Börje Peratt (eget verk). Sida från Expressen.se (pixlad). Montage: NewsVoice

Börje Peratt (eget verk). Sida från Expressen.se (pixlad). Montage: NewsVoice