Europaunionens framtid -“Live or let die?”

publicerad 20 juni 2020
- av Jan Norberg
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com

SWEXIT-DEBATT. EU står nu inför ett avgörande slag för sin framtida roll, EU trampar vatten och har gjort så under många år. Som den byråkratiska koloss den är så är dess främsta mål att tjäna sina globalistiska herrar inom den internationella finanseliten. Företrädda av ECB ser nu EU sin chans att genom enorm gemensam skuldsättning förhindra att fler länder än UK lämnar detta korthus.

Text: Jan Norberg, text uppd. kl 22:23

Gigantisk upplåning är målet för att kunna förhindra fler än UK att lämna EU

På solidaritetens altare skall nu närmare 800 Miljarder EURO (8000 MILJARDER SEK) gemensamt lånas upp varav ca 500 Miljarder EURO skall distribueras som villkorslösa bidrag till de länder vilka drabbats värst av Kinesviruset (corona). Återstående ca 250-300 Miljarder euro skall distribueras som långfristiga lån med återbetalning som börjar först 2028. Som av en händelse är det mestadels socialistiska regeringar som dominerar de länder med största behoven, varför är det viktigt att nämna kanske någon undrar?

Pågående brott mot EU:s stabilitet och tillväxtpakt

Dessa socialiststyrda länder har det gemensamt att de har en sedan många år vanskött ekonomi, statsskulden är uppe på nivåer som gör dessa länder klart konkursmässiga. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får medlemsstaternas offentliga skuldsättning inte överstiga 60 % av BNP. Värstingligan leds inte oväntat av Grekland med en statsskuld på ca 180 % av BNP, tätt följd av Italien på närmare 140 %, Portugal, Belgien, Frankrike, Cypern och Spanien ligger som ett samlat kluster runt ca 100 % av BNP.

Sveriges statsskuld förefaller vid en jämförelse som relativt blygsam (ca 35 %) men då skall man ha i minnet att Sveriges kommunala skuldsättning inte ingår som underlag i denna redovisning, inte heller den privata skuldsättningen, läs främst bostadrelaterad belåning och där ligger svenska hushåll mycket illa till. Som vanligt försöker Sverige tricksa sig förbi reglerna för hur man redovisar sin statsskuld.

Stefan Löfven har fått instruktioner av EU-nämnden

Förhandlingarna om detta sk Coronalån inleds nu i Midsommarhelgen och det finns anledning och tro att det inte kommer bli lätt för Stefan Löfven då han till tillsammans med tre andra länder är starka motståndare till den lösning som EU föreslagit. Han har dock redan börjat signalera sin vilja att kompromissa då han vid EU nämnden sökte sitt förhandlingsmandat. Han fick klartecken till en benhård attityd i enlighet med dessa 4 länders tidigare protester mot den föreslagna EU-lösningen. SD vill dock helt skippa denna lösning utan de hänvisade till att varje land får lösa sina egna problem. Liberalerna ställer sig dock oreserverat positiva till EU:s föreslagna lösning. Läs mer om det på Europaportalen.

Den som är satt i skuld är icke fri

Den famöse socialistiska stormogulen Göran Persson sade ju vid ett bevingat tillfälle att ”den som är satt i skuld är icke fri”, dvs ställer Sverige nu upp för att rädda länder med misskötta statsfinanser så kan man jämföra detta med om Du som privatperson får frågan om att ställa personlig borgen för någon till dig okänd granne med ekonomiska problem och stora lånebehov. Hur många skulle ställa upp det? Särskilt om man betänker att din personliga borgen mot långivaren ligger fast även din granne fortsätter sitt utsvävande liv och leverne. Låt oss anta din granne så småningom gör en personlig konkurs och långivaren knackar på din dörr och vill ha sina pengar av dig, vad svarar du då??

De globala hyenorna

För att ytterligare komplicera bilden så kan man ju tillägga att långivaren med sin generösa utlåning senare vill kunna köpa upp såväl din grannes hus som ditt eget då ingen av er kan infria era respektive åtaganden. Dvs de globalister vilka ligger bakom dessa gigantiska lån kanaliserade via ECB (Europeiska Central Banken) har som sitt mål att dels tjäna pengar på sin utlåning och likt hyenor äta aset som blir kvar när länderna med misskötta ekonomier rasar och tvingas sälja sina tillgångar till underpris.

