Var Transportstyrelsens haveri avsiktligt och planerat?

publicerad 29 juli 2017
- av NewsVoice
Annika Möllström,   pressfoto
Annika Möllström, pressfoto

DEBATT. Många frågar sig hur Transportstyrelsens ledning kunde vara så blåögd och okunnig om IT-säkerhet och vikten av den information verksamheten sitter på. Men mycket tyder på att haveriet var planerat och att informationen nu finns både hos amerikanska och ryska intressen.

Text: Annika Möllström

För att förstå hur en händelse som Transportgate kunde inträffa behövs en kontext. I USA och Sverige finns ett väl utvecklat militärindustriellt komplex. Det kallas allmänt för Deep State. En av de drivande aktörerna i Deep State är CIA. CIA som bl a ansvarade för att bygga upp NATO:s lokala motståndsrörelser Staybehind/Gladio i Europa efter andra världskriget. Inte minst i Sverige.  De använde tidigt kungahusen i länderna som nav för verksamheten. Man kan säga att kungahusen är CIA:s gisslan. 

CIA MKUltra

USA:s inflytande genom NATO och CIA är starkt. CIA har blivit så mäktigt att organisationen börjat leva sitt eget liv. De tekniker som används har kritiserats i många år. CIA:s MKUltra-program avslöjades på 1970-talet och då förstördes många av de dokument som kunde visa på omfattningen.

MKUltra är ett program som utvecklar tekniker för tankeläsning, projektion, tankekontroll och påverkan på människors beteende och perception. Det används på både vuxna och barn.

Även om MKUltra-programmet formellt lades ner i samband med granskningen, så är det uppenbart att man fortsatte att använda och förfina teknikerna. Den här typen av tekniker ger en enorm makt. En totalitär makt som utnyttjas. Metoderna mörkläggs. De som blir utsatta för dessa metoder och rapporterar om det blir regelmässigt inlåsta på psykiatrin. 

Människor påverkas till att begå misstag

Hur hänger detta ihop med Transportgate? Transportstyrelsens haveri var avsiktligt. CIA använde sina metoder för att påverka människors beteende och det är mycket sannolikt förklaringen till att så många kunde begå så många klumpiga fel trots varningar. De stod under påverkan. Men det här vill varken Säpo eller försvaret kännas vid.

Man vill inte heller kännas vid att all information som Transportstyrelsen har i sin verksamhet nu med största sannolikhet finns i både amerikanska och ryska händer via CIA. Sverige har blivit grundlurade, förmodligen för att vi är ståndaktiga och vill fortsätta försöka vara alliansfria. CIA vill alltid placera in länder i fack. Det betyder att vi ständigt kommer att vara klämda mellan två intressen – två intressen som nu förenas i ett genom CIA.

Twin-tip strategi förenar två maktsfärer

CIA bedriver nämligen en strategi som vi kan kalla för twin-tip. Det finns slalomskidor som kan användas för att åka både framlänges och baklänges, dvs på båda hållen. De kallas för twin-tip. De skolar in både barn och vuxna i det här tankesättet på olika sätt.

På samma sätt sammanför de gradvis två intressen och maktsfärer – det ryska och det amerikanska. En del skulle koppla ihop detta med globalisering och idéer om en världsregering.

Det till synes märkliga beslutet av amerikanska IBM att koppla in underleverantörer från länder som har nära band till ryska intressen förklaras därmed. På det här sättet kunde CIA dra Sverige rejält vid näsan och sälja ut svenska kronjuveler till både amerikanska och ryska intressen. 

Sverige är ett perfekt val för Deep State och CIA

Att vara alliansfri kräver hög integritet och kunskap. Med alla mörkläggningar och dolda hemligheter i väst och kanske framförallt i Sverige så saknas väsentlig kunskap om hur olika aktörer arbetar för att destabilisera och utöva påverkan på länders statsskick.

Sverige med 200 års historia av fred och väl inarbetade myt om att vi är en humanitär stormakt som ingen vill något ont är ett bra exempel på det. Sverige är ett perfekt val för Deep State och CIA att bedriva sin smutsiga verksamhet i med olika typer av experiment.

Med Transportgate kunde CIA driva Sverige ännu längre in i sin twin-tip strategi och har nu enorma möjligheter att fortsätta med påverkansoperationer och hyss som saboterar vårt samhälle. Det här var inte sista gången som Sverige tas som gisslan och kläms mellan olika intressen.

Text: Annika Möllström