Kravallpolis och tänkaren. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com

Kravallpolis och tänkaren. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com

Kravallpolis och tänkaren. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com