TIME: Svensk coronastrategi [för de äldre] kan sluta i historisk massaker på äldre

publicerad 10 april 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Äldre patient på sjukhus. Foto: Shutterstock.com

NOTERAT. Den amerikanska ansedda tidskriften Time Magazine med en upplaga på 5,3 miljoner exemplar har låtit intervjua svensk sjukhuspersonal som inte får komma till tals i svenska medier. En överläkare varnar att svensk coronastrategi kan sluta med en historisk massaker på äldre.

Det handlar om den svenska liberala hanteringen av Covid-19-smittan. Vad som kritiseras särskilt är att svensk vårdpersonal beordras att fortsätta arbeta även vid bekräftad coronasmitta. Time skriver i artikeln: “Sweden’s Relaxed Approach to the Coronavirus Could Already Be Backfiring” att dödligheten i Sverige ligger på 7,68%, alltså mer än dubbelt så högt som hos våra nordiska grannländer. 

Förtroendet för de svenska myndigherernas coroinastrategi är utsatt för intensiv kritik i utländsk press sedan en period. Sverige fäljer inte ens WHO:s uppmaningar.

“Currently, experts say the Swedish government is not following the World Health Organization’s (WHO) guidelines, which advise countries with COVID-19 outbreaks to contact trace where possible and to adopt strict self-isolation measures. “I’m surprised and frustrated that they still have not taken any action or listened to the advice of organizations like WHO,” says Brusselaers. “They disregard any prediction model that has been published by experts in the field and they don’t even give a defense.””

Överläkaren på det svenska sjukhuset som tillfrågades av Time känner att det är viktigt att informationen kommer ut, men vill vara anonym.

“A head doctor at a major hospital in Sweden says the current approach will “probably end in a historical massacre.” He says healthcare workers at his hospital who have tested positive for the virus but are asymptomatic have been advised to continue working. He asked to remain anonymous because “it is frowned upon to speak of the epidemic or to go against the official vision” but said he felt a need to speak out from an “ethical and medical point of view.””


Med andra ord säger de svenska myndigheterna och politikerna en sak offentligt, att de äldre ska skyddas, men i praktiken tillåts smittan spridas bland de äldre vilket gör äldreboenden till veritabla ättestupor (red anm).


Förtroendet för svenska myndigheter kan falla även nationellt

Time konstaterar att svenskar normalt har ett högt förtroende för myndigheters och politikers bedömningar och beslut, men Cecilia Söderberg-Nauclér, som är expert inom patologi och mikrobiologi, säger att detta kan komma att ändra sig snart.

Time skriver även om Folkhälsomyndighetens strategi:

“Anders Tegnell, Sweden’s chief epidemiologist overseeing the government’s response to COVID-19 has said the government should allow the virus to spread slowly through the population, an approach initially employed by the United Kingdom and the Netherlands before both countries rapidly changed strategy amid mounting evidence that this approach would still overburden health care systems. Tegnell told Swedish TV on April 5 that COVID-19 could be stopped by “herd immunity or a combination of immunity and vaccination.””

Något förvirrande är det att konstatera att Folkhälsomyndigheten i Sverige samtidigt förnekar att de tillämpar en strategi om att tillåta en naturlig flockimmunitet utvecklas i populationen.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice