Tabell: Skolresultat och jämlikhet

Tabell: Antal vinstsdrivande friskolor
Tabell: Antal vinstsdrivande friskolor
Tabell : Privata skolor och social kvalitet