Gula västarna i Provence. Privat foto.

Gula västarna i Provence. Privat foto.

Gula västarna i Provence. Privat foto.