Markus Andersson från Nya Dagbladet vid “DN-skrapan”, 2018. Foto: NewsVoice.se

Markus Andersson från Nya Dagbladet vid "DN-skrapan", 2018. Foto: NewsVoice.se

Markus Andersson från Nya Dagbladet vid “DN-skrapan”, 2018. Foto: NewsVoice.se