Professor emeritus: Sverige duktigast i klassen i miljö- och klimatfarsen

Att inte se längre än näsan räcker...

17
Komisk hund i filt. Foto: Free Photos.
Komisk hund i filt. Foto: Free Photos. Licens: Pixabay.com (free use)

Torsten Sandström anser att det bedrivs en farsartad symbolpolitik i Sverige kring frågor om klimat, miljö och naturens mångfald. “Entusiastiska” miljöaktivister, statlig dogmatik, myndigheter som spenderar miljardbelopp på fel saker och medier som hetsar upp sig över inbillade kriser har blivit de verkliga hoten mot samhället.  

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

I det stora klimatdrev som nu pågår syns många egendomliga tankespår. Ett sådant är ”hållbarheten”, precis som naturen kan mätas i driftstid hos den dammsugare jag nyss köpt. Naturen slits naturligt nog av människans och djurens brukande, m . en den förnyas också genom tillförsel av solljus, koldioxid, biologiskt material, avföring, nederbörd osv.

Vidare ger själva ordet ”klimat” en bild av ett konstant lyckotillstånd, som kan uppmätas med en termometer, men alla med kunskaper i historia vet att jordens klimat växlat kraftigt bara under de senaste 5,000 åren av människans existens. Det har varit betydligt kallare och varmare i flera omgångar.

Det övre diagrammet visar att världen haft 4 istider de senate 450,000 åren medan IPCC fokuserar på perioden de sista 100-tals åren (markering e) att jämföra med motsvarande perioder i historien (a-d). Montage: NewsVoice

Tillrättalagd fauna

Nu tänker jag tala om modeorden ”artrikedom”, ”mångfald” och den negativa varianten ”invasiva arter”. Än en gång populära bilder från Lyckans land. Tanken verkar vara att Sverige och hela världen ska bevaras i ett jättelikt levande artmuseum, där allt i rofyllt lugn prydligt växer som förr, liksom i Sörgården. Solen lyser, ingen art slår ut någon annan (oh, hemska tanke!) så att flora och fauna blir en ändlös uppräkning av olika släkten och underarter inom djur- och växtriket. Låter inte detta bra? På ett allmänt plan kan jag kan svara ja. Klart att jag vill se skogarna fulla av fåglar och vilt, ängarna översållade av sommarblommor samt massor av insekter av alla de slag. Men jag uppfattar dessa klichéer som problematiska i ett historiskt perspektiv.

Har jordens biologiska system någonsin varit jämvikt som hållbarhetens otaliga apostlar tycks tro? Återkommande kosmiska klimatväxlingar har redan nämnts. Och mina och dina släktingar har under årtusenden haft sitt finger med i spelet, sannerligen inte bara genom nutidens förbränning av fossila material. Djurarter har utrotats av jägar- och fiskarstammar. Skogar har huggits ned av bönder som traktat efter jord. Åkrar har sugits ut så odling gjorts omöjlig. Men ändå har människan sakta lärt sig att reparera delar av naturen.

Allt har inte återställts förstås, men förmodligen har många nya arter tillkommit under de årtusenden jag talar om, ett faktum som alla tiger om.

Frågan är därför hur stort hot människan är mot artrikedomen jämfört med hotet av krig, temperaturväxlingar, meteoriter från kosmos eller vulkanutbrott från underjorden?

Darwins teser ger dessutom andra perspektiv på de faror som svenska miljötalibaner ser som ett hot mot artrikedomens solbelysta ängar och skogar. Jag tänker nu på teorin om ”the survival of the fittest”. Jordens totala biologiska system framstår som en fortgående rörelse där den framgångsrike slår ut svagare släktingar inom djur- och växtliv. Naturen har aldrig varit ett museum med en uppsättning konstanta arter. Människan själv har slagit sig fram över hela jordklotet och till och med utrotat några artfränder under färden. Du och jag tillhör nämligen en invasiv art. Klockan kan inte vridas tillbaka. Och vem vill återföras till stenåldern?

Jag menar att vi måste hålla huvudet kallt i varje diskussion om miljö- och klimat. Vi befinner oss år 2019 inte i en kris! Situationen är som nämnts inte unik. Och om miljötalibanerna fortsätter att dra konsekvenserna av sina slagord menar jag att den västerländska civilisationen hotas.

  • Vad ska industrier och bilar drivas med om inte kärnkraft ger oss ren elenergi?
  • Måste alla sluta äta kött, som kan vara så gott? Och hur ska tillräckligt med vegetarisk kost kunna produceras?
  • Är det rimligt att ge bidrag till bönder för att hålla ängar öppna (utan ens för betning) samtidigt som vi gråter över hotet mot Brasiliens regnskogar?
  • Ska för övrigt inte vete, sallad, tomater, potatis osv ses som invasiva arter i Sverige –  som dagligen framställs som en stor miljögåva till mänskligheten.
  • Tror någon att förbränning av biomassa inte medför koldioxidutsläpp?
  • Ska vi sluta med att ha hundar och andra husdjur pga att de är invasiva i vårt land? Och ska inte ensamma familjehundar i våra bostäder förbjudas då det är ett miljöövergrepp att hålla flockdjur instängda i ensamhet (redan idag förbjuder domstolar bönder ibland hålla en ensam häst i stallet)?
  • Och på tal om hästar: är det inte miljöstridigt att hålla dem instängda, utsätta dem för dressyr, stoppa betsel i munnen på dem?

Och så vidare.

Den svenska diskussionen om miljö och klimat visar enligt min mening uppenbara drag av vanvett. Medierna är proppfulla med dåligt genomtänkta krisrapporter och redan idag lägger svenska myndigheter ned miljardbelopp på insatser som måste ses som rena spektaklet.

Okej, som sagt är det trist om ett antal arter försvinner i nutid, såsom skett under många årtusenden tillbaka i tiden. Men själva skräckstämningen medför att miljardbelopp i kronor bara slängs iväg.

  • Vad sägs om miljontals kronor för att skydda björn och varg i områden av Sverige där det för tiotusen år sedan bara fanns ett kilometertjockt istäcke?
  • Eller att staten för dina och mina pengar köper skogsmark för bevarande av gamla miljöer?
  • Och vad sägs om förbudsplaner för skånsk mark värd flera hundra miljoner i syfte att rädda en hotad grodart? Eller om skattesubventioner till köp av elcyklar?

Vi ska bara inte tala om hur det slösas med forskningspengar på temperatur- och koldioxidbaserad forskning, medan medel till studier i modern kärnkraftsteknik får tummen ned. I vårt land bedrivs helt enkelt en farsartad symbolpolitik.

Social engineering

Jag tror att det finns flera politiker och medieanställda som inser att debatt och beslut om miljö/klimat är snedvriden. Men ändå fortsätter miljöapostlarnas predikningar oavbrutet. Varför är det så?

Kort är min simpla förklaring att alltfler medborgare insett att Gud inte existerar. Därför gäller det för eliterna att presentera ett nytt budskap som kan kontrollera människornas vardag. Fram växer en dogmatik som syftar till att hålla samman mänskligheten och minskar riskerna för kaos. I denna situation blir drömmen om det globala samhället en lösning.

En annan är kampen mot miljöhotet. En tredje är “human rights”. På så vis sker en planerad styrning av människornas tankar. Så att den politiska klassen kan säkra sin position ytterligare några år. Som framgått menar jag att detta är en gigantisk svindel. En av många i historiens breda perspektiv.

Som vän av det öppna samtalet har jag i och för sig inget emot varken tankar om det globala eller om klimat och miljö. Det finns mycket gott att hämta i idéer av detta slag. Men min poäng är att diskussionen måste vara frihetlig och sansad. Mina exempel ovan visar att dagens miljösamtal har spårat ur.

Liksom upplysningens filosofer kritiserade kristna budskap måste vi idag motverka framväxten av en ny statlig dogmatik med allvarliga brister. Den nya propagandan innebär en frontal kollision med ett kritiskt samtal på förnuftets grund. På denna punkt – men annars inte så ofta då orden kommer ur Stefan Löfvens mun – vill jag säga: ”så här kan vi inte ha det”.

Text: Torsten SandströmAnti-pk-bloggen.se

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

17 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Hjelm
Hans Hjelm
Gäst
7 oktober 2019 kl 12:20

Varför bjuder FN inte in välrenommerade forskare med lång erfarenhet och djup kompetens inom området klimat, och som kan hålla faktabaserade tal på klimatmötena, istället för en uppskrämd 16-årig liten flicka?

http://hotpot.se/politik/fn-anlitar-ater-barnarbetare-greta-brittany-och-severn-suzuki/

Lars Petersson
Lars Petersson
Gäst
7 oktober 2019 kl 08:43

Sanningen om Greta Thunberg.
https://www.youtube.com/watch?v=P9sNMY1vIAo

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
6 oktober 2019 kl 13:55

Jag vill varna alla som är inne här och läser. Denna artikel beskriver hur ett företag inom “hälsokostbranchen” lurar sina kunder. Får ni reklam via mejlen om hälsokost om ex. Artros så släng genast i runda arkivet.

