De anonyma hotens tid – En debatt om debatter och skadad åsiktsfrihet

publicerad 13 juni 2020
- av Jan Norberg
Diskussion. Foto: Jopwell.com. Licens: Pexels.com
Diskussion. Foto: Jopwell.com. Licens: Pexels.com
Diskussion. Foto: Jopwell.com. Licens: Pexels.com

METADEBATT. “Konsekvenserna av detta repressiva åsiktsförtryck blir därför näst intill bisarra när sjuka och förtryckta individer i ren frustration börjar hota varandra på anonymitetens altare”. Det skriver Jan Norberg som kommenterar en anonym rasistisk person som hotar NewsVoice redaktör i kommentarsfältet.

Text: Jan Norberg

I en demokrati har vi alla, åtminstone på papperet, tillerkänts en grundlagsskyddad rätt till åsikts och yttrandefrihet. Rättigheter som vi skall vara rädda om, men kanske också rädda för. I den tidsanda som rådde då dessa rättigheter tillskrevs medborgarna fanns ett patos för att individen skulle ha möjlighet att helt fritt uttrycka och yttra sina åsikter, åtminstone så länge man inte hotar eller kränker andra.

I ett samhälle och i en tid då vi inte hade internet så blev vi istället blev tvungna att i tal eller skrift ge uttryck för våra åsikter varför lagstiftarna antog att åsikts och yttrandefriheten respekterades av alla parter. Det sågs som ett privilegium att kunna utnyttja dessa rättigheter och alla vilka gav uttryck för sin åsikt beundrades för sitt mod och åtnjöt vederbörlig respekt, det sågs som något modigt och nobelt.

Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg – Foto: NewsVoice

Givetvis har det i alla tider funnits en viss rädsla för överheten, något som ibland tvingat människor med åsikter att skriva ned sina åsikter anonymt. Analogt med att åsikten uttryckts anonymt så har den också omedelbart tappat i värde och dignitet, att öppet stå för sin uttryckta åsikt utan risk för repressalier sågs som givet i en demokrati. Anonyma åsikter sågs mer som ”klagomål” och kunde enkelt avfärdas utan bemötande, för vem skulle man bemöta?

Respekten för överheten gjorde att svensken organiserade sig för att i grupp kunna uttrycka sin kollektiva åsikt, så växte tex arbetarrörelsen fram i Sverige under tidigt 1900-tal. Åsikter från gruppen fick större genomslag och kunde påverka utvecklingen, den enskilde individens åsikts och yttrandefrihet fick underordnas den kollektiva uppfattningen om vad som ansågs vara majoritetens åsikt. Ganska snabbt kollektiviserades den svenska åsiktsbildningen så att den enskildes åsikter fick allt mindre utrymme till förmån för dem vilka utsetts att för gruppens räkning föra talan.

Bildandet av politiska partier i hyggligt modern tappning utvecklade den representativa åsiktsbildningen, dvs kollektivet röstade fram de ledare man ansåg bäst kunde representera majoritetens åsikter. Den ursprunglige Ombudsmannen hade sett dagens ljus, en ack så typisk svensk ”uppfinning”.

Hur har det då gått med avsikterna vilka låg till grund för den grundlagsskyddade rätten att på ett individuellt plan fritt uttrycka sina åsikter?

I Sverige har kollektiviseringen och den ohederliga hjärntvätten i sann socialistisk anda ständigt undertryckt individens rätt och i stället alltid försökt få individen att underordna sig kollektivets uppfattning, vem tror han/hon att han/hon är vilken skulle ha mage att ge uttryck för sin enskilda åsikt?

När väl Ombudsmannens tid etablerat sig i sann socialistisk anda startade också stigmatiseringen av individer med vilja att uttrycka sin personliga åsikt, kom inte här kom! Oviljan och rädslan att som enskild individ ge uttryck för sin personliga åsikt blev ett signum i det socialistiska Sverige, stigmatiseringen drevs till fulländning och kollektiviseringen var snart ett faktum.

