Nina Cromnier, GD på Strålsäkerhetsmyndigheten. Pressfoto: Hans Alm.

Nina Cromnier, GD på Strålsäkerhetsmyndigheten. Pressfoto: Hans Alm.

Nina Cromnier, GD på Strålsäkerhetsmyndigheten. Pressfoto: Hans Alm.
https://www.hansalm.com/