Atlantis, en målning av Manfred Beck Arnstein, Wikimedia Commons

HISTORIA & MYT. Enligt Platon ska ön Atlantis ha legat bortom Herakles Stoder, dvs bortom landmassorna i Gibraltar sund, och ha varit det mest kulturellt och andligt högtstående och mäktigaste riket på jorden under sin tid. Dess invånare blev dock med tiden allt mer materialistiska, maktlystna och giriga och bestraffades slutligen av gudarna. Ön drabbades av jordbävningar och uppslukades av havet. Myt eller verklighet?

Text: Kersti Wistrand, adjunkt i bl a religion och historia | Artikeln har tidigare publicerats på Humanism & Kunskap

Den grekiske filosofen Platon (427 – 347 f.Kr.) nedtecknade två dialoger, Timaios och Kritias, om den paradislika ön Atlantis som sades ha gått under i en naturkatastrof 9 000 år före Platons tid. (1) Han hade fått berättelsen från Kritias den yngre, som fått den från Kritias den äldre, som hört den från den grekiske statsmannen Solon, som i sin tur hört den från en präst vid Neithtemplet i den egyptiska staden Sais.

Platons berättelse om Atlantis

Platsen angavs ligga någonstans i Atlanten väster om ”Herkules stoder”, dagens Gibraltar sund. Klimatet var gott, växtligheten frodig med väldoftande örter och söta exotiska frukter. Stora skogar växte där samt källor med livgivande vatten. Där fanns ovanliga guldglänsande metaller i berggrunden som var svart, vit och röd. I norr var höga berg och nedanför dessa en slätt på 540×360 km.

Landet var fredligt och ägnade sig åt jordbruk, boskapsskötsel och fiske, men man hade även ett visst antal krigare för att försvara sig. Imperiet sträckte sig över nio andra öar och omfattade även landområden bort till Libyen och etruskiska riket i nuvarande Italien.

Daily Mail (6 feb 2012): ”After three years, Google Earth map has finally been updated to remove a gridlike pattern which sparked rumors that the underwater city of Atlantis had been found.” – Article

På huvudön nedanför bergen låg den fantastiska huvudstaden uppbyggd i form av tre ringar med vallar med vatten emellan och kanaler som sträckte sig ned mot havet. Måtten var angivna av Platon. I mitten låg det kungliga palatset och ett tempel där Poseidon bodde och styrde riket. Kulturen var hög med stora kunskaper i matematik, geometri, skeppsbyggnadskonst och arkitektur.

Invånarna levde ett andligt liv. Man hade idrottsarenor och idkade sporter. I templen förekom tjuroffer, men så småningom blev människorna allt mer materialistiska, maktlystna och giriga. Nio tusen år före Solons tid förde de krig mot Aten, men besegrades. Till följd av sin maktlystnad bestraffades de. Ön drabbades av jordbävningar och uppslukades av havet genom en tsunami. Under ett enda dygn förstördes hela civilisationen och människorna gick under.

Saga eller verklighet?

Jämte de bibliska berättelserna är Atlantis den berättelse som fängslat människorna i Västerlandet mest under historiens gång. Men är det frågan om en diktad myt om ett förlorat paradis eller bygger den på en historiskt sann verklighet?

Som diktad myt betraktad talar berättelsen direkt till vårt omedvetna skikt av psyket: det förlorade paradiset – vår tidigaste barndom i symbios med modern, en symbios som med nödvändighet upphörde i vår vidare utveckling till vuxen person. Eller om man önskar se till det historiskt: transpersonella minnesfragment av olika kulturers uppgång och fall. – En sådan berättelse som Atlantis har därför stor bärighet. Den tilltalar och sprids av lyssnarna.

Byst av Platon, Vatican Museum i Rom – Wikimedia Commons

Företrädare för Atlantis som en saga har flera argument. Platon är ensam om denna berättelse. Varken Herodotos, historieskrivningens fader, Homeros eller Hesiodos nämner Atlantis. Tio tusen år före Platon fanns varken Aten som stad eller rike, men man kan fråga sig om årets längd var kortare på Platons tid.

Atlantis bär alla spår av att vara en stad liknande Aten. Båda städerna genomsyrades av geometrisk inriktning i uppbyggnaden. Den grekiske havsguden Poseidon dyrkades där. Likaså omnämner Platon tjuroffer och idrottsplatser. Platon har i sitt diktande om Atlantis ett syfte. Han vill föra fram ett moraliskt budskap. Det lönar sig att vara dygdig. De omoraliska straffas med undergång av gudarna. ”Väl så troligt att det rör sig om en helt fiktiv berättelse med syfte att förhärliga urathenarnas moral”, skriver Sture Linnér och Jan-Öjvind Swahn (2). De menar även att Platon kan fångat upp drag om t.ex. vulkanutbrottet på Thera (Santorina) norr om Kreta.

Arkeologernas tankar har gått till den 3000 år gamla staden Troja som Homeros (600-talet f.Kr.) diktade om i Illiaden. Man trodde att det rörde sig om en saga, men den tyske arkeologen Heinrich Schliemann utgick från alla de fakta som Homeros gav om stadens läge och lyckades under senare delen av 1800-talet gräva ut staden Troja på Turkiets västkust.(3) Så kanske går även den sjunkna staden Atlantis med alla sina exakt måttangivelser att finna?

