Bild: Redaktören hittade en gammal “bioelektrisk apparat” på en loppmarknad i Stockholm. Foto: Torbjörn Sassersson.

Bild: Redaktören hittade en gammal “bioelektrisk apparat” på en loppmarknad i Stockholm. Foto: Torbjörn Sassersson.

Bild: Redaktören hittade en gammal “bioelektrisk apparat” på en loppmarknad i Stockholm. Foto: Torbjörn Sassersson.