Svensk journalist blev inlåst för tvångsvård – Hävdar NATO-kritik som anledning

  34
  Danderyds sjukhus – Foto: Danderyd.se

  Fallet Annika handlar om en kvinna som just nu sitter inspärrad på Danderyds slutna psykiatriska avdelning. Hon säger att frihetsberövandet skedde strax efter att hon publicerat ett pressmeddelande. Hon säger att NATO trakasserar henne. Psykiatrin förklarar allt som vanföreställningar.

  NewsVoice fick kontakt med Annika sommaren 2016. Vi träffades i september första gången. Annika framstod som en skötsam, intelligent och påläst kvinna i 40-årsåldern med egen kommunikationsbyrå. Vi diskuterade NATO, Stay behind-rörelsen och ex-militären Anders Jallais senaste bok om Stasi. Vi gick på en säkerhetspolitisk paneldebatt. Många av våra funderingar och anteckningar stämde överens. NATO bedriver ett kallt krig, inte bara mot ryssarna.

  Annika berättade att hon publicerat artiklar på webben om NATO. Vi började utveckla en kollegial relation som handlade om att försöka utreda hur NATO agerar i dessa tider som medierna kallar för ”det nya säkerhetsläget” där ryssen är det gemensamma hot som ska samla Europas arméer och folk till en enad front. De som kritiserar upplägget kan misstänkliggöras för att vara Putins agenter. NewsVoice har tidigare skrivit om fallen Iben Tranholm och Fabian Fjälling (Granskning Sverige). Båda listade av NATO Stratcom som desinformationsagenter för Ryssland.

  Vi kände båda att det som pågår handlar om något större, kanske till och med om en upptrappning som kan dra in Sverige och Europa i ett proxykrig mellan USA och Ryssland, där ingen av de två makternas egna territorier är den primära krigsskådeplatsen.

  Sedan hände något som förändrade allt för Annika. Söndagen den 11 mars fick NewsVoice ett SMS.

  ”Hej Torbjörn, vill väldigt gärna prata lite med dig om artiklarna som jag ska skriva för er. Det ska handla om Natos Staybehind och om om hur Säpo aktivt manipulerar och motarbetar barns och kvinnors rättigheter. Intresserad?”

  Annika skriver sedan att hennes mail inte når fram till de journalister som hon tidigare försökt kontakta och att jag inte ska bli förvånad om jag inte kan nå henne. Hennes sociala konton har hackats, något som Facebook ska ha bekräftat. I nästa SMS skriver Annika att hennes projekt om Staybehind gjort att hon anklagas för att ha psykiatriska problem och att hon inom kort kan tas in för psykiatrisk tvångsvård.

  Några dagar senare besannades Annikas prognos. I månadsskiftet mars-april hämtades Annika av polis och en låssmed vilka bröt sig in i hennes lägenhet i Täby. Annika ringde upp NewsVoice och det gick att höra hur de arbetade på dörren i bakgrunden. Därefter hade vi endast SMS-kontakt. Annika togs in mot sin vilja på den slutna avdelningen nr 140 på Danderyds sjukhus. Öppenvårdsläkaren ringde in att polisen skulle hämta henne.

  NewsVoice har så här långt besökt Annika två gånger på avdelning 140 och undertecknad kallades som vittne till förvaltningsdomstolen som tagit upp Annikas överklagan. Hon överklagade beslutet om att hon skulle hållas kvar i tvångsvården. Det nya beslutet som togs var att fortsätta hålla henne instängd mot hennes vilja.

  Vi berättar historien om Annika som tagits in i svensk psykiatrisk tvångsvård efter att hon börjat undersöka NATO:s metoder. Psykiatrin anser att hon lider av vanföreställningar, eftersom de anser att det saknas bevis för hennes påståenden.

  Men psykiatrins uppfattning ifrågasätts. Hur kan det vara möjligt att en person blir omhändertagen för tvångsvård med motiveringen: ”Nu har hon skrivit i sociala medier igen” och att hon ska ha vanföreställningar. Var går gränsen mellan en vanföreställning och en fri åsikt, en uppfattning eller en observation?

  NewsVoice undersöker i en serie av artiklar historiska fall där politiska dissidenter tagits in för psykiatrisk tvångsvård. Fortsättning följer.

  Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Artikeln är uppdaterad 13:02, 17 maj


  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  34 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  3 augusti 2017 kl 08:58

  Annika meddelade igår natt:

  Jag har blivit intagen på psyket igen. Nu är jag på St Göran.

  De brukar sätta mig på Danderyd avd 140 elker 141 och ta mina telefoner.

  Hjälp mig.
  Annika Möl*lstr*öm

  Orsaken är för att Annika publicerat flera pressmeddelanden på MyNewsdesk där hon påstår att NATO, Säpo utsätter henne för trakasserier.

  En jurist och kriminolog har lovat att hjälpa Annika.

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  17 maj 2017 kl 19:27

  Nästa artikel i serien om tvångsvård i Sverige publiceras imorgon bitt kl 06:00.

  Kommentarsfältet stängs här. Fortsätt debatten i nästa artikel. / redaktören

  Leif Erlingsson
  Gäst
  17 maj 2017 kl 13:24

  Egentligen är vi alla redan från början och per definition galenförklarade, såvida vi inte ansluter oss till auktoriteters beskrivningar.  Ola Alexander Frisk visar hur detta formellt går och gått till då grunden för västerländsk civilisation förfalskades för drygt 2000 år sedan.  Strikt taget, det enda auktoriteter inom detta kulturbedrägeri behöver göra  är att ta ställning till om du eller jag behöver utsättas för tvångsåtgärder p.g.a. vår galenskap.  Det är alltså per definition galet att ha andra idéer än auktoriteterna.  (Jmf. Ola Alexander Frisk, http://hyperdialog.blogspot.com/ , ladda hem PDF-boken och sedan den nya del som ännu ej lagts in där.  Det är dessutom nytt material på gång.)

  per
  per
  Gäst
  17 maj 2017 kl 13:11

  Torbjörn S. red. NewsVoice 17 Maj, 2017 at 06:05

  Jag håller med Jan Norberg [Jan Norberg 17 Maj, 2017 at 11:25] om att artikeln bör vara kvar. Avbryt inte den här diskussionen nu när den väl har kommit igång. Psykiatrin är en katastrof för de flesta som hamnar där och den fungerar mycket sämre än nödvändigt. Det enda den erbjuder är tung medicinering, elchocker, oreflekterad kosthållning och en form av själsdödande människoförvaring som är inhuman och bara till förfång för de intagna.

  En person som hamnar i psykisk obalans och behöver stöd eller vård skall inte riskera att ställas på en eller flera tunga psykofarmaka livet ut eller oåterkalleligen få sin hjärna förstörd med elchockbehandling. Det finns så många ofarliga sätt att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt tillbaks till livet igen, men precis som inom den somatiska vården, till exempel behandlingen av cancer, använder sig psykiatrin nästan uteslutande av de vårdmetoder som har mest nedbrytande inverkan på människan.

  Psykiatrin är inte till för patienterna utan för läkemedelsindustrin och behöver precis som resten av skolmedicinen reformeras till nästan 100 procent.

  Oberoende av om Annika är i psykisk balans eller inte så kommer hon att utsättas för behandlingar som mer eller mindre förstör hennes kropp och hjärna och tillvänjer henne vid psykiatriska preparat som är mycket svåra att bli av med. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, i synnerhet om man betänker att det finns många ofarliga metoder att pröva, som har hjälpt andra människor utan att ge biverkningar.

  Jan Norberg
  Jan Norberg
  Gäst
  17 maj 2017 kl 11:25

  Torbjörn, vad du än gör och vilka påtryckningar du än blir utsatt för så tycker inte jag att du skall ta bort denna artikel, skriv vidare på ämnet. Förvisso kan man som utanförstående inte helt säkert, i just detta fall, veta vad som är rätt eller fel men kärnfrågan här stavas rättssäkerhet, om samhället på godtyckliga grunder och i lönndom samt med maximal sekretess utnyttjar lagstiftning för att spärra in en människa och frånta vederbörande samtliga medborgerliga rättigheter så skall en rättsprövning ske där domstolskedjan verkligen grundligt prövar lagligheten. Med egen erfarenhet då Sundsvalls kommuns Socialtjänst på ett mycket brutalt sätt och helt utan information till min mamma eller anhöriga via Överförmyndarnämnden fick en ansökan om förvaltarskap godkänd hos Tingsrätten med vändande post så insåg jag och andra att domstolarna arbetar i symbios med de myndigheter vilka anser sig ha rätten att spärra in folk. Det hör till saken att min mamma då var närmare 90 år gammal och inte gjort en fluga förnär. Att bli omyndigförklarad och fråntagen sina medborgerliga rättigheter är ju inget som skall kunna hända i en demokrati, när därför Tingsrätten i Sundsvall i två på varandra följande domslut utan närmare motivering ställde sig på Sundsvalls kommuns sida så begicks ju en rad allvarliga rättsövergrepp. Förmodligen vill lagmannen Leif Similä inte backa från sin vana att kunna agera partiskt och denne ville därmed tvinga min mamma att överklaga i Hovrätten, något som inte många har vare sig ork eller råd med. Väl i Hovrätten dröjde det inte många dagar innan man i alla delar upphävde Tingsrättens dom och min mamma återfick sina medborgerliga rättigheter och slapp sin plågoande (förvaltaren), detta kostade mig dock lite drygt 100.000:- och helsikes massa jobb. Sundsvalls kommuns tilltag att försöka omyndigförklara människor är ingen enstaka händelse utan detta är satt i system i dagens Sverige, uppbackade av domstolar kan de ägna sig åt avancerad kriminalitet och trakasserier av människor som av olika anledningar betraktas som misshagliga. Man måste förstå att Sveriges alla kommuner följer direktiv från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vilka löpande skickar ut tips hur kommuner och landsting skall agera för att kunna spärra in människor, detta finns belagt och väl dokumenterat. Tyvärr kommer vanliga människor inte åt de personer som ägnar sig åt denna typ av kriminalitet då tjänstemanna ansvaret är borttaget sedan 1975 av regeringen Palme. Jag har personligen mycket svårt och förstå med vilken frenesi Sveriges… Read more »

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  17 maj 2017 kl 09:07

  Det är problematiskt att ha och göra med människor med avsevärd psykiskt ohälsa, ty det kan eskalera till ogörlighetens yttersta gräns. Man må ha hur goda intentioner som helst, men det finns också en orsak till att vården kan bli tvingande och det är för patientens eget samt anhörigas bästa. Har man lite eller ingen erfarenhet, kan det kännas tufft att betrakta dem som just patienter, som inte förstår sitt egen bästa. Jag skulle dra mig å de ytterst för att inleda ett samarbete. Detta förstår man efter att arbetat professionellt. Jag har dessutom erfarenhet av kraftigt psykisk ohälsa bland flera av mina närmaste anhöriga och har sett det från bägge håll. Det sista man önskar är att ens närmaste anhörig skall bli föremål för en sluten psykosavdelning, men i bland kan det vara de bästa som kan hända. De tär. Det är ingen som orkar, det måste till proffs som har distans. Man kan kritisera psykiatrin hur mycket som helst, med all rätta, och glöm alla moderna nya diagnoser som producerats av big pharma enbart för att kränga piller till människor som skulle kunna klara sig utan, för i botten, skulle jag säga, att det existerar några få diagnosinriktningar bland psykiskt sjuka människor, resten är varianter som kan korsa och gå över i varandra: Paranoid psykos, schizofreni, mani-depressivitet samt möjligen depression. Ofta slarvar vi med ordet depression, i stället borde vi använda ordet nedstämdhet. Gemensamt är i vart fall upplösning av jaget, alltså personens får hela sin upplevelse av sig själv och omvärlden berövad, samt den ångest detta väcker. Det finns inget att hålla dig fast vid när det stormar, vilket totalt förändrar perceptionen d.v.s. varseblivningen vilket medför kraftiga vanföreställningar. Eller enklast är kanske att helt sonika säga medvetandets sjukdom. Med detta sagt, vill jag samtidigt påpeka att psykiskt sjuka människor fortfarande kan leverera sanningar. En sanning är oberoende av dess bärare. Psykiskt sjuka människor lever fjättrade vid ”sin” sanning i mycket högre grad än andra människor. Man skulle också kunna säga att lögnen skyddar människor från just psykiskt ohälsa. Ett annat sätt att betrakta detta är att säga: psykiskt sjuka människor saknar en berättelse om dem själva de kan berätta för andra vem dem är – alternativt att dem ”blir” berättelsen helt och hållet. Därför skall man vara rädd om sin egen berättelse, för jag tror att varje människor är en berättelse. Jag tror dessutom att så fort… Read more »

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  17 maj 2017 kl 06:05

  Situationen kompliceras av att Annika tappat helt förtroende för sin omgivning. Hon är trots allt inlåst mot sin vilja och mitt svar till Erik F (16 Maj, 2017 at 18:16) är att jag under flera veckor inte ville publicera hennes story varpå hon blir mer misstänksam.

