Dag Mattsson är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV.

Dag Mattsson är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV.

Dag Mattsson är ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV och ledamot av Högsta domstolen (2020). Pressfoto: Högsta Domstolen (Domstol.se)
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/justitierad/dag-mattsson/