Idag ser vi tydligt att svensken blivit synnerligen obenägen att personligen stå för sina åsikter. Rädslan för vad andra skall tycka om någon uttrycker sin personliga åsikt har idag fått helt sanslösa konsekvenser, i synnerhet i ljuset av Internet och de anonymiseringstjänster som står oss alla till buds.

En djupare analys antyder att det idag finns en uppdämd ilska och aversion mot olika samhällsföreteelser och andra människors åsikter från många individer, men det paras med olustkänslan och rädslan för att bli korsfäst varför en bedövande majoritet väljer att avstå från sin grundlagsskyddade rätt att uttrycka sin personliga åsikt. Internet och alla olika forum kopplade till detta medium har visat att endast om man kan uttrycka sina personliga åsikter under garanterad anonymitet så törs individen kanalisera sin frustration och ilska.

Om vi tex tar MSM och Statsmedia (SVT/SR) samt den så berömda åsiktskorridoren så har den inneburit att man inte ens längre behöver stigmatisera individer, alla individer har nästan undantagslöst förstått att oliktänkande inte göre sig besvär att försöka framföra sina personliga åsikter. Som för att riktigt gnida in åsiktsförtrycket så sitter det tex i SVT självutnämnda experter för att tolka och förklara det budskap tex politiker framför, att vi själva som fria individer till äventyrs skulle kunna tänka och tolka anses av dessa politiska åsiktsuttolkare som helt uteslutet. Därtill anses vi alltför korkade.

Hur fria är vi då egentligen under vår grundlagsskyddade åsikts och yttrandefrihet i Sverige?

Det är ett allvarligt sjukdomssymtom att så många endast vågar uttrycka sin personliga åsikt om de kan garanteras säker anonymitet. Det hotar demokratin.

Det finns också ett utbrett förakt från politiker, myndighetsutövare och rättsväsende gentemot den fria åsiktsbildningen. Det går inte att tolka tex existensen av en statsfinansierad åsiktspolis i form av Tomas Åberg, aka Näthatsgranskaren, på annat sätt än att den fria åsikts och yttrandefriheten skall ställas under tillsyn av en politiskt utsedd åsiktskommissarie på värsta sovjetmanér.

Konsekvenserna av detta repressiva åsiktsförtryck blir därför nästintill bisarra när sjuka och förtryckta individer i ren frustration börjar hota varandra på anonymitetens altare. När man når lågvattenmärken som kommentarsfältet här på NewsVoice så inser man att det gått för långt. Min förra artikel i NewsVoice ger en bra bild hur illa det är ställt när frustrationen från en enskild tar sig helt bisarra uttryck, att Torbjörn Sassersson (som är gift med en afrikanska) blir hotad på det sätt som syns i kommentarsfältet i min artikel för att vederbörande inte får framföra sina åsikter anonymt ligger långt bortom det acceptabla.

Klipper in några av individens färska hotkommentarer riktade tilll redaktören på NewsVoice:

Nigger Grave Digger, 11 juni 2020, kl 09:01
“Negerälskare och gamla landsflyktiga bögar. Fy fan för kulturmarxistisk skit. Tror jag ska börja beställa en massa prylar hem till dig Tobbe.”

Nigger Grave Digger, 11 juni 2020, kl 15:47
“Ska jag beställa sexleksaker du kan hugga i negerfittan och det egna arslet eller vill du ha någonting annat?”

The Real Dick, 12 juni, 2020, kl 11:12
“Om inte den totalitära åsiktsregistreringen upphör omedelbart kommer löskukarna som en strid ström av paket med posten och många löskukar blir det.”

Sven Dufva, 12 juni 2020, kl. 20:30
“Imorgon runt kl 13:00 börjar ett par dygns intensivt beställande av varor i ditt namn. Någon gång i början eller mitten av veckan kommer du få ha ca 100 st olika kontakter med diverse företag. Have fun!”

Warl Kang, 12 juni 2020, kl 23:26
“Ca 14 timmar kvar. Tick Tack Tick Tack.”