Löfven skuldsätter våra kommande generationer

Gör Stefan Löfven de eftergifter som EU kräver skuldsätter han sina medborgare för lång tid framåt, vilken ”gåva” han ger våra efterkommande generationer när han själv inom kort drar sig tillbaka med sin feta pension finansierad av svenska skattebetalare. Får jag gissa så kommer han att vika ned sig och skuldsätta sina medborgare för att kunna upprätthålla den socialistiska godhetssignaleringen att Sverige är den utan jämförelse största moraliska stormakten. Att det är svenska skattebetalare som står för kalaset skiter han ju i vanlig ordning i som den gode socialist han är, makten framför allt.

Europaunionens framtid – ett EU som kan implodera

Om Sverige inte stödjer EU:s krav på solidaritet öppnar sig en realistisk möjlighet att snart lämna EU. Det starkaste argumentet mot att stötta EU:s föreslagna lösning är rimligen att Sverige inte ingår i Eurosamarbetet. Faller EU:s nu föreslagna lösning så är Euron i stor fara och då kan Sverige genom att stå utanför klara sig minst lika bra som de sk Euroländerna. Har vi riktig flax så faller flera av de mest misskötta EU-länderna som Grekland, Italien och kanske Spanien. De får då begära utträde ur EU och återinföra sina respektive valutor och starta sin mödosamma väg tillbaka genom att devalvera sig ur sina resp prekära lägen.

Tvingas dessa länder ut ur EU så faller snart hela EU-bygget ihop av sin egen tyngd, det hela kan gå väldigt fort om EU-länderna inte kommer överens nu inom den närmaste tiden.

Vad tror Du?

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Om man ser hur det hittills har varit i Sverige så sviker nog svetsaren sina medborgare i vanlig ordning, då han jobbar inte för folkets bästa snarast för sin herre. Svensk politik görs ju inte i Rosenbad, den görs på Arsenalgatan.

 • Det känns kul att för Newsvoice räkning kunna skriva en artikel där slutsatserna delas av SwebbTV:s analys.

  https://www.youtube.com/watch?v=iMLSPaq5vSI&feature=push-u-sub&attr_tag=9iIa_E_60TlDy2Kp%3A6

  Jag vill i sammanhanget passa på att göra en rättelse, det är 8.000 MILJARDER SEK, inte 80.000 som nämns i artikeln. Jag ber oförbehållsamt om ursäkt för detta fe.

  SwebbTV:s artikel borde läsas av alla vilka på minsta sätt är tveksamma till Sveriges medlemskap.

  Sviker Svetsar Sossen Löfvén sina medborgare och ger efter för EU:s påtryckningar så sitter vi fast i EU för oöverskådlig tid framåt.

 • Så här tolkar EU-byråkraterna utkomsten av mötet i Midsommar.

  En “kompromiss” (sic) är vad Stefan Löfvén förväntas gå med på, nu återstår att se vilka preferenser Stefan Löfvén själv har.

  Globalisternas agenda eller det svenska folket och då skattebetalarna.

  Jag sätter en Tiokrona på att Stefan L i vanlig ordning skiter i sitt folk och istället skuldsätter våra efterkommande generationer för många årtionden att komma.

  https://www.europaportalen.se/2020/06/kompromiss-ska-oppna-snabbt-eu-beslut

 • Sveriges skuldsättning är också rätt hårresande Den enda garanten för bostads marknaden är staten Kommunerna likaså Jag har sett beräkningar som säjer att Sveriges skuldsättning är över 300% av BNP om räknar in alla skulder i systemet Kommuner ,regioner,bostads marknad, Det enda som återstår då är värdens djupaste ekonomiska depression och värden högsta inkomst skatter

  • Glöm inte den privat lånefesten – man lånar till konsumtion. Det blir så när priset på pengar (räntan) är nära noll.

   Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, ligger idag på en rekordhög nivå med hela 186 procent. Det fungerar bra, så länge inte räntan sticker, eller att man en dag står utan inkomst. Vi inleder nu en ny tidsålder post-corona. Arbetslösheten stiger. Det är alltså mer troligt att folk blir friställda än att räntan skenar.

