ofta barn vaccineras.” som att du är positivt inställd till vacciner om de ges i enlighet med vad Trump tycker är lagom. Är det rätt uppfattat?

 32. Jag är inte insatt i hur det fungerar med motioner till regering och riksdag. Men jag vet att alla, vem som helst kan skriva och lämna en motion. Är det inte möjligt för någon som är bra på att formulera sig och har kunskaper om varför det är dåligt med vaccin, skriver en motion till regeringen med en bra motivering varför det måste vara frivilligt med vaccinering, som de också borde ta upp, får man hoppas, så att de då kan få en motion som går emot Sofia Arkelstens motion, och som de också är tvungna att ta hänsyn till. Helst skulle väldigt många motioner emot hennes förslag komma in. Vet inte om det kan fungera på det sättet, dock. Men nu sitter alla här, ensamma i sin egen lilla värld, och tycker det är ofattbart och hemskt, precis som jag, eftersom det här är rena rama övergreppet på vår befolkning. Men det är kanske ändå bara en liten grupp av Sveriges befolkning som hittat vad som är på gång genom facebook och vad kan man göra egentligen? Eller är det någon allmän debatt som jag har missat? Jag tror att de flesta har inte en aning om vad som är på gång och när det inte tas upp i nyheter på TV och i tidningar så kommer detta kanske inte fram hur det är ställt, förrän varje förälder står där på barnavårdscentralen med sitt lilla barn, och att de märker att det inte finns något val, eller att de kanske läser någon broschyr på BB om de nya reglerna. Då är det lite sent.

 33. NewsVoice 29 Mar, 2017 at 09:40

  Torbjörn Sassersson tycker att Donald Trump har en balanserad syn på vacciner när denne säger:

  ”I am totally in favour of vaccines, but I want smaller doses over a longer period of time.” (Jag är helt för vacciner men jag vill ha mindre doser över en längre tidsperiod).

  Själv håller jag helt och hållet med Michael Zazzio: ”Vacciner är inte säkra. Det har jag vetat länge och jag skulle aldrig tillåta att jag själv eller mina barn skulle vaccineras”. (2000-Talets Vetenskap, Nr 1/2017).

  Att NewsVoice är positivt inställd till vacciner kommer som en chock för mig, har inte kopplat detta förrän nu. Kom detta som en överraskning även för er andra som läser NewsVoice?

  Undrar just hur Torbjörn Sasserssons kolleger på Vaccin.me/Vaccin & Biverkningar, Linda Karlström, Ann-Charlotte Stewart och Marina, reagerar på detta omvälvande besked. Och vad säger Michael Zazzio och Sara Boo.

 34. Jag såg först nu att jag misstänkliggörs för att tro på vacciner. Låt mig få förklara. Jag har sedan flera år innan min pappa dog 10 dagar efter en vaccination med Vaxigrip varit en av de mest hörda rösterna i Sverige angående kritik mot vaccin. Expressen skrev 2009 om ”det sasserssonska mailet”. Jag köpte domänen Vaccin.me och ”rekryterade” ideellt Linda Karlström som fick ta över domänen. Jag är fortfarande webbansvarig för Vaccin.me och publicerar ibland artiklar där.

  Samtidigt anser jag att vaccin är en brilliant idé, men det är bara en idé som i realiteten misslyckats kapitalt. Vad allmänheten fortfarande har svår att inse är att en av världens mest kriminella industrier – Big Pharma – med marknadsföring, kapade diagram och fuskforskning lurat i läkare, folk och vårdapparaten att vaccinerna räddade världen från en rad farsoter.

  Jag misstänker att den typen av vaccin som inympas på armen (tex mot smittkoppor) är betydligt mindre riskfritt än alla de vacciner som injiceras eftersom dessa innehåller giftiga tillsatser och kan innehålla restprodukter (tenn, arsenik).

  Men även om alla vacciner skulle ympas på huden måste man vara medveten om att de antikroppar som bildas är svaga och tidsbegränsade. Det berättar tom vanliga läkare för mig, läkare som ofta vägrar vaccinera sig själva och sina barn pga riskerna.

  Tillbaka till att jag skrev att Trumps uppfattning om vacciner är balanserad. Jag glömde här skriva balanserad inom citationstecken. Det borde ha stått ”balanserad”. Det är så han framställer sin uppfattning. Han gör det naturligtvis för att politiskt få sin vaccinkritik accepterad i debatten. Jag skulle tro att han tänker något helt annat om vacciner.

  Är alla ägg i kartongen nu?

 35. Torbjörn W: Kriminellt är bara förnamnet…

  * Den tolfte (12) april börjar en ny dokumentär serie i 7 delar – rörande vaccinationer!
  Anmälan sker här:
  https://go.thetruthaboutvaccines.com?ref=de85b3ca-b67a-486d-80aa-335e872ec037

  Den är fri att se under 24 timmar, och sänds alltså med ett nytt avsnitt per dag från och med den 12/4!

  V G sprid denna information – så att allt fler ”vaknar upp” till insikt rörande den extrema åverkan vaccinationer har på vår hälsa!!

  * Vaccine Injury Denialism is the DENIAL of HUMAN DIGNITY – HÄVDAR MIKE ADAMS – Natural News – och relaterar åter till en studie rörande skadeverkningar efter vaccinationer… – LÄS DEN HÄR:
  http://www.naturalnews.com/2017-03-07-vaccine-study-peer-reviewed-study-shows-vaccinated-children-have-a-700-higher-chance-of-neurodevelopmental-disorder.html

 36. NewsVoice 31 Mar, 2017 at 11:02

  Tack Torbjörn, det kändes viktigt för mig att få detta klargjort.

  Jag förstår nu att du inte har svarat tidigare på grund av stor arbetsbelastning.

  Du lägger med denna kommentar alla äggen i kartongen, men plockar med samma kommentar ur ett ägg när du skriver: ”Jag misstänker att den typen av vaccin som inympas på armen (tex mot smittkoppor) är betydligt mindre riskfritt än alla de vacciner som injiceras eftersom dessa innehåller giftiga tillsatser och kan innehålla restprodukter (tenn, arsenik).” Menar du möjligen ”är betydligt mindre riskfyllt”?

  Grattis till att det var du som startade Vaccin.me, Torbjörn, du är något av en ”one man show” inom alternativmedia. Verkligen inte illa. Jag trodde att Linda Karlström varv upphovskvinna till den hemsidan och hade tagit hjälp av dig för att hantera det tekniska.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här