Inget konsensus bland klimatforskare. Diagram: Jonova

Inget konsensus bland klimatforskare. Diagram: Jonova

Inget konsensus bland klimatforskare. Diagram: Jonova

Greta Thunberg (foto pixelerat för att skydda upphovsrätten). Torsten Sandström (foto: selfie) och Heidi Avellan (foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 3.0)