Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten

Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten
https://www.shutterstock.com/image-photo/business-people-walking-down-street-talking-123214138

Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138