Rebecka Le Moine, egetverk

Marlen Fuglsang och Frida Bramstedt (KD)

Rebecka Le Moine, egetverk

Marlen Fuglsang och Frida Bramstedt (KD)
Svensk Jakt och i skärmbild BertilForsberg. Foto: Boo Westlund. "Starkt stöd för halverad vargstam"