Bitte Assarmo och Magnus Nilsson. Foto: privat respektive Polismyndigheten

Bitte Assarmo och Magnus Nilsson. Foto: privat respektive Polismyndigheten

Bitte Assarmo och Magnus Nilsson. Foto: privat respektive Polismyndigheten
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/september/kommunpolis-far-pris-av-upplands-bro/
https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=63541