[Redaktörens anm: personen använder ofta samma IP:nr, men varierar ibland alias.]

Är det den här samhällsutvecklingen vi vill se? Personligen tycker jag att det nu är dags för alla och envar att stå upp för våra åsikter med verifierbara namn, säg och tyck vad du kan stå för.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: metadebatt
 • @ Thomas Nygren 6 juli, 2020 at 23:12

  Yttrandefriheten. Har den några gränser?

  Din fråga är retorisk och därmed lite svår att besvara på annat sätt än du själv valt att göra.

  Nu handlade denna artikel mer om hur många med hänvisning till åsikts och yttrandefrihet tar skydd bakom anonymitet för att kunna vräka ur sig i princip vad som helst.

  Vi kommer då mer in på de bakomliggande orsakerna till varför människor för att kunna ge uttryck för sin grundlagsskyddande åsikts och yttrandefrihet känner ett behov att vara anonyma??

  Vore intressant att få din syn på varför det blivit så i det vi fortfarande med viss möda benämner demokrati.

  Ser fram emot ditt svar.

 • Yttrandefriheten. Har den några gränser?

  Likväl som yttrandefrihet är en oumbärlig grundsten i en demokrati, så måste demokrati vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Kan man ens föreställa sig en diktatur med full och oinskränkt yttrandefrihet? Det räcker men en analys av begreppet “diktatur”, för att förstå att demokrati måste vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Vad innebär då “full och oinskränkt yttrandefrihet”. Skall antidemokratiska krafter ha full rätt att propagera mot demokratin och demokratiska värderingar? Skall fascister och kommunister samt radikala religiösa grupperingar, vilka kämpar mot demokrati och yttrandefrihet, till fullo omfattas av en oinskränkt yttrandefrihet? Svaret måste paradoxalt nog och tveklöst bli JA! Hur olustigt det än kan kännas, så måste även antidemokratisk krafter ha rätt att fritt yttra sig i en demokrati. Om inte, så har vi “de facto” ingen full och oinskränkt yttrandefrihet och därmed ingen reell demokrati. Då har vi bara en låtsasdemokrati, där de med de för tillfället politiskt korrekta åsikterna, får komma till tals. I en verklig demokrati, med full och oinskränkt yttrandefrihet så måste alla, hur “udda, skrämmande eller osmakliga” åsikter de än har, få komma till tals.

  Finns det då inga gränser för yttrandefriheten? Det fria ordet begränsas idag av lagstiftning emot förtal och hets mot folkgrupp. Detta för att yttrandefriheten inte skall stå i konflikt med en annan av demokratins grundstenar, nämligen “mänskliga rättigheter”. Det finns också vissa verksamheter, som kräver att de som skall involveras, skriver på avtal om tystnadsplikt. Här handlar det främst om offentliga verksamheter som försvar, polis och sjukvård, men även om större företag som vill skydda sig mot industrispionage mm. Dessa avtal om tystnadsplikt, är i sammanhanget att betrakta som särfall, dels då de är av enskilda, “frivilligt påtagna inskränkningar”, och dels då de syftar till att skydda känsliga verksamheter mot spionage samt enskilda individers personlig integritet. Då dessa lagar och inskränkningar, ytterst handlar om att skydda mänskliga rättigheter, så kan de inte sägas stå i strid med en full och oinskränkt yttrandefrihet.

  Att vi skall ha ett demokratiskt styrelseskick är inte av naturen givet. Ett demokratiskt styrelseskick, vilar ytterst på att konsensus råder inom en majoriteten av ett samhälles medborgarna, om att ett sådant styrelseskick är det för tillfället bästa, eller åtminstone det minst dåliga styrelseskicket. Alltså, ett demokratiskt styrelseskick är inte statiskt och kan därför heller inte tas för givet. Vill vi leva i en demokrati, med alla dess rättigheter men även skyldigheter, så måste vi alltid vara beredda att försvara den.

  Hur skall då vi som är demokrater, skydda vår yttrandefrihet från antidemokratiska krafter? Självklart genom att låta alla komma till tals. Hur skall vi annars kunna veta vad dessa krafter egentligen vill? Det är först när vi får höra vad de antidemokratiska krafterna vill, som vi kan gå i polemik dom emot. “Det är först när vi lyfter på stenarna som vi faktiskt kan se vad som egentligen krälar fram”. Historien har visat att människan har en inneboende längtan efter frihet och framförallt efter rätten att kunna uttrycka sig fritt. Att förbjuda, censurera eller trycka ner åsikter, skapar bara martyrer och en fertil grogrund för fördomar och osaklig retorik. I en fri och öppen debatt kan alla åsikter belysas, skärskådas och bemötas av alla och envar. Slutsatsen här måste bli att demokratin och det fria ordet, endast kan försvaras av det fria ordet.

  • Ynkligt värre. Att under anonymitetens skydd hota en småbarnsfamilj genom att beställa 100 dildos är infantilt barnsligt fegt. Att sedan inte ens våga genomföra det hela säger väl allt om individens personliga mod. Vore du modig, skulle du ställt upp på den svages sida, mot den starke.

 • Inte för att jag vill strö salt i såren eller på annat sätt raljera över alla hotfulla anonyma nättroll, men lite nyfiken är jag ju. Så hur många lösk—ar fick redaktören Sassersson med familj skickade hem till sig??

  Skämt åsido så är nog dessa anonyma nättroll bara en del i ett av de aktiva nätverken som med alla till buds stående medel försöker tysta oliktänkande.

  Newsvoice har den senaste tiden tydligen varit drabbad av en rad olika störningsförsök, nu när kommentarsreglerna är strikta och tvingar bort alla dårar vilka under anonymitet ger sig in i debatten så kommer hämnden mot NV. När dessa anarkister på yttersta vänster och högerkanten inte fritt får härja anonymt så drar de sig uppenbarligen inte ifrån att ta till andra medel.

  Jag hoppas att min kommentar får dessa extremister att gnissla tänder och bli ännu mer förbannade på mig, kom gärna och hälsa på så att jag får se ansikten bakom dessa marodörer. Jag funderar på att sätta upp staty av Donald Trump så att ni hittar hit.

 • @Jan Norberg

  Jag är för det bästa för framtidens generationer med vetenskapliga evidens som grund. Detta har lett till att jag är för ekologisk hållbarhet och en hög nivå av vänsternationell demokratisk socialism, inkl. mycket direktdemokrati.

  Viljan hos en nationalkapitalist att tro på högerdemagoger förvånar mig inte. Min bild av Stalin är lyhörd och intelligent, samt ytterst ansvarig för att Sovjetunionen, samt kanske världen, förblev någorlunda demokratiskt genom att stoppa Hitler. Han ville inte ha stjärnor på axlarna eller rida på vit häst för det. I Ryssland är han fortfarande en stor hjälte hos många.

  Det är just dagens brist på kollektiva lösningar som gör nationen är så svag. Beredskapen är obefintlig. Själv menar jag att vi måste skapa balans mellan kollektiva och privatägda lösningar.

  Det finns yttranden som bör modereras bort. Var nivån ligger hänger på lagstiftningen och sunt förnuft hos utgivaren. En sak borde man dock kräva, nämligen att det är evident sanning och håller sig till sak.

  Det är INTE kollektivismen som gör att vissa inte vågar uttrycka sin egen uppfattning, snarare den höga arbetslösheten och existensen av repressalier baserat på politisk åsikt. Man kan bry sig om sanning, även om den framförs anonymt, helt enkelt för att man värderar sanning högt.

  Stagnation och kaos har utvecklats av marknadsliberala EU-vurmare som har arbetat för finanskapitalet de senaste tre decennierna, inte av kollektivister. Att politikeradeln inte behöver ta hänsyn till individernas synpunkter beror på massivt samarbete med finanskapitalets ljugande och vilseledande medier.

