Annika Linde, Anders Tegnell och Karin Tegmark Wisell. Pressfoton från Folkhälsomyndigheten

Annika Linde, Anders Tegnell och Karin Tegmark Wisell. Pressfoton från Folkhälsomyndigheten

Annika Linde, Anders Tegnell (foto: Lena Katarina Johansson) och Karin Tegmark Wisell (foto: Lena Katarina Johansson). Pressfoton från Folkhälsomyndigheten

Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder.