Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020. Pressfoto: Ulf Palm för Folk och Försvar.
https://folkochforsvar.se/pressrum/

Anders Danielsson, statlig utredare för Sveriges psykologiska försvar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.