  I kommunisternas Proletären tycker jag att det är riktigt högt i tak. Se ex. på rubriken “Vänstern har opererat bort verkligheten“, även om de saknar kommentarsfält och medlemmarna därför sannolikt har förirrat sig in på finanskapitalet spionerande, smygcensurerande och manipulerande plattformar.

  • Ja, nog har vänstern opererat bort verkligheten alltid. Vilken normal människa med förståndsgåvorna i någorlunda behåll kan hylla Stalin??

   Du utgör för mig det yttersta beviset på en fullständigt hjärntvättad och stenhård kommunist, grattis Martin!!

   Att Proletären har högt i tak kanske beror på att de helt tagit bort “taket”, skillnaden är hårfin mellan denna hard core variant av kommunism och den vilken 7-klövern företräder. Båda har inte bara tagit bort taket, de har också burit ut golvet, så snart rasar verkligheten in över dem samtidigt som väggarna rasar in över dem.

  • Ja det är inte alltid lätt att vara konsekvent Martin?

   Det är mycket snack om psykopater hit och dit från din sida (är du ens legitimerad?) men sen försvarar du med näbbar och klor en av de allra värsta i historien. Hur rimmar det i betraktarnas ögon tror du?

   Om Stalin är ansvarig för stoppandet av Nazityskland kan man debattera länge men hans egen åsikt var att han inte skulle klara det utan hjälp utifrån. Sanningen är nog närmare att inget enskilt land hade den förmågan. Sen fick ju många sovjetiska satellitstater lida tungt under Kremls ok efter kriget så det var ju pest eller kolera.

 • @Torbjörn

  Det är märkligt att den som förespråkar yttrandefrihet angriper människor så grovt de sannolikt ofta väljer att inte vilja yttra sig mer … på Newsvoice. Ännu mer märkligt är det att redaktören tillåter det. Vad skulle Newsvoice eller yttrandefriheten tjäna på detta?

  Varför inte låta de mindre mentalt bemedlade spy galla omkring sig på sin egen blogg, istället för att sänka Newsvioice? Yttrandefrihet betyder att människor får yttra dig. Det betyder faktiskt INTE att redaktören måste publicera det.

 • Anonyma åsikter, som håller sig till sak, kan bemötas. Man kan tillåta anonyma kommentarer i dagens oligarkiska repressaliesamhälle, med hög arbetslöshet och hög ojämlikhet, till förmån för de förtryckta och myndighetspersoner.

  När däremot någon bryter mot lagen, eller inte håller sig till sak, eller håller på med annat trixande eller är utbränd, så finns all anledning att moderera, d.v.s. att inte godkänna kommentaren, samt att torrt meddela kommentatorn om orsaken, ex. “Din kommentar: ‘Jan Norberg är en djävla XXXXXX!’ bryter mot §X i kommentarsreglerna och har därför inte godkänts”.

  Nätet är fullt med skräp som är ointressant, eller fall för medicinering, eller kanske polisen, d.v.s. inget för mig som läsare av Newsvoice.

  I övrigt är jag trött på försök att associera allt dåligt med socialism. I marxistisk bemärkelse ämnar socialism skapa det klasslösa samhället, men de som har gjort sig själva till en ny politikeradel med höga arvoden och ökat klassskillnaderna i vårt samhälle i tre decennier, vilket gynnat 10% och 1% allra mest, är inte socialister.

  Newsvoice må vara nationalkapitalistiskt, men kalla inte överarvoderad politikeradel, mediemoguler eller deras lakejer för “socialister”! Det är ren lögn.

  Att vi individer måste underordna oss kollektivets uppfattning, när vi väljer våra representanter, som skapar de lagar som vi måste följa, är “representativ demokrati”, OM detta fungerar, eller i Sverige ev. en media-inducerad oligarkisk masspsykos styrd av främmande makt. Vill man inte ha ombud så går man ur facket och stödjer, samt röstar givetvis på, partier för ökat inslag av direktdemokrati, likväl måste vi underordna oss den direktdemokratiska viljan.

  • Martin, du är urtypen för en hjärntvättad socialist/kommunist vilken i alla väder försöker relativisera socialismens/kommunismens alla tokigheter. Du överger aldrig idealen som du drivs av, det är synd för du har en viss grundpotential på det politiska området.

   Din beundran för Stalin bemöter du tex aldrig när övriga debattörer försöker argumentera med dig, men nu handlar ju inte denna artikel om kommunismen iofs. Den handlar om åsikts och yttrandefrihet.

   Du säger att vi alla måste underordna oss kollektivets uppfattning, det är ju faktiskt detta som är demokrati och som du, trots din socialistiska/kommunistiska övertygelse, verkar tro på som styrelseskick. Jag tror att din uppfattning om demokratibegreppet är en frukt av att Du själv aldrig behövt leva under en kommunistisk regim där kollektiviseringen drivits till sin fulländning, tex som i Stalins Sovjetryska tappning.

   Det problem med kollektivisering som jag tar upp i den här artikeln är att Sverige av idag utvecklat samma repressiva form av åsikts och yttrandefrihetsförtryck som Stalin införde i Sovjet.

   Det finns anledning att ställa sig frågan varför individualismen medvetet har undertryckts av kollektivismen så till den grad att ingen (under eget namna) ens vågar uttrycka sin egen respektive uppfattning i dagens Sverige, annat än om man får full anonymitet. Min slutsats blir att vi redan lever under samma förhållanden som under tex Stalin.

   Det finns en relativt spridd uppfattning att det inte spelar så stor roll om någon tycker och yttrar något under anonymitet, det är Vad som sägs i sak som är det viktiga. Det är ju så tokigt att klockorna stannar!

   Just att sakfrågan ställs i centrum och att individen vilken framför åsikten sätts i bakgrunden är ju resultatet av en fulländad kollektivisering. Vikten av åsikten tappar ju helt sitt värde om den är anonym, för vem skall bry sig om vad som sägs i sak om det sker anonymt?

   Driver man uppfattningen att det endast är sakfrågan som är intressant så har man ju per definition accepterat kollektiviseringens grunder. Den stagnation och det kaos som Sverige nu utvecklat beror ju till stor del på att kollektiviseringen fulländats, våra “Ombudsmän”, dvs politikerna har ju lyckats skapa en egen värld där man inte behöver ta hänsyn till individernas synpunkter. Tvärtom så har man under kollektiviseringens fana lyckats tysta åsikts och yttrandefriheten genom att skrämma individen med en kraftfull stigmatisering som utvecklat en veritabel rädsla för att ge uttryck för sin egen och personliga uppfattning.

   Ett veritabelt hot mot demokratin om du frågar mig Martin.

   Jag väljer att citera inledningen av din kommentar:

   “Anonyma åsikter, som håller sig till sak, kan bemötas. Man kan tillåta anonyma kommentarer i dagens oligarkiska repressaliesamhälle, med hög arbetslöshet och hög ojämlikhet, till förmån för de förtryckta och myndighetspersoner.”

   Det är förvånande att Du inte tacklar grundproblemet, du verkar acceptera anonymitet utan att ställa dig frågan varför individerna är så förtryckta att de inte vågar stå för sina åsikter. Var är din revolutionära analysförmåga Martin?

 • Tack för kommentarerna. Tyvärr är nog många oroliga för trollet som hotat med att massbeställa varor till min hemadress, men inget har så här långt kommit överhuvudtaget och trollet är nu utelåst från NV så att vi slipper slösa tid och energi på denne.

 • Tack för era kommentarer.

  Jag har alltså tidigare (nu borttagna) låtit publicera trollets kommentarer för det kan anses vara av allmänintresse att se hur redaktionen på en fri nättidning, eller för all del även på ett etablerat media, utsätts för hot eller repressalier. Dessa kan komma från en myndighet, en tankesmedja, sociala mediejättar, politiska ledarskribenter, en NATO-division, politiskt drivna internettroll, högerextremister, vänsterextremister, religiösa extremister vid sidan av bots (robotar på internet) som försöker tränga in för att försöka parasitera på serverkapacitet (vilket varit fallet senaste månaderna).

