Rebecca Weidmo Uvell. Pressfoto: Tomlinstudio

Rebecca Weidmo Uvell. Pressfoto: Tomlin Studio
https://tomlinstudio.myportfolio.com/

Rebecca Weidmo Uvell kommenterar medierna om 11,000 p"klimatforskare". Montage: NewsVoice.se