Norberg: Protestvåg världen över mot Deep State och Shadow Government

11
2620

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoMed anledning av diverse diskussioner har jag funnit skäl i att försöka förstå mer varför det i USA och Sverige finns en icke obetydlig andel av väljarna protesterar mot den rådande ordningen i länder samt runt om i världen. En utgångspunkt är att det amerikanska folket 2016 valde att rösta fram Donald Trump till president istället för Hillary.

Text: Jan Norberg | Video från Jason Goodman | Grafik från Ascent Publishing

Detta trots en massiv påverkan från en bedövande majoritet av den politiska och mediala eliten, vilka alla i korus sjöng Hillary Clintons lov.

Är det sannolikt att den amerikanska väljarkåren varit så upplyst att de kunde se igenom denna massiva påverkanskampanj? Det är min absoluta övertygelse att så inte var fallet, då återstår frågan: Varför man ändå röstade fram Donald Trump?

Såsom jag själv uppfattar den amerikanska, och för all del den svenska folksjälen, finns ett intuitivt motstånd mot en alltför kraftig och ensidig påverkan från politiker, etablissemang och media. När gemene man känner sig manipulerad så reagerar man med misstänksamhet, en sund misstänksamhet.

Fanns det några garantier att inte också Donald Trump var en köpt kandidat från etablissemanget? Nej, självklart fanns det inga sådana garantier. Varför röstade då den amerikanska valmanskåren fram Donald Trump?

Det har i efterhand visat sig att det i USA under många år pågått en veritabel mörkläggning för hur etablissemanget ansett sig ha rätten att på olika sätt ”köpa” politiker och få dem att verka i deras globalistiska strävanden, något som skett via en mer eller mindre öppen lobbyverksamhet. Än värre är att det nu visat sig att man också ”köpt” skattefinansierade tjänstemän inom olika grenar av den amerikanska statsförvaltningen. Det vi numera känner som Deep State [alternativt Shadow Government].

Begreppet Deep State var intill alldeles nyligen ett nästan helt okänt begrepp för den stora breda allmänheten, även om man med rätta betraktade politiker och myndighetspersoner med stort förakt, ett berättigat förakt. Känslan av alienation hade etablerat sig i de breda folklagren och allt färre kände att någon politiker verkligen representerade dem och deras intressen.


Det intellektuella snobberiet ibland politiker och myndighetsutövare stod många genomsnittsamerikaner upp i halsen, så när Donald Trump gjorde entré i valrörelsen så utmanade han inte denna politiska och mediala elit på samma planhalva.


Trump utmanade denna kvasiintellektuella elit med ett mustigt språk och en retorik som den breda massan inte kände igen från någon annan valkampanj, han appellerade till genomsnittsamerikanens nationalism och han tog definitivt avstånd från etablissemangets elitistiska inställning.

Kombinationen av Trumps behov av att skryta och det faktum att han själv är så rik att han inte så enkelt kan köpas gjorde såväl lobbyister som Deep State representanter djupt bekymrade. Man visste kort sagt inte Hur man skulle kunna styra Trump.

Shadow Goverment och Deep State - Grafik: Kevin Shipp
Shadow Goverment och Deep State – Grafik baserad på uppgifter från Kevin Shipp

Bakom Shadow Government finns Deep State

När inte Deep State kunde fortsätta som de alltid gjort, dvs i full maskopi med sittande administration/president fortsätta driva sina brottssyndikat med Clinton Foundation i bakgrunden så tvingades man efter valet 2016 ta till ännu grövre metoder för att få Trump avsatt.

The Intelligence Community (TIC) i form av NSA, FBI och CIA mfl tog därför allt större risker i sina försök att förhindra Trump att bli president, att efter valet få Donald Trump avsatt blev en förlängning på dessa ambitioner.


Efter valet insåg ansvariga politiker i senat och kongress till slut att man måste få fram sanningen och sakteligen så började man förstå att det pågått en illegal verksamhet iscensatt av just dessa organisationer som kongressen, senaten och representanthuset har ansvar för.


Det mest förvånande är ju att NSA/CIA/FBI när man under ed skall berätta och vittna om vad som pågår/pågått så fortsätter man att uppträda kaxigt och självsäkert. Man vägrar inför sina huvudmän att lägga korten på bordet. Tvärtom ser representanter från dessa organisationer (NSA/CIA/FBI) på kongress, senat och representanthus som några de inte behöver bry sig om över huvudtaget.

Dessa människor ser sig själva som oåtkomliga genom att helt enkelt vägra svara på frågor i de numera klassiska utskottsförhören. I det längsta försöker man ta skydd bakom sekretessregler, men sanningens minut närmar sig.

Donald Trump kommer inte åt dessa mörkrets furstar från sin position president, men han driver en envis kamp och han kan genom sin medverkan inför den så kallad “midterm election” som sker i höst hjälpa det republikanska partiet till en mer dominerande ställning och på så sätt lägga grunden för en parlamentarisk övervikt så att presidenten och parlamentet går i bättre takt med varandra.

Shadow Goverment - Grafik: Kevin Shipp
Shadow Goverment – Grafik: Kevin Shipp, Ascent Publishing

Trump är dock uppe emot ett omfattande kriminellt nätverk i form av The Shadow Government med djupa förgreningar inom the Deep State. Ett Deep State som nu slåss för sina liv och gör allt för att smutskasta en demokratiskt vald president.


Den djupt korrupta och globalt förgrenade Shadow Government kommer givetvis inte att lägga sig platt och ge slaget förlorat utan kamp, därför sker det nu en kraftmätning mellan folkets makt och den globalistiska rörelsens alla förgreningar.


Polarisation verkar vara det grundläggande temat i denna maktkamp och lyckas Trump hjälpa republikanska representanter in i den parlamentariska cirkusen nu i November så förändras balansen och Nancy Pelosi, Maxine Waters, mfl kan därför kraftigt tappa sitt inflytande. Den intresserade kan ju titta på tuben när Trump genomför sina tal runtom i USA.


MSM (massmedierna) har redan förlorat slaget mot Donald Trump, det finns nu en betydligt större medvetenhet i de breda folklagren om hur de stora och helt igenom korrupta mediehusen är en del av det kriminella nätverket som gör allt för att störta Donald Trump.


Valet 2018

Sensmoralen måste därför bli, om inte Trump trampar på någon rejäl mina, att slaget kommer att stå mellan the Shadow Government och “the vast and silent majority of the people”. Kanske nåt för oss svenska väljare att fundera på inför höstens val i September?

Text: Jan Norberg


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
11 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
13 juli 2018 kl 23:10

Vi måste räkna in Occupy-rörelsen i denna proteströrelse i världen (även om Occupy delvis säkert tagits över av Soros arrangemang).

Obs kommentarsfältet var av misstag avstängt igår, men nu fungerar det åter. / red

sysoped
Gäst
14 juli 2018 kl 03:52

Inte att forglomma i Deep State sitter c:a 9.000 varav 7.000 sa kallade Obama-‘kommisarer’ i en organisation som kallas ‘SES’ (Senior Executive Service) pa alla tunga poster i amerikanska departement. Dessa ar “the Real Deep State” och ar politiskt tillsatta, och dessutom mycket svara att sparka. Att Obama kallade dom kommissarer (taget fran sovjettidens politiska overvakare) vars uppgift var att kontrollera att inga besluts togs som kunde skada de styrande.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
14 juli 2018 kl 06:46

– Ja, varför röstade amerikanarna fram Donald Trump, min syn på saken är att det amerikanska folket är mer vakna, medvetna och trötta på makthavarnas lögner än vad t.ex. svenskarna är, så amerikanarna såg helt enkelt en kandidat som inte kom från de gamla korrupta politiker-leden – och då tog folket chansen – på vinst eller förlust.

Och sen var det, enligt min syn, två fusk-situationer som gav Donald Trump segern. För det första så var det Clinton-sidans fusk med röstsedlar som i det första steget bäddade för Tump-seger. För det finns (fanns) flera filmbevis, från flera röstlokaler, som visar att anhängare till Hillary Clinton i smyg stoppar in mängder med röstsedlar i röstlådorna vid primärvalet mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders. Så, det kan mycket väl ha varit så att Bernie skulle ha blivit demokraternas kandidat om inte Clinton-folket hade fuskat.

Det andra fusket skedde i presidentvalet, enligt en insatt, men inte särskilt erkänd källa, när The Deep State såg att Donald Trump låg bättre till än vad de hade trott, så The Deep States underhuggare gick in i röstningssystemet och manipulerade röstningsmekanismerna, till Hillary Clintons fördel, men brådskan och stressen gjorde att dessa manipulerade röster, en stor mängd röster, istället tillföll Donald Trump.

Tant Pia
Tant Pia
14 juli 2018 kl 14:37

Kanske är det så att det fortfarande är folkets röst som styr i USA…… att de har en förvaltningsdomstol som håller koll. I Sverige har vi tydligen bara riksrevisionsverket och när de skriker så är det redan för sent. Om Trump suttit i vår regering så hade muren byggts för länge sedan…

Obama
Gäst
14 juli 2018 kl 21:46

Två läger i en säkerhets mekanism, den ena fullt synlig och den andra dold, den dolda har betydligt mer makt än vita huset och finns world wide.

Tar dom Trumps Parti så kommer allt att lösa sig.

Jan Norberg
15 juli 2018 kl 09:23

Många människor i USA liksom i Sverige är så till den grad hjärntvättade att det kommer att ta ganska lång tid för att åstadkomma en rejäl förändring, läs utrensning av korrupta statstjänstemän/kvinnor.

Det finns flera förklaringar till varför detta kommer att ta tid, en av dessa förklaringar är ju att vi alla har svårt att inför oss själva och andra erkänna att vi haft fel. Börje Peratt utgör ju själva sinnebilden av detta fenomen, han drömmer fortfarande om den tid som var när han jobbade åt SVT.

Tittar vi på Sveriges myndighetsvärld så finns det otaliga exempel på den svenska versionen av Deep State, Dan Eliasson är nog den som de flesta känner till.

När sådana typer som Dan Eliasson av den korrupta politiska maktens företrädare blir utsedd (regeringen utser ju alla myndighetschefer) så anger dessa despoter till myndighetschefer (kalla dem gärna politiska kommissarier) vad som av alla anställda skall betraktas som “rätt” uppfattning i olika frågor.

Eftersom alla svenskar är rädda om sina resp jobb och dessutom starkt auktoritetsbundna så är det ingen som sätter sig upp mot dessa despoters “påbud”, fråga alla inom tex Migrationsverket, Försäkringskassan och nu MSB.

Lagstiftning är till för att rundas av myndighetsutövare, när dessa lagvidriga beslut också skyddas av ett lika korrupt rättsväsende så är den totalitära statens maktutövning helt oåtkomlig för medborgarna.

Dessa arma stackare (medborgarna) verkar också finna sig i detta så länge de känner sig förvissade om att alla blir lika illa behandlade och att ingen får någon fördel som inte tillkommer dem själva.

Tar vi därför frågan om massinvasionen som nu pågått under så många år så är det lite märkligt att inte svensken blir förbannad och protesterar då det ju är helt uppenbart att dessa migranter får fördelar, utan krav på motprestationer, som inte tillkommer dem (medborgarna) själva.

I USA har detta också pågått under många år och den amerikanska befolkningen såg i Donald Trump inte den mest perfekte president kandidaten, han var nog den minst dåliga och, som Erik Wiklund härovan skrev, amerikanerna tog en chans på vinst och förlust. Vad hade de egentligen att förlora??