  Det flesta av dessa angrepp tar vi bort och ni ser dem aldrig. Vissa politiska angrepp ute i systemmedia besvarar vi inte ens.

  Stöd kan ske på många sätt och det ni stödjer är faktiskt främst inte NewsVoice utan landet Sverige och de hederliga människor som bor här oavsett härkomst. Ni kan även stödja principer och då inte enbart åsiktsfrihet utan tex principen att varje individ eller samhälle har rätten att bestämma sitt eget öde utan att skadas av auktoritär styrning, politiska, religiösa eller ideologiska dominansförsök eller vad det nu kan handla om.

  Texten ovan kommer delvis från en tidigare kommentar jag postade efter en annan artikel. Där var den lite off topic.

  • Anser att Jan har en tyngd i sin fråga: varför ställer så få upp när Newsvoice hotas? Hur många av er använder Newsvoice som förströelse varje dag, utan att någonsin ha donerat en enda krona till verksamheten? Hur många andra prenumerationer betalar ni dyrt för, som inte alls betyder lika mycket Er?

   Allt ni gör är att skriva. Nå väl… Nu behövs Ert skrivande och var är Ni då? Civilkurage? Trodde Newsvoices läsare, och kommentatorer, var gjorde av ett annat tuffare virke? Verkar så i vart fall på texterna Era.

   Från och med nu kommer jag i vart fall att donera 20kr/månad. Newsvoice är naturligtvis värt mycket mer, men om alla gör som jag, har jag bidragit med något i vart fall.

   WALK THE WAY YOU TALK

   • Jadu Erik, även om vi tidigare haft våra verbala bataljer så måste jag säga att vi är eniga i den här frågan.

    Det gör mig mycket dyster att konstatera den kompakta tystnad som inträder när du, jag och några andra uppmanar till stöd för eldsjälen Torbjörn Sassersson.

    Jag håller väl inte alltid med i en del artiklar som han väljer att publicera men i en demokrati får man under åsikts och yttrandefriheten acceptera att andra människor har andra åsikter än en själv.

    Det som känns mest ledsamt är att det svenska folket har tuktats till en sådan lydnad att ingen vågar uttrycka sin egen åsikt om de inte får vara anonyma, det får mig att tänka på olika kommunistdiktaturer där åsikts och yttrandefriheten är något man bara kan drömma om.

    Så vad är egentligen skillnaden mellan åsiktsförtrycket och rädslan i Sverige och tex i Kina??

    Har Svenskar blivit ett gäng sissys med handen knuten i fickan??

    • Jag vill visa mitt stöd för Torbjörn S och det han gör för NW och oss “åskådare”. Samtidigt kan jag konstatera att jag blir näst intill mållös när man ser hur illa ställt det är med vissas sätt att bete sig gentemot andra. Lätt chockad skulle det nog karakteriseras av någon med erfarenhet av hur folk i gemen reagerar.
     Jag kommer på mig själv ibland med tankarna om hur sådana “lov Life” typer (som refereras till i artikeln) skall tas omhand.
     Det lär inte “passa sig” att närmare beskriva hur jag då tänker att en lämplig reaktion vore, så jag lämnar det där hän.
     (Någonstans har jag hört att man skall inte sänka sig till den nivån i bemötandet som vissa individer med grava umgängesproblem besitter) (Det blir mest svordomar och fördömanden)

     Så tyvärr tillhör jag nog den skaran människor som då knyter näven i fickan, och det är ju faktiskt uppenbart synd att det är så.
     Men, jag vet inte hur saken skall bemötas, man blir bara förundrad och uppriktigt förbannad.
     (Om jag här skriver vad jag tänker, kommer jag att bli anmäld, så därför gör jag inte det).

     Torbjörn S. Här finns mitt stöd, hoppas Ni kämpar på, trots allt skit Ni får ta del av.