  Det kan vara läge att ta ned denna artikel om situationen eskalerar och blir rörig för alla parter. Jag har tydligt innan publicering framfört till Annika att jag själv inte tror NATO trakasserar henne.

  Syftet med publiceringen handlar om den generella frågan om tvångsvård i Sverige och om den går över gränsen. Många har hört av sig och det finns indikationer på det. Det stora problemet är att vården inte är ett dugg intresserad av att ens kontrollera det material en patients advokat lägger fram som bevisar tex intrång på sociala konton. De är inte intresserade av ett sådant material och allt stavas “vanföreställningar”.

  Det betyder att vården är rättsosäker. Det betyder att det finns fall i Sverige där en person kan ha varit utsatt för verkliga trakasserier. Det betyder att tvångsvården inom psykiatri kan glida iväg och användas av samma skäl som när en totalitär stat vill “hantera” en politisk dissident.

  En psykiatriker skriver till NV att det finns svenska fall där man kan misstänka denna form av övergrepp. Bara det är chockerande, men kanske inte förvånande med tanke på vad Sverige är för en typ av land.

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  16 maj 2017 kl 18:34

  Bra att du publicerade att Annikas mobil är henne fråntagen (Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
  ”20 a § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada) då vet vi alla att den som utger sig för att vara Annika på Facebook är ett troll. Varför stänger då inte Facebook ner Annikas konto?

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  16 maj 2017 kl 18:05

  Artikelns rubricering har kritiserats för att vara en typisk “clickbait-rubrik”. Jag ändrar den därför till:

  “Svensk journalist blev inlåst för tvångsvård – Hävdar NATO-kritik som anledning”

  Annika meddelar för övrigt att personalen på avdelningen då och då tar hennes mobiltelefon. Hon kan därför inte kommunicera. Motiveringen är enligt Annika att hon inte får skriva på sociala medier.

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  16 maj 2017 kl 17:13

  I det sammanhanget Torbjörn så kan du väl publicera Per Larsen historia, han verkar vara psykiskt instabil nog för att kvala in på listan, med tanke på hans dravel och osakliga personliga påhopp 🙂

  @Per Nordgren Larsen
  “Newsvoice är populistisk skitstövel som gör vad som helst för att få läsare”!
  Och Per Larsen är inte sen att ständigt publicera sig själv på Newsvoice för att få läsare, även om han sällan eller aldrig har något att tillföra.

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  16 maj 2017 kl 16:56

  Svar till Per Larsen [16 Maj, 2017 at 16:40]:

  Som jag skrev ovan, jag var tveksam till denna publicering, men Annika ville verkligen ha ut sin historia, med namn och bild. Jag befarar att artikeln kan förvärra situationen för henne på avdelning 140, men eftersom hennes hopp sjönk efter Förvaltningsrättens beslut om att behålla henne kände jag att det är dags ta ut hennes historia offentligt, precis som hon ville.

  Jag har aldrig fått så många telefonsamtal efter en artikel. Flera berättar om liknande fall som sannolikt kommer att publiceras. Det verkar som om det som hänt Annika hänt många andra och det verkar ha skett i tysthet och bakom en ridå av skam.

  [Kommentaren är raderad]

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  16 maj 2017 kl 07:22

  Hur många här har haft att göra med psykotiska människor här?
  Läs innehållet. Är det detta som Annika tog kontakt med NewsVoice om? http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/save-my-child-from-the-the-us-and-nato-s-inhuman-techniques-1877923

  Det syns tydligt att hennes namn stavas med q (Anniqa) i överklagandet till förvaltningsrätten: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154595145716586&set=a.10151195879736586.451508.612236585&type=3&theater medan Facebooksidan stavar med k (Annika). Dessutom skrivs det i tredjeperiodsperspektiv samt på engelska? Vi vet inte om det är Annika som skriver på FB eller någon annan? Är det brukligt att skriva om sig själv som offer i tredje person på ett annat språk? Fast psykotiska människor är irrationella.