Många är de amatörforskare och arkeologer som under tidens gång har försökt följa Platons anvisningar för att finna den försvunna ön Atlantis. Några efterforskningar kommer att redovisas i del II i följande artikel.

Text: Kersti Wistrand, ledamot i föreningen Humanism & Kunskap

Referenser

 1. Timaeus av Platon och Critias av Plato
 2. ”Atlantis”, Nationalencyklopedin, band II, 1990
 3. Fokus uppslagsbok, Almqvist & Wiksell, 1970
Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

34 KOMMENTARER

 1. Spännande att koppla paradismyten till barndomen, en orolig tanke är att vår strävan efter lycka är kopplad till samma myt?
  Fundamentet för vår strävan efter lycka, som också är en mänsklig rättighet, känns i det perspektivet något svajig eller till och med som ett falskt riktmärke för vår strävan.
  Vidskepelse följer människan, vi ser och dömer ut forna generationer på deras fel och brister. Vår tid och leverne har ännu inte blivit synlig i historiens filosofiska återblickar, vad blir domen?

 2. Enligt Drunvalo Melchizedeks böcker så har det kommit till Atlantis människor från Mars och började med sitt tankesätt dela upp Atlantisborna genom att så in rädsla och tvivel. Atlantis dåvarande innevånare hade en livsfilosofi att allt som händer i Nuet accepterar man utan motstånd och därmed skapar man jämvikt eftersom allt som gestaltar sig i nuet har man redan skapat medvetet eller omedvetet förut.

  Marsianer visste att en meteorit hotar Atlantis existens och ville avstyra detta genom att spränga bort meteoriten vilket har Atlantis befolkning varit emot. Men med tiden har rädslan och tvivel intagit mer och mer av Atlantis befolkning och börjat dela dem i olika läger. Atlantis lär inte ha sjunkit till havets botten på en gång men detta ska ha skett åtminstone vid två tillfällen. Prästerna med kunskap har bosatt sig i synnerhet i Egypten där de fortsatte att praktisera och sprida ett religiöst system som har mer och mer skridit mot underkastelse och slaveri av den breda folkmassan. De tre religionerna som dominerar världen är ett resultat av detta slaveri och underkastelse.

  Gammal kunskap har man helt enkelt anpassad till sina maktlystna mål och dagens värld är ett resultat av detta.

  Det finns att läsa även böcker om Toht.

  Intressanta böcker i sammanhanget är Amenti böcker Voyagers: The Secrets of Amenti, Volume II of the Emerald Covenant CDT Plate Translations by Ashayana Deane, Anna Hayes

  Slutligen den riktiga Guden straffar absolut ingen. Personliga och kollektiva tankar är det som bildar vår verklighet.
  Tankarna resulterar i inblandning från andra intressen från universum där kampen om makt över jorden har utspelat sig med ohyggliga krig och manipulation. Idag när den gamla tiden har upphört och ny tid har börjat syns den så kallade reptil agenda mer och mer tydligt…
  Ser framemot den andra delen…
  Slutligen fanns även civilisation Hyperborea uppe i Norr

 3. Nej Ivan Björn – jag tycker du ska sluta att posta och göra reklam för massa New Age och ”kanaliserat” nonsens.

  Låt mig hjälpa dig på traven genom lite, och skriva om vad Atlantis syftar på.

  ”Atlantis” betyder ”All land under Ice” – ”Alt-land-is-time” – ”the all-land-ice-time”.

  Atlantis är ett sätt att beskriva att det var områden eller länder som varit under is. Tidigare fanns det inga områden/länder som hade ordet ”land” i sig. Idag kan det heta tex Thailand, men tidigare var det inte så. Delar av Sverige heter Norrland/Northland, Lappland, Svears… land… Götaland (Goth…), Halland, Åland, Öland, HEL-singland, och så vidare. Friesland, Holland, Daneland (Danmark). Norge var också delat i ”land”. När isen kom så frös allt här, förutom den liten del där man överlevde och frodades. Det var faktiskt där vårt plans tidigare plats för nordpolen var, sju öar utanför HEL-singfors.

 4. Vill man fördjupa sig i forna tankesätt så finns det två böcker som är värda att läsa

  Thoth – Projekt Menschheit: Wegweiser für den Aufstieg der Menschheit und Schlüssel zur tiefen inneren Weisheit, kanske går den att hitta på engelska

  Länk: https://www.amazon.de/Thoth-Menschheit-Wegweiser-Aufstieg-Schlüssel/dp/3938489219

  Den andra boken heter: Seth Speaks
  The Eternal Validity of the Soul
  av Jane Roberts

  https://archive.org/stream/pdfy-56rRUG-ov0xn05ih/Jane%20Roberts%20-%20Seth%20Speaks_djvu.txt

 5. Jane Roberts böcker är bland de mest intressanta jag läst i den esoteriska floran. Fascinerande.

 6. Ivan,

  Mycket intressanta kommentarer. Vart man än gräver i religion och mystik – från den Babylonska skapelsen, Inca och Maya kulturen, buddhismen, Bibeln finner man historien om paradiset och Atlantis i olika varianter.

  The Brittish Royal Society som står bakom the Euginics och the Masonic Movement har genom åren varit mycket fascinerade av Plato och historien om Atlantis. Deras vision av framtidens Utopia kan mansäga är beskriven på The Geogia Guidestones, och är just en återskapelse av Atlantis där gudlika varelser (självutnämnda specialist och experteliten) skall styra även reproduktionen av oss människor. Den drömmen om befolkningskontroll är till stor del förverkligat om man observerar den destruktiva utvecklingen. Men även i Bibeln står det att Adam fick föröka sig när Gud skapade Eva av hans revben. Gnostiska esoteriken förklarar det så att människor var hermafroditer. Sedan omgjordes deras DNA så de blev tvåkönade. I Atlantis/Paradiset sägs att samlag skedde enbart i templarna under Gudarnas övervakning. Ormen i kunskapens träd (eller arkoner, eller utomjordlingar eller vad man vill kalla dem) antigen kom och parade sig med människan genom att ge oss deras medvetande med begäret som ondska eller gjorde andra experiment. Innan dess skulle människan vara ren och kanske på nivå djur – utan förmåga att värdera saker och ting äm på instinktiv nivå. Frågan är när fick människan skapandeförmågan och hur hänger den ihop med vår diaboliska natur?
  Så min tanke var att Du Sköna Nya Värld är elitens moderna vision av Atlantis. Jag hade inte kopplat ihop det, men fick veta det av en med djupare kunskaper i elitens planer om vår framtid.

 7. Den unika folkgruppen basker säger att de är överlevande från Atlantis!
  Basker och berber har högst frekvens Rh- blod på denna planet. (≈60% bär på det anlaget).
  Intressanta fakta.

 8. Har alltid uppmärksamma Kersti texter. För mig är hon en toppentjej (synd att man är gift …). För att återgå till texten: ”vårt omedvetna skikt av psyket: det förlorade paradiset – vår tidigaste barndom i symbios med modern, en symbios som med nödvändighet upphörde i vår vidare utveckling till vuxen person”.

  Detta säger inget om pojke/flicka utan om barn/moder – inget om fadern. Om detta kan mycket sägas men det klokaste kommer från Oscar Wilde:
  ”Döttrar kommer till slut likna sina mödrar – det är deras stora tragedi”.
  ”Söner kommer aldrig att lika sina mödrar – det är deras stora tragedi”.

 9. @Stella

  Del 1

  Det du antyder är intressanta tankar om att eliten vill återskapa Atlantis. Nu vill jag vända på det hela och tänka mig in i människornas medvetna tillvaro där Atlantis spelar den sista utposten av medvetenhet. Med medvetenhet anser jag tillvaron där allt levande kan känna sig in i allt levande d.v.s. att man kan känna sig in i andra människors, djurs och växtrikes känslor ända ner på sten nivå och kunna kommunicera med dessa. Vidare behärskar man materia genom att man med sin tankekraft skapar precis det man behagar och förflyttar sig fritt. Man förstår sig på de så kallade Universella lagar och handlar där efter.

  Detta medvetande har genom tiden gått förlorad. Till slut återstod bara berättelser. För att rädda det sista av medvetande har man skapat olika ritualer och initieringar som ofta grundar sig i hur energin fungerar. T.ex. det symmetriska korset stänger önskat utrymme. Det latinska korset med sin förlängda fot håller människorna kvar i historia så att de har svårt att skapa samtiden. Detta genomsyrar framför allt det västerländska tänkande och människornas psyke.

  I Tibet har det skett och kanske sker ohyggliga operationer i pannan för att väcka det tredje ögat till liv.
  Människor strävar efter det, de hade förlorat på olika sätt.

  Detta vet eliten som har i alla tider bränd och skändat individer eller hela nationer där andlig vakenhet har varit deras sätt att leva.

  Eliten håller sig med krafter som kontinuerligt sänker energinivå på jorden genom olika sammanslutningar, rituella mord, manipulation i form av förgiftning mm.

 10. Del 2
  Eliten ser också till att begåvade människor tjänar åt systemet och förser eliten med ny information så att de kan förslava mänskligheten kontinuerligt.

  Detta är givetvis inte bara elitens fel. Vår omedvetenhet då vi mobbar varandra, skrattar åt varandra, utövar våld mot varandra mm. gör att eliten är bara en spegel av vårt inre tillstånd.

  Tiderna har förändrats och en ny energi finns på jorden. Detta gör att det som fungerade för eliten under de sista 6 000 åren inte fungerar längre. Deras steg är mer och mer vansinniga och mer och mer genomskinliga. Människorna börjar bli medvetna om detta och om att hela tillvaron är byggd bara på en stor lögn som består av små lögner och manipulation. Enligt en fördelning på 6 000 år (av 24 000 år) går vi i denna period mot ljusare tider från ett totalt mörker. Grunden till denna ljusare tid har lagds av medvetna människor genom tiderna i synnerhet varje 2 000 år då man delar 6 000 med tre i mindre delar.

  Jag har ingen förhoppning om att i morgon kommer vi att leva i ett paradis likt Atlantis. Men processen har börjat och allt beror på människors medvetenhet. Nu är vi i fasen som ska skapa något bättre men processen kommer att ta 6 000 åt innan det blir den så kallade guldålder på nästa 6 000 år. Eliten vet detta och de försöker att skapa ett globalt system som ska ersätta den naturliga utveckling byggd på synkronisitet med en av eliten kontrollerad utveckling.