 • Det är bra Jan. Vi borde ställa upp mer på Torbjörn när han utsätts för otäcka anonyma indirekta hot, just för allas vår yttrandefrihets skull.

  Kanske den unga individen skulle ändra uppfattning om Torbjörn om dom träffades ITL, Kanske skulle vederbörande upptäcka att det är mycket svårt att tycka illa om Torbjörn. Här handlar det inidivider och enskilda människor i första hand, inte om storslagna idéer om rättigheter osv. Det är individernas personliga mod det handlar om. Att anonymt skicka inlindande hot klarar vilken fegis som helst. Att gå ut med sin rätta identitet är någon annat.

 • Jantelagen, lärde man sig redan som barn att det är den som gäller i sossesverige. Men redan som barn gav jag fan i det och gjorde som jag själv ville och uttryckte mina tankar offentligt. Har aldrig förstått mig på fegskitarna som inte vågar stå för något. Men jantelagen kan de både fram- och baklänges.
  Jan att Jan hjälper till och försvarar det fria ordet på Newsvoice!

 • Att inte fler kommer till ditt försvar kan vara ett tecken på att du inte är så omtyckt som du tror. Nu har jag varit igång sedan tidigt på morgonen och planerar att spräcka 200-vallen innan dagen är över. Kring mitten av veckan kommer paketen börja välla in så du blir tvungen att avsätta resten av hela veckan för att fixa detta.

 • Kan inte låta bli: ”och över alltihopa lyser Hanna Stjärne med den röda stjärnans falnande ljus”, hua, hua.
  Fantastisk artikel, tack Jan.

 • Är redan uppe i 70-80 beställningar och håller jag samma tempo imorgon blir det nog 160-170 totalt, så du får nog boka ett par dagar för pappersarbete.

 • “Din order har registrerats” och ni kan se det som konsumentmakt.

  Att sen sitta ett par hundra mil från Sveriges sydspets och kommentera andras mod är en ynkryggs hyckleri.

 • Den här killen har ju gått “vilse i pannkakan” alldeles. Om IP-adressen finns så ska det väl gå att spåra vederbörande och publicera hans/hennes namn och adress så att vi kan väl sända honom en massa “presenter”.

 • Åter Tack för klarsynt artikel. Åsikter utan namn kommer aldrig till någon hamn. Tänk om protest veteranen Olle Ljungbeck 87 år kunde klonas. Han anger tom sin adress i Gävle efter sina insändare. Till skillnad från många av oss, så får hans protester ökad dignitet även genom praktiska handlingar.
  Tig eller tyck som vi är svensk demokrati, sedan länge och värre lär det bli om inte fler vågar stå för sina åsikter och sluta gömma sig bakom anonymitet. Bif ett ex. på Ljungbecks Sverigevänliga gärningar.
  https://word.harrietsblogg.se/2020/06/01/olle-ljungbeck-kraver-statsministerns-avgang/

  • Tack för berömmet Harriet, att Olle Ljungbeck är ett föredöme vad avser rätten till åsikts och yttrandefriheten är vi många som insett. Det finns många fler men de är i regel av äldre årgång, man kan fråga sig varför det i huvudsak bara är de äldre som vågar framträda med namn?

   Jag tycker att det i min artikel ovan ges en hygglig förklaring av detta fenomen, men varför är alla andra så rädda för att framträda med sitt namn?

   Repressionen måste ses som den mest plausibla förklaringen, ingen vill bli stigmatiserad, fälld för hetslagstiftning eller tappa sin försörjning. Det senaste exemplet är ju Alexander Bard som givit uttryck för sin åsikts och yttrandefrihet, snabbt fördömdes han av pk-mobben och TV4 kickade honom från sina uppdrag.

   Jag ser att den betalda kinesiska legohärens främsta företrädare (sign Karl Wang) gjort ett inlägg på din blogg, avkräv honom sitt rätta namn.

   Detta då med tanke på hans hot mot Torbjörn Sasserson, nästa gång kan det vara du, jag eller någon annan som får utstå den här signauturens som blir hotade.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *