Mona Walter (pressfoto) och Magnus Manhammar (pressfoto, Regeringen.se)

Mona Walter, pressfoto

Mona Walter (pressfoto) och Magnus Manhammar (pressfoto, Regeringen.se)
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/magnus-manhammar_639da251-c800-4b3d-a8c5-6626094c9035

Mona Walter, pressfoto