  En annan motsägelse är att i överklagandet till förvaltningsrätten framgår att hon blir ”deponerad” (subkutan injektion av neuroleptika) samt att hon samtycker till den medicinska behandlingen, emedan det på Facebooksidan framgår att hon blir tvingad: ”She is drugged (forced medication) against her will with antipsychotic medicine” https://www.facebook.com/annika.mollstrom/posts/10154612528251586

  Historien är fruktansvärt tragisk.

  per
  per
  Gäst
  15 maj 2017 kl 21:24

  Per Larsen 15 Maj, 2017 at 14:45

  Du feltolkade min kommentar, Per Larsen, jag tycker att fallet Annika måste undersökas noggrant. Hon kan mycket väl ha blivit utsatt för en komplott. Som Torbjörn skriver riskerar hon tvångsmedicinering med tunga psykofarmaka och elchocker, detta måste hon naturligtvis räddas ifrån.

  Bra att Torbjörn skrev artikeln om Annika är alltså min åsikt.

  Leif Erlingsson
  Gäst
  15 maj 2017 kl 19:21

  Det är ett mönster att detta händer mycket kapabla och kompetenta människor.  Fadern till modern sociologi Max Weber, Jr’s dotterdotter Deborah Anne Weber förklarade för en tid sedan att den nuvarande schizofrenidiagnosen är ett vapen i ett vapensystem (Deborah Anne Weber @DeborahAWeber 3:37 PM – 14 Mar 2017, https://twitter.com/DeborahAWeber/status/841659599698649088 .)

  Även karaktärsmördandet i sociala medier, inkl. förfalskade konton och ID-stöld, är något Deborah Anne Weber beskriver.  I en tillräckligt sjuk verklighet framstår den som beskriver vad den är utsatt för såsom förryckt för alla dem som inte kan föreställa sig verkligheten.  I ett Google+ inlägg den 19 februari som hon även tweetade skrev hon att “It will ALWAYS be “ALWAYS AGAIN” UNTIL all war-criminals foreign AND DOMESTIC are hunted, hung and held accountable – are finally put to death. These animals are psychopaths – and that’s all they’ll ever be.”  Hon syftade på Förintelsen, “As someone who is Jewish on both sides, Quaker Jews & Messianic Matriarch”.  I denna mening instämmer jag, Förintelsen Pågår Här Och Nu.

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  15 maj 2017 kl 18:33

  Tycker nog att DN journalisten som ring upp Torbjörn måste var tämligen korkad:
  “DN-journalisten ringde upp mig och frågade om jag var en nyttig idiot för Putin dvs är en agent som arbetar med desinformation”.
  Gör man ett reportage om en psykpatient, vad har det med Putin att göra över huvud taget?

  Martin Gustavsson
  Gäst
  15 maj 2017 kl 18:30

  Det slår mig att det kan handla om en psyop också för att skrämma folk till blind lydnad. Finns hon på riktigt? Sitter hon verkligen där? Är hon med på skämtet? 🙂

  Martin Gustavsson
  Gäst
  15 maj 2017 kl 18:24

  Problemet är nog snarare att hon beskrivit något som är sant som de inte vill ska komma ut, eller att hon snart kommer ut och ska anses vara trovärdig eftersom hon varit inlåst. Att ha vanföreställningar om konspirationsteorier är annars något som är extremt vanligt i dag med alla clickbaits på Youtube.

  Det finns nog knappast något skäl att hålla henne inlåst ändå på Danderyd, oavsett om det skulle vara sanning eller lögn hon sitter på. Hennes påståenden skulle ändå drunkna i floden av alla annan skit. Nyheten om Staybehind och Gladio är inte direkt någon nyhet heller. Sibel Edmonds m.fl. har länge dragit i varningsklockan:

  https://www.newsbud.com/2016/03/27/probable-cause-with-sibel-edmonds-belgium-bombing-all-the-gladios-protected-terror-men/

  Gladio eller Staybehind kan vara insyltade tillsammans med Olof Palmes mördare, förmodligen i så fall genom den s.k. baseballigan i Norrmalmspolisen vilka alla tycks skyddas av polisen och särskilt Dekorimamannen som numera sitter i Moderaterna, enligt journalisten Sven Anér.
  http://svenanerpalmemordet.blogspot.se/2013/03/na-na-vi-har-san-uppbackning-sa-ni.html

  Gladio eller Staybehind kan naturligtvis vara insyltade i terrorattentatet i Stockholm, Anna Lindh-mordet, precis som i andra terrorattentat.

