Tabell : Privata skolor och social kvalitet

Tabell: Antal vinstsdrivande friskolor

Tabell : Privata skolor och social kvalitet