 • Mycket bra Jan Norberg. Receptet ovan som ligger på EUs bord är ju detsamma som IMF och Världsbanken använder sig för att hålla majoriteten av Tredje Världens länder kvar i fattigdom. Man räknade helt enkelt ut vad ett lands värde i exportvaror var , låt oss säga att man kunde producera och exportera mineraler, kaffe och kakao till ett värde av 100 miljarder per år. Då lade man upp ett lån på ca 2000 miljarder per år till landet ifråga för olika projekt; elektrifiering, skolutbyggnad, militär upprustning osv. Då kommer den effektiva årsräntan på 5% att motsvaras av hela deras materiella export. Man blir på sätt cementerade fast i ett beroende., utan möjlighet att genomföra en självständig utveckling.

  Nu vill EU:s finansiella elit således göra detsamma med Europas länder, med ursäkt att projektet är att man ska investera i ett Corona vaccin .

  Kom ihåg att när det första Coronaviruset hos människor SARS , (nummer 1) dök upp 2003 så satsades också mycken möda och mycket pengar på att ta fram ett vaccin. Nu efter 17 år har detta inte lyckats. Det finns inget vaccin. Liknande vid Aids – HIV utlovades 1984 (sic) ett vaccin inom 2 år. Trots miljarder saknas också där ett vaccin.

 • Frihandelsunioner tenderar att kollapsa.

  Svenska medborgare vill, enligt två intervjuer jag gjorde med Nej till EU och Landsbygdspartiet Oberoende att Sverige skall ingå i ett “Nordiskt förbund”. Jag vet inte riktigt vad som avses med detta. Huvudsaken är väl att det inte blir ytterligare en frihandelsunion med samma inbyggda problematik.

  Själv föreslår jag ett Svexit och inbjudan till en Nordisk eller Skandinavisk enhetsstat, d.v.s. att vi tillsammans blir nationen Norden eller Skandinavien, med gemensamma lagar, valuta, regering och skattnivåer, om de andra ländernas medborgare också röstar för det, vilket skulle vara teoretiskt möjligt om Nordens folk väljer rätt ledarskap i framtiden.

  De “globala hyenorna” tycks ha sina mutkolvar, sina snärjda lakejer och framför allt fegheten som hållhake. Kännetecknande är deras ovilja att kritisera fulmedia, men att de istället frotterar sig med eländet, men man behöver ju inte rösta på dem eller betrakta fulmedia.

 • EG som det då kallades var tänkt att utgöra en Europeisk Gemenskap. Vackert så. Inga förödande konflikter grannarna i central-Europa emellan. Ett halvsekellångt världskrig (alltså ww1+ww2, som ju faktiskt är ett och samma krig, med eldupphör på 20-talet) ledde till ett “krigstrött” Europa, där idén om mer sammanflätade ekonomier skulle mota f-n i dörrposten nästa gång denne knackade på.

  Jag vill med fog påstå att en någorlunda solid grund fanns att bygga ett samarbete över nationsgränserna, inte då på grund av materiella tillgångar och välstånd, utan då ett till stor del sönderbombat samhälle, där fred vid gränserna blev en förutsättning för att häva sig ur förödelsen.

  Idag har vi teknokrater att forma detta “samarbete” som visar prov på ett oerhört kort minne. Varför annars börja kasta skit på varandra där bunkergänget i Bryssel numera tar sig toner gentemot statsförvaltningar (demokratiskt valda) likt Polen och deras reformer i SITT rättsväsen.
  Det är en farlig och också beprövad väg att leka storebror i Europa. Det skall kommissionen noga passa sig för, och det bästa sättet vore att reducera byråkratin kopplat till EU med 90%. De får helt enkelt söka sig ett annat sätt att söka sin försörjning på.
  Om de inte längre finns vid maktens köttgrytor, kan de inte heller ställa till med elände.
  Saken löser sig så småningom, men fortsätter EU på den inslagna vägen att ständigt bygga på med mer och mer icke gemensamma spörsmål,,, ja då är snart sista spiken i kistan på plats.

  Jag föreslår att vi hoppar ur denna kista och hellre då bevittnar jordfästningen från utsidan av kistan. Men det gäller att skynda, för att börjar EU dessutom finansiera sina åtaganden med krediter, ja är snart kistlocket förseglat.

  Swexit så fort som möjligt önskas!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *