Rive Juridiska Byrå – Specialistbyrå i arbetsrätt som skapar ny svensk rättspraxis i Arbetsdomstolen

0
375

Rive Juridiska Byrå - Specialistbyrå i arbetsrätt. Foto: Hunters Race. Licens: Unsplash.com
Foto: Hunters Race. Licens: Unsplash.com

Arbetsrätten är stark i Sverige, men det händer regelbundet att enskilda arbetstagare kommer i kläm. RiVe Juridiska Byrå berättar om vikten av att driva vissa fall vidare till domstol och om tingsrätten inte är med på banan då gärna vidare till högsta instans.

RiVe Juridiska Byrå ställer upp för enskilda som farit illa på arbetsmarknaden. Vissa ärenden går vidare från tingsrätten till Sveriges högsta rättsinstans inom arbetsrätten, Arbetsdomstolen, AD.


RiVe har anhängiggjort ett antal ärenden i AD. Vissa av dessa har legat till grund för beslut om hur den svenska rättstillämpningen ska se ut. Vi har tittat på några domar som illustrerar väl hur avgörande det kan vara för enskilda att ta hjälp av en specialistbyrå i arbetsrätt som exempelvis RiVe Juridiska Byrå.

Helikoptertekniker vann i Arbetsdomstolen

En helikoptertekniker som genomgått en utbildning utomlands på sin arbetsgivares bekostnad valde att sluta kort efter att han gått utbildningen, som hade kostat arbetsgivaren några hundra tusen kronor. Den före detta arbetsgivaren yrkade att muntligt avtal ingåtts om att helikopterteknikern skulle betala tillbaks en del av kostnaden för utbildningen ifall han slutade inom fem år, något som helikopterteknikern bestred hade skett.


Helikopterteknikern förlorade fallet i tingsrätten, men tillsammans med Sveriges största arbetsrättsbyrå vann han samma mål i AD.


AD dömde att den förre arbetsgivaren skulle få betala helikopterteknikern nästan över 230 000 kronor för rättegångskostnader, dels för processen i tingsrätten och dels för processen i arbetsdomstolen, AD. Enligt domen behövde helikopterteknikern inte heller att betala någon ersättning till den förre arbetsgivaren i motsats till vad tingsrätten hade dömt.

Svärande undersköterska fick rätt i arbetsdomstolen, AD

I ett annat fall företrädde RiVe en undersköterska i AD. Undersköterskan hade avskedats av Falkenberg Kommun efter att ha använt ett mycket olämpligt språkbruk då hon skulle hjälpa en brukare på det äldreboende där hon jobbade.

Tingsrätten hade dömt kvinnan att betala ersättning till kommunen. När hon med hjälp av RiVe överklagade fallet i den högre instansen AD fick kvinnan rätt.


AD dömde Falkenberg Kommun att betala runt 400,000 kronor till undersköterskan, som gick fullt vinnande från målet.


AD ansåg även att det varken fanns saklig grund eller laga skäl för uppsägning.

Anställd fick rätt mot arbetsgivaren och facket

I ett tredje fall sade Coop upp en av sina anställda på grund av arbetsbrist. Dessförinnan hade Coop och fackförbundet kommit överens om att det rådde arbetsbrist och att det var den aktuella arbetstagaren som skulle sägas upp.

Arbetstagaren anlitade då RiVe Juridiska Byrå som konstaterade att fackförbundet och arbetsgivaren båda hade gjort fel bedömning och att avtalet som fackförbundet och arbetsgivaren hade slutit inte var giltigt. Tillsammans väckte arbetstagaren och RiVe talan vid tingsrätten mot Coop Stormarknader.


RiVe och klienten vann målet i tingsrätten, men Coop överklagade det vidare till högsta rättsinstans, AD. Där avgjordes målet igen i favör av RiVe:s klient.


Arbetsdomstolen utfärdade även rättspraxis för alla underinstanser om hur skadeståndsbeloppen ska avgöras i ett ärende där arbetsgivaren och fackförbundet tillsammans överträtt LAS som i detta fallet, och arbetsgivaren sagt upp en anställd under påstådd arbetsbrist trots att så inte var fallet.

Hyresgästföreningen blev stämd på miljonbelopp

Slutligen hade RiVe Juridiska byrå hand om ett fall där byrån för klients räkning stämde Hyresgästföreningen på över 1 miljon kronor, en före detta medlemsrekryterare hade avskedats. Hyresgästföreningen påstod att den före detta medarbetaren hade misskött sig och utövat maktmissbruk.


RiVe processade ärendet i domstol för klienten och vann till slut mot miljonbelopp mot Hyresgästföreningen.


Vi har frågat en av RiVe Juridiska byrås jurister, Jur. Kand. Henric Einarsson vad som driver honom i hans arbete.

Jag och förmodligen alla här på byrån har ett oerhört stärkt brinnande intresse för att helt enkelt bara vinna.

Vi är tävlingsinriktade vinnare helt enkelt och det är också det som krävs för att jobba på den nivån där vi jobbar.

Vi har en grupp jägare och en grupp kvalitetssäkrare, sedan så kör vi på tills vi är i mål. Man kanske kan säga att skillnaden mellan oss och rottweiler är att rottweilern till slut släpper bollen, det gör inte vi”.

Extern skribent

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.