Jens Veiersted. Foto: Arnt-Olav Enger, TV Helse Norge

Jens Veiersted. Foto: Arnt-Olav Enger, TV Helse Norge

Jens Veiersted. Foto: Arnt-Olav Enger, TV Helse Norge