United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com