 11. Vid närmare eftertanke så finns det många tillfällen i livet som har varit paradisiska, inte bara under barndomens glömda perioder.
  Att Platon ger en direkt källa till sin Atlantismyt är säkert också en efterkonstruktion, en myt som denna, en bland många andra på den tiden, hade sitt ursprung i vandringsägner som berättades som folklig underhållning.
  De förra seklen framfödde en del utopister, idealistaten blir ur de perspektiven en skrämmande strävan, om än något väldoftande av sina örter.

 12. Varför är det så viktigt att Atlantis eller någon annan möjlig avancerad utdöd civilisation aldrig funnits? Jag menar, hotet från en sådan eventuell civilisation finns ju inte kvar eftersom den försvunnit och den kanske inte ens existerat.

  Kvar finns bara tanken på att det KAN ha funnits en sådan civilisation. Det enda som med säkerhet existerar idag är alltså en TANKE om en forntida möjlig civilisation. Det är tanken som är hotet idag och därför måste den bekämpas.

  Återstår att förklara psykologiskt varför en sådan tanke är hotfull. Jag kan bara komma på tre skäl till det uppfattade hotet. Personen som driver frågan att ett ”atlantis” (av någon sort) inte kan ha funnits beror på att:

  1. Den nuvarande civilisationen därför inte nödvändigtvis är den mest utvecklade civilisation i människans historia. Det betyder att den nya referenspunkten (Atlantis) kan skapa idéer i huvudet på folk som att den värld vi idag har kanske inte är resultatet av världens bästa beslut. Det kan ha funnits något som var bättre precis som tanken att det kan finnas en bättre civilisation ute i kosmos som just nu är bättre eller överlägsen. Dessa nya tankar kan därför oroa den sittande makten.

  2. Prestige. Världens nu samlade kunskap i både historia och teknologi är inkorrekt eller inkomplett. 1000-tals professorer och forskare har fel och måste revidera sina världsåskådningar och de har ingen lust.

  3. Personen som driver frågan (att Atlantis inte funnits) är orolig. Det handlar om den personens egen världsåskådning som skakats.

  Vad tror ni?

 13. Alla tre punkter som du nämner är korrekta. Det är tre giltiga skäl till förnekelsen av att det går att leva på ett annorlunda sätt. För att bevisa att alla tre punkter är sanna räcker det att titta på samtiden då allt som hotar den accepterade världsbild och föreställningar sopas med våld under mattan med personliga repressalier som följd. Vi kan tänka oss Tesla, doktor Hamer, Bruce Lipton, doktor Enby m.fl.

  Dessa personer har bevisat och antytt att saker fungerar på annat sätt än den etablerade bilden. Därför beter sig det övriga samhälle mot dessa som mot icke önskvärda individer.

  Sen har vi givetvis alla gömda skatter och fornlämningar där arkeologer får under inga omständigheter tolka vår historia på annat sätt än den etablerade. Michael Tellinger är en av personer som talar fritt om t.ex. Afrikas historia. I böckerna jag läste har jag hittat flera namn som gjorde en geografisk upptäckt av fornlämningar och blev genast utfrysta av världen. En av motarbetade personer är Semir Osmanagić. Det räcker att läsa vad Wikipedia skriver om honom.

  Det är denna värld vi lever i.

  Du milde tid. ☺

 14. Mycket av mörkläggningen rör sej om prestige och behållande av maktpositioner. Trots att det finns globala källor för att inte bara en utan många avancerade civilisationer föregått denna håller de styrande hårt på att detta är den enda och bästa. Ungefär som i lumpen där befälen gång påpekar att den gruppen de just då talar till är eliten av alla årskullar trots att de i princip är slashasar i kubik. Givetvis blir de som
  forskar utanför de akademiska systemen förtalade och nedsablade. Kan rekommendera Graham Hancock som har bra på fötterna om både gamla kulturer, schamanism och teorier till eventuella samband till ET. https://www.youtube.com/watch?v=0BrDF5WLyQs

 15. Egenskapen att skilja på dikt och verklighet ger orden deras innebörd, annars är det rente nonsens som beskrivs.

 16. Att Atlantis-imperiet fanns (utspritt med sina pyramider världen över, innan den stora globala katastrofen/kataklysmen för 12 000 år sedan, som det finns underlag för inom vetenskapten), och dessutom hade en ganska högt utvecklad (t o m högre än vår nuvarande inom vissa områden) teknologi och kunskaper om naturlagarna, är väl ganska belagt numera inom vetenskapen/arkeologin, även om medierna inte skriver om det, likväl som lärosätena inte lär ut de heller, i o m att de som styr världen (storbanks-familjerna, t ex Rothschilds), genom sitt osynliga maktmedel frimureriet, ser till att hemlighålla sådant för allmänhetens medvetande. Vi slavar ska ju hållas i mörker om vårt egentliga ursprung (jmf med Reinfeldts ”ursvenskt är endast barbariet”).

  Den som vill fördjupa sig i detta ämne rekommenderas att fördjupa sig i den prisbelönta och mycket kände (och censurerade, t ex hos TED Talks. Vad vill man dölja för oss?) författaren, forskaren, och journalisten, Graham Hancocks böcker och föreläsningar.

  youtube.com/watch?v=uCxWUkaar5k

  samt

  youtu.be/75J_zb6f19c?t=3

  Se även följande:

  Om pre-antika högcivilisationer ej har funnits…

  …hur kan då följande kända kartor vara ritade vid följande specifika tid?

  https://www.youtube.com/watch?v=-6qBFF3i0_Y

 17. Expanderande sinne: ”Reinfeldts: ursvenskt är endast barbariet”.

  Varför hackar alla på mig… bu bu hu.. Gråt. Bara för att jag hatar lyckliga svenskar.