I det svenska valet så är ju frågan också vad vi har att förlora på att rösta på något parti utanför sjuklövern??

Att inte rösta är detsamma som att svika demokratin och då får man skylla sig själv om läget ytterligare förvärras.

Johan
Johan
Gäst
15 juli 2018 kl 10:34

Hur naiv kan man bli..

Skulle Trump vara något annat än en skådespelare för ”deep state” hade han blivit avrättad som alla andra som stått i vägen.

Samma skit-såpa, olika karaktärer.

Definitionen av galenskap; att göra om samma sak gång på gång, men förvänta sig olika resultat.

Ingen människa, inget parti kan fixa denna soppan, bara vi som medborgare. Om vi röstar med plånboken och bojkottar alla svin företag så hade vi kunnat förändra något.

Alla produkter från Israel är en bra början. Sen alla jänkar produkter.

Jan Norberg
15 juli 2018 kl 14:39

@ Johan 15 Jul, 2018 at 10:34

Jaha, Johan (om nu det är ditt verkliga namn) nu är vi där igen. Dvs hatet mot judar och amerikaner.

Ok, vi kan ju alltid utsätta olika länders produkter för köpbojkott, hur många hundra år tror du att det tar för dig och likasinnade innan ni mobiliserat och samlat en tillräckligt stor kritisk massa så att denna bojkott fått några som helst märkbara effekter??

Eller menar du att vi skall göra som i Tyskland på 30-talet, dvs bränna judiska böcker på bål och måla en viss sorts stjärna på några butiksägares fönster??

Höjden av naivitet är att alltid projicera sitt hat mot olika särintressen med rasbiologiska preferenser.

Ta dig nu samman Johan och lyft blicken, tvätta hatet ur ögonen och deltag i debatten som en vuxen.

Johan
Johan
Gäst
15 juli 2018 kl 17:33

Vem har pratat om hat?

Vänligen låt bli att projicera din svartvita världsuppfattning på mina kommentarer.

Israel mördar oskyldiga, bygger på ockuperad mark och kommer undan med det, precis som USA.

Denna jänkardemokrati, är en mobbares logik, och jag talar om rätt och fel.

Att hata andra folkgrupper för att dom tillhör en viss religion eller ras är ju precis det som en bojkott hade tagit avstånd ifrån.

Detta tjafs du håller på med är bara ett bollplank, och går inte att komma någonstans med.

Ska väldtäktsmän och mördare gå fria för att dom inte är svenskar? Är man rasist för att man vill ha mänskliga rättigheter?

Skrattretande

/ Johan

Jan Norberg
15 juli 2018 kl 19:15

@ Johan 15 Jul, 2018 at 17:33

Att Israel mördar oskyldiga är din uppfattning, inte en sanning!!

Att Israel bygger på ockuperad mark är din uppfattning, inte en sanning!!

Att Israel har USA som sin bundsförvant kan man ha olika uppfattningar om, precis som man kan ha olika uppfattningar om att Palestina har vår utrikesblondin (Margot Wallström) som sin bundsförvant, Capiche!!!

När Du pratar om Rätt eller Fel så tar Du dig som alla andra socialister tolkningsföreträdet som att detta med någon naturlag tillhörde vänstersidan. Så är det INTE!!! Capiche!!!

Vari ligger de mänskliga rättigheterna att beskydda en mördarorganisation som Hamas, livfullt understödda av Iran???

Nån måtta får det finnas, även om jag själv tycker att Jared Kushner och Ivanka Trump borde tas bort från den politiska scenen i USA.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
15 juli 2018 kl 20:00

Låt oss inte ha diskussion överhuvudtaget om Israel/Palestina-konflikten. Om någon vill debattera det ämnet börja med att skriva en debattartikel så kör vi.

Jag vill backa denna diskussion till innan den började handla om judar, men då måste jag radera ett antal kommentarer, är ni med på det? Om ni inte är med på det får kommentarsfältet förbli stängt.

Maila mig om jag ska backa diskussionen.