Foto: Newsvoice.se

Ingemar Ljungqvist, 4 feb 2020, Stockholm. Foto: NewsVoice.se

Sheratonvakt beordrar NewsVoice med orden: ”Stoppa undan kameran!” den 4 feb 2020. Foto: Newsvoice.se

Ingemar Ljungqvist, 4 feb 2020, Stockholm. Foto: NewsVoice.se
Foto: Newsvoice.se