Birgitta
Birgitta
Gäst
6 oktober 2019 kl 11:18

Roy Carlsson. Utifrån ett långsiktigt perspektiv så har vädret på Grönland varierat. Det har ömsom varit varmare och ömsom kallare, vilket beror på fluktuationer bortom mänsklig påverkan.

Klimattalibaner verkar inte vilja ta till sig av följande fakta: “Klimatet på jorden är varmare än vad det har varit under de föregående århundradena men vår värmeperiod är bara en i raden. Varma perioder byts mot kallare med jämna mellanrum.”

Forskare har bl a med hjälp av “borrkärnor från inlandsisar, lerlager, pollen, årsringar från träd och även historiska källor” fått fram mätvärden (proxydata) som visar “att vi har haft flera värmeperioder. Under de senaste 2000 åren kan man tydligt se två sådana värmeperioder. En var som varmast under 200-talet och en annan var som varmast under 900-talet. Det var under den varma perioden på vikingatiden som nordbor koloniserade södra Grönland och reste till Nordamerika.”

Avsmältningen på Grönland, som du även upplevde på plats, beror med hög sannolikhet på en naturlig fluktuation och en effekt av att vi nu är inne i en varm period.

Stick inte huvudet i sanden utan lär av andra experter och folk som inte dansar efter globalisternas klimatpipa. Du har väl hört talas om Climategate där “experter” satt och klippte och klistrade data för att passa sina modeller?

Fabricering av falska data har dessvärre inte upphört efter att Climategate blev känd utan verkar vara “standard procedure” inom klimatologin. För några veckor sedan fick tidskriften Nature dra tillbaka en artikel ” som påstod sig ha visat att haven snabbt blivit mycket varmare på grund av mänskligt orsakad global uppvärmning” /…/ “Detta är bara det senaste exemplet på att klimatforskare gör bort sig med felaktig statistik.”

“Klimatologin är full av exempel på dålig statistik som går tillbaka till den ökända Hockey Stick-grafen och därefter. Peer review fungerar inte och det åligger amatörer att hitta felen. Forskare inom området bör vara skamsna”.

Klimatologin används för “fear mongering” för att få folk att acceptera vilka diktat som helst. För att inte bädda dåligt för sina barn och barnbarn är det en medborgerlig plikt att syna globalisternas “experter” och deras data. Det visar sig alltså, gång på gång, att de bluffar med sina kort. Sälla dig till oss som synar en bluff och säg också du “Bluffstopp” för våra barn och barnbarns skull.

Varmt på vikingatiden: https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/17/varmt-som-pa-vikingatiden/
Central Nature-artikel har dragits tillbaka: https://www.klimatupplysningen.se/2019/09/30/central-nature-artikel-har-dragits-tillbaka/

Roy Carlsson
Roy Carlsson
Gäst
5 oktober 2019 kl 18:36

Bäste Torsten… Har just tagit del av ditt inlägg i News Voice från den 24 maj i år. Blev kanske lite förvånad över att en kille med din höga utbildning håller en så låg moralnivå, att du döper de personer – som inte delar din uppfattning om klimatförändring – till ”Klimat-talibaner”. Tror inta att man plockar hem så värst många poäng på ett så billigt skämt. Men för att själv lägga mig på din nivå, så kanske jag skall utnämna dig till ”klimatstruts” – (alltså en som sticker huvudet i sanden, för att slippa se verkligheten)! Du har givetvis rätt i att vår planet under ”sin livstid” har haft ett antal stora skiftningar i temperaturen, detta av olika anledningar. Men så är dock inte fallet – den här gången. Jag tänker inte ge mig in på att beskriva en mängd – mer eller mindre – ointressanta detaljer och sidosprång, som du själv har roat dig med, utan går direkt på problemets orsak – den HÄR gången! Nämligen frågan: OM & VARFÖR – ökar temperaturen på planeten TELLUS…?? Den är du själv också medveten om, även om du försökt ”glida undan” genom att ställa frågan: • Vad ska industrier och bilar drivas med om inte kärnkraft ger oss ren elenergi? För givetvis är det just denna energiform – plus både vatten- vind- och sol-energi – som vi bör och måste satsa på i framtiden. INTE kol- och oljeprodukter som sker idag. Detta är ju – som du vet – inga dagsfärska energiformer, utan har behövt miljontals år för att bildas, för att nu – och på väldigt kort tid – som koldioxid återföras till kretsloppet. Samtidigt som man rensar urskogar och öar på den växtlighet som, med sin del i detta kretslopp, skulle kunnat ha använt sig av kolet för sin egen tillväxt, och samtidigt ha lämnat tillbaka syret till atmosfären. Jag tycker faktiskt att allt är ganska enkelt att begripa, så jag tror inte ens att man behöver vara ”professor emeritus” för att inse och begripa att detta givetvis rubbar balansen i vår atmosfär. Själv en ”mogen” 82-årig man, och med stort intresse för det mesta, blev en av dina”klimat-talibaner” efter att år 2007 ha läst Al Gores bok ”En obekväm sanning” – dock med lite tveksamhet: – ”Vad skulle man egentligen tro”? Då löste vi detta, genom att samma år resa till Grönland, eftersom vi ansåg at detta måste… Read more »

Janne
Janne
Gäst
Reply to  Roy Carlsson
6 oktober 2019 kl 13:24

Roy Karlsson

Du har i viss mån rätt då det är mest är den marginaliserade Gröna-Khmer-delen av regeringen som driver den miljökommunistiska politiken och ur det perspektivet är Klimat-talibaner smått missvisande, såvida det inte är en kombo av primitiva Talibankhmerer som vill återföra oss tillbaka till forntiden.

I en artikel i GP tar Per Bolund, från de Gröna Khmererna, upp hur tillväxten får stå tillbaka i vår återgång mot stenåldern p.g.a. en påhittad teori baserad på rent forskningsfusk. Men det är väl just därför du inte vill gå in i detaljerna för då blir fusket så sorgligt uppenbart. Din anekdotiska inuithistoria om rostiga slädar och döda hundar anslår dock en avsedd känslomässig sträng, men är ändå inte forskning.

“Bolund (MP) sätter klimatet framför tillväxten”
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bolund-mp-s%C3%A4tter-klimatet-framf%C3%B6r-tillv%C3%A4xten-1.18848759

Den av politiker gruppvåldtagna moder Svea håller ju redan nu på att ekonomiskt förblöda p.g.a. “Death by a Thousand Cuts” och det här som blir dödsstöten som gör slut på hennes lidande. Speciellt då med tanke på att halva Sverige redan idag har en ekonomisk härdsmälta.

Så man kan ju undra vem som har huvudet i sanden eller uppe bland de inbillat klimatförändrade molnen. Korkat p.g.a. egna kognitiva tillkortakommanden eller fegt p.g.a. att man viker sig för sekteristiskt grupptryck – välj själv…!

Åke Sundström
Åke Sundström
Gäst
2 augusti 2019 kl 13:14

Håller med, med ett undantag: Din underliga första fråga: “Vad ska industrier och bilar drivas med om inte kärnkraft ger oss ren elenergi”

Men en klimatskeptiker som du tycks vara, kan väl inte tvivla om svaret: att fortsätta att använda världen nära nog outtömliga energiresurser, i form av kol, olja och naturgas. På villkor dock, att man samtidigt ställer stränga miljökraft på kraftverken och med insikt om att långsiktigt stigande priser på energiråvarorna tvingar fram tekniska innovationer som sänker energibehovet per BNP-krona och därmed begränsar prisökningen storlek och göra systemet långsiktigt balanserat (eller “hållbart” som det numera heter i både vänster- och högerpropagandan).

På svensk nivå är lösningen ännu enklare, eftersom vi dag har en så stort elöverskott. Kapaciteten i relation till den optimala elförbrukningen (jämvikten vid fri konkurrens, d v s utan statliga straffskatter på fossila bränslen) ligger nämligen på nivå ca 50 procent (cirka 180 TWh kontra 120 TWh. Under överblickbar framtid behöver Sverige varken ny kärnkraft eller fler vindsnurror. Den pågående stängningen av våra åldrande kärnkraftverk handlar enbart om att avveckla det elöverskott som skapades av Erlanders och Palmes värsta misstag, 12-reaktorsprojektet. Ytterligare förvärrat av den senaste tidens besinningslösa vindkraftsbyggande. Sammantaget har alla de miljarder som satsats (ca 400) gått förlorade. Som jag visat i min skrift “Kärnkraften har gjort Sverige fattigare (2002).

Ett tips till Torsten Sandström: den mest seriösa diskussionen om klimatet och energipolitiken förs på Mats Jangdals blogg “Frihetsportalen”.

Och

Korp
Korp
Gäst
27 juli 2019 kl 10:29

Greta Thunberg är en revolutionär samhällsomstörtare uppbackad med stora pengar från den notoriske samhällsomstörtaren och multimiljardären George Soros.

https://anthropocene.live/2019/07/26/greta-thunberg-visar-korten/

Ulrik T
Ulrik T
Gäst
26 maj 2019 kl 11:55

Här förklaras “fenomenet” Greta https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0

Kjell Lindmark
Kjell Lindmark
Gäst
26 maj 2019 kl 08:56

Som man tydligt kan se i den översta grafen är vi inne i eller snarare i slutet av den femte interglacialen på drygt 400 000 år. Vi ser tydligt även att vår period är kallare än de 4 föregående varmperioderna. Vi kan även lätt se att vi är på god väg nedåt, trots en liten återhämtning efter Lilla Istiden. Vi har varit på väg in i en ny istid sedan 3300 år, sedan den Minoiska högkulturens dagar. Därefter har medeltemperaturen stadigt gått nedåt med tre mindre återhämtningar, under Roms uppgång, medeltida värmeperioden, och nutid.

Vi går ofelbart mot en ny istid och den lär inträffa när som helst, om 100 år, 1000 år eller flera tusen år ingen vet. Men att vi skulle ha kraft att ändra det genom att förse oss med energi är en övertro på vår förmåga. Forskare har genom att studera proxydata i bl.a. sediment konstaterat att en istid kan komma mycket snabbt, på endast 20 år kan vändningen komma. Men vi får ändå hoppas att det ligger betydligt längre fram i tiden.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
25 maj 2019 kl 09:02

hela denna klimatfars kan enkelt brytas ned i två delar:
#1. ett typiskt tonårsuppror (manipulerat) som varandes ett “kan själv”- syndrom, som kännetecknas av ett uppbrott från föräldraberoendet. Fysiskt uttryckt, obalans i energiflöden. 13 års barndoms enegiinflöde pockar på en balans i ett utflöde. I brist på barnets brist på data blir utflödet ensidigt. Ytterst att lätt manipulera.
#2. de som jobbat med opinionsindoktrinering vet att sådant är trögt och kostsamt. Och här stämmer inte ekvationen. En tonåring “strejkar” några dagar på en trappa och på kort tid är “budskapet” spritt över hela planeten. Manna regnar från…..? Kemiindustri som hamnar under radarn?

Lars Petersson
Lars Petersson
Gäst
Reply to  Åke i Sörmland
7 oktober 2019 kl 08:47

Sanningen om Greta Thunberg.
https://www.youtube.com/watch?v=P9sNMY1vIAo

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
25 maj 2019 kl 01:14

Kanske kan denna bild vara en förklaring
https://imgs.aftonbladet-cdn.se/v2/images/e40144c4-0ef4-49e7-a708-a9f9d0166999?fit=crop&h=975&w=1900&s=aa31d240ced6d962455f1732b7c872ae55238839

hur tänkte dom eller inte.

Fördumningen och okritiskt tänkande samt önskan att få trängas i mainstreamdikets värme förvandlar folk till zombies.
Att idiotförklara sig själv är ofarligt om medecinmannen övergivit dårhuset.

LeifB

Mats Jangdal
24 maj 2019 kl 17:07

Publicerade analys av Ernmans klimahotsbok här.
https://fridebatt.se/munchausen-spokar-igen/

Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
Gäst
24 maj 2019 kl 14:27

“Varför ska vi gå i skolan när vi ändå inte har någon framtid” hör jag precis just nu på SR och ett reportage från kungsträdgården i Stockholm där det demonstreras om klimatet.
Stackars ungdomar, det låter som de tror sig själva, när det hävdas att framtiden försvinner ut i intet.
Framtiden kommer naturligtvis att gestalta sig olika för olika individer, beroende på olika faktorer såsom utbildningsnivå, välstånd, psykisk hälsa, för att bara nämna några exempel.

Är vuxna inte skyldiga att få ungdomarna att förstå sådana enkla förhållanden.
Och få dem att se lite mer realistiskt på sin tillvaro.

Clas Kling
Clas Kling
Gäst
24 maj 2019 kl 12:49

Visst har du rätt i det mesta men jag tror att den simpla orsaken till hela inriktningen är det mest typiskt mänskliga, pengar och makt. En stor mängd av befolkningen har blivit vilseförda av globalisternas propaganda och lobbying. Många av våra politiker och många andra vill gärna vara med på tåget för det ger stora ekonomiska vinningar. Ta bara Fredrik Reinfeldt som ett exempel och han är inte ensam.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
24 maj 2019 kl 11:39

Det värsta är utan tveka att socialisterna inte kan lämna landsbygdsbefolkningen ifred för producera livsmedel till nationen.
Om någon duktig räknenisse kunde berätta för svenska folket hur många miljarder utplundrade kronor som finns inbakade i produktionskostnaderna
lantbrukarna tvingas betala.