  Tänk efter själva! Hur logiskt är det egentligen att terrorister/vettvillingar ger sig på oskyldiga människor? De politiker och presstituerade i USA, EU, Turkiet, Saudiarabien och Israel, som är direkt och indirekt ansvariga för massmorden på miljontals människor, borde naturligtvis vara de naturliga målen för varje hämndaktion, men de flesta av dem spankulerar runt nästan helt utan skydd. Eller hur?

  Hur är det möjligt?

  per
  per
  Gäst
  15 maj 2017 kl 17:47

  per 15 Maj, 2017 at 14:37

  Du feltolkade min kommentar, Per Larsen, jag tycker att fallet Annika måste undersökas noggrant. Hon kan mycket väl ha blivit utsatt för en komplott. Som Torbjörn skriver riskerar hon tvångsmedicinering med tunga psykofarmaka och elchocker, detta måste hon naturligtvis räddas ifrån.

  Jag förstår mig inte på dig som människa, Per Larsen.

  Per Larsen
  Per Larsen
  Gäst
  16 maj 2017 kl 16:40

  @Torbjörn S. red. NewsVoice, du är helt vilse i pannkakan nu, “generation skam” är en samtida företeelse från en norsk, mycket populär, TV-serie om unga människor.
  Hela världen har sett filmen “A beautiful mind”, nästan alla människor har drabbats av mental ohälsa någon gång i livet.
  Varför skulle det bli en sämre artikel om du tog bort bild och namn?
  Mitt svar är att det blir det inte! Men redaktören till Newsvoice är populistisk skitstövel som gör vad som helst för att få läsare!

  Erik F
  Erik F
  Gäst
  15 maj 2017 kl 17:37

  Har mycket svårt att tänka mig att en journalist blir föremål för tvångsvård på grund av ett knäck? Än svårare med att SÄPO och NATO skulle vara inblandade. Att Sverige har anslutit sig till Stratcom är inte hemlighet, det har till och med Löven gått ut med. Tog Annika tog kontakt med NewsVoice hade hon då något på fötterna att komma med? Varför i så fall inte publicera det? Har NewVoice någonsin avstått en publicering, då den rört rikets säkerhet? Det finns många andra aspekter att också tänka på här också. Har läst igenom Annikas FaceBook och psykiatrin har rätt att hindra en patient från att kommunicera via datorer enligt: Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ”20 a § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Den tekniska utrustning som möjliggör användningen får omhändertas under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning skall återlämnas till patienten senast när beslutet om inskränkning upphör att gälla”. Vilket alltså inte skett. (https://www.facebook.com/annika.mollstrom). Sedan att genomgå en vårdnadstvist kväver en hel del. Att förlora den, än mer. I Annikas fall har hon även nekats umgängesrätt. Vilket jag finner besynnerligt, om det stämmer? Detta då barn alltid har rätt att umgås med sina föräldrar, låt var med övervakare. Man kan inte ta en tvångsvårdad patientens uttalanden på fullaste allvar. En psykiskt sjuk person är just psykiskt sjuk för att hen inte förstår att hen är psykiskt sjuk. I Annikas fall misstänker jag att hon lider av typ paranoid psykos. Det är svårt nog att komma till rätta. Hon talar om att hennes pappa var dubbelspion, eller trippelagent? Just för NATO. Har inte Annika varit föremål för psykiatrin, låt vara i öppen from, tidigare? Att hennes elektroniska kommunikationstjänster hackats och släkt ner (enligt henne) kan ju ha gjort för hennes egen skull? Ingen som tänkt den tanken. Det är mycket svårare att en människa LPTad (in på psyket) än vad många tror. Förutsättningar för tvångsvård “3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt  1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård),… Read more »

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  15 maj 2017 kl 15:49

  Artikeln och ämnet är kontroversiellt. I Sverige är vi vana vid att hyscha bort denna typ av företeelser. Per Larsen tillhör generation skam.
  Annika bad mig beskriva hennes fall. Jag var länge tveksam eftersom det saknas bevis för att Nato är inblandat och för att en artikel kan förvärra hennes situation, men efter Förvaltningsrättens beslut finns risken att Annika medicineras sönder och kanske tom får ETC.
  En artikel som belyser att tvångsvård kan vara övergrepp och som påminner oss om att det som pågår i totalitära stater kan smyga sig in här gör att uppmärksamhet på Annikas fall ger det mening i ett större sammanhang.