 18. Den som ligger närmast sanningen är, hör och häpna… Per Larsen. Ska försöka förklara på det begränsade utrymme jag har. Varifrån kommer tankar om att Atlantis har någon som helst koppling till att söka på Google Maps? Man måste vara en som genomlidit ”skolningsprocess” för att tro sådant. Högt ”utbildade”, som professorer, vill tex ha Atlantis till att ligga i Java-sjön. Men ruiner på havsbotten finns överallt.

  Civilisationer och mänskligheter har kommit och gått. Men Atlantis är fakta som överförs i mytform, eller metaforer etc, precis som Bibeln är. De som tar det bokstavligt (jesus mediterade 40 dagar i öknen…) är antisanning, och de motarbetar beredvilligt att andra ska förstå den ”inre meningen” bakom våra myter, sagor och ”heliga böcker”, mm. Att dessutom försöka haka på massa personnamn och New Age med kanaliserat tjosan ihop med ovidkommande namn, visar bara på hur långt bort från grundläggande insikt folk nu för tiden har – men själva tror dom att de begriper något…

  ”Herkules stoder” (pillars) är vad som är inom oss, de två ”pelarna/kanalerna”; Boaz och Jachin, Ida och Pingala, Adam och Eva. Atlantis -> Atlas – den kotan bär upp hela världen, alla 33 kotorna. En berättelse om fallet från ett mer paradisiskt/sant TILLSTÅND – för det är vad Atlantis handlar om – ingen ”plats”. Vi lämnade det ”högre” (syndafallet), som kallas för paradis, Edens lustgård osv osv (jag hänvisar till andra namn och sammanhang i vad jag skrev i kommentarer här: https://newsvoice.se/2017/12/21/paven-franciscus-varnar-for-att-djavulen-ar-mer-intelligent-an-du/).

  Är det Platon som pratar om de ”tio kungarna” som lämnade Atlantis och åkte ut i världen? Tio eller tolv (disciples, osv)… nervstammar går ut i världen, vilket är vår kropp, går förbi ”Atlas” och ut i världen, det ”Heliga landet”. De enligt Bibeln förlorade stammarna. Innan var vi i det högre (”tillstånd”) , det är templet, vårt sinne, huvud, heaved up, heaven.

  [Kommentaren kapad. Max 300 ord. Denna var över 500 ord innan kapning.]

 19. Ok, då gör jag som Ivanbjörn.
  Del2:

  Men vi föll, vi åt av frukten från det träd vi inte skulle äta ifrån: kunskapens träd, the tree of good and evil – fast i den polariteten med återfödelse – samsara med karma.Stoderna, eller kanalerna/pelarna, är då vägen tillbaka ”uppåt/hem”. När man höjer sig, det cirkulerar… det där med inoljad, manna från himlen… kanalerna KORSAR varandra ovanför Atlaskotan, i huvudet, det är ”korsfästning”. Då är det slut med att vara vilse i världen, inte vara nere i den.

  Bryta sig förbi stoderna (kultivera):

  Samson gör sig av med ”världen”:
  http://2.bp.blogspot.com/-NPPMbeS1eAA/UF-7_jF0BCI/AAAAAAAAQq8/ADSYbi051WM/s1600/storyofsamsonanddelilah.jpg

  Francis Bacon’s “New Atlantis” featuring the Pillars of Hercules as a gateway to a new world, ( the new mind). According to occult lore, Atlantis is the civilization from which all hermetic knowledge emerged. The rebirth of this lost kingdom has been the dream of Mystery schools for centuries. The lost city of Atlantis is the higher conscious state, Atlas had SEVEN daughters ( seven islands ), the seven chakras, it’s all MYTHOLOGY.

  The two anterior pillars of the brain, which stand guard at the entrance to the holy of holies.

  …the pillars are a gateway.

  This was the only temple God allowed His people to built, the temple made without hands. The only way in to the Holy of Hollies was by the sacrificing of the animals nature.
  Så – tillstånd/natur i första hand, inte plats.

 20. Ivan,

  Jag kollade din blogg. Intressant. Kul med din bakgrund också. 🙂

  Det finns olika agendor som sammanflätas i Globalismen. Atlantis är visionen av urbaniseringen där även den så kallade eliten skall hållas i omedvetenhet. Resan igenom frimureriets 33 grader är rätt läskig och man kommer till det falska ljuset hur mycket man än läser. De luras av prestige och materiell succe medan de dödar sin själ ochsanningen för varje grad de stiger uppåt. Jag läser en hel del transhumanism och eliten har förnekat Guds existens. De tror sig styra attraktionslagen och karma själva. Lycka till säger jag. 😉

  Sedan finns Solomons Tempel – det är digitalt och lagrar allt om oss. Förutom Atlantis är Israel en annan dröm och utan Solomons Tempel kan denna dröm inte existera. De (satan) som vanligt erbjuder en falsk verson av det templet som skall vara i var och en egentligen, inte i Facebook. Alltså vi måste via insikter och lidande blir medvetna och bygga templet – balansen inom oss själva. Det går inte via algorytmer, AI och FB att rätta till oss. De, eliten – nog satanister själva anser sig så överlägsna att de vill eliminera ondskan (inom oss andra och dödliga så klart), visa och bevisa sin gudomliga makt genom nätverken de skapat sedan 1500-talet.

  Nu är det så att det finns en annan masterplan än deras och det är det riktiga Godnet. Må folk vara omedvetna om dess existens och om sin äkta natur och skapandekraft, må sanningen dränkas i desinformation, men själarna får föddas om och om igen tills de har lärt sig att omvandla Guds kärlek till mänsklig form. Om man kan rädda några själar under sin tid på Jorden så är det fantastiskt. Kontakten med det övre är dock förlorat för de flesta. Det ingår en hel del lidande i Guds masterplan och Babylon, Atlantis – alla Utopier faller av sin egen kraft. Det är hemskt att förstå att vår dualistiska natur är uppbyggd så att när du får känna lycka skall lika mycket olycka tillkomma. Att undgå denna regel genom medvetenhet är att säga ifrån sig all begär och det mesta som är materiellt. Det finns inga genvägar. Jag känner folk som har materialiserat enorma drömmar, så för det de har fått har de lidit och förlorat något annat, oftast ett liv. Attraktionslagen är grym och den straffar även medskyldiga, iblsnd barn. Det finns ingen chans att den diaboliska attraktionslagen neutraliseras helt därför är paradiset i sin materiella form omöjlig att existera. Jesus visste det ich visade vägen.

  Det stämmer inte att talangfulla och begåvade är på satans sida. De som har hjärtat på rätta stället kommer inte (eller mycket sällan) fram i ett psykopatisk nätverk oavsett om det handlar om politik, akademi eller konst. Och det finns som sagt attraktionslagen/karma som styr tillbaka till det rätta även om labyrinten är läskig och svår då Satan har sådan makt pga vår omedvetenhet om hans existens.

 21. @ Stella

  Nu är jag lite rädd att jag avviker från ämnet Atlantis.

  Jag ser absolut ingen konflikt mellan materiell välstånd och sann andlighet. En gång har jag varit på prästseminariet angående text om Job och hans öde. Varje bokstav har vi diskuterat i denna berättelse. I den berättelsen hittar man ingenstans konflikt mellan materia och sann andlighet. Däremot hittar man i den ändrad psyke hos Job p.g.a. materia vilket medför att han verkligen förlorar allt. När han läker sitt psyke och gör sig av med falska vänner så återfår han ännu större materiellt välstånd.

  Det finns materiellt överflöd till alla. Man borde lära sig att förstå vad materia är i första hand. Ledtråd: Dömer man ut materia, dömer man sig själv!

  Vad beträffar begåvade barn så finns det ett finmaskigt system hur man fångar upp dessa och det finns tillräckligt med olika forskningsinstitut där dessa barn får ett jobb som de brinner för. Detta räcker för att de omedvetet tjänar åt systemet!

  Lidande är ens eget val då man avviker från sitt sanna JAGET. Detta är inte någons uppfinning eller konstruktion men är en Universell Lag om orsak och verkan. Uppbyggd energi måste alltid jämna ut sig annars skulle hela ENHETEN brista och därmed hela Skapelsen.

  Ja det finns något som heter noll karma. Jag har läst om det i Frimurarnas Krig och personligen undersökte jag hur detta fungerar och kan intyga att den finns.

  Mina tankar är inte till för att rätta någon annans tankar. Detta är bara ett flöde av min personliga reaktion när jag läste ditt inlägg.

 22. Tillägg:

  Vill du göra något för dig själv – gör något för andra.
  När du gör något för andra – gör du något för dig själv.

 23. Kommentarernas utsagor har kopplingar till Faustsagan, dr Faust sålde sin själ till djävulen för att få framgång, som i sin tur vilar på paradismyten och Prometheusmyten, halvguden Prometheus stal elden från gudarna och gav den till människorna.
  Atlantismyten blir då också en naturlig komponent i detta sammanhang, en entitet eller ikon i vår historiska mytologi. Vi är ett strävsamt släkte, vi söker framgång till varje pris. Utkastade ur Paradiset, Prometheus, fjätrat vid berget, får sin lever utriven av en örn varje dag och Dr Faust, hans öde krånglade Goethe till men i de gamla tyska bondesagorna så brinner han helt säkert med klar låga i hetaste helvetet.
  En liten varning om vår strävan mot ljuset skall vara den att ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
  En liten notis angående den seriösa forskningen och myterna bör nämnas i sammanhanget, det är definitivt så att det både är anslagshöjande och intresseväckande att blanda upp det torra forskningsprojektet med en folkkär myt.

 24. Ivan,

  Med tanke på vilka högst omoraliska tjänster och gentjänster en frimurare måste ställa upp på, så är det väldigt passande att dessa övertalas i att både karma och Gud är obefintliga, samt att lidandet är ett personligt val, och att det inte finns moral i the natural law. Det är så att ingen kan övertala en i motsatsen förutom eget lidande som inte är ett val. Det är inte svårt att se mönster i karma om man vill det.

 25. Det finns även en obalans mellan materiell överflöd och andlig fattigdom. Ju mer materiella ting du har desto mindre kan du uppskatta dem och förstå saknaden av sådana. Därför är empatiförmågan hos materiellt rika människor kraftigt begränsat. Det finns så klart undantag. It is how our diabolic mind works.

 26. Det finns faktiskt bra frimurarloger också som verkligen vill att informationen kommer ut och skyddar sådana individer som sprider informationen.
  De flesta frimurare på nivå av 33:e graden vet exakt vad de gör och varför.
  Ofta är de mycket medvetna om sitt handlande och konsekvenser av detta.

  Nivån av 33 grader är inte den högsta men det finns krafter bakom som är dolda för oss och som lever under jorden. Dessa krafter är mycket medvetna om vad de gör och varför samt är de medvetna om sitt ursprung och varför de är här. De är också medvetna om karmalagen och konsekvenser av sitt handlande. Deras gärningar och styrning av världen är baserad på kärlek till mänskligheten hur galet och konstigt det än låter.

  Jag har förståelse för allt detta och jag säger det jag har sagt hela tiden. Förändring kan komma bara genom att en människa förändrar sig själv från sitt inre. Galenskaper som sker i världen finns därför att vi vill ha det så och krafter som tillhandahåller detta till oss gör det av kärlek till oss så att vi inser att detta är inte någon väg att vandra genom egen erfarenhet.

  Det är trotts allt inte frimurare eller makten bakom dessa som kör bombplan och skapar intriger som leder till konflikter. Det är människor själva som gör detta mot varandra och förändringen måste ske därifrån. Lyckas det så har dessa krafter gjort ett bra jobb här på Jorden.

  Jag kan också säga att det inte är NWO som är målet, men det är små homogena samhällen som är målet. NWO är ett projekt för att vi människor i allmänhet vill ha det så men den är redan dömd som existens. NWO är ett resultat av att vi inte respekterar varandras skapande och syn på Livet!

 27. Beklagansvärt att det idag 2017 fortfarande finns de som hissar upp att man ska dölja böckers och alla mytologiers verkliga betydelse, det esoteriska innehållet, eller vad de egentligen står för. Det hjälper inte att du Stella i många kommentarer under olika artiklar drar en släktkrönika för Noah, ”han” har lika mycket anknytning till Enoch som ”son”, som Homer Simpson har släktskap med Fred Flintstone. Atlantis syftar på något inre, ett ”tillstånd”, som vi förlorat.

  Ty se, Guds rike är invärtes i eder.» Lukas 17
  (”jesus”) Klyv ett stycke trä, och jag är där. Lyft stenen, och ni skall finna mig där.» Thomasevengeliet

  Enligt Bibeln så vandrade Noah TROGET med gud i 365 år. Alltså 365 dagar, änglar/angels/angles, degrees. 40 dagar i öknen är 40 degrees. Fångenskap i Egypten i 40 år, 40 degrees – i det som är det enda ordet som är på Hebreiska i Bibeln, Mazzaroth – och som som allt också KRETS-ar kring. Hänvisar igen till det jag skrivit om Mazzaroth, cirkel och zodiak i sina sammanhang: https://newsvoice.se/2017/12/21/paven-franciscus-varnar-for-att-djavulen-ar-mer-intelligent-an-du/

  Alltså, ”tro-get” är att följa HEL-a vägen RUNT cirkelns OM-krets, 365 dagar, eller grader. Det är arch, en ark, cirkeln utgörs av det. Så Noahs ark är HELA cirkeln, Mazz-a-roth -> mess – a – round. Är ni med? One round, a round – då förstår man också vad Christ-mess är apropå en annan artikel, som inte gick att kommentera. Vi ska inte ”mess a round” here… utan återvända till det andra TILLSTÅNDET (Atlantis, det paradisiska) – då man bygger förbunds-ARK-en, i huvudet/sitt tempel, sitt Solomos tempel..

  GUD är hela cirkeln, ALLT, i dess tre faser. 1)G-eneration, 2)Operational, 3)D-egeneration/D-estruction/D-eath. Så är alla kretslopp.
  Michael Tellinger nämns. Varför nämns då inte att han sett igenom globhoaxet med dithörande false science och bokstavstroende-ism?

  Vad han skrev på facebook:
  https://www.facebook.com/michael.tellinger.1/posts/1294940453859502

  Nu vet Tellinger också att det vi går på är ”mudfossil”, kroppar. Han talar om vad de hittar därnere, om jättar på 100 meter. Vi kallar det för stenar och berg. I ”alla” filmer mm, lägger man konstant fram att detta är ett plan, och man visar på pelaren uppåt, det högre, det som Atlantis hör ihop med, alltså berget Sumeru, Meru ,eller vårt träd Yggdrasil – det är inte bara Tolkien och Avatar som faktiskt ger oss verklig historia, för de som har ögon att se med – till och mer årets julkalender har med om berget i mitten av vårt plan (nordpolen”), som är symbol/metafor för det vi ”fallit” från. Det var likadant med 2016 års julkalender i en annan kanal än svt – där visade de även att det är en ”dom-e” över vårt plan – det visar sig att båda ”storysarna” kommer inifrån en viss krets, som ger oss det i plain sight, samma produktionsbolag i USA, så det skickas hit både till svt och andra kanaler.
  Ett ex. med Brat Pitt, kolla på väggen, domen visas. Globen var ett hotell, någon tillfällig instans, ej på riktigt, se videon så förstås det…_
  https://www.youtube.com/watch?v=Qe8FS_u-3Uk

 28. En sista kommentar skulle vara att myten om de Trojanska kriget just är ett mytologiskt krig som bland annat återberättas i Iliaden och Odysséen av Homeros samt Aeneiden av Vergilius. Det saknas arkeologiska belägg för påståendet att det trojanska kriget var en historisk händelse.
  Runt år 1865 återupptäcktes den antika staden Troja av den brittiske arkeologen Frank Calvert som gjorde utgrävningar i ruinhögen vid Hissarlik (Hisarlik). Identifieringen av Hissarlik som det homeriska Troja blev känd genom den tyska arkeologen Heinrich Schliemann, som trodde sig ha funnit Priamos skatt under sina grävningar där. Området visar spår från nio olika byggperioder.
  Alltså var platsen verklig men det var också platsen där myternas handling utspelades.
  Närmare än så kommer inte myt och verklighet varandra men kanske en dag finner man spår av en civilisation på havets botten som får bli sinnesbilden för ett verklighetens Atlantis och då kan man börja att bearbeta alla dess myter.
  Detaljerna ovan är hämtade från Wikipedia.

 29. Det är bra Per L att du har insikten att mytologi just är mytologi – men ser vi att någon kommentator skriver om våra myters innebörd? Istället används artiklar som denna, till att infiltrera ut egna hjärntvättstillstånd (som vi alla lever under) genom att söka acceptans genom förhoppning om normalisering av falska trosdoktriner man gjort till sina egna. Att förstå att alla våra sagor, Bibeln etc, är just mytologi, eller ”dark sayings”, som det står i Bibeln, är bara att ”katalogisera”, men inte att beröra och diskutera innebörden.

  Är det någon som tror att man i forna tider skrev ”mytologi” för att man ville fördriva tiden? Myter är sanning i förklädnad. Trojanska kriget är om det jag brukar skriva, även under denna artikel – å ena sidan (”ett lager”) i zodiaken, Mazzaroth, alla vinklar, änglar/angels/angles – alla aspekter – som det är i ett horoskop. Olika konfliktande eller stärkande ”aspekter”, det är det yttre, eller makrokosmos, vi är en återspegling av det, som ett mikrokosmos – och det samtidigt då om den kamp som det handlar om, INOM OSS själva, kampen mellan vår sanna natur, eller det högre, det i templet/huvudet/temple loobes… och vår dåliga natur, vår demomnatur, egot. Det är alltså inte New Agares Marsianer eller yttre imperier.

  I storyn rövades den vackraste kvinnan… Helena av Theseus – Helen, vår själ, solen, ”jesus” och alla hjältar, beroende på hur man lägger ut det esoteriska i berättelseform. Rövas… vi är ”hemifrån”, nere i världen (se tidigare kommentarer) – fast i det materiella, det låga, den naturen. Men Helenas tvillingbröder Castor och Pollux räddar henne. Ånyo, alltid… Castor och Pollux är detsamma som Herakles”stoder” – eller när det refereras till inom os (kroppen) Ida och Pingala, de ”kanalerna”, Adam/Eva, de två hjärnhalvorna, yang och yin, osv osv. Castor och Pollux finns också ”därute” (stjärnor), naturligtvis, i Mazzaroth, i zodiakens cirkel – vilken också är oss själva. Så genom att höja sig = att återvända, så är man inom Medelvägen, mittenpelaren – och inte fast i känslornas hav – Argonauten Orpheus bad till gudarna och stormen framför Castor och Pollux skepp bedarrade – skeppet var runt. Cirkeln går runt – för Argo-naut är ark/arch, cirkelns 360:gradiga ark/arch. Vägen är alltså mellan stoderna/pelarna. Theseus var också fast i labyrinten (illusionen, materien, kroppen, den låga naturen) men hade fått ett GYLLENE trådnystan (lagen, kriterier för sin sanna natur, guds natur) av gudinnan Ariadne att hålla sig till, för att leda sig ut ur, efter att ha dödat odjuret Minotauren (= den låga naturen, falska egot) för att på så sätt kunna återvända (Atlantis och det där…). Där var Helena Ariadne, olika namn i olika metaforer. Theseus återvände till ”sitt högre”, förenades (”gudinnan Ariadne”). Jag kan i nästa kom. ta upp om varför det står ”väster” om Herakles/Herkules stoder, om andra bryr så vill.

 30. @notometoo och redaktören, redaktören föreslår med meningen:”Personen som driver frågan att ett ”atlantis” (av någon sort) inte kan ha funnits beror på….. tre orsaker som egenskaperna rädsla, dårskap och prestige som broderas ut.
  Redaktören bör ställa sig den mindre seriösa frågan: ”Finns tomten?”. Det mesta av litteratur vi har i ämnet tyder på att han befinner sig på Nordpolen och bedriver leksakstillverkning. Det går kanske att smälta(!) men när vi analyserar Tomtens distributionsmetoder och kanaler så blir det hela svårt att förklara.
  Återigen framstår den viktigaste mänskliga intellektuella egenskapen som varande den att skilja mellan dikt och verklighet!

 31. För ett par dagar sedan Lade Michael Tellinger ut en kort video om de senaste veckornas fynd. Här är videon på en annan kanal, den kom just:
  Fossils OF Giants in South Africa With Michael Tellinger
  https://youtu.be/JErkgnhIn7M

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here