  Per Larsen
  Per Larsen
  Gäst
  15 maj 2017 kl 14:45

  @Per Nordgren, håller med till 100%, ta bort artikeln genast!!

  per
  per
  Gäst
  15 maj 2017 kl 14:37

  Det är väl i allmänhet anhöriga som gör vården uppmärksam på att tvångsintagning är nödvändig. Om dessa inte upplever sjukdom hos personen ifråga, så finns det anledning anta, att ett rättsövergrepp har begåtts.

  Även en inte så nära vän brukar ofta kunna märka om någon inte är i mental balans.

  Är det överhuvudtaget tillåtet att låsa in en person på psyket bara för att hon hävdar trakasserier från en myndighet? Måste man inte utgöra en fara för sig själv och andra för den sakens skull?

  Per Larsen
  Per Larsen
  Gäst
  15 maj 2017 kl 13:40

  Denna artikel borde aldrig ha publicerats, botten har nåtts för NewsVoice.

  Jan Norberg
  Jan Norberg
  Gäst
  15 maj 2017 kl 10:24

  Nu kan vi ju se hur samhällets officiella företrädare agerar i verkligheten tack vare Torbjörn Sasserssons modiga artikelserie.

  Utan att vare sig ha tagit ställning till Annikas öde eller att hon ev faktiskt lider av vanföreställningar så är en NATO-kritisk inställning INTE grund för ett LPT ingripande, hon hotar vare sig sina medmänniskor eller samhället men framförallt så hindrar samhället den självklara rätten till en fri åsiktsbildning.

  Vi närmar oss nu det totalitära samhällets åsiktsdiktatur i hög fart och om inget görs kan vi bara hoppas att Annikas öde tjänar som väckarklocka till alla de rättsövergrepp som sker i PK-ismens tjänst.

  Samhällets två verktyg för att ta kontrollen över och styra en enskild människas liv är Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård samt Föräldrabalkens delar som ger samhället rätt att omyndigförklara någon och tillämpa de tre momenten för att sätta någon under förvaltare och därmed ta över en människas liv.

  Den rättsliga prövning som skall följa av dessa beslut är ett skämt då rättsvårdande myndigheter, i dessa fall domstolskedjan, ställer sig givetvis på samhällets sida och stödjer i 95 % av fallen de tvångsåtgärder som samhället anser sig ha rätten till.

  Det tolkningsföreträde som samhällets företrädare anser sig ha för att använda sig av dessa två lagar beror på det samhällsklimat vi för tillfället har, dvs den politiska och mediala elitens åsiktsförtryck som de med tvång förkunnar dagligen och stundligen gör att vi alla borde fundera över hur vi skall slänga dagens åsiktsförtryck överbord.

  Ann-Marie Pålsson har i följande artikel från DGS satt ord på vad jag tror många känner.

  https://detgodasamhallet.com/2017/05/15/gastskribent-anne-marie-palsson-media-i-maktelitens-tjanst/

  Vill man fördjupa sig lite ytterligare kan man läsa denna något mer spektakulära reflektion av Patrik Engellau.

  https://detgodasamhallet.com/2017/05/15/en-isande-upptackt-eller-bara-trams/#more-7262

  Man kan undra varför inte PK-media skriver något om fall som Annika, är det för att hennes åsikters skull eller….

  Demokraturens vatten är en bitter kalk att dricka då man inser att nu tilltar de tvångsåtgärder som samhället anser sig berättigade att använda för att hindra den fria åsiktsbildningen.

  För att skoja till det lite skulle man kunna säga som programledarna i På Spåret, vart är vi på väg???

  Torbjörn Sassersson red.
  Admin
  15 maj 2017 kl 09:08

  [kommentaren är redigerad kl 09:05]

  Det gäller att inte dra förhastade slutsatser. Bevisbördan är tung för den drabbade som hävdar trakasserier, nästan omöjlig att leverera för att övertyga psykiatrin och även en annan journalist. Det är nuläget. Diametrala uppfattningar om situationen [vanföreställningar vs trakasserier]. NV redovisar denna situation.

  Det finns flera aspekter av detta och det som framkommit enligt min förståelse är att psykiatrin enbart ser vanföreställningar när det lika gärna kan handla om obevisade uppfattningar/föreställningar, åsikter, observationer. Det gör psykiatrin rättsosäker. Omständigheter kan teoretiskt göra att personer med fel uppfattningar kan tas in.

  När DN-journalisten ringde upp mig och frågade om jag var en nyttig idiot för Putin dvs är en agent som arbetar med desinformation, är det klart för mig att journalisten lider av vanföreställningar. Sitter den personen på psyket nu? Nej. Det betyder omvänt att när en person hävdar trakasserier från NATO, och faktiskt är drabbad, kommer ett etablissemang att hävda vanföreställningar.

  Jag tycker denna debatt är viktig. Situationen för Annika är lik den som drabbat dissidenter i Nord Korea, Kina, Sovjet, Sudan, Stasi-Rumänien och andra regimer.

  Bo Sonnsjö
  15 maj 2017 kl 06:16

  Skrämmande hur Sverige på sistone har upphört att fungera! Inga myndigheter eller ledande politiker tycks fungera som förr … Övervakningssamhället tycks känna sig starkt oroat, nästan skräckslaget över att det finns medborgare i ökande mängd som ifrågasätter om demokrati i den äldre betydelsen längre fungerar …

  Danne
  Gäst
  15 maj 2017 kl 05:24

  Hemskt! Hon har alltså suttit inspärrad under fem veckor redan? Om det finns något som vi som läsare kan göra så upplys oss gärna. Kan centrum för rättvisa vara ett alternativ här? Dom har få resurser men driver ärenden på idéell -basis om dom berör enskilda människors fri och rättigheter.

  “För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.” http://www.centrumforrattvisa.se

  En betald advokat kan iofs troligen agera mer kvickt här.

  Pål BergströmD
  15 maj 2017 kl 01:32

  Vansinnigt. Kan det verkligen stämma? Psykiatrisk tvångsvård är inte förenligt med grundläggande rättigheter.

  Sten Björsell
  Sten Björsell
  Gäst
  15 maj 2017 kl 01:20

  Annika behover en mycket kunnig, duktig advokat, snarast!

  Leif Erlingsson
  Gäst
  15 maj 2017 kl 00:21

  Tack att du skriver om Annika Möllström, Torbjörn.  Visste inte att ni kände varandra.  Lärde känna henne på Twitter för drygt ett halvår sedan och läste det hon har lagt upp och hade lite e-post korrespondens med henne.

  Vi har en mycket farlig situation i Sverige genom att de som har tagit sig tolkningsföreträdet för vad som är verklighet även har makten över det sjuka skämt som kallas rättsväsende, och förstås över psykiatri.  Människor som reagerar mänskligt då de upptäcker hur genomruttet allt är, de löper väldigt stor risk att stoppas undan.

  Det är, för att inte hamna i Annikas situation, nödvändigt att moderera sitt sätt att uttrycka sig så många inte fattar hur man egentligen känner, utan tror att man är någon slags mupp.  Hur ska vi som fattar hur det ligger till kunna skydda varandra från skattefinansierade rättsövergrepp från de stora skaror omedvetna och därför farliga människor som har gjorts till omedvetna vapen mot mänskligheten i förtryckets händer?  För som James Lico bloggade häromdagen, “You have a 500:1 chance of being killed by a Weaponized Moron.  So, if you are not focussing on Weaponized Morons you are not paying attention.”  ( http://jameslico.com/phoenix-a-cia-psychological-operation-used-to-terrorize-the-people/ .)

  Sten Björsell
  Sten Björsell
  Gäst
  14 maj 2017 kl 22:25

  Otroligt! Kan du arrangera att hon får träffa en oberoende psykiatrier som träffar henne och ger sin opinion, eller måste man tvinga fram en ny undersökning via domstol? Vilken domare bestämde tvångsintagningen?
  Att döma från vad du skriver verkar det som om psykiatrikern på Danderyd är nöjd med diagnos baserad på vad som skrivits på facebook, ganska magstarkt!

  per
  per
  Gäst
  14 maj 2017 kl 22:17

  Det värsta jag läst på länge, Stalins terror mot Sovjetunionens oliktänkande om igen, men nu i Sverige. Är inte förvånad, men full av medlidande med Annika. Blir hon tvångsmedicinerad med psykiatriska läkemedelsindustripreparat också, så som man gjorde i världens största kommuniststat på 1900-talet?